WD2002: Přehled Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Word 2002 Service Pack 2 (SP-2). Tato aktualizace brání uživatelům v neúmyslné aktualizaci odkazů v dokumentech aplikace Microsoft Word či e-mailových zprávách, které využívají aplikaci Word jako editor e-mailu v aplikaci Microsoft Outlook. Dále tato aktualizace opravuje další potíže v aplikaci Microsoft Word 2002 SP-2.

Tento článek popisuje, jak stáhnout a nainstalovat Aktualizaci aplikace Microsoft Word 2002 SP-2: 16. října 2002.
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Důležité: Instalace Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 popisované v tomto článku požaduje instalační službu Microsoft Windows Installer 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v části Požadavky na aktualizaci instalační služby Windows Installer 2.0 v tomto článku.

Aktualizace klienta

Důležité: Před instalací této aktualizace klienta musíte nainstalovat aktualizaci Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). Další informace, jak nainstalovat aktualizaci Office XP SP-2, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325671 OFFXP: Přehled aktualizace Office XP Service Pack 2
Pokud jste aplikaci Word nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Prostřednictvím webového serveru Office Product Updates automaticky nainstalujte všechny nejnovější aktualizace včetně aktualizací Service Pack a veřejných aktualizací.
  -nebo-
 • Nainstalujte pouze Aktualizaci aplikace Word 2002 podle pokynů uvedených dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webového serveru Office Product Updates. Webový server Office Product Updates prozkoumá vaši instalaci sady Microsoft Office a vyzve k instalaci přesně těch aktualizací, které jsou nezbytně nutné k zajištění, že instalace sady Office je zcela aktuální.

Webový server Office Product Updates

Aby webový server Office Product Updates mohl vyhledávat požadované aktualizace, musíte do počítače nainstalovat jeho určité funkce. Další informace, jak nainstalovat funkce webového serveru Office Product Updates, naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft: Po prohledání počítače se zobrazí seznam doporučených aktualizací, jejichž instalaci musíte potvrdit. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci tento proces dokončíte.

Instalace pouze Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002

Podle následujících pokynů stáhněte a nainstalujte aktualizaci klienta:
 1. Přejděte na následující webovou stránku společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit potvrďte uložení souboru Wrd1005.exe do vybrané složky.
 3. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor wrd1005.exe.
 4. Pokud jste dotázáni na instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky Licenční smlouvy.
 6. Po zobrazení výzvy vložte do jednotky disk CD-ROM sady Office a poté klepněte na tlačítko OK.
 7. Jakmile se zobrazí zpráva o úspěšné instalaci, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 ji již není možné odebrat. Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 mění výchozí chování určitých polí v dokumentech aplikace Word. Pokud chcete, aby se pole v dokumentech aplikace Word chovala stejně jako před instalací Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002, nastavte klíč registru FieldCalcSecurityLevel na hodnotu 0.Další informace o klíči registru FieldCalcSecurityLevel naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak se po instalaci aktualizace aplikace Word mění chování polí v dokumentech aplikace Word
Další informace o aktualizaci klienta získáte klepnutím na následující odkaz na článek Office Tools on the Web (Nástroje sady Office na webu):

Správní aktualizace

Poznámka: Před instalací správní aktualizace podle pokynů v tomto článku ověřte, zda je ve vašem bodu správní instalace nainstalována aktualizace Microsoft Office XP Service Pack 1 nebo Office XP SP-2. Další informace, jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP
Jestliže jste aplikaci Microsoft Word 2002 nainstalovali z umístění na serveru, musí správce na server doplnit tuto správní veřejnou aktualizaci a poté ji zavést do vašeho počítače.

Jste-li správce serveru, stáhněte správní aktualizaci podle následujících pokynů:
 1. Přejděte na následující webovou stránku společnosti Microsoft:
 2. Stáhněte daný soubor a uložte jej na plochu.
 3. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor wrd1005a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky Licenční smlouvy.
 5. Do pole Zadejte umístění, kam chcete umístit extrahované soubory zapište cestu C:\wrd1005a a poté klepněte na tlačítko OK.
 6. Pokud jste dotázáni na vytvoření složky, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Jestliže máte zkušenosti s aktualizacemi správní instalace, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a poté do pole Otevřít zadejte následující příkaz.
  msiexec /a Admin Path\MSI File /p C:\wrd1005a\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Admin Path je cesta k bodu správní instalace pro váš produkt sady Office (například C:\Word2002),

  kde MSI File je balíček databáze .msi pro produkt sady Office (například ProPlus.msi) a

  kde MSP File je název souboru veřejné správní instalace (například WINWORDff.msp).
 8. Pro zavedení aktualizace do klientských pracovních stanic klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a poté do pole Otevřít zadejte následující příkaz.
  msiexec /iAdmin Path\MSI File REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomu
  , kde Admin Path je cesta k bodu správní instalace pro sadu Office XP (například C:\OfficeXP) a

  kde MSI File je balíček databáze .msi pro sadu Office XP (například ProPlus.msi).

  Poznámka: Chcete-li přeinstalovat všechny součásti sady Microsoft Office XP v klientském počítači, použijte parametr REINSTALL=ALL.
Další informace, jak zaktualizovat správní instalaci a zavést ji do klientských počítačů, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do správní instalace
Tento článek obsahuje standardní pokyny k instalaci správní veřejné aktualizace.

Můžete si také přečíst následující článek sady Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak určit, zda je nainstalována aktualizace

Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 aktualizuje pouze soubor Winword.exe. Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 aktualizuje verzi aplikace Microsoft Word 2002, která je nainstalovaná ve vašem počítači, na verzi 10.0.4524.0. Nainstalovanou verzi aplikace Word v počítači určíte klepnutím na položku O aplikaci Microsoft Word v nabídce Nápověda.

Další informace, jak zkontrolovat verzi sady Office XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 JAK: Kontrola verze sady Office XP
Poznámka: Pokud je již Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 v počítači nainstalovaná, zobrazí se při pokusu o její instalaci následující zpráva:
Tato aktualizace již byla nainstalována nebo je součástí aktualizace, která již byla nainstalována.

Požadavky na aktualizaci instalační služby Windows Installer 2.0

Instalace Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 požaduje instalační službu Microsoft Windows Installer 2.0 nebo vyšší. Aktualizace Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) a systém Microsoft Windows XP tuto verzi instalační služby Windows Installer obsahuje. Nejnovější verzi instalační služby Windows Installer naleznete na následujících webových stránkách společnosti Microsoft:

Změna chování polí v dokumentech aplikace Word po instalaci Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002

Další informace, jak se po instalaci Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 mění chování polí v dokumentech aplikace Word, o klíči registru FieldCalcSecurityLevel určujícím chování polí v dokumentech aplikace Word a jak instalace Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 ovlivňuje automatizaci, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak se po instalaci aktualizace aplikace Word mění chování polí v dokumentech aplikace Word

Potíže odstraněné aktualizací

Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002 odstraňuje potíže popisované v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
327667 Word2002: Funkce IOleObject::DoVerb při otevírání dokumentů vrací chybu RPC_E_SERVERFAULT
Tato aktualizace také odstraňuje následující potíže, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Zabezpečení: Uživatelé mohou neúmyslně aktualizovat odkazy na externí data v dokumentech aplikace Word

Uživatelé mohou neúmyslně aktualizovat odkazy na externí data v dokumentech aplikace Word či e-mailových zprávách, které využívají aplikaci Word jako editor e-mailu v aplikaci Microsoft Outlook.

Další informace o této chybě dokumentované v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS02-059 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Chyba v polích aplikace Word a externích aktualizacích aplikace Excel umožňuje přístup k informacím

WD2002: Funkce Sledování změn vrací do dokumentu po přijetí změn dříve odstraněný text

Při použití funkce Sledování změn se po přijetí jednotlivých změn do dokumentu vrací dříve odstraněný text.

Odkazy

Další informace o Aktualizaci aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
329749 WD2000: Přehled Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002
inf OFFXP fix list
Vlastnosti

ID článku: 329748 - Poslední kontrola: 01/12/2015 20:55:32 - Revize: 1.0

Microsoft Word 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload KB329748
Váš názor