Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Windows XP Service Pack 2

ÚVOD
Tento článek obsahuje aktuální seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), které popisují opravy a aktualizace zahrnuté v aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2). Tento článek je určen především odborníkům v oblasti informačních technologií a podnikovým oddělením podpory, která zajišťují podporu a údržbu podnikových počítačových systémů.

Pokud používáte systém Windows XP SP2 v domácím počítači, přenosném počítači nebo v malé síti a máte otázky týkající se aktualizace Windows XP SP2, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Další informace
Tento článek popisuje problémy, které jsou opraveny v aktualizaci Service Pack 2 (SP2) pro systém Windows XP. Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že problémy opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v pozdějších aktualizacích Service Pack. Aktualizace SP2 pro systém Windows XP například obsahuje všechny opravy, které byly součástí aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro systém Windows XP. Před instalací aktualizace Windows XP SP2 není nutné instalovat předchozí aktualizaci Service Pack.

Chcete-li získat aktualizaci Windows XP Service Pack 2, navštivte následující weby společnosti Microsoft:

Pro domácí uživatele provádějící stažení a instalaci pouze do jednoho počítače:Pro odborníky v oblasti IT a vývojáře, kteří provádějí stažení a instalaci do více počítačů v síti:

Fix list

Další informace o aktualizacích zahrnutých v aktualizaci Windows XP SP2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Číslo článkuNázev článkuKategorie
309344Soubory vypadají jako odstraněné, ačkoli nemáte oprávnění na serveru s operačním systémem OS/2 Warp4 Základní operační systém
321733Chybová zpráva při zápisu do souboru na serveru z počítače se systémem Windows XP nebo Windows 2000: Zápis se zpožděním se nezdařil.Základní operační systém
323328Do programů v systému Windows XP se mohou přestat doručovat zprávy WM_TIMERZákladní operační systém
325929Funkce GetFileAttributes v klientech se systémem Windows XP způsobuje vracení prázdných relací Základní operační systém
326661Jestliže program provádí systémová volání pomocí softwarové optimalizace kanálů v systému Windows XP 64-Bit Edition, dochází k narušení přístupu Základní operační systém
326826U některých programů může dojít ke zpomalení při přístupu k souborům ve sdílené síťové položce Základní operační systém
326863Funkce operačního systému pro omezení doby využití procesoru nefunguje Základní operační systém
327361Nástroj NSLOOKUP nepoužívá seznam prohledávaných přípon nastavený zásadou Základní operační systém
327498Starší přesměrovač může způsobit zobrazování neprázdných souborů jako prázdných Základní operační systém
327559Výměnné úložiště rozpozná páskovou jednotku, ale nerozpoznává žádné médium vložené do této jednotky Základní operační systém
327933Při mapování jednotek není možné procházet svazky systému NetWareZákladní operační systém
328237Při otevření velkých souborů nepracují některé programy očekávaným způsobem Základní operační systém
328269Při použití přepínače /3GB nebo /USERVA nemusí být systém Windows XP s aktualizací SP1 spuštěn Základní operační systém
328284Do mezipaměti se ukládají některé soubory a složky, které nejsou konfigurovány pro zpřístupnění v režimu offline Základní operační systém
328368Služba CSNW systému Windows XP při přihlašování ke stromu NDS vždy volá nejbližší server Základní operační systém
328570Po upgradu domény na službu Active Directory nejsou stávající počítače aktualizovány na název domény DNS Základní operační systém
328915Při dosažení určitého stavu baterií roste zatížení CPU na 100 %Základní operační systém
330089Velký samorozbalovací programový soubor nemusí být spuštěn Základní operační systém
330232Při spuštění počítače nelze ladit ovladače Základní operační systém
330512U stavu výkonu procesoru není obnovena maximální hodnota, jestliže CPU pracuje na 100 procent Základní operační systém
330909Problém s režimem spánku v počítačích s 1 GB paměti RAM Základní operační systém
331044Při použití zařízení EMC dochází ke zkrácení obnovovaných souborů delších než 4 GB Základní operační systém
331329Chybová zpráva: Vybraný disk je nezbytný pro činnost počítače a nelze jej vyčistit Základní operační systém
331988Kontrola chyb 0x000000FE při zatížení pevných disků se sběrnicí USB 2.0 Základní operační systém
332179Dostupnost ovladače pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 podporujícího funkce řízení spotřeby mobilních procesorů Intel Pentium M (Centrino) Základní operační systém
810064Malá výdrž baterií v počítači s procesorem Pentium III-M Tualatin Základní operační systém
810097Příkaz ipconfig nevrací systému Windows XP přípony DNS specifické pro připojení Základní operační systém
810182Funkce WNetOpenEnum() nemusí fungovat, pokud je ve sdílené síťové položce příliš mnoho otevřených popisovačů souborů Základní operační systém
810186Po instalaci čtečky karet Smart Card Gemplus PCMCIA 400 se zobrazí chybová zpráva oznamující, že pro zařízení nebyl nalezen dostatek volných prostředků Základní operační systém
810577MS03-005: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v přesměrovači systému Windows umožňuje zvýšit oprávněníZákladní operační systém
811169Aktualizace zvyšující výkon síťového přesměrovače Základní operační systém
811493MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávněníZákladní operační systém
811525Zásada skupiny Konfigurovat rychlost pomalého připojení si nevynutí použití souborů offline v režimu offline, i když je zjištěno pomalé připojení Základní operační systém
811775Chyba stop 0x50 ve funkci SrvCompleteExecuteTransaction při použití příkazu XCOPY ke kopírování souborů ze sdílené položky systému OS/2 Základní operační systém
812599Při instalaci systému Windows pomocí nástroje Sysprep nemusí být k dispozici příležitostné uzamykání Základní operační systém
812937Při uložení souboru v síti je soubor uzamčen nebo se zobrazí chybová zpráva s informací o odepření přístupuZákladní operační systém
814033Nelze nainstalovat aktualizace ovladačů z webu systému Windows UpdateZákladní operační systém
814078MS03-008: Chyba skriptovacího stroje systému Windows umožňuje spuštění kóduZákladní operační systém
814545Oprava a obnovení registru může vést k nechtěnému odstranění dílčí sady klíčů Základní operační systém
814952Při otevírání namapované síťové jednotky na serveru Novell NetWare nebo UNIX NFS dochází k prodlevě Základní operační systém
815011V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 1 nelze zakázat funkci pro opravu a obnovení registruZákladní operační systém
815021MS03-007: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v součásti systému Windows může ohrozit zabezpečení webového serveruZákladní operační systém
815227Ve funkci UnmapViewOfFile dochází ke snížení výkonu Základní operační systém
815265Chybová zpráva STOP 0x00000051 nebo STOP 0x0000001E při spuštění Správce konfigurace v systému Windows 2000 Server nebo Windows XP Základní operační systém
815315OPRAVA: Při použití volání GETENV ve funkci DllMain není vracena přidělená paměť Základní operační systém
815411Aktualizace algoritmu haldy pro atypicky rozsáhlé požadavky haldyZákladní operační systém
815432Maximální počet připojení ke sdílené složce byl dosažen příliš brzy Základní operační systém
815471Zobrazí se chybová zpráva oznamující, že zásady omezení softwaru neumožňují spuštění programu, přestože program je nadefinován jako povolený Základní operační systém
815929Chybová zpráva oznamující odepření přístupu při pokusu o zkopírování souboru do webové složky, u které je nakonfigurované integrované ověřování Základní operační systém
816073Kompilace v počítači se systémem Windows XP trvá déle než v počítači se systémem Windows NT Základní operační systém
816074Služba Klient systému NetWare nedokáže otevřít soubory na serveru Novell 4.11 Základní operační systém
817275Dokumenty sady Office jsou automaticky synchronizovány do sdílené položky offline Základní operační systém
817434Při restartování pomocí poslední známé funkční konfigurace odebere systém Windows digitální podpisy ovladačů určené pouze pro čtení Základní operační systém
817583Služba Active Directory nevyžaduje zabezpečenou autorizaci při připojení prostřednictvím protokolu SSL Základní operační systém
817606MS03-024: Přetečení vyrovnávací paměti v systému Windows by mohlo vést k poškození datZákladní operační systém
817831Síťový soubor zobrazuje nesprávnou velikost, jestliže k němu získává přístup více klientů Základní operační systém
817915Po odpojení periferního zařízení není uvolněn jeho ovladač Základní operační systém
818133Při spuštění systému Windows XP není použita výchozí zásada řízení spotřeby Základní operační systém
818349Při použití pořadí hledání se sedmi nebo více příponami domén nepracuje nástroj Nslookup správným způsobem Základní operační systém
818733Systém Windows XP nerozpozná disk DVD-RW Základní operační systém
819760Pokud program zavolá funkci ExitWindowsEx nebo InitiateSystemShutdownEx, bude ukončen systém Windows a vypnut počítač Základní operační systém
819897OPRAVA: Při spuštění ovládacího prvku Msscript.ocx v prostředí s více podprocesy dochází k zablokování Základní operační systém
820128Kumulativní balíček oprav hotfix pro jádro systémů Windows XP a Windows XP Service Pack 1 (SP1) Základní operační systém
820193Při změně souboru ve sdílené položce WebDAV není správně aktualizován údaj o času poslední změny Základní operační systém
820826Nelze přečíst nově přidaná data na disku DVD obsahujícím více relací Základní operační systém
821161Hardwarový profil přenosného počítače zobrazuje nesprávný stav dokování Základní operační systém
821581Data sledování výkonu z nástroje BootVis.exe jsou poškozena nebo chybí Základní operační systém
821588Chybová zpráva při použití programu Zálohování v systému Windows 2000 nebo Windows XP ke katalogizaci nebo obnovení pásky vytvořené v systému Windows Server 2003 Základní operační systém
822368OPRAVA: U zařízení USB je ve Správci zařízení zobrazen žlutý vykřičník (kód 31) Základní operační systém
822624Při použití metody RESET_REG rozhraní ACPI a řadiče APIC přestane počítač při restartování reagovat Základní operační systém
822751Zpráva o chybě 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) při použití funkce EnumDependentServices Základní operační systém
822827Po mnohonásobném převedení počítače do režimu spánku a následném obnovení jeho činnosti může počítač přestat reagovat Základní operační systém
822888Po použití příkazu Csccmd /disconnect se soubory offline automaticky přepnou do režimu online Základní operační systém
823081V programu Windows Messenger nelze zabránit použití funkce NetMessageBufferSend Základní operační systém
823272Při čekání na uzamčení souborů přestanou klientské programy reagovat Základní operační systém
823456OPRAVA: Služba Systémový čas v systémech Windows Server 2003 a Windows XP ignoruje hodnoty místního intervalu dotazování Základní operační systém
823468Pomocí příkazu Reg.exe nelze vyhledat klíč registru obsahující lomítko Základní operační systém
823583Dostupnost ovladače podporujícího funkce řízení spotřeby mobilních procesorů Intel Pentium 4M s technologií hyper-threading Základní operační systém
823830Počítač se systémem Windows XP po přihlášení přestane reagovat Základní operační systém
824141MS03-045: Přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku rozevíracího seznamu a pole se seznamem umožňuje spuštění kóduZákladní operační systém
824236Nástroj Nslookup.exe zobrazí chybovou zprávu, že z registru nelze získat cestu nápovědy Základní operační systém
824424Při pokusu o uložení souboru sady Office 2003 do umístění v síti systému Novell NetWare se zobrazí chybová zpráva oznamující, že soubor je určen jen pro čtení Základní operační systém
825118Chybová zpráva STOP 0x80080005 CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE Základní operační systém
825675Přihlašovací služba Netlogon nesprávně registruje záznamy SRV ve službě DNS pro klienty se systémem Windows XP Základní operační systém
825794Nelze vyhledat soubor ve složce přesměrované do distribuovaného systému souborů (DFS) Základní operační systém
826278Nezobrazila se zpráva odeslaná pomocí příkazu net send Základní operační systém
827477Příkaz LOGMAN nezpracovává v systému Windows XP správné datum Základní operační systém
827484OPRAVA: Ovladače s bitovými kopiemi většími než 16 MB mohou při zavedení poškodit paměť Základní operační systém
828012Operace zápisu do externího paměťového zařízení trvají dlouhou dobu Základní operační systém
828035MS03-043: Přetečení vyrovnávací paměti v Kurýrní službě umožňuje spuštění kóduZákladní operační systém
828274OPRAVA: Rozhraní API IoBuildPartialMdl nešíří příznak paměti zařízení Základní operační systém
828402Program Zálohování (NTBackup.exe) se během procesu zálohování zastaví a do protokolu se uloží událost 8017 Základní operační systém
828693Při zápisu šifrovaných dat do oddílu NTFS přestane počítač reagovat Základní operační systém
828026Aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media PlayerMultimédia
828749MS03-049: Přetečení vyrovnávací paměti ve službě Pracovní stanice umožňuje spuštění kóduZabezpečení
828753Programy spuštěné přímo ze souborového serveru jsou neočekávaně ukončeny Základní operační systém
829104Klient DFS ignoruje nastavení klíče registru DfsDcNameDelay Základní operační systém
829364Zpráva o chybě Stop při spuštění systému Windows XP pomocí přepínače /3GB Základní operační systém
830752Pro jednotku CD-ROM se sběrnicí USB je namapováno více písmen jednotek Základní operační systém
831128Chybová zpráva STOP 0x00000027 v souboru mrxsmb.sys při pokusu o zkopírování souborů do paměťového zařízení připojeného k síti Základní operační systém
831191OPRAVA: Skript JScript nevrací paměť, pokud aplikace opakovaně vytváří a ukončuje podprocesy Základní operační systém
831375Nástroj CHKDSK v systému Windows 2000 nesprávně identifikuje a odstraňuje používané popisovače zabezpečení Základní operační systém
831787Změny zásady Zakázat přístup k nástrojům pro úpravu registru v systému Windows XP Základní operační systém
831905V protokolu událostí zabezpečení v počítači se systémem Windows XP se opakovaně objevuje ID události 577 Základní operační systém
832143Při pokusu o otevření souboru v síťové sdílené položce v počítači se systémem Microsoft Windows XP Professional dojde k chybě Stop v souboru Mrxdav.sys nebo restartování počítače Základní operační systém
832316Při rozšíření svazku NTFS se zvětší velikost oddílu, ale zůstane zachována původní velikost systému souborů Základní operační systém
832885Dostupnost ovladače podporujícího funkce řízení spotřeby mobilních procesorů Intel Mobile "Prescott" Základní operační systém
832936Služba W32Time nesprávně hlásí dobu, po kterou byl počítač v úsporném režimu Základní operační systém
833431Při použití příkazového řádku set mydir=%~dps0 ve skriptu s příponou CMD není správně nastavena cesta k souboru skriptu Základní operační systém
833659Jestliže pomocí funkcí UpdateResource odeberete zdroj z binárního souboru aplikace, bude binární soubor poškozen Základní operační systém
834129Zpráva o chybě Stop 0x23 při spuštění skriptu, který pomocí nástroje DiskPart odstraňuje oddíl v systému Windows XP Základní operační systém
834350Přístup k síťovým prostředkům v systému Windows XP je pomalejší než ve starších verzích systému Windows Základní operační systém
834503Při druhé instalaci aktualizace softwaru dojde k události s ID 36 a zobrazí se chybová zpráva funkce Ochrana souborů systému Windows Základní operační systém
834563Vyměnitelné zásuvné zařízení není pro systém Windows XP k dispozici Základní operační systém
834674Po spuštění Průzkumníka Windows nebo otevření okna Tento počítač v systému Windows XP přejde síťová cesta jednotky DFS domény do režimu offline Základní operační systém
834728Během obnovování registru se zobrazí zpráva o chybě Stop 0x00000051 Základní operační systém
834742OPRAVA: Provedení funkce WinHttpGetProxyForUrl se nezdaří a bude vrácen kód chyby ERROR_WINHTTP_BAD_AUTO_PROXY_SCRIPT Základní operační systém
834853Při použití příkazu schtasks se zobrazí chybová zpráva oznamující, že verze objektu úlohy buď není podporována, nebo není platná Základní operační systém
834937Spouštění programů v systému Windows XP trvá nečekaně dlouho Základní operační systém
835261Dlouhá prodleva před připojením k oboru názvů DFS založenému na doméně Základní operační systém
835730V systému Windows XP může hrát zvuk pomalu nebo nemusí hrát nepřerušovaně hudba Základní operační systém
835763Volání IADs::Put/PutEx nebo IADsPropertyList::PutPropertyItem se nesmějí akumulovat Základní operační systém
837120Systém Windows XP při pokusu o získání přístupu ke složce offline ve sdílené položce DFS přestane reagovat Základní operační systém
837131Chybová zpráva při pokusu o otevření souboru v klientovi se systémem Windows XP, jestliže je daný soubor používán jiným uživatelem Základní operační systém
837142Při pokusu o přihlášení pomocí pověření UPN v systému Windows XP nebo Windows 2000 je vygenerována událost zabezpečení 681 Základní operační systém
837917Chybová zpráva oznamující odepření přístupu při použití mezipaměti na straně klienta k synchronizaci domovské složky, která je v systému Windows XP namapována k písmenu jednotky Základní operační systém
838213Seznam oprav z kategorie Základní operační systém v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP Základní operační systém
839027Programy mohou při získávání přístupu k datům v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP vrátit chybu Základní operační systém
839231Pomalé kopírování souborů do sdílené položky DFS v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP Základní operační systém
839490Chybové zprávy o selhání odloženého zápisu při použití přepínače /3GB v systému Windows XP Professional Základní operační systém
839530Při přihlášení k systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Verze složky v tomto počítači je verze offline, došlo však k odstranění síťové verze složky Základní operační systém
839544Programy získávající přístup k velmi velkým souborům pomocí funkce _read neobdrží v systému Windows XP správná data Základní operační systém
839562OPRAVA: Při přehrávání audia v multimediální aplikaci se ozývají nechtěné zvuky Základní operační systém
839876Při spuštění počítače se systémem Windows XP se zobrazí zpráva o chybě STOP 0xD1 Základní operační systém
840171Karty PC připojené k multifunkčnímu přemostění PCI-PCI nemusí být operačním systémem rozpoznány Základní operační systém
840749V systému Windows XP nelze během synchronizace CSC otevřít namapovanou jednotku se soubory offline Základní operační systém
841461Rozšířená operace odeslaná na server LDAP rozhraním API prostřednictvím služby LDAP způsobí chybu protokolu Základní operační systém
841559OPRAVA: 16bitové aplikace COM přestanou po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-012 do počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP1 reagovat Základní operační systém
841631Při odhlášení se zobrazí chybová zpráva Byl dosažen konec souboru nebo Jsou k dispozici další data Základní operační systém
319007Aplikace COM+ nakonfigurovaná jako zařazená do fronty a naslouchající přestane při ukončení při nečinnosti reagovat COM+
323319Mechanismus zpracování událostí není schopen určit volání metod z klientů s pozdní vazbou Model COM+
323706OPRAVA: Zpráva o součásti ve frontě je při ukončení procesu Dllhost.exe umístěna do nefunkční fronty Model COM+
328693Mimoprocesové aplikace IIS přestávají reagovat Model COM+
330165Import aplikačního serveru proxy s externí knihovnou typů se v systému Windows XP nezdaří Model COM+
330227INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows XP COM+ hotfix Rollup Package 5 Model COM+
331697Doručení zpráv služby Řízení front zpráv (MSMQ) se u součásti WSC modelu COM+ nemusí v nepravidelných intervalech podařit Model COM+
823980MS03-026: Přetečení vyrovnávací paměti v rozhraní protokolu RPC umožňuje spuštění kóduModel COM+
824146MS03-039: Přetečení vyrovnávací paměti ve službě RPCSS umožňuje útočníkovi spustit nebezpečné programyModel COM+
832096OPRAVA: Při volání metody Dispose zavedeného objektu nemusí být transakce odeslány Model COM+
838211Seznam oprav modelu COM+ v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP Model COM+
324929MS02-068: Prosinec 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
328803V aplikaci Internet Explorer nelze pomocí volání GetHostInfo použít aktualizovanou globální předlohu se styly Aplikace Internet Explorer
328970MS02-066: Listopad 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer Aplikace Internet Explorer
329077MS02-052: Chyba v třídách JDBC modulu Microsoft VM může umožnit spuštění kóduAplikace Internet Explorer
810565Hypertextové odkazy se otvírají v aplikaci Internet Explorer místo ve výchozím prohlížeči nebo v Centru pro nápovědu a odbornou pomocAplikace Internet Explorer
810847MS03-004: Únor 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
812383Po instalaci opravy hotfix omezující umístění panelů nástrojů v systému Windows 2000 není aktualizován soubor Browserui.dll Aplikace Internet Explorer
813489MS03-015: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
817786Při aktualizaci webové stránky v aplikaci Internet Explorer dochází k narušení přístupu Aplikace Internet Explorer
817979Při prvním přesunutí z oblasti textu pomocí klávesy TAB dojde k neočekávanému spuštění události OnChange Aplikace Internet Explorer
818506Při zpracovávání požadavku na mnoho objektů může aplikace Internet Explorer zdánlivě přestat reagovat Aplikace Internet Explorer
822071Některé obrázky PNG nelze zobrazit Aplikace Internet Explorer
822350Při nastavení oken a tlačítek na styl jako v systému Windows XP může být aplikace Internet Explorer nečekaně ukončena Aplikace Internet Explorer
822925MS03-032: Srpen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
823559MS03-023: Přetečení vyrovnávací paměti v převaděči HTML umožňuje spuštění kóduAplikace Internet Explorer
824145MS03-048: Listopad 2003, Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
828750MS03-040: Říjen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
832894MS04-004: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
838199Seznam oprav aplikace Internet Explorer v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP Aplikace Internet Explorer
867801MS04-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
250397Ztráta obsahu v obslužné rutině SF_NOTIFY_AUTH_COMPLETE Internetová informační služba
307934I při uzamčení protokolu WebDAV pomocí seznamu řízení přístupu (ACL) jsou povoleny požadavky PUT a DELETE Internetová informační služba
308179CHYBA: Ztráta virtuálních adresářů z modulu snap-in služby IIS 5.1 Internetová informační služba
323332Modul ASP generuje nový soubor cookie ASP SessionID při každém přístupu uživatele Internetová informační služba
325827OPRAVA: Průvodce obnovením certifikátu spojuje organizační jednotky certifikátu Internetová informační služba
326852Při povoleném publikování WebDAV se načítá knihovna ISAPI DLL v rámci procesu Internetová informační služba
327696MS02-062: Říjen 2002, Kumulativní oprava pro Internetovou informační službu Internetová informační služba
329900Položky schématu metabáze pro vlastní volné vlastnosti jsou po instalaci aktualizace SP4 pro systém Windows 2000 přepsány Internetová informační služba
811114MS03-018: Květen 2003, kumulativní oprava pro službu IIS (Internet Information Services)Internetová informační služba
811412Instalace Internetové informační služby může v systému Windows XP způsobit problémy Internetová informační služba
822808Vlastnost AdminACL nelze vzdáleně změnit pomocí rozhraní ADSI Internetová informační služba
823818OPRAVA: Je-li povolena vyrovnávací paměť v technologii ASP, stoupá využití paměti a služba IIS 5.0 přestane reagovat Internetová informační služba
827385Po spuštění nástroje Sysprep s přepínačem příkazového řádku -nosidgen chybí nastavení služby IIS Internetová informační služba
326469Před instalací Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC) do systému Windows XP Professional je třeba nainstalovat opravu hotfix Správa
326574Při pokusu o spuštění konzoly MMC v počítači se systémem Windows XP se zobrazí zpráva, že nelze otevřít modul <název_modulu_snap-in> Správa
327967V dialogovém okně Přidat čítače se nezobrazuje název procesu objektu výkonu podprocesu Správa
328628V okně s vlastnostmi naplánované úlohy chybí karta Zabezpečení Správa
329170MS02-070: Chybu podepisování SMB lze zneužít k pozměnění zásad skupinySpráva
329441Po obnovení systému Windows XP nelze vytvořit síťové připojeníSpráva
329457Počítač přestává při přihlašování reagovatSpráva
330259Při použití sledování výkonu přestávají programy v nepravidelných intervalech reagovat Správa
330618Čárky ve zprávě interaktivního přihlášení jsou naformátovány jako konce řádků Správa
330646Dynamický zprostředkovatel registru služby WMI neposkytuje v systému Windows XP hodnoty vlastností Správa
332207WMI: Oddělený zprostředkovatel metod nevrací výstupní parametry Správa
810076Aktualizace chování skupin s omezeným přístupem u místních skupin definovaných uživatelem Správa
810080Při spuštění vnořeného odhlašovacího skriptu prostřednictvím úplného názvu domény (FQDN) se zobrazuje upozornění zabezpečení Správa
810992Při vytvoření výčtu třídy Win32_PrintJob ve službě WMI se může zobrazit chybová zpráva o obecném selhání Správa
811062Po přihlášení k systému Windows XP pomocí pověření uložených do mezipaměti nejsou k dispozici zásady skupiny pro doménu Správa
811227Po přidání nebo odstranění čítačů pomocí rozhraní nástroje Sledování systému se v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva Správa
811231Chybová zpráva: Zadaný název účtu již je členem místní skupiny Správa
811299Moduly snap-in pro konzolu MMC vytvořené pomocí aplikace Visual Basic Designer nepracují správným způsobem Správa
812119Nástroj Obnovení systému se ukončí a všechny body obnovení jsou odstraněny Správa
812203Zprostředkovatel výkonu je neočekávaně ukončen při shromažďování dat ve službě WMI (Windows Management Instrumentation) Správa
812400Naplánované úlohy nejsou spuštěny a generují ukončovací kód 80Správa
812960Naplánované úlohy již v systému Windows XP nejsou nadále spouštěny Správa
813415Při připojování k oddělenému zprostředkovateli je klientovi odepřen přístup Správa
814557Místní doménové skupiny z podřízené domény nejsou k dispozici Správa
815424Po nastavení zásady skupiny Chránit spořič obrazovky heslem není spořič chráněn Správa
815427Při pokusu o použití připojení k síti se zobrazí výzva k použití telefonického připojení Správa
816213Při použití programu nebo skriptu pro generování a sledování událostí jsou zastavovány systémové služby, zpomaluje se server nebo se zobrazují chybové zprávy oznamující odepření přístupu Správa
816543Nástroj Obnovení systému v systému Windows XP obnovuje staré soubory s hesly aplikace Lotus Notes Správa
816552Po vzdáleném otevření souboru INI ze systému Windows 98 nelze získat přístup ke sdíleným položkám v počítači se systémem Windows XP Správa
816880Po použití služby WMI nejsou v systému Windows XP uvolňovány cestovní profily Správa
817708Při použití funkce Automatické obnovení systému (ASR) se zobrazí chybová zpráva oznamující, že instalačnímu programu se nepodařilo zformátovat jednotku Správa
819536Při odhlášení od počítače se systémem Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP nejsou uloženy cestovní profily Správa
819625Počítač se systémem Windows XP nelze spravovat pomocí nástrojů pro správu služby Active Directory Správa
821234Oddělený zprostředkovatel služby WMI nepředává stav Správa
821253Aktualizace pro zasílání zpráv o chybách systému WindowsSpráva
821538Třída Win32_DesktopMonitor nevrací správný typ monitoru Správa
822407Funkce Vzdálená pomoc v systému Windows XP protokoluje minimum událostí Správa
822561OPRAVA: Vícejazyčné dokumenty nejsou správně indexovány Správa
823439Při spuštění nástroje Chkdsk po spuštění počítače dochází k chybě „Svazek nelze otevřít pro přímý přístup“Správa
823442Při použití systému Windows Server 2003 vrátí zprostředkovatel HiPerf služby WMI zprávu o obecné chybě x80041001 Správa
824024Třída Win32_DiskDrivePartition nevrací informace o rozšířených oddílech Správa
824136Chybová zpráva při klepnutí pravým tlačítkem myši na soubor nebo problémy při otevírání určitých souborů v produktech společností Autodesk a Discreet Správa
824223Skript spouštějící příkaz WMIC běží pomalu a nelze zadat vlastní hodnotu časového limitu pro přepínač WMIC /FAILFAST Správa
824262Při použití dotazu na oznámení třídy Win32_NetworkAdapter není vrácena paměť Správa
825882Sledování systému po spuštění pomocí parametru příkazového řádku WMI neshromažďuje data pro všechny instance procesu Správa
826088Je-li zakázána zásada Vyžádaná vzdálená pomoc, nelze nabídnout vzdálenou pomoc s počítačem začínajícího uživatele Správa
827059V případě přejmenování uživatele bude operace přesměrování složky neúspěšná Správa
827878Zásada Vyloučit adresáře z cestovního profilu přestane po přidání cest fungovat Správa
828210Při zálohování webu služby Windows SharePoint Services pomocí nástroje Smigrate.exe se zobrazí chybová zpráva oznamující, že nejste oprávněni provést aktuální operaci Správa
828403Po importu šablony zabezpečení není zvýšeno číslo verze objektu zásad skupiny Správa
828452Při každém přihlášení klienta k doméně je přeinstalován přiřazený balíček Správa
828653Velký dotaz na oznámení služby WMI může způsobit narušení kvóty Správa
828735Používáte-li nástroj Správa počítače v systému Windows XP pomocí účtu ze skupiny Power Users, nelze vzdáleně spravovat uživatele a skupiny v počítači se systémem Windows 2000 Správa
829092Při pokusu o odeslání žádosti o vzdálenou pomoc z Centra pro nápovědu a odbornou pomoc v systému Windows XP dojde k narušení přístupu Správa
830170Výstup nástroje Dcget.exe může při použití s jiným nástrojem nebo skriptem v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP selhat Správa
830464Jestliže nejsou synchronizovány soubory NTuser.dat a NTuser.pol, nebudou zásadami skupiny správně použity cestovní profily Správa
830653Objekt SWbemDateTime v systému Windows XP nemá správný formát data a času modelu COM (Common Information Model) Správa
831003Naplánované úlohy používající účet NTAUTHORITY\SYSTEM nejsou správně spouštěny Správa
831367Po zrušení operace přetažení v konzole MMC (Microsoft Management Console) 2.0 zůstává vybrána položka v seznamu Správa
832585Po instalaci aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows XP nejsou spouštěny naplánované úlohy Správa
833228Využití procesoru Službou indexování v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 stoupá na 100 procent Správa
833600Třída WMI Win32_Battery v přenosném počítači se systémem Windows XP hlásí nesprávnou hodnotu atributu EstimatedChargeRemaining Správa
833883Pokud univerzální skupiny nejsou umístěny v místní doméně, nelze v systému Windows Server 2003 v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory zobrazit informace o členství uživatele v univerzálních skupinách Správa
836605Při použití služby WMI v počítači se systémem Windows XP narůstá velikost souboru Framework.log nad 64 kB Správa
837009MS04-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook ExpressOutlook Express
837166Zásady skupiny upravené v systému Windows XP nejsou funkční v systému Windows 2000 Správa
837490Při zobrazení vlastností uživatele domény pomocí modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v počítači se systémem Windows XP není zobrazena karta Telefonické připojení Správa
838210Seznam problémů z kategorie Správa, které jsou vyřešeny v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Microsoft Windows XP Správa
838754Pomocí nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 nelze přidat skupinu do zásady Skupiny s omezeným členstvím v systému Windows XP Správa
840998Po přihlášení k počítači se systémem Windows XP dojde ke ztrátě změn cestovního profilu Správa
841873MS04-022: Chyba zabezpečení v Plánovači úloh umožňuje spuštění kóduSpráva
841846V systému Windows XP nelze vytvořit naplánovanou úlohu Správa
842309K dispozici je aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 pro systém Windows XPSpráva
842773Balíček aktualizace obsahující službu BITS (Background Intelligent Transfer Service) verze 2.0 a službu WinHTTP 5.1 je k dispozici pro systém Windows XPSpráva
842838Pomocí Průvodce delegováním nelze udělit přístupová práva novému uživatelskému účtu nebo novému účtu skupiny Správa
843250Z počítače se systémem Windows XP nelze pomocí příkazu AT naplánovat vzdálenou úlohu Správa
867783Při pokusu o konfiguraci nastavení zásad zabezpečení na řadiči domény se systémem Windows Server 2003 z počítače se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva oznamující, že v konzole MMC (Microsoft Management Console) došlo k problému Správa
282010Jak získat informace o aktualizaci Service Pack 7 pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0Součásti MDAC
827257Aktualizace softwaru zabraňující zpracování zpráv XML obsahujících nastavení DTD pro sadu nástrojů SOAP Toolkit Součásti MDAC
829558Informace o aktualizaci Service Pack 8 databázového stroje Jet 4.0Součásti MDAC
832483MS04-003: Přetečení vyrovnávací paměti v jedné z funkcí sady MDAC by mohlo umožnit spuštění kóduSoučásti MDAC
837001MS04-014: Chyba v databázovém stroji Microsoft Jet by mohla způsobit spouštění vzdáleného kóduSoučásti MDAC
838209Seznam oprav součástí MDAC (Microsoft Data Access Components) v aktualizaci Windows XP Service Pack 2 Součásti MDAC
329262Podpora dalších dekodérů v systému Windows XP Media Center Edition Verze Media Center Edition
329979Důležitá aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition Verze Media Center Edition
331913Tlačítka na dálkovém ovladači pro systém Windows XP Media Center zdánlivě zůstávají zamáčknutá Verze Media Center Edition
810023Televizní programy rozhraní DirectShow mohou přestat reagovat Verze Media Center Edition
811009Systém Windows XP při přepnutí přihlášených uživatelů přestane reagovat Verze Media Center Edition
815487Důležitá aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition Verze Media Center Edition
827356Po návratu počítače z úsporného režimu neprobíhají naplánovaná nahrávání Verze Media Center Edition
830786Důležitá aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2004 Verze Media Center Edition
832418Důležitá aktualizace pro infračervený přijímač v systému Windows XP Media Center Edition Verze Media Center Edition
841871Čítače výkony služby DNS zobrazují hodnotu nula Verze Media Center Edition
318684Při pokusu o připojení digitální videokamery Sony se zobrazuje zpráva o chybě záznamového zařízení Multimédia
327979Při přehrávání úvodního videa přestává hra reagovat nebo se neočekávaně ukončujeMultimédia
328533Po přijetí hlasových zpráv programem záznamníku dojde v počítači se systéme Windows XP k narušení přístupu Multimédia
810023Televizní programy rozhraní DirectShow mohou přestat reagovat Multimédia
810032Digitální videokamera Panasonic není rozpoznána systémemMultimédia
810243Podpora přehrávání souborů zaznamenaných v aplikaci Windows XP Media Center Edition pomocí rozhraní DirectShowMultimédia
810272Test kompatibility zvukového hardwaru se systémem Windows způsobuje, že počítač přestává reagovatMultimédia
811777Multimediální zařízení přestane pracovat po aktualizaci ovladače Multimédia
812035V počítačích s procesorem Intel podporujícím technologii hyper-threading dochází k chybě v souboru Ks.sys Multimédia
813347Po použití příkazu pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad při přehrávání disku DVD může dojít ke ztrátě synchronizace zvuku a obrazu Multimédia
813348OPRAVA: U zařízení pro digitalizaci videa používajících ovladač třídy datových proudů nefunguje selektivní režim spánku Multimédia
814846Pomocí programu Windows Media Player nebo Sonic CinePlayer nelze přehrát disk DVD-RW nebo DVD+RW Multimédia
816650Pokud multimediální zařízení odpojíte během přehrávání datového proudu, nebude jeho činnost správně ukončena Multimédia
817079Při přehrávání souborů MPEG-1 v systému Windows XP je používán nesprávný poměr stran obrazu Multimédia
817589Televizní tuner přestává reagovat Multimédia
818529MS03-020: Červen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerMultimédia
819639MS03-021: Chyba v programu Windows Media Player může umožnit přístup ke knihovně médiíMultimédia
819696MS03-030: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť rozhraní DirectX by mohla způsobit ohrožení zabezpečení systémuMultimédia
822043Při přepnutí uživatelů během přehrávání videa se zobrazí zpráva o chybě Stop 0x50 Multimédia
822738OPRAVA: Vypnutí počítače trvá velmi dlouho Multimédia
824143Zástupce disketové jednotky 3,5" nebo jednotky CD-ROM na ploše není funkční Multimédia
824522Při přehrávání souboru MIDI v systému Windows NT Server 4.0 se zobrazí chybová zpráva aplikace Multimédia
827778Při spuštění programu Záznam zvuku se zobrazí chybová zpráva Při aktualizaci registru došlo k chybě Multimédia
830363V programu pro digitalizaci videa se video v podokně náhledu zobrazí pouze na několik sekund Multimédia
830414OPRAVA: Program Windows Media Player 9 Series nemusí být schopen připojení přes server Proxy 2.0 s funkcí ověřování Multimédia
830415OPRAVA: Aktualizace filtru QASF vylepšuje přehrávání obsahu v programu Windows Media Player Multimédia
832732OPRAVA: Konstantní frekvence skriptovacích příkazů může způsobit maximální využití procesoru programem Windows Media Player Multimédia
834673CHYBA: Po několikahodinovém provozu může aplikace přestat zachytávat data Multimédia
836544OPRAVA: V programu Windows Media Player 9 Series nelze prohledávat některý obsah ve formátu MPEG4 Multimédia
836545OPRAVA: Některý obsah může v určitých sítích způsobit opětovné ukládání do vyrovnávací paměti Multimédia
837171OPRAVA: Po upgradu na kodek Windows Media Video 9 Screen se obrázky v obsahu zobrazují méně ostře Multimédia
837651Audiovizuální zařízení USB v některých přenosných počítačích po návratu z režimu spánku nezačnou opět pracovat Multimédia
838200Seznam oprav z kategorie Multimédia v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP Multimédia
839203OPRAVA: Součásti Windows Media při vytváření vlastních aplikací nevracejí paměť Multimédia
839303OPRAVA: V programu Windows Media Player 9 Series se zobrazuje nesprávný časový kód Multimédia
839340OPRAVA: Aktualizace chování určitých serverů proxy v programu Windows Media Player 9 Series Multimédia
839522OPRAVA: Graf filtrů používající filtr Windows Media ASF Writer může přestat pracovat, pokud se vyskytne řídce používaný skriptovaný datový proud Multimédia
839643MS04-016: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectPlay může umožnit odmítnutí službyMultimédia
840227OPRAVA: Při přehrávání určitých datových proudů pomocí protokolu RTSP (Real Time Streaming Protocol) zobrazí program Windows Media Player 9 Series chybu Multimédia
840595OPRAVA: Program Windows Media Player 9 Series používá server proxy, přestože je pomocí zásady skupiny nastaveno, aby žádný nepoužíval Multimédia
841072OPRAVA: Při hledání v programu využívajícím rozhraní DirectShow a obsahujícím obsah chráněný technologií DRM je nadbytečně snížena hodnota oprávnění PlayCount Multimédia
842901Ověření programu v systému Windows XP se nezdaří Multimédia
312864Automatické zjišťování serveru proxy prostřednictvím protokolu DHCP v aplikaci Internet Explorer vyžaduje specifická oprávnění Sítě
318138MS02-029: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v telefonním seznamu služby Vzdálený přístup (RAS) umožňuje spuštění kódu Sítě
319233Na klávesnici NEC PC98 USB nemusí fungovat klávesa = Sítě
319325Příkaz IPCONFIG /SETCLASSID neodesílá ID třídy v poli možností informačního paketu DHCP Sítě
321697Při spuštění počítače se zobrazuje zpráva "chybí program NTLDR" Sítě
321936Profil cestovního uživatele není úspěšně uložen na server a do protokolu aplikací v systému Windows 2000 je zaznamenána událost s ID 1000 Sítě
322359U počítačů s čipovými sadami ICH4 a ICH5 není použit soubor Intelide.sys Sítě
323183Dostupnost aktualizace podporující bezdrátová zařízení Bluetooth v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 1 Sítě
325572Systém Windows XP nemusí umožnit přihlášení pomocí pověření uložených v mezipaměti Sítě
326119Pokud je zastavena služba Irmon, může se v Prohlížeči událostí zobrazit chyba IrEvents 8205 Sítě
326570Po navázání telefonického připojení k síti a přihlášení k doméně nelze získat přístup k síťovým prostředkům Sítě
327752Některé funkce rozhraní Winsock mohou způsobovat vysoké zatížení procesoru Sítě
327863Jestliže nároky na šířku pásma sběrnice USB překročí hodnotu 100 procent, dojde v souboru Usbhub.sys k chybě Stop 0x7E Sítě
327897Převaděč Sony DVMC-DA2 není kompatibilní s videem v systému Windows XP Sítě
328070Program NetMeeting nelze při použití brány firewall v systému Windows XP odpojit Sítě
328264Při použití programu využívajícího ke komunikaci možnost soketu SO_CONDITIONAL_ACCEPT dojde ke snížení výkonu sítě Sítě
328345Přenosný počítač IBM ThinkPad nepřejde v systému Windows XP do režimu spánku podle očekávání Sítě
329080Vzdálené volání procedur MAPI DCOM HRESULT 0X800706be se nezdaří Sítě
329180Zařízení společnosti Integrated Technology Express nefungují v systému Windows XPSítě
329256OPRAVA: Nekonzistentní počítání mezer může způsobit, že zařízení 1394 nebudou rozpoznána systémem Sítě
329310Čas potřebný k připojení k serveru pro vzdálený přístup se zvyšujeSítě
329463Po probuzení počítače z úsporného režimu systém oznamuje, že bylo nalezeno síťové zařízeníSítě
329581Při spuštění nástroje Bezpečné odebrání hardwaru v přenosném počítači umístěném v dokovací stanici dochází k chybě Bugcheck 0xFESítě
329798V systému Windows XP se pomocí některých rozsahů klientských adres IP nelze připojit k serveru pro telefonické připojení Cisco Sítě
329834MS02-063: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v implementaci protokolu PPTP umožňuje útok typu Denial-of-ServiceSítě
329909Po návratu systému z úsporného režimu či režimu spánku nefunguje rozpoznávání úložných zařízení IEEE 1394Sítě
330172Po odebrání adaptéru SCSI v úsporném režimu nemusí dojít ke správnému vypnutí počítače Sítě
330187Chybová zpráva STOP: 0x0000008E při změně nastavení hardwarové akcelerace Sítě
330421Při spuštění proudu Isoch neproběhne zpětné volání nebo je ohlášena chyba na modré obrazovce Sítě
330559Příkaz ping v počítači se systémem Windows XP při použití adresy IP v šestnáctkové soustavě nenalezne hostitele Sítě
331060Při přechodu do úsporného režimu nebo režimu spánku není proveden příkaz FLUSH CACHE a může dojít k poškození pevného disku Sítě
331320Při připojení k serveru Exchange Server 2003 pomocí protokolu HTTP reaguje aplikace Outlook 2003 pomalu nebo přestane reagovatSítě
331695Po návratu systému z režimu spánku je odebráno zařízení USB 2.0 Sítě
331816Klient sítě VPN v systému Windows XP se po jedné minutě odpojuje Sítě
331862Při odesílání webových požadavků prostřednictvím ověřování NTLM v systému Windows 2000 dojde k chybě ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT Sítě
331895Nesprávná chybová zpráva při pokusu o zápis na disk IDE chráněný proti zápisu Sítě
331958Při přechodu do úsporného režimu nebo do režimu spánku a při výpisu paměti se může poškodit obsah pevného diskuSítě
332023Při povoleném ukládání do mezipaměti je disk pomalýSítě
332176V systému Windows XP přestává reagovat modem Sítě
810019Pokud je nainstalován doplněk pro zařízení Bluetooth, může být instalace pomocí programu InstallShield 5.5 pomalá Sítě
810020Po návratu počítače z úsporného režimu se zobrazí zpráva, že bezdrátové připojení není k dispozici Sítě
810039Služba spuštěná pomocí uživatelského účtu nemůže získat přístup ke svazkům systému Novell NetWare Sítě
810063Klávesnice a myš USB připojené k řadiči USB 2.0 mají po návratu z režimu spánku pomalou reakci Sítě
810090Při spuštění nebo obnovení počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows XP mohou být některá zařízení USB nenalezenaSítě
810400Zařízení sběrnice USB nepracují po odpojení rozbočovače USB pro příjem dat (za sběrnicí) od hostitelského řadičeSítě
810907Chybové zprávy při otevírání nebo kopírování síťových souborů v klientských počítačích se systémem Windows XP s aktualizací SP1, které vyžadují podepisování bloků SMB Sítě
811048Zařízení využívající protokol SBP-2 (Serial Bus Protocol 2) nejsou po restartování počítače připojena Sítě
811156Směrovací tabulka v počítači se systémem Windows XP nakonfigurovaném jako server pro vzdálený přístup není aktualizována novými informacemi o směrováních Sítě
811513Pokud je primární server WINS nedostupný, nelze k rozlišení názvů použít sekundární server WINS Sítě
811789QFE: Po neočekávaném odebrání zařízení 1394 se může zobrazit chyba na modré obrazovce Sítě
812308V počítači se systémem Windows XP nelze digitalizovat video pomocí asynchronní webové kamery USB 2.0 Sítě
812401Zobrazuje se chybová zpráva 735 a telefonické připojení se chová jako připojené, ačkoli je odpojeno Sítě
812415Problémy při přechodu počítače s více jednotkami ATA do stavu napájení S1 Sítě
812460Nekvalitní zvuk v programu Windows Messenger při připojení prostřednictvím sítě VPN Sítě
813383Nelze využít funkce řízení spotřeby technologie AMD PowerNow! Sítě
813707Při vložení víceúčelové karty PC do slotu PCMCIA je ve výčtu uvedena pouze jedna funkce a ve správci zařízení dojde k chybě s kódem 10 Sítě
813820Ovladač PCMCIA neinicializuje víceúčelovou sériovou kartu PC Elan Sítě
813861Systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 nesprávně určuje, že čipová sada VIA VT82C686B podporuje režim Ultra DMA Mode 6 Sítě
814054Po povolení nebo zakázání Brány firewall pro připojení k Internetu pomocí kódu se neočekávaně zobrazuje dialogové okno pro konfiguraci sdílení připojení k Internetu Sítě
814560V systému Windows XP nefungují kompozitní zařízení USB, jejichž rozhraní nejsou sekvenčně číslována Sítě
815230Změna hodnoty položky TcpAckFrequency na 1 nemá žádný efekt Sítě
815485Přehled aktualizace zabezpečení standardu WPA (Wi-Fi Protected Access) v systému Windows XPSítě
816486Instalační program systému Windows XP vytváří síťový most mezi dvěma nebo více síťovými zařízeními Sítě
816500Po rychlém vložení a vyjmutí karty PC Card počítač restartujeSítě
816509Po instalaci systému Windows XP Embedded s aktualizací Service Pack 1 přestávají reagovat zařízení USB Sítě
816736Jednotka CD-RW nevysouvá prázdná média Sítě
816764Návrat ovladače ATAPI z úsporného režimu trvá velmi dlouho Sítě
816843OPRAVA: Rychlá výměna zařízení USB může v systému Windows XP způsobit, že přestane fungovat hostitelský řadič USB Sítě
816941Automatické funkce serveru proxy: isResolvable, dnsResolve a myIpAddress nepracují podle očekávání Sítě
817472Po výskytu více chyb vypršení časového limitu nebo chyb CRC používají disky IDE ATA a ATAPI režim PIO Sítě
817581Nefunguje myš USB Sítě
817699Po návratu počítače z režimu spánku nefunguje myš PS/2 Sítě
817765Při použití páskové jednotky USB se nezdaří zálohování Sítě
817778Přehled sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XPSítě
818043Aktualizace protokolů L2TP a IPSec a překládání adres (NAT-T) pro systém Windows XP a Windows 2000Sítě
818332Po zvolení možnosti vysunutí počítače se zobrazí chybová zpráva oznamující, že počítač nelze vysunout Sítě
818383Po návratu z úsporného režimu nefunguje klávesnice ani myš Sítě
818534Pokud je v systému Windows XP nainstalováno více programů pro telefonické připojení k síti, bude spuštěn pouze jeden z nich Sítě
818874Během provádění procesu Winlogon není spuštěna vlastní služba pro připojení Správce připojení Sítě
818895V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nezůstane zachováno uživatelské jméno a heslo pro telefonické připojení k síti Sítě
818966STOP: 0x0000007E při instalaci bitové kopie disku se systémem Windows XP ze serveru Služby vzdálené instalace (RIS) Sítě
819111OPRAVA: Nesprávné nastavení času cyklování Isoch v registru contextMatch Sítě
819262Po odebrání pevného disku IEEE 1394 trvá návrat počítače z úsporného režimu S3 nečekaně dlouho Sítě
819636Počítač s více řadiči SCSI a s možností /3GB v souboru Boot.ini přestane odpovídat a zobrazí chybu SYSTEM_PTE_MISUSE (0xDA) Sítě
819950Jestliže se nezdaří obnovení zápůjčky ze serveru DHCP, bude doba trvání zápůjčky nastavena na aktuální čas Sítě
820759Problémy při spuštění programu získávajícího přístup k jednotce DVD nebo CD-RW se sběrnicí USB 2.0 Sítě
821290Pokud po návratu z úsporného režimu poklepete na ikonu připojení k síti, neotevře se okno se stavem připojení k místní síti Sítě
821995Po aktualizaci ovladače zvukové karty Sound Blaster Live! dochází k nepravidelným nebo nepředvídatelným výsledkům Sítě
822112OPRAVA: Po rychlém opětovném připojení kabelu USB nemůže program znovu navázat komunikaci s modemem Sítě
822242OPRAVA: Po trojím převedení přenosného počítače do úsporného režimu a následném návratu z tohoto režimu nepracuje karta PCMCIA očekávaným způsobem Sítě
822345Došlo k systémové chybě 53. Cesta v síti nebyla nalezena. při pokusu o odeslání zprávy poštovní přihrádky do jiné pracovní skupiny Sítě
822596Při opakovaném ověřování protokolu EAP přes přístupové body s rozdílnými adresami IP podsítí neobdrží protokol DHCP novou adresu Sítě
822603Dostupnost aktualizace sběrnice USB 1.1 a 2.0 pro systém Windows XP s aktualizací SP1Sítě
822721Zmizela ikona zařízení pro internetovou bránu audiovizuálního mediálního serveru Sítě
822725Při přihlášení k systému Windows XP v bezdrátové síti dochází při ověřování uživatele k prodlevám v délce 60 až 120 sekund Sítě
823372Otevírání dokumentů aplikace Word s připojenými šablonami trvá velmi dlouho Sítě
824105MS03-034: Chyba v rozhraní NetBIOS by mohla zpřístupnit informaceSítě
824396Paměťová karta nemusí být systémem Windows XP rozpoznána Sítě
824400V systému Windows XP nelze navázat připojení k síti pomocí kabelu IEEE 1394 Sítě
824692Klientský počítač nemůže získat přístup k prostředkům telefonního subsystému na serveru se systémem Windows Server 2003 Sítě
824810Při použití příkazu SET CRLF v relaci Telnet je odeslán pouze znak CR Sítě
825760Při ukončení zálohovacího softwaru se zobrazí chyba Stop 0x00000076 nebo 0x000000CB Sítě
825762Při přihlášení k připojení vzdáleného přístupu pomocí karty Smart Card může dojít k úspěšnému ověření i při zadání nesprávného čísla PIN (Personal Identification Number) Sítě
826145Po spuštění systému Windows XP se lze připojit k bezdrátové síti až po prodlevě v délce až jedné minuty Sítě
826239U připojení k bezdrátové síti dochází k malému zpoždění při přihlašování do sítě Sítě
826367Jsou-li připojena zařízení HID, trvá vypnutí počítače delší dobu Sítě
826367Jsou-li připojena zařízení HID, trvá vypnutí počítače delší dobu Sítě
826377Není správně rozpoznána digitální videokamera Sítě
826942Opravný balíček aktualizací bezdrátových sítí pro systém Windows XP je k dispoziciSítě
827536Ze systému Windows XP nebo Windows Server 2003 nemusí být správně odesláno vícesměrové vysílání IP Sítě
827537Klienti se systémy Windows XP s aktualizací SP1 a Windows Server 2003 se nemohou připojit k některým implementacím bezdrátových sítí 802.1x třetích stran Sítě
828728Po změně vlastností připojení k síti se nelze připojit k síťovému prostředku Sítě
828741MS04-012: Kumulativní aktualizace pro službu Microsoft RPC/DCOMSítě
828940Klient bezdrátové sítě nemůže znovu navázat připojení k bezdrátovému přístupovému boduSítě
829576Při pokusu o připojení k serveru se zobrazí chybová zpráva oznamující odepření přístupu Sítě
829652Po správné změně přihlašovacích pověření se nelze přihlásit Sítě
829884Chyba Stop: 0xc0000415 při spuštění systému Windows XP Sítě
830355Aplikaci Outlook 2003 nelze používat přes Internet pomocí hlavního názvu uživatele (UPN) Sítě
830358Pomocí příkazu IPCONFIG se zástupným znakem nelze nastavit identifikátor ClassID více síťových adaptérů Sítě
830469Po zapojení a následném odpojení externího rozbočovače USB počítač nepřejde do stavu C3 Sítě
830494OPRAVA: Tiskárna s nainstalovaným profilem HCRP (Hard Copy Replacement Profile) je velmi pomalá Sítě
830987Při používání více zařízení IEEE 1394 (FireWire) nejsou některá zařízení rozpoznána Sítě
830993Více klientským počítačům se systémem Windows XP je přidělena stejná adresa IP Sítě
831114Po návratu počítače se systémem Windows XP z úsporného režimu nefunguje klávesnice nebo myš USB Sítě
831385Pokud je inicializován síťový přenos a je zaveden ovladač filtru, zobrazí se chyba Stop Sítě
831651Při přihlášení k síti z počítače se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva oznamující, že nebyl nalezen cestovní profil Sítě
831709Po ztrátě připojení k síti se u aplikací v počítačích se systémem Windows XP mohou objevit dlouhé prodlevy Sítě
831736V okně Tento počítač chybí ikona televizního tuneru Sítě
832656Během síťových operací se v systému Windows XP zobrazují zprávy o obecné chybě protokolu IP Sítě
833434Ztráta nastavení výchozí brány a statické trasy při použití příkazu IPCONFIG /SETCLASSID Sítě
833680Zpráva o chybě Stop na modré obrazovce při přenosu dat do zařízení USB v systému Windows XP Sítě
833747Po přeinstalování síťového adaptéru v systému Windows XP se v systémovém protokolu zobrazí událost s ID 4311 Sítě
833976V systému Windows XP se zobrazí zpráva o chybě 792 a prostřednictvím připojení k síti VPN se nelze připojit k uzlu v clusteru systému Windows Server 2003 pro vyrovnávání zatížení sítě Sítě
834525Bezdrátové připojení k síti prostřednictvím upřednostňovaného bezdrátového přístupového bodu není k dispozici Sítě
834565Připojení k bezdrátové síti trvá po spuštění počítače se systémem Windows XP velmi dlouho Sítě
835594Při pokusu o spuštění programu pro telefonické služby prostřednictvím protokolu IP od třetí strany dojde v systému Windows XP k chybě Stop 0x000000FE Sítě
836165Pokud se po použití aplikace InCD 4 pokusíte naformátovat disk DVD-RAM pomocí systému souborů FAT32, bude operace formátování neúspěšná Sítě
836535Po přenesení požadavku Leave protokolu IGMP s cílem opustit skupinu vícesměrového vysílání je přenesen neočekávaný požadavek Join protokolu IGMP Sítě
836618Při volání IOCTL obdrží aplikace chybový příznak STATUS_IO_DEVICE_ERROR Sítě
837162OPRAVA: Aplikace při každém požadavku HTTP nevrátí dva popisovače událostí Sítě
837206Po nastavení hodnoty ClassID pro síťový adaptér podporující službu DHCP v počítači se systémem Windows XP může dojít ke ztrátě nebo přepsání této hodnoty Sítě
837371Vysokorychlostní periodické isochronní přenosy USB s periodou 2 nebo 4 nepracují správným způsobem Sítě
837702Klient protokolu Telnet přestane reagovat a nezobrazí výzvu při pokusu o připojení k serveru Telnet, který je spuštěn v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP Sítě
838098OPRAVA: Aplikace při každém požadavku HTTP nevrátí dva popisovače událostí Sítě
838207Seznam oprav z kategorie Multimédia v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP Sítě
838637Pokud ovladač miniportu SCSI spustí volání ScsiPortNotification(BusChangeDetected), přestane počítače reagovat Sítě
839641V souboru Pci.sys dochází k chybě Stop 0x7E Sítě
839642Při pokusu o připojení ke vzdálenému počítači pomocí programu Sledování sítě serveru SMS 2003 se zobrazuje chybová zpráva Zadaná síť není platná Sítě
840136Obraz v obrazovém datovém proudu z videozařízení IEEE 1394 může rolovat po obrazovce Sítě
840164Pokud během přenosu velkého souboru vyprší platnost záznamu druhé strany v mezipaměti protokolu ARP, může počítač se systémem Windows XP odesílat mnoho všesměrových požadavků protokolu ARP Sítě
840174Připojení ve stavu volání LINECALLSTATE_DIALTONE nepracuje v systému Windows XP očekávaným způsobem Sítě
840629Pořadí hledání serverů DNS je u klienta DHCP v systému Windows 2000 a Windows XP obrácené Sítě
840654Připojení k síti VPN je v systému Windows XP po několika minutách odpojeno Sítě
Číslo článkuNázev článkuKategorie
841566V počítači se systémem Windows XP nelze navázat připojení VPN pomocí telefonického připojeníSítě
842128V klientském počítači se systémem Windows Server 2003 může přestat reagovat nástroj vzdáleného prostředí Sítě
842169Příchozí pakety protokolu ARP mohou v systému Windows XP přepsat statické záznamy v mezipaměti protokolu ARP Sítě
843048Po přidání dvou nebo více filtrů směrování na síťovém adaptéru přestane nástroj Netsh.exe reagovat Sítě
843091Chyba Stop 0xD1 při vypnutí systému Windows XP Sítě
843264Můžete zaznamenat zpoždění při získávání přístupu k síťovým prostředkům po přihlášení do počítače se systémem Windows XP, který obsahuje síťové adaptéry pro kabelovou i bezdrátovou síť Sítě
843559Služba WinHTTP 5.1 může přestat reagovat při obsluze webu v systému Windows XP Professional nebo Windows XP 64-bit Edition Sítě
867482Tlačítko Vlastní ve Správci připojení je v systémech Windows Server 2003 a Windows XP propojeno s dialogovým oknem pro zadání uživatelského jména Sítě
878467Počítač se systémem Windows XP se po posunutí myši USB nebo stisknutí klávesy na klávesnici USB nevrátí z úsporného režimu Sítě
309431Pokud je nastaven jiný jazyk uživatelského rozhraní než angličtina, jsou výsledky hledání v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc nečitelné Jiné
322011Nelze zobrazit náhled faxu v konzole služby FaxJiné
327565Jestliže více programů volá metodu ExitWindowsEx(), přestane počítač během vypínání nebo restartování reagovat Jiné
327699Systém Windows XP podporuje pro jeden proces nejvýše 10 000 popisovačů uživatelů systému NT Jiné
328310MS02-071: Chyba ve zpracování zprávy WM_TIMER systému Windows umožňuje zvýšit úroveň oprávněníJiné
328665INFORMACE: Změny ve zpracování zprávy WM_TIMER Jiné
329052V souboru Win32k.sys v systému Windows XP občas dochází k chybě STOP 0x1EJiné
329112FIX: Na disku DVD obsahujícím více relací (multi-session) s více než 4 GB dat nejsou čitelná data mimo první relaciJiné
329547PRB: Pokud má počítač se systémem Microsoft Windows Server 2003 název obsahující písmena s diakritikou, nelze na něj ze systému Microsoft Windows XP odesílat zprávy HTTP Jiné
329667Služba Řízení front zpráv (MSMQ): Útok pomocí vzdáleného volání procedur (RPC) způsobuje narušení přístupu Jiné
329692Program Explorer.exe generuje při zavření složky chybu aplikaceJiné
329994MSMQ: Zděděná oprávnění u objektu ve frontě mohou být ignorována Jiné
810383Služba Řízení front zpráv (MSMQ) se po neočekávaném výpadku napájení nevrátí do režimu online Jiné
810565Hypertextové odkazy se otvírají v aplikaci Internet Explorer místo ve výchozím prohlížeči nebo v Centru pro nápovědu a odbornou pomocJiné
810647Systémový protokol událostí obsahuje mnoho záznamů o události 61 Jiné
811033MSMQ: Server služby Řízení front zpráv (MSMQ) nemůže otevřít místní veřejné fronty, pokud nepřeloží název serveru s úložištěm informací této služby (MQIS) nebo název řadiče domény služby Active Directory Jiné
811392Získejte nástroj Dskcache.exe pro konfiguraci ochrany mezipaměti před zápisem pomocí napětí Jiné
811632Po zadání kódu Product Key se opakovaně zobrazuje výzva k dokončení aktivace systému Windows XP Media Center EditionJiné
811632Po zadání kódu Product Key se opakovaně zobrazuje výzva k dokončení aktivace systému Windows XP Media Center EditionJiné
812110 Při odeslání zprávy obsahující dlouhý řádek může dojít k zablokování aplikace Outlook Express Jiné
813041Stav klíče VK_SHIFT neodpovídá skutečnému stavu klíče Jiné
813862WinXP: Klávesnice na obrazovce se neustále překresluje Jiné
813907Nelze otevřít určité soubory s informacemi o systému (.nfo) Jiné
815361Nelze aktivovat systém Windows XP v počítači Tablet PC Jiné
816130Při pokusu o ukončení nadřazeného programu se v systému Windows XP zobrazuje chybová zpráva oznamující, že program nelze ukončit Jiné
816769Aplikace Internet Explorer přestane reagovat při získávání přístupu k souborům Jiné
817611Minimalizované okno nereagujícího programu nelze obnovit a zobrazí se druhé minimalizované okno Jiné
819783Po vypnutí panelu jazyků v systému Windows XP jej nelze znovu zapnout Jiné
821432Po zrušení spořiče obrazovky kombinací kláves CTRL+ALT+DELETE nepracuje klávesnice podle očekávání Jiné
822084Při použití ovládacího panelu Písma v systému Windows XP jsou nesprávně nainstalována neplatná postscriptová písma Jiné
822137Po přesunutí ikon na ploše se ikony nezobrazí správně Jiné
823736Po stisknutí kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE za účelem odemknutí počítače dojde k jeho neočekávanému restartování Jiné
824141MS03-045: Přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku rozevíracího seznamu a pole se seznamem umožňuje spuštění kóduJiné
824337Po přesunutí podřízeného okna nadřazeného průsvitného okna se obrazovka počítače nemusí správně vykreslit Jiné
824345Chybová zpráva „Potvrzovací kód je neplatný“ při pokusu o telefonickou aktivaci serveru Windows Server 2003 Jiné
825119MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systémuJiné
826397Klávesa SHIFT nemá přednost před nastavením automatického přihlášení Jiné
826480Při snížení rozlišení obrazovky pomocí Průvodce funkcemi usnadnění se zobrazení otočí o 180 stupňů Jiné
826518Zobrazí se inicializační chybová zpráva User32.dll Failed (Selhání knihovny User32.dll) nebo se uživatelské rozhraní správně neaktualizuje Jiné
826958Klávesa PAUSE a klávesy se šipkami nereagují správně, je-li v systému Windows XP zapnuta klávesa NUM LOCK Jiné
828929Při pokusu o změnu vlastností písma v jazyce Visual Basic for Windows spotřebovává program VB6.exe 100 procent výkonu procesoru Jiné
831733Při spuštění aplikace na serveru Windows Server 2003 pomocí příkazu Spustit jako není vrácen popisovač Jiné
833509V systému Windows XP se na obrazovce neočekávaně zobrazují skrytá okna uživatelských programů jako prázdná oknaJiné
833512Po změně adresy IP nelze ve službě Řízení front zpráv (Message Queuing) odesílat zprávy do cílové fronty Jiné
833528Řečové nástroje usnadnění v systému Windows XP neotvírají příkazy nabídky Jiné
834450Při použití klávesnice k otevření nabídky aplikace v systému Windows XP dojde v souboru Win32k.sys k chybě Stop 0x0000008E Jiné
834467Nelze upravit vlastnosti veřejné fronty či vlastnosti počítače nebo se zobrazí chybová zpráva Fronta není ve službě DS registrována (Queue is not registered in the DS) Jiné
835208V systému Windows XP se nelze připojit k serveru LDAP pomocí rozhraní Microsoft LDAP API prostřednictvím připojení SSL Jiné
835417Po restartování počítače se systémem Windows XP se správně nezobrazí názvy ikon na ploše Jiné
837689Aplikace používající dynamickou výměnu dat (DDE) mohou v systému Windows XP přestat reagovat Jiné
838193Seznam oprav pro systém Windows XP Media Center Edition v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP Jiné
838194Seznam oprav pro počítač Tablet PC v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP Jiné
838283Nabídky aplikací na ploše se v systému Windows XP nebo Windows 2000 nesprávně zobrazí, pokud proces překročí svou kvótu objektu GDI Jiné
838659OPRAVA: Po otevření ovládacího panelu Řeč moduly řeči nefungují a zobrazí se chybová zpráva Jiné
839017Nápověda a odborná pomoc způsobí zaseknutí systému Windows XP Jiné
840374MS04-015, Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft WindowsJiné
840882Systém Windows XP po zjištění chyby ISA zahodí zprávy odeslané pomocí protokolu HTTP Jiné
330994MS03-014: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Outlook ExpressOutlook Express
331967Složky nejsou v aplikaci Outlook Express 6 s aktualizací SP1 rozbaleny Outlook Express
823353MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook ExpressOutlook Express
886340Seznam oprav aplikace Outlook Express v systémech Windows XP Service Pack 2 a Windows XP PC Tablet Edition 2005 Outlook Express
314816Tiskárna s podporou jazyka PostScript nezobrazuje všechny podporované formáty papíru v klientech s francouzským systémem Windows 2000 Tisk
322011Nelze zobrazit náhled faxu v konzole služby FaxTisk
328007Metoda CommandCallback v jazyce PCL6 způsobí výjimku v modulu Unidriver Tisk
329234Zařazovací služba klienta se zasekne ve smyčce, pokud zpracovává najednou několik síťových tiskáren Tisk
330223Písma tiskárny Palatino a Schoolbook mají nesprávné proložení znaků po upgradu na systém Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 Tisk
811230Nelze se připojit k webové tiskárně Tisk
811896Po pokusu použít vzdálenou tiskárnu v systému Microsoft Windows XP se zvýší provoz v síti Tisk
812419Ve třídě System.EventLog dochází k úniku manipulátorů událostí Tisk
812503Po přidání nové tiskárny do systému Windows nejsou odstraněny uživatelské profily Tisk
814121OPRAVA: Knihovna PrintUI.dll nenainstaluje správnou verzi tiskového procesoru OEM, pokud je spuštěna jako skript z příkazového řádku v systému Windows XPTisk
814390Přenos souboru z digitálního fotoaparátu se nezdařil Tisk
822806Letní čas způsobí změnu nastavení času dostupnosti tiskárny v systému Windows XP Tisk
823447Průvodce přidáním tiskárny nedokončí instalaci tiskárny Tisk
824131Při tisku na síťové tiskárně v doméně uživatel neobdrží upozornění na tisk Tisk
824339Zlepšené hlášení zpráv události s ID 61 určujících tiskovou frontu nebo tiskové zařízení Tisk
828511Při tisku dokumentu aplikace Word v systému Windows XP vloží tiskárna HP LaserJet 5000 mezi dvě vytištěné stránky prázdnou stránku navíc Tisk
830589Ovladače tiskáren Xerox DocuTech 100 a DocuTech 120 pro počítače se systémem Windows 2000 Tisk
830732Průvodce přidáním tiskárny přestane při pokusu o instalaci síťové tiskárny reagovat Tisk
831754Při pokusu o tisk na sdílené síťové tiskárně v relaci terminálového serveru se zobrazí chybová zpráva Tisk
832246Při tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript je ignorován výběr zásobníků tiskárny Tisk
832344Při použití skeneru v systému Windows XP je použit režim finálního skenování místo režimu skenování v náhledu Tisk
833355Při pokusu o použití funkce DrvGetStandardVariable se zobrazí chybová zpráva o chybě ochrany Tisk
834462Při tisku ze systému Windows je tiskárna USB označena jako v režimu offline Tisk
835318Tiskový server je pomalý nebo má příliš mnoho propojení pojmenovanou rourou z počítačů se systémem Windows XP Tisk
836214V systému Windows XP nelze tisknout písmo Epson Draft 10cpi kurzívou nebo tučně Tisk
838206Seznam oprav tisku v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP Tisk
838298Do počítače se systémem Windows XP nelze přidat vlastní formuláře Tisk
840987MS04-032: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft WindowsTisk
307753Sada Micrografx Graphics Suite 2 se spouští minimalizovaná nebo mimo zobrazení Kompatibilita programů
323255MS02-055: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v nástroji nápovědy systému Windows umožňuje útočníkovi spustit kódKompatibilita programů
329623Potíže se softwarem InterVideo DVD po upgradování na aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows XPKompatibilita programů
811630Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTMLKompatibilita programů
812121Po znacích s diakritikou je vložena neočekávaná mezera Kompatibilita programů
812943Při načtení textu do ovládacího prvku RichEdit mohou být ztraceny informace potřebné k vrácení změn v tomto ovládacím prvku Kompatibilita programů
813870Ovládací prvek RichEdit může nesprávně zobrazovat dokumenty obsahující zarážky se zarovnáním doprava nebo na střed Kompatibilita programů
814995Některé opravy kompatibility programů přestanou být po instalaci aktualizace 328310 funkčníKompatibilita programů
820121Při provádění opakovaných úkolů v Mediálním centru počítač přestane reagovat nebo se zobrazí chybová zpráva Ehshell.exe - Common Language Runtime Debugging Services (Ehshell.exe – služba pro ladění jazykového modulu runtime) Kompatibilita programů
826081Při obnovení činnosti počítače z režimu spánku dojde k deformaci videa přes celou obrazovku programu Pinball.exe Kompatibilita programů
829637Aplikace fungující v systému Windows 2000 správně mají v systému Window XP potíže Kompatibilita programů
831014Software společnosti Alcatel nelze nainstalovat do počítače se systémem Windows XP Kompatibilita programů
837674Po uložení dokumentu ve vlastním programu v jazyce Visual Basic 6.0 je k dalšímu řádku textu přidána odrážka nebo číslo Kompatibilita programů
838018Popis balíčku oprav hotfix pro rozšíření FrontPage 2000 Server Extensions společnosti Microsoft: 15. června 2005 Kompatibilita programů
838292Bílý text na tmavém pozadí se v systému Windows XP nebo Windows 2000 vytiskne černě Kompatibilita programů
839078Ovládací prvek RichEdit 3.0 nezarovná správně desetinná čísla po změně desetinného symbolu z tečky na čárku Kompatibilita programů
840315MS04-023: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit spuštění kóduKompatibilita programů
841383Problémy při vkládání textu do ovládacího prvku RichEdit Kompatibilita programů
319555Licence klientského přístupu Terminálové služby nejsou vydány pro systém Windows XP Embedded a Windows XP Home Edition Vzdálená plocha
323647Účet HelpAssistant není v čisté instalaci systému Windows XP zakázán Vzdálená plocha
327575Pokud správce použije Vzdálenou plochu, nelze se jednou přihlásit Vzdálená plocha
329756Software Připojení ke vzdálené ploše může způsobit narušení přístupu, je-li nastaven typ FilterQueueType Vzdálená plocha
331964Přepnutí režimu přes celou obrazovku v softwaru Připojení ke vzdálené ploše způsobí chybovou zprávu Nedostatek paměti Vzdálená plocha
811080Po opětovném připojení k relaci konzoly jsou aktualizace obrazovky pomalé nebo zpožděné Vzdálená plocha
817293Připojení ke vzdálené ploše nepovoluje připojení zpětnou smyčkou portům, na kterých nenaslouchá Vzdálená plocha
823111Opakovaná volání funkce WTSSetUserConfig způsobí nevrácení paměti v rozhraní API Vzdálená plocha
828664Pokud uživatel spustí nástroj pro správu Terminálového serveru v systému Windows XP, dojde k chybě narušení sdílení Vzdálená plocha
833551Nastavení časového pásma v počítači se systémem Windows XP nelze změnit prostřednictvím Připojení ke vzdálené ploše Vzdálená plocha
838191Seznam oprav vzdáleného volání procedur (RPC) v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP Vzdálená plocha
838202Seznam oprav Vzdálené plochy v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP Vzdálená plocha
839918Oprava hotfix, která umožňuje řídit, zda uživatel může uložit heslo pro relace Připojení ke vzdálené ploše do terminálového serveru v systému Windows XP nebo Windows 2000 Vzdálená plocha
308320Je-li název domény delší než 127 znaků, dojde k poškození haldy v místním objektu COM Vzdálené volání procedur
329080MAPI DCOM HRESULT 0X800706be se nezdaří Vzdálené volání procedur
331320Při připojení k serveru Exchange Server 2003 pomocí protokolu HTTP reaguje aplikace Outlook 11 pomalu nebo přestane reagovatVzdálené volání procedur
331953MS03-010: Chyba v mapovači koncových bodů vzdáleného volání procedur (RPC Endpoint Mapper) umožňuje útoky s cílem odmítnutí služby (Denial-of-Service)Vzdálené volání procedur
810833MS03-001: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť ve službě Locator umožňuje spuštění kóduVzdálené volání procedur
811576Aplikace může přestat reagovat, pokud používá vzdálené volání procedur se serverem UNIX Vzdálené volání procedur
824835Určité konstrukce jazyka IDL jsou vzdáleným voláním procedur nesprávně zařazovány a vyřazovány Vzdálené volání procedur
828741MS04-012: Kumulativní aktualizace pro službu Microsoft RPC/DCOMVzdálené volání procedur
830355Aplikaci Outlook 2003 nelze používat přes Internet pomocí hlavního názvu uživatele (UPN) Vzdálené volání procedur
831709Po ztrátě připojení k síti se u aplikací v počítačích se systémem Windows XP mohou objevit dlouhé prodlevy Vzdálené volání procedur
300562Protokol SSL hlásí aplikacím nesprávnou maximální velikost vyrovnávací paměti Zabezpečení
303918Narušení přístupu Lsass v řadičích domén systému Windows 2000, které provádějí převod jmen Zabezpečení
308273Po novém nastavení hesla pomocí disku pro nastavení hesla (Password-Reset Disk) nelze dešifrovat soubory Zabezpečení
313194Během přihlašovacího procesu není zobrazeno žádné oznámení o době platnosti hesla Zabezpečení
313322Požadavek uživatele na přihlášení je odmítnut bez žádných zpráv Zabezpečení
314864Připojení SSL v systému Windows XP nefunguje Zabezpečení
318449Prezentace aplikace PowerPoint vypne spořič obrazovky a ignoruje systémové zásady skupiny Zabezpečení
320099Zásada zabezpečení nezpracuje správně omezené skupiny Zabezpečení
320145Správce pověření nemůže získat protokol k pověřením, pokud se pokusíte přihlásit vzdáleně k počítači se systémem Windows XP Zabezpečení
320828K datům chráněným soukromým klíčem uživatele má přístup správce domény, který znovu nastavuje heslo uživatele Zabezpečení
322097Pomalé procházení klientů se systémem Windows 98 nebo Windows ME ze systému Windows XP Zabezpečení
322098Aplikace v systému Windows XP nemůže zkopírovat soubor ze šifrované složky do nešifrované složky Zabezpečení
322293Seznamy řízení přístupu (ACL) jsou v podsložkách nesprávně řazeny Zabezpečení
322625Systém Windows: Vzdálené vypnutí klientského počítače se nezdaří Zabezpečení
322936Spojení s bitovou kopií nástroje Sysprep.exe systému Windows XP vytvoří v adresáři Active Directory duplicitní účty počítače Zabezpečení
323475Je-li zapnuta možnost CrashOnAuditFail a uživatel provede audit změn zásad, dojde k chybě Stop 0xc0000244 Zabezpečení
324141Změna hesla zamčeného účtu generuje zprávu Doména není k dispozici Zabezpečení
325468Ze sféry MIT Kerberos není přístup ke sdíleným položkám Active Directory Zabezpečení
327634Pokud je při odhlašování v počítači neuložená práce, nastavení zásad Lock on Smartcard Removal (Zamknout odebrání karty Smartcard) nefunguje Zabezpečení
327889Nepotřebné záznamy události ID 537 v protokolu zabezpečení Zabezpečení
327918Na úvodní přihlašovací obrazovce se objeví účet správce Zabezpečení
328817Při pokusu o změnu hesla v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Nemáte oprávnění měnit heslo Zabezpečení
328934Systém Windows XP přestane reagovat (zablokuje se), pokud se odhlásíte od počítače a je-li přihlášeno více uživatelů než jeden Zabezpečení
329115MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaciZabezpečení
329142Je-li aktivní spořič obrazovky, může se stát, že nebude možné vzdáleně vypnout počítače se systémem Windows XP Zabezpečení
329433Má-li certifikační úřad v řetězu dva certifikáty, je vybrán odvolaný certifikát Zabezpečení
329048MS02-054: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť ve funkcích pro dekompresi souborů umožňuje útočníkovi spustit kódZabezpečení
329509Nastavení proměnných prostředí souvisejících s položkou HOME nastavených z přihlašovacího skriptu je vráceno na výchozí hodnoty Zabezpečení
329834MS02-063: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v implementaci protokolu PPTP umožňuje útok typu Denial-of-ServiceZabezpečení
330519U domovské složky mapované jednotky v Průzkumníkovi Windows se objevuje červený křížek Zabezpečení
811082Do protokolu je pro místní uživatelské účty zaznamenána událost zabezpečení 529 Zabezpečení
811148Vlastní akce Instalační služby systému Windows nespustí aplikaci, pokud je již tato aplikace spuštěna Zabezpečení
811460Nastavení zásad spořiče obrazovky není v uživatelském počítači vynuceno Zabezpečení
811802Uživatelé ověření protokolem MIT Kerberos v5 nemají přístup k prostředkům služby Active Directory Zabezpečení
812944Krátce po spuštění Správce úloh dojde k odpojení jednotky mapované k domovské složce Zabezpečení
814696Přenosný počítač po stisknutí vypínače nepřejde do úsporného režimu nebo se nevypne Zabezpečení
814761Počítač se systémem Windows XP nelze pomocí příkazu AT s programem Shutdown.exe naplánovat na vypnutí a restartování Zabezpečení
816563Po zamčení počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows XP nefunguje spořič obrazovky Zabezpečení
816938Při pokusu o vzdálené vypnutí pracovní stanice se systémem Windows XP se zobrazí chybová zpráva Zařízení není připraveno Zabezpečení
816979Instalace opravy hotfix KB 329115 může zanechat dočasnou složku Zabezpečení
817287Chyba 643 systému Windows Update a databáze katalogu Zabezpečení
817584Průvodce identifikací v síti nelze použít k přidání uživatele domény do skupiny Local Administrators Zabezpečení
818610Uživatel se nemůže přihlásit s hlavním uživatelským jménem (UPN) pomocí pověření uložených v mezipaměti Zabezpečení
818858Funkce CreateProcessWithLogonW() ignoruje příznak startinfo.wShowWindow Zabezpečení
821425Uživatelům se zobrazuje zpráva s požadavky na složitost hesla, která neurčuje požadavky na skupinu znaků potřebnou pro heslo Zabezpečení
821574Je-li silná ochrana soukromého klíče nastavena na hodnotu Vysoká, zobrazí systém Windows při používání aplikace Outlook více výzev k zadání hesla Zabezpečení
822786V protokolu zabezpečení je zaznamenána zpráva s ID události 560 Zabezpečení
823182MS03-041: Chyba zabezpečení při ověřování certifikátu Authenticode by mohla způsobit spuštění vzdáleného kódu Zabezpečení
823718MS03-033: Aktualizace zabezpečení součástí MDAC (Microsoft Data Access Components)Zabezpečení
823726Funkce Zásady omezení softwaru nezaznamenává události do protokolu, jak by měla Zabezpečení
825081Nelze použít pověření uložená v mezipaměti uživatele sféry protokolu MIT Kerberos k přihlášení ke klientovi se systémem Windows XP Zabezpečení
827014V systémech Windows 2000 a Windows XP je pro program Cipher.exe k dispozici nová funkce Zabezpečení
827179Během bezobslužné instalace nelze připojit počítač se systémem Windows XP k doméně serveru Windows Server 2003 Zabezpečení
828028MS04-007: Chyba zabezpečení knihovny ASN.1 může povolit spuštění kóduZabezpečení
828399Po druhé změně hesla se zobrazí chybová zpráva Zadejte jiné heslo Zabezpečení
828790Při pokusu o změnu hesla s prošlou platností je uživateli zamčen přístup k jeho účtu Zabezpečení
830380Pokud cílový soubor neexistuje, zobrazí se dialogové okno Potvrdit nahrazení souboru Zabezpečení
831571Systém Windows XP nebo Windows 2000 zobrazí výzvu ke změně hesla i po již provedené změně hesla Zabezpečení
831783Zásady zabezpečení nejsou při prvním spuštění použity na bitovou kopii systému Windows XP nasazenou Službou vzdálené instalace (RIS) nebo nástrojem Sysprep Zabezpečení
832082Po upgradu ze serveru Windows 2000 Server na systém Windows XP s aktualizací SP 1 nebo starší přestane fungovat karta Smart Card nebo uživatel nemá přístup k místnímu registru Zabezpečení
832295Po použití funkce Rychlé přepínání uživatelů v systému Windows XP se změní rozlišení obrazovky Zabezpečení
833828Při pokusu o import certifikátu v počítači se systémem Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP dojde k chybě narušení přístupu Zabezpečení
833884Pokud se k systému Windows XP přihlásíte pomocí účtu cestujícího uživatele, bude domovská jednotka nastavena na jednotku C Zabezpečení
833987MS04-028: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování obrázku JPEG (GDI+) umožňuje spuštění kóduZabezpečení
834875Aktualizace nastavení zabezpečení Interaktivní přihlašování: Požadovat kartu Smart Card v systému Windows XP Zabezpečení
835410Počítač lze zamknout, i když je v systému Windows XP aktivováno nastavení zásad Zakázat možnost Uzamknout počítač Zabezpečení
835732MS04-011: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft WindowsZabezpečení
835744Pokud v systému Windows XP odeberete uživatele ze skupiny, která používá zásadu Skupiny s omezeným členstvím, zobrazí se chybová zpráva Zadaný název účtu není členem místní skupiny Zabezpečení
836006Je-li uživatel v systému Windows XP přejmenován, nejsou zaznamenávány události auditování správy účtů Zabezpečení
836023Po instalaci aktualizace SP1 systému Windows XP tento systém ignoruje oprávnění ke sdílené položce určená registrem Zabezpečení
836878Události nezdařených přihlášení jsou pro důvěryhodné uživatele sféry MIT Kerberos nesprávně zaznamenávány Zabezpečení
841399V záznamech v protokolu zabezpečení pro ID události 534 v systému Windows XP chybí podrobnosti o jménu uživatele a doméně Zabezpečení
842804Počítač se systémem Windows Server 2003 může po probuzení z úsporného režimu přestat odpovídat a do protokolu aplikací řadiče domény jsou zaznamenány události 1030 a 1058Zabezpečení
309495Problémy s Instalační službou systému Windows přes bezdrátové připojení Instalace
317606Pokud nástroj Sysprep.exe generuje náhodné názvy počítačů, vytvoří duplicitní názvy Instalace
327917Instalace může trvat dlouho, pokud jako název počítače zadáte Administrator nebo Owner Instalace
329202Po změně výchozího uživatelského rozhraní na jiný jazyk se počítač pomalu spouští Instalace
811364OPRAVA: Chyba 1308 při instalaci programu ze zdroje umístěného na Internetu Instalace
811996Balíček Instalační služby systému Windows nainstalovaný se Zásadami skupiny nerestartuje počítač Instalace
812812Pro instalace vytvořené pomocí programu Sysprep se nezobrazuje výzva k získání licence pro správu digitálních práv (Digital Rights Management License) Instalace
814199Nelze použít stejnou bitovou kopii WinPE pro jednoprocesorové a víceprocesorové počítače Instalace
815438Po sobě jdoucí pokusy o dokončení instalace Zásad skupiny aktualizace Service Pack mohou do protokolu zaznamenat chybu s ID události 102 Instalace
815496Nástroj Sysprep nesprávně odstraní informace v klíči Protected Storage System Provider Instalace
815917Průvodce Out-of-Box-Experience přestane reagovat nebo vyžaduje restartování počítače, pokud změníte název počítače Instalace
816915Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru pro systém Microsoft Windows Instalace
816981Instalace opravy hotfix KB 323255 může zanechat dočasnou složku Instalace
821160Dočasné instalační soubory opravy hotfix nejsou v systému Windows XP odstraněny Instalace
823116Po instalaci aplikace do systému Windows XP se zobrazí chyba 1913 Instalace
825062Aktualizace Service Pack 4 umožňuje odebrání této aktualizace pomocí Konzoly pro zotavení Instalace
828744Po instalaci aktualizace Service Pack 1 systému Windows XP nelze restartovat počítač Instalace
828854Nástroj QFECheck nesprávně hlásí, že je nutné přeinstalovat opravu hotfix Instalace
830483Po spuštění průvodce OOBE není zaškrtnuto políčko Automaticky posunout hodiny při přechodu na letní čas a zpět Instalace
833330K dispozici je nástroj pro odebrání červů Blaster a Nachi z počítačů se systémem Windows 2000 nebo Windows XPInstalace
838204Seznam oprav z kategorie Instalace v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP Instalace
838271Nástroj Sysprep při nasazování systému Windows XP změní v názvu počítače malá písmena na velká Instalace
839962Po odebrání aplikace na serveru Windows Server 2003 se zobrazí nekompletní seznam souvisejících spuštěných aplikací Instalace
311884Čas v počítači se může o hodinu zpozdit Příkazové prostředí
314405Při zjišťování zvukových zařízení může dojít k zaseknutí Průzkumníka Příkazové prostředí
325459Nastavení okraje aktivního okna není v systému Windows XP správně uloženo Příkazové prostředí
326222Při kopírování souboru z disku CD-ROM na disk není nastaven bit archivu Příkazové prostředí
327010Odkaz odeslaný e-mailem je v řádku Předmět neúplný a v těle zprávy se nezobrazuje Příkazové prostředí
328293Při úvodní synchronizaci složky, když nejsou otevřeny soubory, se zobrazí zpráva Zavřít otevřené soubory Příkazové prostředí
328353Po přejmenování složky ve stromovém zobrazení v Průzkumníkovi Windows se vybraná složka sbalí Příkazové prostředí
328515Po otevření obrázku TIF z příkazového řádku dojde k ukončení aplikace Internet Explorer Příkazové prostředí
328596Zásada NoDesktop způsobuje problémy se zobrazením plochy Příkazové prostředí
328597Metoda zabraňující uživatelům komprimovat soubory Příkazové prostředí
329059Programy využívající motivy přestávají při dlouhých operacích reagovatPříkazové prostředí
329145Nelze zkopírovat adresář s rozšířenými atributy na oddíl FAT32Příkazové prostředí
329390MS02-072: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v prostředí systému Windows ohrožuje zabezpečení systémuPříkazové prostředí
329407Proměnná prostředí %HOMESHARE% není v systému Windows XP uložena Příkazové prostředí
330193Popis počítače se v systému Windows XP zobrazuje před názvem počítače Příkazové prostředí
330459Nefungují klávesové zkratky po přidání nastavení zásad Odebrat seznam častých programů z nabídky Start Příkazové prostředí
330836Zástupci na mapované jednotky umístěné v počítači se systémem Windows 95 či Windows 98 nefungují v systému Windows XPPříkazové prostředí
330929Systém Windows XP může způsobit zvýšené odesílání změny upozornění protokolu SMB Příkazové prostředí
331708Program Průzkumník Windows nemůže zobrazit obsah sdílené složky na serveru Windows 2000 ServerPříkazové prostředí
810087Písmena namapovaných síťových jednotek nejsou v Průzkumníkovi Windows zobrazena Příkazové prostředí
810556Jsou-li skryty místní jednotky, nelze prohledávat síťové jednotky Příkazové prostředí
810790Soubory ze serveru FTP se mohou v systému Windows 2000 nebo Windows XP stáhnout do složek, které neurčíte Příkazové prostředí
811275V souboru knihovny Comctl32.dll může dojít k nevrácení popisovače do podregistru Příkazové prostředí
811660Soubory přidané do složky Soubory offline v počítači se systémem Windows XP jsou synchronizovány, když tento počítač použije jiný uživatel Příkazové prostředí
812269Rozevírací seznamy v aplikaci Internet Explorer mohou být neočekávaně velké, když používáte systém Windows XP SP1 Příkazové prostředí
812631Pokud programově otevřete dialogové okno Zobrazení – vlastnosti pomocí programu Control.exe a souboru Desk.cpl, není vybrána karta Vzhled Příkazové prostředí
812661Pokud v systému Windows XP vyjmete kartu Secure Digital a znovu ji vložíte, systém kartu nerozpozná Příkazové prostředí
812669V systému Windows je k dispozici aktualizace pro vypnutí oznámení adresářů pro požadavky SMB Příkazové prostředí
812793Nelze namapovat síťovou jednotku s pověřeními jiného uživatele Příkazové prostředí
812933Namapované jednotky se v Průzkumníkovi Windows nepřipojují a neodpojují Příkazové prostředí
813301Biometrické přihlášení nemusí po obnovení činnosti z úsporného režimu nebo režimu spánku fungovat Příkazové prostředí
813711Nastavení zobrazení nebo vlastní nastavení složky jsou ztracena nebo nesprávná Příkazové prostředí
813909Po ukončení hry Age Of Empires II se plocha systému Windows nemusí správně zobrazit Příkazové prostředí
814025Funkce Zásady skupiny neodebere příkaz Spravovat Příkazové prostředí
814201Správcem stanovené soubory offline zůstanou po přesunu do jiné složky k dispozici offline Příkazové prostředí
815222V systému Windows XP se zobrazí dialogové okno Přihlášení k systému Windows jako nedostupné a znovu se objeví dialogové okno Vítá vás systém Windows Příkazové prostředí
816214Pokud v systému Windows XP použijete zobrazení komprimované složky (ZIP), zobrazí se chybová zpráva Cíl nemůže obsloužit tento typ dokumentu Příkazové prostředí
816474Když se v systému Windows XP s aktualizací SP1 pokusíte v síti odstranit soubory pomocí programu Průzkumník Windows, zobrazí se chybová zpráva Přístup byl odepřen nebo Došlo k narušení sdílení Příkazové prostředí
816982Instalace opravy hotfix KB 329390 může zanechat dočasnou složku Příkazové prostředí
817357Po vložení disku CD nebo DVD funkce Přehrát automaticky nefunguje a aktuální médium se neobjeví ve složce Tento počítač Příkazové prostředí
817861V Průzkumníkovi Windows se na namapované síťové jednotce nezobrazí název sdílené složky Příkazové prostředí
818110Seskupená podobná tlačítka na hlavním panelu používají nesprávné ikony Příkazové prostředí
818654Při prohledávání indexované sdílené položky v systému Windows 2000 s aktualizací SP3 dojde k narušení přístupu Příkazové prostředí
820291V systému Windows XP je nyní k dispozici nová ikona Přístup a výchozí nastavení programů v nabídce Start a nový obsah nápovědy Příkazové prostředí
821557MS03-027: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v prostředí systému Windows by mohla způsobit ohrožení zabezpečení systémuPříkazové prostředí
822227Při otevření souboru z Průzkumníka Windows zobrazí program chybovou zprávu o narušení sdílení Příkazové prostředí
822601Pokud v systému Windows přetáhnete soubor z jedné sdílené položky DFS do jiné sdílené položky DFS, zobrazí se chybová zpráva Příkazové prostředí
822686Při hledání v síťovém umístění v systému Windows XP jsou zobrazeny nepoužitelné výsledky Příkazové prostředí
823291Seznam souborů ve složce v Průzkumníkovi Windows není po vytvoření, přesunutí nebo odstranění souborů aktualizován Příkazové prostředí
823293Pokud k počítači připojíte vyjímatelné zařízení úložiště pro média, vybraná ikona jednotky a popisek jednotky se nezobrazí Příkazové prostředí
823837Aplikace Internet Explorer přestane po otevření serveru FTP reagovat Příkazové prostředí
824898Hodnoty registru HKEY_CURRENT_USER\Volatile Environment mohou způsobit problémy v aplikacích v počítači se systémem Windows XP Příkazové prostředí
826722Nelze odstranit zástupce v síťové sdílené položce, protože je používán jiným uživatelem nebo programem Příkazové prostředí
827498Odpojená jednotka namapovaná do sdílené složky na serveru NetWare Server není zobrazena v Průzkumníkovi Windows nebo ve složce Tento počítač Příkazové prostředí
828694Po obnovení činnosti počítače z úsporného režimu je ikona hlasitosti v oznamovací oblasti zobrazena nesprávně Příkazové prostředí
829502V knihovně Comctl32.dll dojde k narušení přístupu, pokud se pokusíte otevřít dialogové okno Příkazové prostředí
830411V popiscích se nezobrazují úplné informace o souborech uložených v síťové sdílené položce Příkazové prostředí
830638Ikona a popisek pevného disku USB nejsou zobrazeny správně Příkazové prostředí
830780Při použití klávesové zkratky SHIFT+F10 přestane Průzkumník Windows reagovat a místní nabídka se nezavře Příkazové prostředí
830903Soubor v síťové složce se otevře v režimu jen pro čtení nebo vrátí chybovou zprávu, že typ souboru nelze rozpoznat Příkazové prostředí
831484Pokud zobrazíte obsah disku CD v Průzkumníkovi Windows, zobrazí se duplicitní struktura souborů Příkazové prostředí
831559V systému Windows XP nebo na serveru Windows Server 2003 je místo souboru nebo složky, na níž odkazuje cesta v zástupci v dialogovém okně Otevřít nebo Uložit, vrácen zástupce (soubor LNK) Příkazové prostředí
831708Zástupce sdílené složky Tiskárny a faxy v počítači se systémem Windows XP nefunguje Příkazové prostředí
832978Systém Windows XP nemůže najít spustitelné soubory nebo knihovny DLL aplikace Příkazové prostředí
833839Zástupce na panelu Snadné spuštění nemusí být přidružen ke správné aplikaci Příkazové prostředí
833998Po klepnutí na odkaz Nákup hudby online se v systému Windows XP místo výchozího webového prohlížeče spustí aplikace Internet Explorer Příkazové prostředí
834241Pokud v počítači se systémem Windows XP odeberete odstranitelnou jednotku úložiště nebo odpojíte síťovou jednotku, bude jednotku v Průzkumníkovi Windows představovat znak ? Příkazové prostředí
835926Aplikace nebo skripty, které používají metodu CopyHere, nemusejí zkopírovat položky určené pomocí zástupného symbolu Příkazové prostředí
837633Chyby v aplikacích v systému Windows XP, které se spouštějí funkcí ShellExecute() Příkazové prostředí
838203Opravy příkazového prostředí v systému Windows XP Příkazové prostředí
839009Místní správce může v počítači se systémem Windows XP odemknout relaci otevřenou správcem domény Příkazové prostředí
839645MS04-024: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduPříkazové prostředí
840309Procházení složky Dokumenty v síťové sdílené položce trvá při použití Průzkumníka Windows v počítači se systémem Windows XP déle, než by se dalo očekávatPříkazové prostředí
840309Procházení složky Dokumenty v síťové sdílené položce trvá při použití Průzkumníka Windows v počítači se systémem Windows XP déle, než by se dalo očekávatPříkazové prostředí
842222U souborů offline v systému Windows XP nebo Windows 2000 nelze zrušit zaškrtnutí políčka Vyžádat potvrzení před zahájením synchronizace ani toto políčko zaškrtnout Příkazové prostředí
843549Po použití nastavení Zásad skupiny Odebrat příkaz Vlastnosti z místní nabídky Dokumenty mohou uživatelé v systému Windows XP přesto otevřít vlastnosti složky Dokumenty Příkazové prostředí
871242Po nainstalování aktualizace zabezpečení 839645 se mohou znovu objevit příznaky, které byly odstraněny opravou Hotfix 830411 pro systém Windows XP s aktualizací SP1 Příkazové prostředí
328979Možnosti Podpory dalších jazyků změní barvu pozadí aplikace Zobrazení
329604Netisknou se úlohy typu PostScript obsahující písma typu 1 s více hlavními metrikami Zobrazení
811134Kvalita záznamu zvuku v režimu 22 kHz 8 bitů mono nezní tak, jak by se dalo očekávat Zobrazení
814057V systému Windows XP není volána funkce DrvDestroyFont Zobrazení
814135Je zobrazen nesprávný text popisu tlačítek Zobrazení
814789Systém Windows přestává reagovat a zobrazuje chybovou zprávu Stop Error 0x7F Zobrazení
815240Průzkumník Windows přestává reagovat, pokud se pokusíte otočit obrázek JPEG v Prohlížeči obrázků a faxů Zobrazení
816047V systému Windows 2000 nebo Windows XP Professional se v souboru Win32k.sys může vyskytnout chyba STOP 0x1E Zobrazení
817521Rozlišení obrazovky přenosného počítače se nezmění zpět na původní nastavení po vyjmutí počítače z doku z replikátoru portů s externím monitorem Zobrazení
817522Ovladač zařízení v systému Windows XP nepřevede vícebajtová data do korejštiny Zobrazení
821187Po ukončení aplikace 3D je plocha modrá a obrázek pozadí chybí Zobrazení
823477OFFXP: Profily tiskárny pro korekce barev (ICM) jsou v aplikacích sady Office XP ignorovány Zobrazení
827663Náhodná chybová zpráva 0x0000008E na modré obrazovce v systému Windows XP Zobrazení
828514Občasná chybová zpráva Stop 0x1E Zobrazení
829578Počítač přestane reagovat, pokud použijete funkci Zvýrazňovač a funkci Barva písma Zobrazení
829753Aplikace technologie .NET Framework přestane při spouštění reagovat Zobrazení
830648Pokud se odpojíte od serveru Windows Server 2003 pomocí Připojení ke vzdálené ploše, zobrazí se chyba BugCheck 50 Zobrazení
833740Když po nakonfigurování nastavení pro úsporu energie v přenosném počítači se systémem Windows XP otevřete víko, monitor se nezapne Zobrazení
833837Po obnovení činnosti přenosného počítače se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000008E Zobrazení
834463Tiskové úlohy typu PostScript s rozlišením 1200 dpi se v systému Windows XP nevytisknou správně Zobrazení
834709Rastry jsou v zrcadlových zobrazeních v systému Windows XP nesprávně vybarveny Zobrazení
838463Pokud použijete v systému Windows XP Tablet PC Edition aplikaci, která změní orientaci zobrazení, zobrazí se chybová zpráva System.InvalidOperationException Zobrazení
842092Soubory s obrázky EMF vytvořené v aplikaci Adobe Illustrator nelze zobrazit ani po instalaci opravy hotfix Zobrazení
843617V systému Windows XP nelze upravit kontrast nebo podsvícení displeje LCD přenosného počítače Zobrazení
831938Při pokusu o otevření složky Místa v síti nebo složky Sdílené dokumenty v systému Windows XP dojde k neočekávanému zavření okna Tento počítač nebo ukončení Průzkumníka Windows Watson
814199Nelze použít stejnou bitovou kopii WinPE pro jednoprocesorové a víceprocesorové počítače WinPE
330646Dynamický zprostředkovatel registru služby WMI neposkytuje v systému Windows XP hodnoty vlastností WMI
332207WMI: Oddělený zprostředkovatel metod nevrací výstupní parametry WMI
810992Při vytvoření výčtu třídy Win32_PrintJob ve službě WMI se může zobrazit chybová zpráva o obecném selhání WMI
812203Zprostředkovatel výkonu je neočekávaně ukončen při shromažďování dat ve službě WMI (Windows Management Instrumentation) WMI
813415Při připojování k oddělenému zprostředkovateli je klientovi odepřen přístup WMI
816213Při použití programu nebo skriptu pro generování a sledování událostí jsou zastavovány systémové služby, zpomaluje se server nebo se zobrazují chybové zprávy oznamující odepření přístupu WMI
816880Po použití služby WMI nejsou v systému Windows XP uvolňovány cestovní profily WMI
819536Při odhlášení od počítače se systémem Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP nejsou uloženy cestovní profily WMI
821234Oddělený zprostředkovatel služby WMI nepředává stav WMI
821538Třída Win32_DesktopMonitor nevrací správný typ monitoru WMI
823442Při použití systému Windows Server 2003 vrátí zprostředkovatel HiPerf služby WMI zprávu o obecné chybě x80041001 WMI
824223Skript spouštějící příkaz WMIC běží pomalu a nelze zadat vlastní hodnotu časového limitu pro přepínač WMIC /FAILFAST WMI
824262Při použití dotazu na oznámení třídy Win32_NetworkAdapter není vrácena paměť WMI
827219V oboru názvů služby WMI není zobrazena třída ProcessorStatus a třída ProcessorPerformance WMI
830653Objekt SWbemDateTime v systému Windows XP nemá správný formát data a času modelu COM (Common Information Model) WMI
836605Při použití služby WMI v počítači se systémem Windows XP narůstá velikost souboru Framework.log nad 64 kB WMI
838884Při použití služby Windows Management Instrumentation v systému Windows XP dojde ke snížení výkonu systému nebo počítač přestane reagovat WMI
827042Při odesílání více nesynchronních požadavků pomocí objektu ServerXMLHTTP mohou bít z počítačů s více procesory vrácena poškozená data Sítě
Seznam oprav zahrnutých v aktualizacích Service Pack 1 a Service Pack 1a pro systém Windows XP najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
324720 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1a systému Windows XP
kbWinXPsp2FixList windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 811113 - Poslední kontrola: 06/10/2013 02:12:00 - Revize: 27.1

  • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbPubTypeKC kbtshoot kbinfo KB811113
Váš názor
html>