Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

WD2000: Přehled Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Word 2000 Service Release 1 (SR-1). Tato aktualizace brání uživatelům v neúmyslné aktualizaci odkazů v dokumentech aplikace Microsoft Word či e-mailových zprávách, které využívají aplikaci Word jako editor e-mailu v aplikaci Microsoft Outlook. Dále tato aktualizace opravuje další potíže v aplikaci Microsoft Word 2000.

Tento článek popisuje, jak stáhnout a nainstalovat Aktualizaci aplikace Microsoft Word 2000 SR-1: 16. října 2002.

Další informace o nejnovější aktualizaci sady Microsoft Office 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2000
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 požaduje v počítači nainstalovanou aktualizaci Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2000

Aktualizace klienta

Pokud jste aplikaci Word nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Prostřednictvím webového serveru Office Product Updates automaticky nainstalujte všechny nejnovější aktualizace včetně aktualizací Service Pack a veřejných aktualizací.
  -nebo-
 • Nainstalujte pouze Aktualizaci aplikace Word 2000 SR-1 podle pokynů uvedených dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webového serveru Office Product Updates. Webový server Office Product Updates prozkoumá vaši instalaci sady Microsoft Office a vyzve k instalaci přesně těch aktualizací, které jsou nezbytně nutné k zajištění, že instalace sady Office je zcela aktuální.

Webový server Office Product Updates

Chcete-li, aby webový server Office Product Updates nalezl potřebné aktualizace, které musíte nainstalovat do počítače, přejděte na následující webovou stránku společnosti Microsoft: Po prohledání počítače se zobrazí seznam doporučených aktualizací, jejichž instalaci musíte potvrdit. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci tento proces dokončíte.

Instalace pouze Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002

Podle následujících pokynů stáhněte a nainstalujte aktualizaci klienta:
 1. Přejděte na následující webovou stránku společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit potvrďte uložení souboru Wrd0902.exe do vybrané složky.
 3. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor wrd0902.exe.
 4. Pokud jste dotázáni na instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky Licenční smlouvy.
 6. Po zobrazení výzvy vložte do jednotky disk CD-ROM sady Office 2000 a poté klepněte na tlačítko OK.
 7. Jakmile se zobrazí zpráva o úspěšné instalaci, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 ji již není možné odebrat. Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 mění výchozí chování určitých polí v dokumentech aplikace Word. Pokud chcete, aby se pole v dokumentech aplikace Word chovala stejně jako před instalací Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002, nastavte klíč registru FieldCalcSecurityLevel na hodnotu 0. Další informace o klíči registru FieldCalcSecurityLevel naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak se po instalaci aktualizace aplikace Word mění chování polí v dokumentech aplikace Word
Další informace o aktualizaci klienta získáte klepnutím na následující odkaz na článek Office Tools on the Web (Nástroje sady Office na webu):

Správní aktualizace

Jestliže jste aplikaci Word 2000 nainstalovali z umístění na serveru, musí správce na server doplnit tuto správní veřejnou aktualizaci a poté ji zavést do vašeho počítače.

Jste-li správce serveru, stáhněte správní aktualizaci podle následujících pokynů:
 1. Přejděte na následující webovou stránku společnosti Microsoft:
 2. Stáhněte daný soubor a uložte jej na plochu.
 3. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor wrd0902a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky Licenční smlouvy.
 5. Do pole Zadejte umístění, kam chcete umístit extrahované soubory zapište cestu C:\wrd0902a a poté klepněte na tlačítko OK.
 6. Pokud jste dotázáni na vytvoření složky, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Jestliže máte zkušenosti s aktualizacemi správní instalace, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a poté do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a Admin Path\MSI File /p C:\wrd0902a\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Admin Path je cesta k bodu správní instalace (například C:\Word2002),

  kde MSI File je balíček databáze .msi (například Data1.msi) a

  kde MSP File je název souboru veřejné správní instalace (například WINWORD_Admin.msp).
 8. Pro zavedení aktualizace do klientských pracovních stanic klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a poté do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i Admin Path\MSI File REINSTALL=seznam_funkcí REINSTALLMODE=vomus
  , kde Admin Path je cesta k bodu správní instalace (například C:\Word2002) a

  kde MSI File je balíček databáze .msi (například Data1.msi).

  Poznámka: Chcete-li přeinstalovat všechny součásti sady Office v klientském počítači, použijte parametr REINSTALL=ALL.
Další informace, jak zaktualizovat správní instalaci a zavést ji do klientských počítačů, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do správní instalace
Tento článek obsahuje standardní pokyny k instalaci správní veřejné aktualizace.

Můžete si také přečíst následující článek sady Microsoft Office Resource Kit:

Jak určit, zda je nainstalována aktualizace

Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 mění soubor Word.exe. Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2000 aktualizuje verzi aplikace Word 2002, která je nainstalována ve vašem počítači, na verzi 9.0.0.6926. Verzi aplikace Microsoft Word nainstalovanou ve vašem počítači určíte podle následujících pokynů.

Poznámka: Protože je k dispozici několik různých verzí systému Windows, následující pokyny se mohou pro různé počítače mírně lišit. Pokud se liší, postupujte při provádění pokynů také podle dokumentace.
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Hledat.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zapište název winword.exe a poté klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor winword.exe a poté klepněte na položku Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze naleznete číslo verze aplikace Word nainstalované v počítači.
Další informace, jak určit verzi aplikace Word 2000 nainstalované ve vašem počítači, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: Jak určit verzi aplikace sady Office
Poznámka: Pokud je Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2000 v počítači nainstalována, zobrazí se při pokusu o její instalaci následující zpráva:
Tato aktualizace již byla nainstalována nebo je součástí aktualizace, která již byla nainstalována.

Po instalaci Aktualizace aplikace Word SR-1: 16. října 2002 se mění chování polí v dokumentech aplikace Word

Další informace, jak se po instalaci Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2000 mění chování polí v dokumentech aplikace Word, o klíči registru FieldCalcSecurityLevel určujícím chování polí v dokumentech aplikace Word a jak instalace Aktualizace aplikace Word 2002 SR-1: 16. října 2002 ovlivňuje automatizaci, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: Jak se po instalaci aktualizace aplikace Word mění chování polí v dokumentech aplikace Word

Potíže odstraněné aktualizací

Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 odstraňuje potíže popisované v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320536 WD2000: Přehled Aktualizace aplikace Word 2000: 25. dubna 2002
319052 FIX: Nelze změnit odkaz na vložený sešit aplikace Excel a aplikaci Word 2000
242072 WD2000: Při spojení či vložení databáze dochází ke zkrácení textového pole
204542 WD2000: Při generování hromadné korespondence s použitím aplikace Excel jako zdroje dat vznikají chybné výsledky
316270 WD2000: Pokud pole obsahuje znak E či N, dochází k chybě Neznámý znak nebo je výsledek nula
319584 WD2000: Při aktualizaci databázových polí je přidán nadbytečný odstavec
Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 také odstraňuje následující potíže, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Zabezpečení: Uživatelé mohou neúmyslně aktualizovat odkazy na externí data v dokumentech aplikace Word

Uživatelé mohou neúmyslně aktualizovat odkazy na externí data v dokumentech aplikace Word či e-mailových zprávách, které využívají aplikaci Word jako editor e-mailu v aplikaci Microsoft Outlook.

Další informace o této chybě dokumentované v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS02-059 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Chyba v polích aplikace Word a externích aktualizacích aplikace Excel umožňuje přístup k informacím

Při vytvoření dlouhého připojení DDE se aplikace Word ukončuje

Při pokusu o vytvoření připojení DDE (Dynamic Data Exchange) s připojovacím řetězcem delším než 255 znaků se aplikace Word neočekávaně ukončuje.

Pokud jsou data šablony stylů poškozená, aplikace Word přestává reagovat

Pokud jsou informace šablony stylů aplikace Word poškozené, aplikace Word přestává reagovat.

Aktualizace zabezpečení: Políčko Ano v dialogovém okně Zabezpečení je vždy zaškrtnuté

Ve výchozím nastavení dojde při poklepání na vložený objekt k zaškrtnutí políčka Ano v dialogovém okně Zabezpečení.

Aktualizace zabezpečení: Chybná délka souboru

Délka souboru aplikace Word není přečtena správně.

V počítači se sadou Works dochází k chybě odkazující se na soubor Winword.exe

Při používání aplikace Word v počítači s nainstalovanou sadou Microsoft Works dochází k chybě aplikace Word odkazující se na soubor Winword.exe.

WD2000: JPN: Při otevření dokumentu aplikace Microsoft Word 97 či Microsoft Word 98 v aplikaci Microsoft Internet Explorer přestává aplikace Word reagovat

Při otevření dokumentu aplikace Microsoft Word 97 či Microsoft Word 98 v aplikaci Microsoft Internet Explorer přestává v případě, že je v počítači nainstalována japonská verze aplikace Word 2000, aplikace Word reagovat.

WD2000: Při prvním použití vlastní nabídky v uživatelské šabloně dochází k chybě

Při prvním použití vlastní nabídky uložené v uživatelské šabloně v aplikaci Word dochází k následující chybě:
Makro nelze najít nebo bylo vypnuto nastavením zabezpečení.

PPT2000: Při nastavení vlastností vložené tabulky aplikace Word a zavolání metody Close daného objektu přestává aplikace Word reagovat

Při použití aplikace Microsoft PowerPoint k nastavení vlastností vložené tabulky aplikace Word a následném volání metody Close daného objektu přestává aplikace Word reagovat.

WD2000: Tato funkce není k dispozici... Při nastavení dvojitého ohraničení tabulky dochází k chybě

Při nastavení dvojitého ohraničení tabulky v aplikaci Word 2000 v dokumentu vytvořeném v aplikaci Microsoft Word 6.0 či Microsoft Word 95 při formátu ukládání nastaveném na formát aplikace Word 6.0 či Word 95 dochází k následující chybě:
Tato funkce není k dispozici, protože není kompatibilní s Microsoft Word 6.0/95.

WD2000: Po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu aplikace Word otevřeném v aplikaci Microsoft Internet Explorer přestává aplikace Word reagovat nebo dochází k chybě

Při klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu aplikace Word, který odkazuje na jiný dokument aplikace Word, otevřeném v aplikaci Internet Explorer přestává aplikace Word reagovat nebo dochází k chybě.

WD2000: JPN: Při otevření dokumentu aplikace Word v rámci Iframe přestává prohlížeč reagovat

Při použití japonské verze aplikace Word 2000 v počítači se systémem Microsoft Windows XP a zobrazení dokumentu aplikace Microsoft Word v rámci iframe či frame v aplikaci Internet Explorer přestává prohlížeč reagovat nebo se dokument neotevírá. Soubor procesu Winword.exe navíc způsobuje 100procentní využití CPU.

WD2000: Při použití možnosti Uzamknout dokument před komentáři se mění číslování stránek

Při klepnutí na příkaz Uzamknout dokument v nabídce Nástroje a poté klepnutí na přepínač Komentáře ve skupinovém rámečku Uzamknout dokument před v aplikaci Word 2000 se změní číslování stránek dokumentu.

WD2000: Při posouvání dokumentu v náhledu tisku přestává aplikace Word 2000 reagovat

Při posouvání dokumentu aplikace Word 2000 v náhledu tisku přestává aplikace reagovat.

Poznámka: K této chybě dochází, pokud byl dokument aplikace Word 2000 převeden z aplikace Word 97 a poté byla pro dokument použita nová šablona aplikace Word 2000.

Odkazy

Další informace o Aktualizaci aplikace Word 2002 SP-1: 16. října 2002 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
329748 WD2002: Přehled Aktualizace aplikace Word 2002 SP-1: 16. října 2002
inf OFFXP oprava seznam
Vlastnosti

ID článku: 329749 - Poslední kontrola: 07/18/2007 08:41:00 - Revize: 2.4

Microsoft Word 2000 Service Pack 1

 • kbinfo kbdownload kboffice2000sp3fix KB329749
Váš názor