Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak získat příručku ke hře nebo jinou dokumentaci

Souhrn
Tento článek popisuje, jak získat kopii softwarové příručky ke hrám společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Chcete-li od společnosti Microsoft získat kopii tištěné příručky, kontaktujte oddělení objednávek společnosti Microsoft na telefonním čísle 1-800-360-7561.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326246 Jak lze nahradit ztracený, poškozený nebo chybějící software nebo hardware společnosti Microsoft

Příručky je možné stáhnout z následujícího webu společnosti Microsoft: Chcete-li získat příručku z disku CD-ROM se softwarem, použijte jednu z následujících metod.

Poznámka: K zobrazení některých souborů softwarových příruček je třeba použít aplikaci Adobe Acrobat Reader. Software Adobe Acrobat Reader je součástí některých balíčků softwaru.

Microsoft Dungeon Siege, verze 1.0

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Dungeon Siege Disk 1.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Manuals\DSManual.pdf.
 3. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.

Microsoft Train Simulator, verze 1.0

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Train Simulator.
 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte postupně na příkazy Všechny programy, Microsoft Games (Hry společnosti Microsoft), Train Simulator a pak klikněte na příkaz Train Simulator Manual (Příručka ke hře Train Simulator).
 3. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.

Combat Flight Simulator 3:

 1. Vyhledejte následující soubor:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Dvakrát klikněte na soubor Fs.pdf, Mow.pdf nebo Utaw.pdf.

  Jedná se po řadě o příručky Flight School Handbook, Machines of War Handbook a Understanding the Tactical Air War Handbook.
 3. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.

  Pokud v počítači není aplikace Adobe Acrobat Reader nainstalována, klikněte dvakrát na soubor Disk 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, verze 1.0

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Combat Flight Simulator 2 Disk 1.
 2. Dvakrát klikněte na složku Jednotka CD nebo DVD:\Manual.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Flight Simulator 2002 Disk 1.

  Pokud v počítači není aplikace Adobe Acrobat Reader nainstalována, klikněte dvakrát na soubor Jednotka CD:\Extras\Ar405eng a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte postupně na příkazy Všechny programy, Microsoft Games (Hry společnosti Microsoft) a potom klikněte na položku Flight Simulator 2002.
 3. Klikněte na příkaz Flight Simulator 2002 Manual (Příručka ke hře Flight Simulator 2002).

  Ostatní příručky a informace ke hře Flight Simulator 2002, například stručná referenční příručka a informace o klávesových příkazech, jsou umístěny ve složce Jednotka pevného disku:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help.
 4. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.

Microsoft Zoo Tycoon 1 a 2

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Zoo Tycoon Disk 1.

  Pokud v počítači není aplikace Adobe Acrobat Reader nainstalována, klikněte dvakrát na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Goodies\Ar500ENU a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Manuals\English.pdf.

  Marine Mania: Klikněte dvakrát na soubor Mardino.pdf nebo Zooty.pdf.
 3. Příslušná příručka se otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader.

  Pokud v počítači není aplikace Adobe Acrobat Reader nainstalována, naleznete její instalaci ve složce Jednotka CD nebo DVD:\Goodies.
 4. Zoo Tycoon 2: Příručka je k dispozici ve složce CD or DVD drive :\Manuals.

Microsoft Links 2001

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Links 2001.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Manuals\English.pdf.
 3. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.

Microsoft Freelancer, verze 1.0

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Freelancer.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.

Microsoft Rise of Nations

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Freelancer.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. Jakmile se soubor příručky otevře v aplikaci Adobe Acrobat Reader, klikněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a pak klikněte na tlačítko OK.
Další informace o získání aplikace Adobe Acrobat Reader naleznete na následujícím webu společnosti Adobe:

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. Stiskněte a podržte klávesu Shift a současně vložte do jednotky CD Disk 1.
 2. Otevřete složku Tento počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD nebo DVD a pak klikněte na příkaz Otevřít.
 3. Otevřete složku Manual a pak dvojím kliknutím otevřete příručku v požadovaném jazyce.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk hry.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

Microsoft Age of Mythology

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Age of Mythology.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Age of Mythology: Gold Edition.
 2. Dvakrát klikněte na složku Jednotka CD nebo DVD:\aom\files2\docs.
 3. Otevřete soubory PDF s příručkou ke hře.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Age of Mythology: The Titans.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

Microsoft Links 2003

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Links 2003.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\Manuals\English.pdf.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně vložte do jednotky CD-ROM disk Dungeon Siege: Legends of Aranna Disk 1.
 2. Dvakrát klikněte na soubor Jednotka CD nebo DVD:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
features howto
Vlastnosti

ID článku: 329564 - Poslední kontrola: 08/22/2011 11:02:00 - Revize: 20.0

 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564
Váš názor