Aktualizace data a času razítka na soubory

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:69581
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Následující příkaz MS-DOS aktualizuje datum a čas razítka soubor s názvem "EXAMPLE", aniž by změnila obsah souboru. Tento postup je podobný nalezen v XENIX a v některých výrobců MS-DOS toolkits nástroj dotykového ovládání.
   COPY /B EXAMPLE +,,				
Další informace
Příkaz COPY můžete zřetězit soubor do existujícího souboru při použití ve formuláři:
   COPY FILE1+FILE2				
v tomto příkladu jsou obsah FILE2 připojen k FILE1 ponechat beze změny FILE2. Při kopírování v tomto režimu příkaz COPY přepne do režimu ASCII kde ^ dodržet Z (0x01A) souboru koncové značky.

Proto s výše uvedený příkaz /b vynutí do binárním režimu příkaz COPY, název souboru je soubor být aktualizovány + (znaménko plus) označuje, že soubor je připojen a na,, (čárkami) jsou zástupné symboly pro zbývající parametry (které nejsou zahrnuty v tomto příkladu). Protože soubor bude připojen není zadán, příkaz COPY nic append a aktualizovat pouze datum a čas razítka v souboru.

Následující dávkový soubor TOUCH.BAT, lze použít k automatizaci procesu:
   @echo off   if %1.==. goto end   if not exist %1 goto end   copy /b %1 +,, > nul   echo %1 touched!   :end				
tento dávkový soubor vyžaduje jeden parametr souboru být "touched". Pokud parametr není zadán, řádek 2 způsobit dávkový soubor ukončit bez nic způsobem. Pokud zadaný soubor neexistuje, způsobí řádku 3 dávkový soubor také ukončit.
6.22 3.20 3.21 3.30 3.30a 4.00 4.01 5.00 5.00a 6.00 6.20 razítko

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 69581 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:06:41 - Revize: 2.1

Microsoft MS-DOS 3.1, Microsoft MS-DOS 3.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.3 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 3.3a, Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 4.01 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0a, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB69581 KbMtcs
Váš názor