Problémy systému Windows XP s poškozeným nebo nekompatibilním hardwarem

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po upgradu počítače na systém Windows XP může dojít k některým z následujících potíží.
 • Počítač se neočekávaně restartuje v nepravidelných intervalech.
 • Po spuštění počítače se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • Spustíte-li počítač pomocí konzoly pro zotavení systému Windows XP nebo jej spustíte z disku CD-ROM systému Windows XP, zobrazí se některá z následujících chybových zpráv:
  Nelze načíst soubor setupdd.sys. Kód chyby 4.
  Nelze načíst soubor setupdd.sys. Kód chyby 7.
Příčina
Tyto potíže mohou nastat, pokud počítač obsahuje hardwarovou součást, která je poškozená nebo nekompatibilní se systémem Windows XP.
Řešení
Chcete-li tyto potíže odstranit, postupujte takto:

Upozornění: Následující postup provádějte pouze pokud jste dobře obeznámeni s odebíráním a instalací vnitřního hardwaru počítače. Hardwarové součásti počítače jsou velmi citlivé na statickou elektřinu. Informace o správné manipulaci s počítačovými součástmi vám poskytne výrobce počítače.
 1. Vypněte počítač a odeberte všechna periferní zařízení PCI (Peripheral Component Interconnect).
 2. Restartujte počítač.
  • Dojde-li úspěšně ke spuštění systému Windows, vypněte počítač a poté nainstalujte zpět periferní zařízení PCI, jedno po druhém. Po instalaci každého zařízení spusťte systém Windows. Když nainstalujete zařízení způsobující problém popsaný v části Příznaky, odeberte dotyčné zařízení a nainstalujte další zařízení PCI.
  • Pokud se nezdaří úspěšně spustit systém Windows, odeberte jeden či více paměťových modulů nainstalovaných v počítači. Ponechejte dostatek paměti RAM, aby mohl být spuštěn počítač a systém Windows XP.

   Poznámka: Systém Windows XP vyžaduje 128 megabajtů (MB) paměti RAM. Minimum je 64 MB a maximum je 4 gigabajty (GB).

   Jsou-li v počítači například nainstalovány dva paměťové moduly s kapacitou 256 megabajtů, odeberte jeden z nich. Dojde-li k úspěšnému spuštění systému Windows, vypněte počítač a poté nainstalujte zpět moduly paměti RAM, jeden po druhém. Po instalaci každého modulu paměti RAM spusťte systém Windows. Když nainstalujete modul způsobující problém popsaný v části Příznaky, odeberte dotyčný modul a pokračujte v instalaci dalších modulů paměti RAM.
 3. Zjistěte, zda jsou periferní zařízení PCI daného počítače kompatibilní se systémem Windows XP. Zjistíte to na následujícím webu HCL společnosti Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List):
Další informace
Další informace o postupu při kontaktování výrobců počítačového hardwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o příbuzných tématech získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
311542 Po přechodu z úsporného režimu se zařízení nemusí správně zapnout
315335 Chybová zpráva STOP 0x0000008e během instalace systému Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 330181 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:55:51 - Revize: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbprb KB330181
Váš názor