XL2002: Přehled aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tato aktualizace dovoluje, aby možnost Potvrdit aktualizaci automatických propojení přepsala všechny pokusy uživatelů se zlými úmysly o potlačení upozornění, které se zobrazuje v sešitu aplikace Microsoft Excel, obsahuje-li tabulka propojení na externí data.

Tento článek popisuje stahování a instalaci aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002.

Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v aktualizaci Office XP Service Pack 3.Další informace o nejnovější aktualizaci Office XP Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Instalace aktualizace, která je popisována v tomto článku, vyžaduje Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows 2.0 v tomto článku.

Aktualizace klienta

Důležité: Před instalací aktualizace klienta je třeba nejprve nainstalovat aktualizaci Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). Další informace o instalaci aktualizace Office XP SP-2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325671 Popis aktualizace Office XP Service Pack 2 (SP2)
Pokud jste aplikaci Excel nainstalovali z disku CD-ROM, máte dvě následující možnosti:
 • Přejděte na web Office Update a automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
  -nebo-
 • Nainstalujte pouze aktualizaci aplikace Excel 2002 podle popisu uvedeného dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí podrobnosti používané instalace sady Microsoft Office a nabídne vám, abyste nainstalovali přesně ty aktualizace, které zajistí, aby instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace pouze aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002

Při stahování a instalaci aktualizace klienta postupujte takto:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Exc1003.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na uložený soubor exc1003.exe.
 4. Až se zobrazí výzva k potvrzení instalace aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 6. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace byla úspěšně dokončena, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Nainstalovanou aktualizaci Excel 2002 SP-2 : 16. října 2002 již nelze odebrat.

Další informace o aktualizaci klienta získáte klepnutím na následující odkaz na článek na webu Nástroje sady Office na webu.

Aktualizace pro správce

Poznámka: Než začnete s instalací aktualizace pro správce podle pokynů v tomto článku, zkontrolujte, zda je v umístění instalace pro správce nainstalována aktualizace Office Service Pack 1 (SP-1) nebo Office XP SP-2. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro sadu Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP
Pokud jste aplikaci Microsoft Excel 2002 instalovali z umístění na serveru, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a nainstalovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správcem serveru, postupujte při stahování aktualizace pro správce takto:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Stáhněte příslušný soubor do počítače.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na uložený soubor exc1003a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. V poli Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte složku C:\exc1003a a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření adresáře klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start, pak klepněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a Cesta správce\Soubor MSI /p C:\exc1003a\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde:parametr Cesta správce představuje umístění instalace pro správce (například C:\Excel2002),

  parametr Soubor MSI představuje databázový balíček MSI (například ProPlus.msi) a

  parametr Soubor MSP představuje název veřejného instalačního programu aktualizace pro správce (například EXCELff.msp).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a potom zadejte následující příkaz do pole Otevřít:
  msiexec /i Cesta správce\Soubor MSI REINSTALL=EXCELFiles REINSTALLMODE=vomu
  , kde:parametr Cesta správce představuje umístění instalace pro správce (například C:\OfficeXP) a

  parametr Soubor MSI představuje databázový balíček MSI (například ProPlus.msi).

  Poznámka: Chcete-li přeinstalovat všechny součásti sady Microsoft Office XP v klientském počítači, použijte parametr REINSTALL=ALL.
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Instalace veřejné aktualizaci do instalace pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Můžete si také přečíst následující článek sady Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002 změní soubor Excel.exe. Aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002 aktualizuje verzi aplikace Microsoft Excel 2002, která je nainstalovaná v počítači, na verzi 10.0.4524.0. Nainstalovanou verzi aplikace Excel v počítači určíte klepnutím na položku O aplikaci Microsoft Excel v nabídce Nápověda.

Další informace o kontrole verze sady Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 Postupy: Kontrola verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je již aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002 v počítači nainstalována, zobrazí se při pokusu o její instalaci následující zpráva: 16.října 2002:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows 2.0

Instalace aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002 vyžaduje Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Tato verze Instalační služby systému Windows je součástí aktualizace Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) a systému Microsoft Windows XP. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Problémy opravené touto aktualizací

Aktualizace Excel 2002 SP-2: 16. října 2002 opravuje problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
324051 XL2002: Při kopírování velkého listu v aplikaci Excel je využití procesoru 100 % (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320516 XL2002: Po použití Průvodce importem textu nelze soubory aplikace Excel otevírat v Průzkumníkovi Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace opravuje následující problémy, které dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base popsány:

Zabezpečení: Uživatelé nejsou upozorňováni, když sešit vytvořený uživatelem se zlými úmysly obsahuje propojení na externí data

Tato aktualizace dovoluje, aby možnost Potvrdit aktualizaci automatických propojení přepsala všechny pokusy uživatelů se zlými úmysly o potlačení upozornění, které se zobrazuje v sešitu aplikace Microsoft Excel, obsahuje-li tabulka propojení na externí data.

Důležité: Není-li povolena možnost Potvrdit aktualizaci automatických propojení, je počítač i nadále ohrožen chybou zabezpečení popsanou v tomto článku. Chcete-li nastavit možnost Potvrdit aktualizaci automatických propojení v aplikaci Excel, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Úpravy.

Další informace o tomto problému, který je zdokumentován v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS02-059, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330008 Chyba v polích aplikace Word a externích aktualizacích aplikace Excel umožňuje přístup k informacím

XL2002: Funkce GetPivotData se neočekávaně ukončuje

Jestliže vytvoříte funkci GetPivotData, aplikace Excel se neočekávaně ukončí. K těmto potížím dochází, pokud kontingenční tabulka obsahuje datové pole a je umístěna v jednom sešitu a a funkce GetPivotData je použita v jiném sešitu.

XL2002: Sdílený sešit může způsobit, že aplikace Excel přestane reagovat

Po uložení sdíleného sešitu může aplikace Excel přestat reagovat. Krátkodobě je možné tyto potíže odstranit odebráním vlastních zobrazení všech uživatelů, tyto potíže se ale znovu vrátí.

XL2002: Seznam Pole již v kontingenční tabulce nefunguje

Pokud kontingenční tabulka obsahuje velké množství dat a aplikace Excel úspěšně opraví sešit, který obsahuje kontingenční tabulku, nefunguje již seznam Pole.

XL2002: JPN: Aplikace Excel automaticky přepočítává hodnoty, i když je tato funkce zakázána na kartě Výpočty

Japonská verze aplikace Excel automaticky přepočítává hodnoty, i když je tato funkce zakázána na kartě Výpočty.

XL2002: Sešit aplikace Excel se ihned po otevření znovu zavře

Sešit aplikace Excel se ihned po otevření znovu zavře, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • sešit obsahuje jedno nebo více propojení, která nelze aktualizovat,
 • sešit obsahuje makro Auto_Open nebo Workbook_Open,
 • při zobrazení výzvy při otevírání sešitu vyberete možnost aktualizovat propojení a spouštět makra (nebo je spouštění maker zapnuto (povoleno) ve výchozím nastavení).

XL2002: Při ukládání souboru aplikace Excel jako HTML se syntaxe hypertextových odkazů neukládá správně

Otevřete-li sešit aplikace Excel, který obsahuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými listy, a uložíte jej jako HTML, nejsou hypertextové odkazy uloženy správně a nebudou fungovat, až uložený soubor otevřete ve webovém prohlížeči.

XL2002: Aplikace Excel přestane reagovat, odeberete-li z oblasti buněk souhrny

Při pokusu o odebrání souhrnů z oblasti buněk v aplikaci Excel přestane aplikace reagovat a využití procesoru je 100 %.

XL2002: Při otevření souboru aplikace Excel pomocí programu OLE se tento program ukončí, ale proces aplikace Excel zůstane spuštěný

Při otevření souboru aplikace Excel pomocí programu OLE se tento program ukončí, ale proces aplikace Excel zůstane spuštěný.
informace OFFXP oprava seznam
Vlastnosti

ID článku: 329750 - Poslední kontrola: 01/10/2015 13:47:14 - Revize: 3.0

Microsoft Excel 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB329750
Váš názor