Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Příkaz FDISK /MBR přepíše hlavní spouštěcí záznam (Master Boot Record)

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Nástroj Fdisk operačního systému MS-DOS obvykle aktualizuje hlavní spouštěcí záznam (MBR) pouze v případě, že žádný hlavní spouštěcí záznam neexistuje. Při změně oddílů příkaz Fdisk tyto informace nepřepíše.

Příkaz Fdisk obsahuje nezdokumentovaný parametr /mbr, jehož prostřednictvím je na pevný disk zapsán hlavní spouštěcí záznam, aniž by přitom došlo ke změně informací tabulek oddílů.

Upozornění: Je-li zápis hlavního spouštěcího záznamu na pevný disk proveden tímto způsobem, mohou některé pevné disky, které byly rozděleny na oddíly pomocí programu SpeedStor, stát nepoužitelnými. Dále může dojít k potížím v případě některých programů pro současné používání více operačních systémů a disků s více než čtyřmi oddíly.
Další informace

Co je hlavní spouštěcí záznam (MBR)?

Na konci spouštěcí rutiny systému ROM BIOS tento systém přečte a zpracuje první fyzický sektor první diskety nebo pevného disku v systému. První sektor pevného disku se nazývá hlavní spouštěcí záznam (někdy také tabulka oddílů nebo hlavní spouštěcí blok). Na začátku tohoto sektoru pevného disku je umístěn malý program. Informace o oddílech, tzv. tabulka oddílů, jsou umístěny na konci tohoto sektoru. Tento program pomocí informací o oddílech určí, ze kterého oddílu lze zavést systém (obvykle první primární oddíl systému DOS) a pokusí se o zavedení systému z tohoto oddílu.

Tento program je na disk zapsán příkazem fdisk /mbr a obvykle se nazývá hlavní spouštěcí záznam. Je-li program Fdisk použit obvyklým způsobem, program zapisuje na disk pouze v případě, že na disku žádný hlavní spouštěcí záznam není.

POZNÁMKA: Příkazem fdisk /mbr lze pomocí volání systému BIOS přepsat pouze hlavní spouštěcí záznam na systémovém disku (DISK-0). V příkazu fdisk /mbr nelze určit jinou jednotku a nelze jej spustit pro jiný disk než DISK-0.

Proč je hlavní spouštěcí záznam (MBR) při instalaci změněn?

Při instalaci upgradu Microsoft MS-DOS Upgrade nahradí instalační program hlavní spouštěcí záznam na pevném disku kódem, jehož prostřednictvím je zobrazena zpráva podobná následujícímu textu:
Instalace systému MS-DOS 5.0 nebyla dokončena.
Do jednotky A vložte disketu UNINSTALL #1.
Pokračujte stisknutím klávesy ENTER.
Před dokončením instalace by tato zpráva měla být smazána a přepsána kódem hlavního spouštěcího záznamu. Pokud při instalaci dojde k potížím a systém je vrácen do předchozí verze systému MS-DOS, měla by tato zpráva být rovněž odstraněna odinstalačním programem. Pokud však instalační nebo odinstalační program tuto zprávu neodstraní nebo dojde k poškození hlavního spouštěcího záznamu, lze pomocí následujícího příkazu zapsat na disk nový hlavní spouštěcí záznam:
fdisk /mbr

Upozornění:

Tento příkaz nepoužívejte, platí-li některá z následujících podmínek:
  • Disk byl rozdělen na oddíly pomocí nástroje Storage Dimensions SpeedStor, přičemž byla použita možnost /bootall tohoto nástroje.
  • Existují více než čtyři oddíly.
  • Jsou použity některé programy pro současné používání více operačních systémů.
Pomocí nástroje Storage Dimensions SpeedStor s možností /bootall jsou předefinovány fyzické parametry disku (cylindr, hlava a sektor). Je-li použit parametr /bootall, jsou informace o provedené změně disku uloženy do oblasti hlavního spouštěcího záznamu, kterou systém MS-DOS nepoužívá. Příkazem fdisk /mbr jsou tyto informace smazány a disk přestane být použitelný.

Některé starší verze OEM systému MS-DOS a některé nástroje pro vytváření oddílů jiných výrobců mohou vytvořit více než čtyři oddíly. Informace o dalších oddílech jsou často uloženy v oblasti, která je příkazem fdisk /mbr smazána.

Některé programy pro současné používání více operačních systémů obsahují speciální hlavní spouštěcí záznam MBR zobrazující dotaz, který systém má být zaveden. Příkazem fdisk /mbr je tento program smazán. Systémy s více operačními systémy, které zavádějí z libovolného oddílu označeného jako aktivní, nejsou příkazem fdisk /mbr ovlivněny.

Další informace o dělení pevného disku na oddíly naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255867 Jak použít nástroje Fdisk a Format k rozdělení pevného disku
Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Odkazy
Další informace o oddílech, organizaci disku a spouštěcí sekvenci jsou uvedeny také v kapitolách 3 a 8 příručky DOS Programmer's Reference autora Terryho Dettmanna, vydané společností QUE Corporation, kapitolách 2 a 10 příručky Advanced MS-DOS Programming autora Raye Duncana a v článku 3 příručky The MS-DOS Encyclopedia. Obě posledně jmenované příručky byly vydány společností Microsoft Press.
6.22 5.00 5.00a třetí strana jiný dodavatel jiný výrobce 6.00 6.20 souvislý msdos
Vlastnosti

ID článku: 69013 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:06:22 - Revize: 2.3

Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB69013
Váš názor