Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 162363 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Příznaky
V systému Windows XP se může zobrazit následující chybová zpráva Stop:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION" (Výjimka kontroly systému)
Čtyři parametry obsažené v závorkách se mohou lišit.
Příčina
Chyba nastane v případě, že procesor počítače detekuje neopravitelnou chybu a oznámí ji systému Windows XP. Procesory Pentium hlásí takovou chybu pomocí funkce MCE (Machine Check Exception), některé procesory Pentium Pro mohou používat funkci MCA (Machine Check Architecture). Chybová zpráva může být vyvolána následujícími faktory:
 • Chyby sběrnice systému
 • Chyby paměti, například problémy parity nebo kódu ECC (Error Correction Code)
 • Chyby mezipaměti v procesoru nebo hardwaru
 • Chyby vyrovnávací paměti TLB (Translation Lookaside Buffers) procesoru
 • Jiné hardwarové problémy procesoru
 • Problémy hardwaru některých výrobců
Řešení

Použití nástroje Zasílání zpráv o chybách systému Windows

Když dojde k této chybě, použijte nástroj Zasílání zpráv o chybách systému Windows. Pomocí tohoto nástroje můžete odeslat zprávu o chybě přímo společnosti Microsoft a nástroj nahlásí, zda je k dispozici oprava nebo řešení problému. Nástroj použijete následujícím postupem:
 • Po zobrazení výzvy k odeslání zprávy o chybách společnosti Microsoft klepněte na tlačítko Odeslat zprávu o chybách.
 • Je-li k dispozici oprava či řešení, po odeslání zprávy o chybách společnosti Microsoft klepněte na odkaz Další informace. Tak získáte opravu nebo informace o možnostech řešení problému.
Pokud není k dispozici oprava ani řešení, můžete kontaktovat podporu společnosti Microsoft, kde se vám pokusí pomoci vyřešit tento problém. Další informace o tom, jak se obrátit na podporu, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Obraťte se na výrobce počítače

V případě problémů tohoto druhu je nejlepším řešením obrátit se na výrobce hardwaru nebo na odborníka v oblasti počítačového hardwaru. Výrobce počítače se může pokusit diagnostikovat problém dalšími kroky. Výrobce dokáže posoudit, zda je nutné hardware opravit nebo vyměnit.
Další informace
Výjimka kontroly počítače nastane v případě, že se hardware ani systém Windows XP nedokáží zotavit z chyby hardwaru tak, aby bylo možné spolehlivě pokračovat v činnosti. Bližší diagnóza výjimek kontroly počítače je obtížná a neexistuje žádné obecné řešení. V případě takových problémů se obraťte na výrobce hardwaru nebo na odborníka v oblasti hardwaru počítačů.

Výjimky kontroly počítače bývají často způsobeny jednou z následujících příčin:
 • Používáte procesor nebo základní desku s parametry mimo specifikace. Používáte například přetaktovaný procesor nebo sběrnici. Doporučujeme použít výrobcem stanovené taktování hardwaru.
 • Stabilitu počítače mohou také ohrozit hlučné napájecí zdroje, (odběrově) přetížené napájecí kabely, nedostatečné parametry přívodu energie a kolísání napětí v rozvodné síti. Zkontrolujte, zda má počítač stabilní a spolehlivý zdroj napájení.
 • Výpadky chladicích zařízení (například větráčků) mohou způsobit extrémní teplotní podmínky a mohou poškodit počítač. Zkontrolujte, zda chladicí systémy pracují bezchybně.
 • Počítač obsahuje poškozenou paměť nebo paměť nesprávného typu. Pokud jste nedávno měnili konfiguraci paměti, vraťte zpět předešlou konfiguraci, abyste zjistili, zda se jedná o tuto příčinu. Zkontrolujte, zda v počítači používáte správný typ pamětí.
Poznámka: Hardware může obsahovat podporu rozšířených funkcí záznamu chybových zpráv, které mohou zachytit výjimky kontroly počítače a nabídnout konkrétnější řešení.

Procesory Pentium a Pentium Pro obsahují mechanismus detekce a hlášení problémů hardwaru, například chyb parity paměti a chyb mezipaměti. Procesor oznamuje chybu hardwaru pomocí výjimky kontroly počítače (přerušení číslo 18). Systém Windows XP ohlásí chybovou zprávu a zobrazí parametry, které je možné využít k bližšímu určení výjimky. Další informace o funkci MCA (Machine Check Architecture) získáte u prodejce hardwaru a výrobce procesoru nebo v příručce Intel Pentium Pro Family Developer's Manual – Volume 3: Operating System Writer's Manual (Příručka vývojáře pro procesory řady Intel Pentium Pro – 3. díl: Příručka programátora operačního systému).
Vlastnosti

ID článku: 329284 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:41:55 - Revize: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kberrmsg kbprb kbprod2web KB329284
Váš názor