Pořadí priority v hledání spustitelný soubory

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:35284
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje následující:

 • Jak nalezne COMMAND.COM spustitelné soubory
 • Pořadí priority účastní toto hledání
 • Jak lze pořadí přepsat MS-DOS verze 4.x a novější
 • Rozdíl mezi COMMAND.COM a systém MS-DOS EXEC v název_souboru rozpoznávání volání
Další informace

Command.com

COMMAND.COM lze spustit soubor zadaný v příkazovém řádku nebo jako řádek v dávkovém souboru.

Dříve než verze 4.0 MS-DOS verze

Pokud je zadán název souboru, zda zadané rozšíření, udržuje COMMAND.COM pouze základní název. (COMMAND.COM příponu názvu souboru odebere, pokud existuje [například zůstane "FILE" Pokud je název souboru "FILE.EXE"]). Po má základní název, vypadá v následujícím pořadí spustitelný soubor, který má tento název COMMAND.COM:
  .COM .EXE .BAT				
Pokud COMMAND.COM nelze najít tento soubor v aktuálním adresáři aktuální jednotky, začne vyhledávání adresářů zadané v proměnné prostředí PATH v souboru Autoexec.bat. Pokud takový soubor není nalezen, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chybný příkaz nebo název souboru
Například pokud existují tři soubory v aktuálním adresáři: FILE.COM, FILE.EXE a FILE.BAT a při pokusu spustit některý z nich zadáním FILE.COM, FILE.EXE, FILE.BAT nebo FILE, COMMAND.COM provede pouze FILE.COM, protože toto je první soubor nalezne.

MS-DOS verze 4.0 a vyšší

V MS-DOS verze 4.0 a novější můžete přepsat zadáním příkazu s příponou COM EXE BAT přednost.

Například pokud existují tři soubory v aktuálním adresáři: FILE.COM, FILE.EXE a FILE.BAT a při pokusu spustit některý z nich zadáním FILE.COM, FILE.EXE nebo FILE.BAT, COMMAND.COM provede určíte jeden. Pokud však udělena žádná přípona názvu souboru obvyklým pořadí priority je používané (.com, exe a .bat).

Jeden efekt straně tohoto chování je některé nesprávné nebo expedient způsoby provádění soubory nadále pracovat. Například ve verzích MS-DOS starší než 4.0 lze spustit FILE.BAT zadáním názvu souboru s období následující jej FILE.. Však MS-DOS 4.0 a novější, pokud zadáte FILE., MS-DOS vyhledá pro tento název souboru nemůže najít jeden a vrátí chybovou zprávu "chybný příkaz nebo název souboru".

MS-DOS verze 5.0 a vyšší

MS-DOS verze 5.0 a vyšší hledání souborů v následujícím pořadí:
  DOSKEY Macro .COM .EXE .BAT				
například existují tři soubory v aktuálním adresáři: FILE.COM, FILE.EXE a FILE.BAT a také je DOSKEY makro s názvem FILE, makro dané přednost a proveden při FILE spustit z příkazového řádku aktuálního adresáře. Toto není true v dřívějších verzích MS-DOS, jako tomu bylo bez funkce maker DOSKEY.

Také v MS-DOS verze 5.0 a novější, mít DOSKEY makra přednost nad vnitřní příkazy. Přepsat DOSKEY makra, zadejte jeden nebo více mezery před příkazem.

Funkce EXEC

Funkce MS-DOS EXEC (přerušení služby 4Bh 21 h) porozumět název_souboru rozšíření; proto jej jednoduše trvá název zadaný při vyvolání soubor a pokusí se jej spustit.

Tento nedostatek informací název_souboru je výhodné programy, které jsou spustitelné soubory. Jsou například soubory ovladačů zařízení (které normálně mít příponu .SYS) nebo soubory překryvu (které normálně mít příponu .OVL). COMMAND.COM nelze spouštět tyto soubory; takové programy lze spustit pouze programy, které explicitně volat funkci EXEC.

Funkce EXEC znalost pouze soubory s příponami EXE a .com ve většině případů. Není možné spustit soubory .bat; tyto soubory jsou konkrétně "provedeny", jeden řádek čas podle COMMAND.COM.
6.22 4.00 4.00a 4.01 4.01a 5.00 5.00a 6.00 6.20

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 35284 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:02:54 - Revize: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 4.01 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0a, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB35284 KbMtcs
Váš názor