Po obnovení systému Windows XP nelze vytvořit síťové připojení

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po instalaci aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro systém Microsoft Windows XP můžete zjistit některý z následujících příznaků:
 • Nelze vytvořit připojení vzdáleného přístupu nebo telefonické připojení k síti. Na stránce Síťové připojení v Průvodci novým připojením nejsou k dispozici žádné položky (jsou neaktivní). Může se také zobrazit následující chybová zpráva:
  Nelze zavést službu správce pro připojení vzdáleného přístupu.
  Chyba 711
 • Složka Síťová připojení je prázdná.
 • Služby Sdílení připojení k Internetu a Brána firewall pro připojení k Internetu nelze spustit z důvodu chyby závislostí.
 • V systémovém protokolu programu Prohlížeč událostí jsou zaznamenány následující události:

  Datum: <datum> Zdroj: Správce řízení služeb Čas: <čas> Kategorie: Žádná Popis: Chyba ID události: 7023 Uživatel: Není k dispozici Počítač: <název_počítače>Popis: Služba Správce vzdáleného přístupu byla ukončena s následující chybou: Přístup byl odepřen.Další informace naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc na adrese http://support.microsoft.com

  Datum: <datum> Zdroj: Rasman Čas: <čas> Kategorie: Žádná Popis: Chyba ID události: 20035 Uživatel: Není k dispozici Počítač: <název_počítače>Popis: Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože nevytvořil vyrovnávací paměti. Restartujte počítač. Přístup byl odepřen.Další informace naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc na adrese http://support.microsoft.com

 • Při spuštění služby Správce vzdáleného přístupu se může zobrazit následující chybová zpráva:
  V místním počítači nelze spustit službu Správce vzdáleného přístupu.

  Chyba 5: Přístup byl odepřen.
  Poznámka: Tato chybová zpráva se může zobrazit i v případě, že jste přihlášeni pomocí účtu s oprávněním správce.
 • Pokud se chcete připojit ke službě AOL Broadband (pomocí pevné linky nebo kabelu), může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Připojení se nezdařilo. Síť Windows není správně nakonfigurována.
 • Při spuštění služby Správce vzdáleného přístupu se může zobrazit následující chybová zpráva:
  V místním počítači nelze spustit službu Správce vzdáleného přístupu. Chyba 1068.
 • Při pokusu o povolení služby Sdílení připojení k Internetu v počítači se systémem Windows XP Home se může zobrazit následující chybová zpráva:
  V místním počítači nelze spustit službu Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu. Chyba 1068. Nepodařilo se zahájit závislou službu nebo skupinu.
Příčina
K těmto potížím může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Nainstalovali jste aktualizaci Windows XP SP1 a potom jste pomocí funkce Obnovení systému obnovili systém Windows do stavu před instalací této aktualizace Service Pack.
 • Nainstalovali jste aktualizaci Windows XP SP1 v počítači se systémem Windows XP Home a potom jste provedli upgrade na systém Windows XP Professional.
Systémový podregistr není po obnovení systému Windows správně obnoven na registr systému Windows.
Řešení
Tyto potíže vyřešíte přeinstalací aktualizace Windows XP SP1. Pokud se potíže nepodaří vyřešit, ověřte, zda jsou spuštěny služby Telefonní subsystém, Správce vzdáleného přístupu a Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330163 Při vytvoření síťového připojení se zobrazuje chybová zpráva Chyba 711: Nelze zavést službu správce pro připojení vzdáleného přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li těmto potížím předejít, nainstalujte důležitou aktualizaci Q329441. Tuto aktualizaci naleznete na webu Windows Update společnosti Microsoft:Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout z katalogu systému Windows Update a instalovat ji do více počítačů. Jestliže chcete získat tuto aktualizaci pro pozdější instalaci do jednoho nebo více počítačů, vyhledejte v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání položku Q329441.

Anglické verzi této opravy hotfix odpovídají atributy souborů uvedené v následující tabulce (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo ovládacího panelu Datum a čas.

Windows XP

Datum     Čas  Verze    Velikost   Název souboru ----------------------------------------------------- 17. 10. 2002 16:34 5.1.2600.101 218 624 Srrstr.dll

Windows XP SP1

Datum     Čas  Verze    Velikost   Název souboru ------------------------------------------------------ 15. 10. 2002 15:32 5.1.2600.1132 226 816 Srrstr.dll
Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače systému Windows z katalogu systému Windows Update
Jak potíže obejít
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud se nepodaří přeinstalovat aktualizaci SP1, ověřte, zda je v následujícím podklíči registru řetězcová hodnota Objectname nastavena na hodnotu LocalSystem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
Potom odstraňte následující podklíče registru. Tyto podklíče mohou v počítači se systémem Windows XP bez nainstalované aktualizace SP1 způsobit příznaky popsané v tomto článku:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
Chcete-li tyto klíče odstranit, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Tento postup obsahuje kroky umožňující zálohování klíčů registru před jejich úpravou.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. V poli Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
 4. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 5. Do pole Název souboru zadejte název exportovaný klíč rasman a potom klepněte na tlačítko Uložit.
 6. V klíči
  RasMan
  vyhledejte řetězcovou hodnotu ObjectName a klepněte na ni.

  Není-li nastavena na hodnotu LocalSystem, postupujte následujícím způsobem:
  1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
  2. V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu LocalSystem a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Vyhledejte následující klíč registru a poklepejte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 8. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.
 9. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění vybraného klíče registru.
 10. Opakujte kroky 7 až 9 a stejným způsobem odstraňte také následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
 11. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“ tohoto článku.
822122
Vlastnosti

ID článku: 329441 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:43:42 - Revize: 10.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kberrmsg kbprb KB329441
Váš názor