Po instalaci aktualizace SP1 nelze v aplikaci Outlook Express otevřít e-mailové přílohy

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci aktualizace Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) nebo Windows XP SP1 (obě zahrnují aktualizaci Outlook Express 6 SP1) můžete v aplikaci Outlook Express ztratit přístup k některým e-mailovým přílohám. Mohou se například vyskytnout následující příznaky:
 • Po klepnutí na ikonu sponky v podokně náhledu nejsou příkazy Uložit přílohy a název_souboru k dispozici.
 • Po otevření e-mailové zprávy není příkaz Uložit přílohy v nabídce Soubor k dispozici, v e-mailové zprávě chybí pole Příloha a v horní části e-mailové zprávy na řádku s upozorněním se zobrazí následující zpráva:
  Aplikace Outlook Express odebrala přístup k následujícím nebezpečným přílohám e-mailu: název_souboru1, název_souboru2
Příčina
K tomuto chování dochází, pokud je zaškrtnuto políčko Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus a e-mailová příloha je aplikací Outlook Express označena za nebezpečnou. Ve výchozím nastavení je políčko Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus v aplikaci Outlook Express 6 SP1 zaškrtnuto. Pokud je tato funkce antivirové ochrany povolena, bude aplikace Outlook Express určovat bezpečnost soborů na základě seznamu nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer a nastavení Potvrdit otevření po stažení v ovládacím panelu Možnosti složky. Nebudou staženy žádné e-mailové přílohy s typem souboru označeným jako nebezpečný a přístup k takovým přílohám bude odepřen.
Jak potíže obejít
Pokud jste si jisti, zda je stažení nebo otevření přílohy bezpečné, použijte následující metodu: POZNÁMKA:: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.

Vypnutí možnosti určující použití seznamu nebezpečných souborů

Chcete-li zrušit zaškrtnutí políčka Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Outlook Express.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 3. Klepněte na kartu Zabezpečení, zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus v části Ochrana proti virům a klepněte na tlačítko OK.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
DŮLEŽITÉ: Metody popsané v tomto článku umožňují získat přístup k souborům příloh v aplikaci Outlook Express. Jakmile soubory příloh stáhnete, zkontrolujte před jejich otevřením, zda neobsahují viry. Chcete-li soubory příloh uložit, abyste před jejich ověřením mohli zkontrolovat, zda neobsahují viry, postupujte takto:
 1. Otevřete e-mailovou zprávu v aplikaci Outlook Express.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit přílohy.
 3. V poli Uložit do zadejte složku, do které chcete přílohy uložit, a klepněte na tlačítko Uložit.
Další informace o funkcích antivirové ochrany v aplikaci Outlook Express 6 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Použití funkcí antivirové ochrany v aplikaci Outlook Express 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o seznamu nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291369 Informace o seznamu nebezpečných souborů v aplikaci Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o možnostech získání nejnovější aktualizace Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6
Další informace o možnostech získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
blokováno
Vlastnosti

ID článku: 329570 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:45:20 - Revize: 4.3

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570
Váš názor