Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při ukládání nebo přesouvání dokumentu se v systému Windows XP může zobrazit chybová zpráva: Zápis se zpožděním se nezdařil

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při ukládání či přesouvání dokumentů nebo při obecných operacích spojených se správou souborů v systému Windows XP nepravidelně dochází k chybě Zápis se zpožděním se nezdařil.
Příčina
Tento problém může nastat, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Je zapnuta funkce Povolit ukládání do mezipaměti na disku pro pevný disk.
 • Řadič pevného disku Ultra Direct Memory Access (UDMA) je nakonfigurován některým z následujících způsobů:
  • K připojení disku UDMA používáte 40žilový kabel namísto požadovaného 80žilového 40pinového kabelu.
  • Nastavení systému BIOS vynucuje rychlejší režimy UDMA.
Řešení
Problém vyřešte vypnutím funkce Povolit ukládání do mezipaměti na disku. Použijte následující postup.

Poznámka: Vypnete-li funkci Povolit ukládání do mezipaměti na disku, může dojít k poklesu výkonu pevného disku. Proto může být vhodné po dokončení tohoto postupu sledovat výkon systému:
 1. V Průzkumníkovi Windows klepněte pravým tlačítkem myši na pevný disk a poté na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Hardware.
 3. Klepněte na pevný disk a poté na tlačítko Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Zásady.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit ukládání do mezipaměti na disku a poté dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 6. Opakujte kroky 3 až 5 pro každý pevný disk nainstalovaný v počítači.
 7. Pokud je problém vyřešen, nepokračujte postupem Části pro pokročilé uživatele. Pokud problém vyřešen není, pokračujte postupem Části pro pokročilé uživatele.

Část pro pokročilé uživatele

Tato část je určena pokročilým uživatelům. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 1. Ujistěte se, že je k připevnění řadiče pevných disků UDMA použit 80žilový 40pinový kabel. Informace o tomto postupu najdete v dokumentaci dodávané s počítačem nebo se obraťte na výrobce řadiče pevných disků UDMA. Vyzkoušejte, zda byl problém vyřešen. Pokud byl problém vyřešen, zbývající kroky vynechte. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.
 2. Upozornění: Neměňte nastavení systému BIOS, jestliže dobře nerozumíte následkům takových změn.

  Ujistěte se, že nastavení systému BIOS není nakonfigurováno na vynucení rychlejších režimů UDMA. Informace o tomto postupu najdete v dokumentaci dodávané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače. Vyzkoušejte, zda byl problém vyřešen.
Další informace
Při spuštění počítače kontroluje systém BIOS systémové nastavení uložené v paměti CMOS. Toto nastavení můžete podle potřeby měnit.

Další informace o chybových zprávách, které při ukládání souborů v síti informují o uzamčení souboru nebo odepření přístupu, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
812937 Při uložení souboru v síti je soubor uzamčen nebo se zobrazí chybová zpráva s informací o odepření přístupu

Zápis se zpožděním se nezdařil

Je-li v systému Windows XP povolena funkce velké systémové mezipaměti, může dojít k poškození dat. K těmto potížím nedochází ve všech počítačích. Mezi hlavní faktory, které vedou k poškození dat, patří následující:
 • systémová paměť větší než 512 MB (1 GB je běžná velikost paměti RAM),
 • velké svazky NTFS a několik velkých svazků (jednotky pevných disků o velikosti 60 – 100 GB, eventuálně v polích RAID),
 • grafický adaptér AGP s velkými požadavky na prostředky (větší než výchozí sdílená paměť AGP),
 • přenosy velkých souborů. Problém nastane, když počítači dojdou položky stránkovací tabulky systému. Systém Windows při zapnutí počítače stanoví výchozí počet položek stránkovací tabulky, které přiřadí, na základě velikosti dostupné systémové paměti.
Všechny zde uvedené podmínky přispívají ke zvýšení počtu položek stránkovací tabulky, které musí systém Windows XP udržovat, a v extrémních případech může dojít k jejich vyčerpání. Abyste se tomuto problému vyhnuli, ujistěte se, že u Využití paměti není vybrána možnost Mezipaměť systému.
Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a poté klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti systému.
 2. Na kartě Upřesnit klepněte ve skupinovém rámečku Výkon na tlačítko Nastavení.
 3. V dialogovém okně Možnosti výkonu klepněte na kartu Upřesnit.
 4. Ve skupinovém rámečku Využití paměti vyberte klepnutím přepínač Programy, pokud již není vybrán.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
Jak potíže obejít
Chcete-li tomuto problému předejít, zvyšte hodnotu položek stránkovací tabulky. Použijte následující postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. V podokně podrobností klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu SystemPages a pak klepněte na příkaz Změnit.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte následující hodnotu a pak klepněte na tlačítko OK.
  FFFFFFFF
 5. Ukončete program Editor registru.
Poznámka: Hodnota FFFFFFFF bude funkční, lze ji použít. Nicméně jiná hodnota, která bude větší než výchozí, ale menší než maximální, může přinést lepší výsledky.
Podobné problémy a jejich řešení
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
818788 Chybová zpráva Zápis se zpožděním se nezdařil při odpojení paměťového zařízení USB 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321733 Chybová zpráva Zápis se zpožděním se nezdařil při zápisu do souboru na serveru z počítače se systémem Windows XP nebo Windows 2000
831594 Chybová zpráva Zápis se zpožděním se nezdařil při pokusu uložit soubor nebo ukončit aplikaci OneNote 2007 nebo OneNote 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
870894 Chybová zpráva Zápis se zpožděním se nezdařil v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842520 Po uložení souboru v systému Windows XP může dojít k chybě Zápis se zpožděním se nezdařil (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 330174 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:55:41 - Revize: 4.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kberrmsg kbprb KB330174
Váš názor