V okně Kurýrní služby je zobrazena internetová reklama

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
V okně Kurýrní služby se může zobrazit internetová reklama. Reklama obsahuje text podobný následujícímu:
Kurýrní služba
Zpráva od zdroj pro název_počítače.název_poskytovatele_služeb_Internetu v datum a čas
Text zprávy
Tyto zprávy bývají označovány jako nevyžádané zprávy Kurýrní služby.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud obdržíte zprávu odeslanou příkazem net send od uživatele, který používá Kurýrní službu systému Windows. Kurýrní služba je služba systému Windows, která zabezpečuje přenos zpráv odesílaných příkazem net send a službou Výstrahy mezi klientskými počítači a serverem. Správci sítě používají Kurýrní službu například k odesílání výstrah síťovým uživatelům. Kurýrní službu může používat také systém Windows a některé další programy. Prostřednictvím této služby může systém Windows uživatele informovat například na dokončení tiskové úlohy nebo přepnutí na nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) při výpadku proudu. Antivirový program může Kurýrní službu používat k odesílání oznámení. Kurýrní služba nesouvisí s webovým prohlížečem, e-mailovým programem, službou Windows Messenger ani službou MSN Messenger. K tomuto problému může dojít při splnění následujících podmínek:
 • je spuštěna Kurýrní služba,
 • je spuštěna služba Vzdálené volání procedur,
 • u připojení k Internetu je povolen příchozí všesměrový přenos přes rozhraní NetBIOS (rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP) a UDP.
Řešení
Tento problém lze vyřešit instalací nebo zapnutím brány firewall, která blokuje příchozí všesměrový přenos přes rozhraní NetBIOS a UDP. Způsob, který použijete k vyřešení tohoto problému, závisí na operačním systému a způsobu připojení k Internetu. V následující části jsou uvedeny příklady několika různých konfigurací a možných způsobů řešení.

Připojujete s k Internetu přímo

Používáte-li jeden počítač, který je k Internetu připojen přímo (například pomocí kabelového modemu, modemu DSL nebo telefonního modemu), nainstalujte bránu firewall a zablokujte příchozí všesměrový přenos přes rozhraní NetBIOS a UDP.

Používáte operační systém Windows XP

Jestliže používáte operační systém Windows XP a přímé připojení k Internetu (například pomocí kabelového modemu, modemu DSL nebo telefonního modemu), nainstalujte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1) a zapněte Bránu firewall pro připojení k Internetu. Ve výchozím nastavení systému Windows XP s aktualizací SP1 blokuje Brána firewall pro připojení k Internetu veškeré příchozí přenosy (jednosměrové, vícesměrové i všesměrové). Pokud máte nainstalován systém Windows XP Service Pack 2 (SP2), je ve výchozím nastavení brána firewall systému Windows zapnutá.

Další informace o této změně blokování Brány firewall pro připojení k Internetu v systému Windows XP s aktualizací SP1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
329928 Brána firewall pro připojení k Internetu nyní blokuje nevyžádaný jednosměrový, vícesměrový i všesměrový přenos (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o možnostech získání systému Windows XP s aktualizací SP1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Další informace o zapnutí Brány firewall pro připojení k Internetu získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak zapnout nebo vypnout bránu firewall v systému Windows XP

Používáte operační systém Windows 2000

Jestliže používáte operační systém Windows 2000 a přímé připojení k Internetu (například pomocí kabelového modemu, modemu DSL nebo telefonního modemu), získejte a nainstalujte bránu firewall od jiného výrobce, která blokuje příchozí všesměrový přenos přes rozhraní NetBIOS a UDP. Další informace o branách firewall naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Připojujete se k Internetu přes malou síť, kterou spravujete

Pokud jsou počítače v síti připojeny k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení, nainstalujte nebo zapněte bránu firewall pouze u tohoto sdíleného připojení.

Používáte operační systém Windows XP se sdíleným připojením k Internetu

Jestliže používáte sdílené připojení k Internetu v systému Windows XP pro poskytnutí přístupu k Internetu na více počítačů, nainstalujte na hostitelský počítač sdíleného připojení k Internetu systém Windows XP s aktualizací SP1 a zapněte Bránu firewall pro připojení k Internetu pouze na tomto počítači.

Používáte operační systém Windows s hardwarovým zařízením pro sdílení připojení k Internetu

Jestliže pro připojení více počítačů k Internetu používáte směrovač nebo jiné hardwarové zařízení, nastavte toto zařízení tak, aby byl blokován příchozí všesměrový přenos přes rozhraní NetBIOS a UDP. Další informace získáte u výrobce zařízení pro sdílení připojení k Internetu.

K Internetu se připojujete prostřednictvím sítě, kterou nespravujete

Pokud jste k Internetu připojení přes podnikovou síť nebo váš poskytovatel služeb Internetu používá bránu firewall, požádejte správce sítě o takovou konfiguraci brány firewall, při které je blokován příchozí přenos přes rozhraní NetBIOS a UDP. Další informace získáte u správce sítě nebo poskytovatele služeb Internetu.
Jak potíže obejít
Tento problém můžete obejít vypnutím Kurýrní služby. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na Ovládací panely (nebo přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely).
 2. Poklepejte na panel Nástroje pro správu.
 3. Poklepejte na položku Služby.
 4. Poklepejte na položku Kurýrní služba.
 5. V rozevíracím seznamu Typ spouštění klepněte na položku Zakázáno.
 6. Klepněte na tlačítko Zastavit a potom na tlačítko OK.
Poznámka: Je-li Kurýrní služba zastavena, nejsou přenášeny zprávy odesílané službou Výstrahy (například oznámení antivirového programu). Při vypnuté Kurýrní službě nejsou spuštěny žádné služby, které na této službě explicitně závisejí, a do systémového protokolu událostí je zaznamenána chybová zpráva. Namísto vypnutí Kurýrní služby proto doporučujeme nainstalovat bránu firewall a nakonfigurovat ji tak, aby byl blokován příchozí přenos přes rozhraní NetBIOS a RPC.
Další informace
Kurýrní služba využívá porty UDP číslo 135, 137 a 138, porty TCP číslo 135, 139 a 445 a dočasné (krátkodobé) porty s čísly nad 1024.

Brána firewall blokuje zprávy odesílané příkazem net send a pomáhá počítač chránit před jinými nebezpečnými útoky z Internetu. Tyto útoky mohou mít následující účely:
 • získání přístupu k soukromým informacím,
 • nezákonné šíření softwaru vyhrazením prostoru na pevném disku.
Další informace o tomto problému naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
netbt nbt spam alert ad Advertisement webpopup winpopup.exe netsend spam messenger service spam popup pop-up pop up
Vlastnosti

ID článku: 330904 - Poslední kontrola: 12/07/2015 13:01:44 - Revize: 8.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Messenger 4.6, Microsoft Windows Messenger 4.7, MSN Messenger 5.0, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB330904
Váš názor