Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Opravte testovací Priorita dávkový soubor ERRORLEVELs

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:39585
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Při použití více příkazů IF ERRORLEVEL v dávkových souborech důležité je pořadí, ve kterém jsou ERRORLEVELs číselně testovány. Správné pořadí sestupně (nejvyšší k nejnižší). Toto řazení je způsob testován ERRORLEVELs. Podmínka IF je nastavena na hodnotu TRUE, bude hodnota ERRORLEVEL je rovno nebo větší než číslo ERRORLEVEL.
Další informace
Následující fragmentu dávkového souboru demonstruje toto chování nesprávné:
  rem (execute a program which returns an errorlevel of 0 or 1)  if errorlevel 0 goto ZERO  if errorlevel 1 goto ONE  goto END  :ZERO   echo a Zero was returned!   goto END  :ONE   echo a One was returned!  :END				
výše uvedeném příkladu vždy rozvětven do popisku "Nula" ohledu úspěch nebo neúspěch. V tomto příkladu by správně fungovat ERRORLEVEL testování byl proveden v sestupném pořadí.

SPRÁVNÝ způsob zápisu takové dávkového souboru je následující:
  rem (execute a program which returns an errorlevel of 0 or 1)  if errorlevel 1 goto ONE  if errorlevel 0 goto ZERO  goto END  :ZERO   echo a Zero was returned!   goto END  :ONE   echo a One was returned!  :END				
6.22 2.x 3.x 4.00 4.01 5.00 5.00a 6.00 6.20 \ * yeswin4

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 39585 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:03:12 - Revize: 2.0

Microsoft MS-DOS 2.11 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.1, Microsoft MS-DOS 3.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.3 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.3a, Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 4.01 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0a, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB39585 KbMtcs
Váš názor