Instalační program opravy hotfix serveru SQL Server

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:330391
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Informace v tomto článku platí pro sestavení opravu hotfix Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) 761 prostřednictvím 977 ve všech operačních systémech. Informace v tomto článku platí také pro SQL Server 2000 SP3 hotfix vytvoří 977 až 2037, pokud jsou nainstalovány pouze v počítači se systémem Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition nebo Microsoft Windows NT. Pokud se pokoušíte nainstalovat opravu hotfix serveru SQL Server 2000 SP3 sestavit 977 nebo novější sestavení v počítači se systémem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
842960 Popis 32bitové instalaci opravy hotfix serveru SQL Server 7.0 a SQL Server 2000
SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) a novější verze nejsou podporovány v systému Windows 98, Windows Millennium Edition nebo Windows NT. Neexistuje tedy žádné opravy hotfix podpory pro tyto operační systémy SQL Server 2000 SP4 a novější verze.
Souhrn
Opravy hotfix Microsoft SQL Server 2000 budou balit a doručeny uživatelům jako do samorozbalovacího spustitelného souboru. Instalační program opravy hotfix umožňuje instalaci oprav hotfix pomocí grafického uživatelského rozhraní instalačního programu. Pomocí Instalační program opravy hotfix můžete také automatizovat proces instalace opravy hotfix přes v celé organizaci.

Název spustitelného souboru pro instalaci opravy hotfix soubor bude mít tento formát:

X.RR.ZZZZ_LangName.exe
 • X označuje číslo hlavní verze.
 • RR označuje číslo dílčí verze dvěma číslicemi.
 • ZZZZ označuje číslo opravy hotfix.
 • LangName je tři písmeno zkratka pro jazyk, ke kterému oprava hotfix je lokalizován.
Například anglické verzi opravy hotfix serveru SQL Server 2000 číslo 701 by:

8.00.0701_enu.exe.

Pokud se setkáte místo na disku chyby při extrahování balíčku naleznete v následujícím článku Microsoft Knowledge Base:
301913 Chyba: Chybová zpráva "Není dostatek místa na disku" dochází při extrahování stažení SQL Server 2000
Další informace

Před instalací opravy hotfix instalačním

Před instalací opravy hotfix instalačním, doporučuje společnost Microsoft zálohování těchto databází:
 • Předloha
 • msdb
 • model
Později rozhodnete vrátit opravu hotfix, je nutné obnovit Tyto zálohy. Další informace o procesu vrácení zpět je součástí "Jak odebrat či odinstalovat opravu hotfix" části tohoto článku. Instalace Instalační program opravy hotfix neprovede změny uživatelských databází; však ji mohou zahrnovat změny systémových databází.

Jak použít instalační program opravy hotfix

Při zahájení procesu instalace opravy hotfix je nutné spustit opravu hotfix spustitelný soubor. V případě standardního instalace musíte uložit a spustit spustitelný soubor opravy hotfix v počítači serveru. Pokyny týkající se Instalace oprav hotfix na instalaci clusteru, přečtěte si "instalace clusteru" části tohoto článku. Chcete-li spustit instalaci, je nutné přihlásit operační systém pomocí uživatelského účtu, který má místní správy pověření.

Při spuštění instalace jsou soubory balíčku extrahovány do temp složka. Poté spustí nástroj grafického uživatelského rozhraní Instalační program opravy hotfix vás na zbytek procesu instalace.

Jaké soubory jsou aktualizovány touto opravou hotfix?

Seznam souborů, které jsou aktualizovány pomocí opravy hotfix, které se nachází v Soubor INF. Je třeba spustit spustitelný soubor opravy hotfix a extrahujte soubor INF k Zkontrolujte seznam souborů.

Chcete získat seznam souborů, které opravy hotfix aktualizace, postupujte takto:

1. Spusťte spustitelný soubor opravy hotfix. Spustit program, dokud se stránka extrakce. Extrahování souborů klepněte na %TEMPsložka %. Nelze zrušit instalaci ještě. Pokud zrušíte instalaci, extrahované soubory, které jsou odebrány ze složky %TEMPsložka %.

2. Po uvidíte Vítejte na obrazovce pro instalaci opravy hotfix, vyhledejte %TEMPsložka %. Použít časové razítko na složky, které jsou v TEMP složka pro identifikaci složky s názvem bylyXX~ tmp, kde XX je náhodné číslo

3. Vyhledejte soubor hotfix.inf – v Tato složka získat seznam celý soubor z oddílu [FILES] tohoto souboru INF soubor. Kromě toho můžete také zkontrolovat v části [SKRIPTY] hotfix.inf – soubor a zjistěte, pokud aktualizaci spustí všechny skripty serveru SQL Server instalace.

4. Nyní zrušíte instalaci odebrat dočasné složky.

Poznámka: Také můžete získat seznam souborů, které opravy hotfix aktualizace kontrolou v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který byl vytvořen pro Tato oprava hotfix. Článek číslo je zobrazeno v počáteční Vítejte obrazovka instalační program opravy hotfix.

Jak funguje instalační program

Instalační program použije k dokončení kroků instalace:
 1. Při spuštění automaticky extrahovaného souboru exe soubory jsou extrahovány do temp složky v počítači.
 2. Instalační program pak ověřuje, že uživatel, který je aktuálně přihlášeni na má pověření pro správu, dříve než zahájí Soubor protokolu instalace.
 3. Instalační program automaticky zjistí všechny instance SQL Instalace serveru a sestavuje seznam instancí, které jsou způsobilé pro aktualizace. Chcete-li vyřešit opravu hotfix, musí instalace serveru SQL Server splňovat určité požadavky. Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který odkazy této opravy hotfix bude mít další informace o požadavcích použití této aktualizace. Například pokud je oprava hotfix vyžaduje instalaci Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2, bude nutné nainstalovat SQL Server 2000 Aktualizace Service Pack 2 před instalací této opravy hotfix. Pokud počítač nemá žádný Instalace serveru SQL Server, opravňující k instalaci této opravy hotfix, obdržíte zpráva podobná následující a instalace přerušena:
  Nemáte žádné instance serveru SQL v tomto počítači nainstalována která kvalifikuje pro tuto opravu HotFix. Zkontrolujte, zda verze a aktualizací service pack Požadavky Tato oprava Hotfix.
 4. Jakmile vyberete konkrétní instanci serveru SQL Server pro inovace opravy hotfix, instalační program opravy hotfix řeší a načte do paměti příslušné složky názvy a umístění, které odpovídají serveru SQL Server instalace, kterou jste vybrali.
 5. Instalační program výzvu k zadání informací, například zda je Chcete použít ověřování serveru SQL Server nebo ověřování systému Windows. Pokud vyberete Ověřování serveru SQL Server, je nutné zadat instalační program s heslem pro přidružení zabezpečení přihlášení. Pokud vyberete ověřování systému Windows, je třeba používat Instalační program v době, kdy jste přihlášeni k systému Windows pomocí přihlášení systému Windows účet. Tento přihlašovací účet musí být součástí sysadmin pevné role serveru pro instanci serveru SQL Server se inovace. Chcete-li použít ověřování serveru SQL Server, je nutné ověřit, zda že instance serveru SQL Server je nakonfigurován pro smíšený režim zabezpečení. Jinak krok ověření se nezdaří a zobrazí následující chybová zpráva, i v případě, že jste zadali platnou přidružení zabezpečení heslo:
  Neplatné přihlašovací informace. Prosím Opakujte akci.
 6. Po přihlášení na serveru SQL Server pomocí přihlašovacích informací Krok 5 instalační program přestane služba MSSQLSERVER a SQL Služby agenta serveru pro instanci, který je upgradován.
 7. Nyní instalační program provede krok jádra nahradit existující soubory s novými soubory, které byly součástí oprava hotfix. Chcete-li to provést, vyhledá program cílového počítače o ověření soubory jsou skutečně přítomny. Pokud existují v cílovém počítači. splní náhradní. Po uplynutí soubor této kontroly souboru verze je porovnána zdrojového souboru. Pro soubory bez verze číslo, program použije informace datum a čas. Tím se vytvoří seznam soubory, které mají být nainstalovány.
 8. Pro každý soubor vybraného náhradu je soubor nejprve zálohovat do záložní složky. Tento záložní složky bude existovat ve stejném složky jako soubor. Ve složce backup je podsložku, která má stejný název jako opravu hotfix číslo sestavení.
  Jestliže instalujete například Opravy hotfix serveru SQL Server 2000 701 a Sqlservr.exe Složka musí být nahrazen z jeho aktuální umístění (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\), instalační program Vytvoří novou strukturu složky C:\Program Files\Microsoft SQL podobné Server\MSSQL\Binn\Backup\0701 a zálohuje existující soubor na tomto nové umístění dříve, než jej nahradí nový soubor opravy hotfix.

  Podobně pokud vyberete soubor, který je ve složce C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\Resources\1033 náhradu, je nejprve zkopírován do umístění zálohy podobné C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\resources\1033\Backup\0701 a potom nahrazen jeho protějškem z opravy hotfix.

  Poznámka: Používáte-li instalační program na instanci serveru SQL Server a odebrat tyto instance, záložní složky popsané výše nejsou odstranit odebrat program SQL Server. Musíte pak ručně odstranit tyto záložní složky vytvořené instalačním programem. Pokud nejsou tyto složky odebrány, vaše budoucí pokusí znovu Microsoft SQL Server 2000 v počítači použití stejného názvu instance se nezdaří.
 9. Poté, co instalační program zastaví všechny služby, nebude soubor konají uzamčené a je připraven k nahrazení pomocí jednoduché kopírování. Pokud soubor je uzamčen, přeruší instalační program a zobrazí se následující zpráva:
  Jeden nebo více souborů pro opravy uzamčen procesy. Soubor protokolu obsahuje podrobné informace o uzamčené soubory.

  Zavřete všechny aplikace a restartujte opravy Hotfix Instalační program. Pokud potíže potrvají, bude pravděpodobně třeba restartovat počítač a Restartujte instalační program opravy Hotfix.
Pokud jsou skripty, které musí být spuštěn, spustí instalační program všechny služby a spouští skripty.

Instalace clusteru

Instalace clusteru serveru SQL Server 2000

K balíčku opravy hotfix pro clusterový SQL 2000 instalace balíčku opravy hotfix je nutné spustit na uzel, který vlastní SQL Prostředek na serveru. Pak instalační program opravy hotfix bude trvat prostředků serveru SQL Server offline a aktualizovat binární soubory na všech uzlech clusteru. Nakonec SQL Server je prostředek online a spustí instalační žádné skripty, instalace (.sql), bylo dodáno jako součást opravy hotfix.

Instalace clusteru serveru SQL Server 7.0

U clusterových instalací serveru SQL Server 7.0 je nutné nejprve zrušení clusterů serveru SQL Server spuštěním Průvodce SQL Server Failover z primárního uzlu clusteru jednotlivých virtuálních serverů SQL.

Aktivní/aktivní

Postupujte u instalace aktivní/aktivní:
 1. Zkontrolujte, zda uzel počítačů, kde byl SQL Server 7.0 původně nainstalovali, ovládací prvky obou skupin serveru SQL Server prostředků.
 2. V každém uzlu clusteru spusťte Průvodce instalací převzetí služeb při selhání Nástroj odeberte virtuální SQL Server.
 3. Po vyloučení z clusteru serveru SQL Server, je nutné spustit opravu hotfix spustitelný soubor v obou uzlech a dokončete instalaci opravy hotfix úspěšně před recluster serveru SQL Server.

Aktivní/pasivní

Postupujte u instalace aktivní/pasivní:
 1. Zkontrolujte, zda počítačový uzel, kde byl SQL Server 7.0 původně nainstalovali, řídí prostředky serveru SQL Server.
 2. U tohoto stejného uzlu spusťte Průvodce instalací převzetí služeb při selhání Nástroj odeberte virtuální SQL Server.
 3. Po vyloučení z clusteru serveru SQL Server, je nutné spustit opravu hotfix EXE pouze primárního uzlu a úspěšně dokončit instalaci před recluster serveru SQL Server.

Parametry příkazového řádku

Zde je uveden seznam parametrů příkazového řádku, které jsou k dispozici s tímto balíčkem oprav hotfix.
Option     Definition------     ----------/s       Disable Self Extraction progress dialog. Must come before /a./a       This parameter must come before all parameters except /s if you        are running the hotfix by using the self-extracting EXE, and you        want to include parameters for unattended installations. This is a        mandatory parameter for the installer to run in the unattended mode. /q       This flag causes the Setup program to run in silent mode        with no user interface. /allinstances This is an SQL specific key that patches all instances of SQL Server        in silent mode that pass the applicability rules. This flag can also be used        to patch all SQL Server virtual servers that pass the applicability rules and needs        to be run from the active node. INSTANCENAME  Name of the instance of SQL Server. You must enter it as        INSTANCENAME=yourinstancenameBLANKSAPWD   Means blank sa password for SQL Authentication. If you enter        this parameter on computers that are running Microsoft Windows NT or        Microsoft Windows 2000, the default Windows Authentication logon is        overridden and it tries to log on with a blank sa password.         The correct format for this parameter is BLANKSAPWD=1.        This parameter is recognized only for unattended        installations.SAPWD     Non-blank sa password. If you enter this parameter, it must be        in the form of SAPWD=yoursapassword. This parameter        overrides default Windows Authentication on computers that are running        Windows NT or Windows 2000, or a BLANKSAPWD, if entered.
Poznámka: Můžete použít Start/wait Standardní předpona příkazového řádku systému Windows na začátku příkazu Po instalaci opravy hotfix dokončení, vrátíte řízení do příkazového řádku.

Příklady příkazového řádku

 • Syntaxe příkazového řádku pro bezobslužnou instalaci oprava hotfix na výchozí instance serveru SQL Server s pokrokem dokončení automatické extrakce je zakázáno dialogové okno:
  8.00.0701_enu.exe /s /a /q
  Protože je k dispozici žádné informace o ověřování v příkazovém řádku je-li použit výchozí přihlášení ověřování systému Windows.
 • Syntaxe příkazového řádku pro bezobslužnou instalaci oprava hotfix na pojmenované instance serveru SQL Server je:
  8.00.0701_enu.exe /a /q INSTANCENAME=FRIDAY SAPWD=MyPwd
  kde je PÁTEK název instance serveru SQL Server 2000. Instalace Pokud parametr NÁZEV_INSTANCE dodává jako servername\instancename se nezdaří.
 • Syntaxe příkazového řádku pro bezobslužnou instalaci opravu hotfix pomocí Start/wait možnost je:
  start /wait 8.00.0701_enu.exe /s /a /q INSTANCENAME=sqlinstance02

Jak provést bezobslužnou instalaci

Je podobný bezobslužné instalace interaktivní instalace popsané výše. Pro tichou instalaci je nutné Spusťte automaticky extrahovaného souboru EXE s parametrem/q. Pokud použijete oprava hotfix k pojmenované instanci, je nutné zadat název instance příkazu řádek pomocí parametru NÁZEV_INSTANCE. Pokud se kvalifikuje vybrané instance. pro opravu hotfix instalační program bude opravu, jak bylo popsáno dříve. Pokud není-li zadán parametr NÁZEV_INSTANCE, opravy hotfix používá výchozí instance serveru SQL Server.

Pro bezobslužné instalace v clusteru můžete použít stejnou syntaxi jako v případě častá. Například pokud je mít pojmenované instance v clusteru s názvem HELLO\Inst1, kde je dobrý den Název virtuálního serveru je podobná syntaxi:
start /wait 8.00.0701_enu.exe /q instancename=inst1

Soubor protokolu

Každá akce, která provádí opravu hotfix Instalační proces je zaznamenán v souboru protokolu instalačního programu. Soubor protokolu bude mít. dostatek informací o jednotlivých opatřeních v každé fázi instalace, a konkrétní operaci provést u každého souboru. Oprava hotfix uloží do protokolu Chcete-li zobrazit soubor ve složce %WINDIR%\SQLHotfix. Pro každý soubor protokolu, program vytvoří jedinečný název:

SQLHotfix?.Protokol

Otazník (?) je způsob mnohokrát pokusili nainstalovat opravu hotfix do počítače.

Pro úspěšné instalace na konci souboru protokolu se zobrazí tato zpráva:
ÚSPĚCH INSTALACE
Podobně to zpráva znamená, že došlo k chybě během opravy hotfix instalace:
NAINSTALOVAT SELHÁNÍ
Tato zpráva znamená, že instalace byla zrušeno ve středu procesu instalace a instalace přerušeno:
Uživatel zrušil instalace
Neúspěšných instalacích, odpovídající chybové kód je zapsána do protokolu Instalační program opravy hotfix.

Jak odebrat či odinstalovat opravu hotfix

Pokud se rozhodnete vrácení balíčku opravy hotfix, je nutné aktualizované soubory pomocí ruční proces. Úplný seznam souborů a je vhodné záložní adresáře, které byly vytvořeny pomocí opravy hotfix uvedené v souboru protokolu instalačního programu. Jak bylo uvedeno výše, instalační program zálohuje aktuální soubory (popsány dříve v této struktuře záložní složky článek) před jejich nahrazení nové soubory. Vrátit opravu hotfix kterou nutné zastavit všechny služby a nahradí všechny soubory ze záložní složky zadaný v souboru protokolu. Pokud je oprava hotfix spustit všechny skripty během instalace neexistuje rychlý způsob automatického vrátit zpět změny provedené v jeho do systémové databáze. To znamená, proč je důležité zálohovat Před instalací opravy hotfix systémové databáze.

Pokud je třeba vrátit zpět z této opravy hotfix a do protokolu instalačního souboru (nebo soubor INF) označuje, že opravy hotfix spuštěn jeden nebo více skriptů .sql proti serveru, je nutné postupovat podle takto:.

Důležité Následující postup zahrnuje sestavení vašeho Předloha databáze a obnovení dat z hlavního zálohy, která byla provedena Před použitím opravy hotfix. Pokud jste vytvořili všechny nové uživatele databáze poté, co použít opravu hotfix, musí záložní těchto uživatelských databází nyní tak, aby bylo možné Po dokončení těchto kroků obnovte tyto databáze:
 1. Odpojte všechny uživatele databáze. Další informace naleznete "Připojování a Detaching databází" téma v SQL Server 7.0 Books Online, nebo v tématu "Jak připojit a odpojit databázi (Enterprise Manager)" v SQL Příručky Server 2000 Books Online.
  Poznámka: Pokud některý z databáze se účastní replikace, musí nejprve zakážete publikování a distribuci. Další informace naleznete "Zakázat publikování a distribuci" téma v knihy pro SQL Server Online.
 2. Zastavte všechny služby serveru SQL Server (MSSQLServer, SQLServerAgent, Microsoft Distributed Transaction Coordinator [-Koordinátor], Vyhledávací služby).
 3. Jako bezpečnostní faktor, zkopírovat Data složka na bezpečné místo. Pokud máte data a protokolu soubory samostatné složky, než je výchozí Data složky také tyto soubory zkopírovat.
 4. Počítač pro záložní složku hledání a nahrazení nové verze všech souborů s původní verzí.
 5. Znovu sestavit Předloha databáze.
 6. Obnovit Předloha, model a msdb databáze ze zálohování databází, která byla provedena Před použitím opravy hotfix. Tím automaticky připojí všech uživatelských databází Při vytváření zálohy, která byla připojena. Připojit libovolný uživatel databáze byly vytvořeny po posledního zálohování databáze master.
 7. Pokud jste měli fulltextové katalogy, obnovte celém textu katalogy a resynchronizovat fulltextové katalogy. Další informace naleznete v tématu v následujícím článku v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  240867 Jak přesunout, kopírovat a zálohovat soubory a složky fulltextového katalogu
 8. Pokud používáte replikaci, je třeba překonfigurovat replikace ručně.
 9. Pokud používáte poštovní SQL, překonfigurujte SQL pošty. Další informace informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  263556 Jak nakonfigurovat SQL Mail
kbAudDeveloper kbSQLServ2000Search kbSQLServ2000 kbSQLServSearch

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 330391 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:58:34 - Revize: 10.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB330391 KbMtcs
Váš názor