Získání a instalace ovladačů USB 2.0 obsažených v aktualizaci Windows XP Service Pack 1

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje možnosti získání podpory ovladačů univerzální sériové sběrnice (USB) 2.0 obsažených v aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 1.
Další informace
V aktualizaci Windows XP Service Pack 1 (SP1) je k dispozici podpora sběrnice USB 2.0 pro libovolný hostitelský řadič odpovídající standardu EHCI (Enhanced Host Controller Interface). Pokud jste do počítače nedávno nainstalovali aktualizaci Windows XP Service Pack 1, můžete podle pokynů uvedených v tomto článku získat nejnovější ovladače sběrnice USB 2.0.

Zjištění, zda je třeba ovladače aktualizovat

Podporu sběrnice USB 2.0 nemusíte aktualizovat, je-li splněna libovolná z následujících podmínek:
 • Zakoupili jste nový počítač podporující sběrnici USB 2.0, který byl dodán s předinstalovanou aktualizací Windows XP Service Pack 1. Na aktuálnost sady ovladačů pro sběrnici USB 2.0 v takovém případě dbá výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer).
 • Do počítače jste již nainstalovali aktualizaci Windows XP Service Pack 1. Přidali jste novou rozšiřující kartu PCI kompatibilní se standardem USB 2.0. V této situaci jsou při instalaci ovladačů automaticky vybrány nejnovější ovladače aktualizace Windows XP Service Pack 1 pro sběrnici USB 2.0.
 • Zakoupili a nainstalovali jste systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 přiloženou na stejném disku CD-ROM.
 • Počítač jste zakoupili od výrobce OEM, který zahrnuje a předem instaluje aktualizaci Windows XP Service Pack 1. Výrobce OEM v takovém případě během instalace v režimu grafického uživatelského rozhraní označí a nainstaluje správné ovladače sběrnice USB 2.0.

Aktualizace ovladače rozšířeného hostitelského řadiče USB 2.0 obsaženého v aktualizaci Windows XP Service Pack 1

Pokud počítač podporuje standard USB 2.0 a pokud byl ovladač sběrnice USB 2.0 nainstalován výrobcem OEM, můžete i nadále používat starší předem nainstalované ovladače sběrnice USB 2.0. Stejně můžete postupovat i po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 1.

Chcete-li přejít na vyšší verzi ovladače pro rozšířený hostitelský řadič sběrnice USB 2.0 obsaženou v aktualizaci Windows XP Service Pack 1, postupujte takto:
 1. Ujistěte se, že je nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 1. Pokud se při instalaci zobrazila zpráva, že je třeba restartovat počítač, nezapomeňte to skutečně provést.

  Další informace o aktualizaci Windows XP Service Pack 1 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Otevřete Správce zařízení. Najděte položku Zařízení podle typu.

  Chcete-li otevřít Správce zařízení, spusťte z příkazového řádku soubor Devmgmt.msc nebo postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté na příkaz Spravovat.
  2. Rozbalte položku Systémové nástroje, klepněte na položku Správce zařízení a poté v nabídce Zobrazit klepněte na možnost Zařízení podle typu.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Hostitelský řadič USB 2.0 EHCI a poté klepněte na příkaz Aktualizovat ovladač.

  Položku hostitelského řadiče USB naleznete pod některou z následujících položek:
  • Řadiče sběrnice USB.
  • Další zařízení

   Poznámka: Pokud je hostitelský řadič USB umístěn pod položkou Další zařízení, je jeho položka označena názvem Řadič sběrnice USB a žlutým symbolem vykřičníku.
 4. Klepněte na možnost Instalovat software automaticky (doporučeno) a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka: Může se zobrazit upozornění, že počítač je nutné před dokončením instalace restartovat.

Kontrola verzí ovladačů

Ujistěte se, zda máte nainstalovány nejnovější ovladače USB 2.0 dostupné v aktualizaci Windows XP Service Pack 1. K tomu vám může posloužit srovnání s verzemi ovladačů uvedenými v následující tabulce:
DatumVerzeNázev souboru
29. srpna 2002Verze 5.1.2600.1106 nebo vyššíUsbport.sys
29. srpna 2002Verze 5.1.2600.1106 nebo vyššíUsbhub.sys
29. srpna 2002Verze 5.1.2600.1106 nebo vyššíHccoin.dll
29. srpna 2002Verze 5.1.2600.1106 nebo vyššíUsbehci.sys
Poznámka: Při instalaci ovladačů USB 2.0 z aktualizace Windows XP Service Pack 1 dojde k přepsání všech sad ovladačů sběrnice USB 2.0 pro přídavné karty PCI dodaných jinými výrobci. Doporučujeme vám, abyste před instalací ovladačů USB 2.0 z aktualizace Windows XP Service Pack 1 tyto sady ovladačů odebrali.

Upřesňující informace

USB 2.0 je specifikace rozhraní vzniklá přepracováním původní specifikace USB 1.1. Standard USB 2.0 byl schválen v dubnu 2000. Příslušná specifikace EHCI byla dokončena v březnu 2002.

Systém Windows XP neobsahoval podporu technologie USB 2.0 z následujících důvodů:
 • Nebyly k dispozici žádné hostitelské řadiče kvality vhodné pro běžný provoz, které by byly kompatibilní se standardem EHCI 1.0.
 • Nebylo k dispozici dostatek zařízení USB 2.0 provozní kvality pro testování.
Instalační program aktualizace Windows XP Service Pack 1 je vytvořen tak, aby aktualizoval všechny ovladače a soubory, které jsou součástí systému Windows XP. Vzhledem k tomu, že ovladače sběrnice USB 2.0 součástí systému Windows XP nejsou, musíte si po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 1 obstarat nejnovější ovladače podle pokynů uvedených v tomto článku.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Odkazy
Další informace o nejaktuálnějších článcích popisujících rozhraní USB naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 329632 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:45:51 - Revize: 7.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632
Váš názor