Rozdíly mezi MS-DOS a výpisy Macintosh QuickBasic

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:35886
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Následuje seznam příkazů a funkcí není sdílena mezi QuickBasic Microsoft verze 4.0, 4.0b nebo 4.5 strojů MS-DOS a Microsoft QuickBasic verze 1.0 pro počítače Macintosh. Seznam QuickBasic verze 4.0, 4.0b a 4.5 MS-DOS platí také pro základní kompilátoru Microsoft verze 6.0 a 6.0b pro MS-DOS.

Mnoho těchto rozdílů jsou počítače nebo operačního systému, například $ STICK, VARSEG nebo ENVIRON závislé kde není žádný ekvivalent v druhém prostředí.
Další informace
Následující tabulka porovnává vyhrazená slova QuickBasic pro MS-DOS versus QuickBasic pro Macintosh.
                   QuickBasic 4.0 QuickBasic 1.0  Keyword              for MS-DOS   for Macintosh  -------              -------------- --------------  BLOAD               Yes       No  BREAK ON/OFF/STOP         No       Yes  BSAVE               Yes       No  BUTTON function          No       Yes  BUTTON statement          No       Yes  CALLS               Yes       No  CALL ABSOLUTE           Yes       No  CALL INT86OLD           Yes       No  CALL INTERRUPT           Yes       No  COLOR               Yes       No  COMMAND$              Yes       No  COMMON SHARED           Yes       No  COMMON /name/           Yes       No  CONST               Yes       No  CONT                No       Yes  CVDBCD               No       Yes  CVDMBF               Yes       No  CVSBCD               No       Yes  CVSMBF               Yes       No                   QuickBasic 4.0 QuickBasic 1.0  Keyword              for MS-DOS   for Macintosh  -------              -------------- --------------  DECLARE              Yes       No  DEFSEG               Yes       No  DIALOG function          No       Yes  DIALOG ON/OFF/STOP         No       Yes  DO...LOOP             Yes       No  DRAW                Yes       No  EDIT$               No       Yes  EDIT FIELD             No       Yes  ENVIRON$ function         Yes       No  ENVIRON statement         Yes       No  FILES$               No       Yes  FILEATTR              Yes       No  FUNCTION              Yes       No  GET...STEP attribute (graphics)  Yes       No  INP                Yes       No  IOCTL statement          Yes       No  IOCTL$ function          Yes       No  KEY statements           Yes       No                   QuickBasic 4.0 QuickBasic 1.0  Keyword              for MS-DOS   for Macintosh  -------              -------------- --------------  KEY(n) statements         Yes       No  LCASE$ function          Yes       No  LCOPY               No       Yes  LIBRARY/LIBRARY CLOSE       No       Yes  LOAD                No       Yes  LOCK/UNLOCK            Yes       No  LTRIM$               Yes       No  MENU function           No       Yes  MENU ON/OFF/STOP          No       Yes  MENU/MENU RESET statements     No       Yes  MERGE (in environment only)    No       Yes  MKDBCD$              No       Yes  MKDIR               Yes       No  MKDMBF$              Yes       No  MKSBCD$              No       Yes  MKSMBF$              Yes       No  MOUSE function           No       Yes  MOUSE ON/OFF/STOP         No       Yes  ON BREAK GOSUB           No       Yes  ON COM(n)             Yes       No  ON DIALOG GOSUB          No       Yes                   QuickBasic 4.0 QuickBasic 1.0  Keyword              for MS-DOS   for Macintosh  -------              -------------- --------------  ON KEY(n)             Yes       No  ON MENU GOSUB           No       Yes  ON MOUSE GOSUB           No       Yes  ON PEN               Yes       No  ON PLAY(quelimit)         Yes       No  ON STRIG(n)            Yes       No  OPEN COM              Yes       No  OPEN...ACCESS attribute      Yes       No  OPEN...lock type          Yes       No  OUT                Yes       No  PAINT               Yes       No  PALETTE              Yes       No  PALETTE USING           Yes       No  PCOPY               Yes       No  PEEKL               No       Yes  PEEKW               No       Yes  PEN function            Yes       No                   QuickBasic 4.0 QuickBasic 1.0  Keyword              for MS-DOS   for Macintosh  -------              -------------- --------------  PEN ON/OFF/STOP statements     Yes       No  PICTURE ON/OFF statements     No       Yes  PICTURE statement         No       Yes  PICTURE$ function         No       Yes  PLAY function           Yes       No  PLAY ON/OFF/STOP statements    Yes       No  PMAP                Yes       No  POKEL/POKEW            No       Yes  PTAB                No       Yes  PUT...STEP attribute (grphics)   Yes       No  REDIM               Yes       No  RTRIM$               Yes       No  SCREEN               Yes       No  SCROLL               No       Yes  SEEK function/statement      Yes       No  SETMEM               Yes       No  SHELL               Yes       No  SOUND WAIT/RESUME         No       Yes                   QuickBasic 4.0 QuickBasic 1.0  Keyword              for MS-DOS   for Macintosh  -------              -------------- --------------  STATIC               Yes       No  STICK               Yes       No  STRIG function/statement      Yes       No  STRIG ON/OFF/STOP         Yes       No  SYSTEM function          No       Yes  TYPE                Yes       No  UCASE$               Yes       Yes  UNLOCK               Yes       No  VARPTR$              Yes       No  VARSEG               Yes       No  VIEW                Yes       No  VIEW PRINT             Yes       No  WAIT                Yes       No  WAVE                No       Yes  WIDTH function           No       Yes  WINDOW CLOSE or WINDOW OUTPUT   No       Yes  WINDOW function          No       Yes  WINDOW (for declare window)    No       Yes  WINDOW (redefine logical coords)  Yes       No				
QuickBas BasicCom MQuickB 1,00 4.00 4.00b 4.50 6.00 6.00b

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 35886 - Poslední kontrola: 02/12/2014 21:50:20 - Revize: 1.2

Microsoft QuickBasic 4.0, Microsoft QuickBASIC 4.0b, Microsoft QuickBasic 4.5 pro systém MS-DOS, Microsoft QuickBasic Compiler for Macintosh 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB35886 KbMtcs
Váš názor