Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak rozpoznat, najít a nahradit kód Product Key

Souhrn
Tento článek popisuje, jak vypadá kód Product Key a jak jej lze vyhledat a nahradit. Kód Product Key je jedinečná kombinace čísel a písmen, pomocí níž se při instalaci softwaru společnosti Microsoft „odemyká“ produkt. Pokud při instalaci po výzvě k zadání kódu Product Key tento kód nezadáte, produkt se neotevře.

Poznámka: Kód Product Key není totéž jako číselné ID produktu (PID). Hodnota PID se vytváří po úspěšné instalaci produktu. Oddělení služeb zákazníkům společnosti Microsoft používá PID jako pomůcku k identifikaci produktů při komunikaci se zákazníky telefonické podpory.
Další informace

Jak kód Product Key vypadá

Kódy Product Key společnosti Microsoft obsahují 25 znaků, které jsou obvykle rozděleny do skupin po pěti.

Kde najít kód Product Key

Kód Product Key je obvykle uveden na oranžové nebo žluté nálepce na zadní straně obalu s diskem CD nebo DVD. Pokud byl operační systém Windows, který používáte, předinstalován výrobcem počítače, může být štítek s kódem Product Key systému Windows nalepený na počítači.
Obrázek štítku s kódem Product Key systému Windows nalepeného na počítači
Nezapomeňte kód Product Key uložit společně s diskem CD nebo DVD produktu na bezpečné místo pro případ, že budete později potřebovat produkt přeinstalovat. Bez kódu Product Key a disku CD nebo DVD nelze produkt znovu nainstalovat.

Kódy Product Key jsou specifické pro příslušné softwarové produkty. Kód Product Key systému Windows například nelze použít k odemknutí produktu Microsoft Office.

Jak získat náhradní kód Product Key

Pokud byl software v počítači předinstalován, spojte se s výrobcem počítače, aby vám pomohl se získáním kódu Product Key. Informace o postupu při kontaktování výrobce OEM naleznete v tématu Kontaktní informace výrobců počítačů.

Pokud potřebujete náhradní kód Product Key pro produkt, který jste zakoupili nezávisle na počítači, je nezbytné, abyste se obrátili na oddělení zákaznických služeb a podpory společnosti Microsoft. Telefonní číslo naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Obrátíte-li se na oddělení zákaznických služeb a podpory společnosti Microsoft se žádostí o náhradní kód Product Key, může být jeho vystavení zpoplatněno. Během rozhovoru s pracovníkem služeb zákazníkům můžete být také vyzváni k poskytnutí informací ze svého počítače nebo z disku CD či DVD s produktem.
Odkazy
Další informace o tom, jak získat kód Product Key, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
823570 Jak nahradit ztracený nebo poškozený kód Product Key systému Microsoft Office
2279109 Jak vyhledat kód Product Key nebo získat nový kód Product Key pro systém Office for Mac
973457 Jak získat nový kód Product Key pro hry společnosti Microsoft pro systém Windows a pro produkty Streets & Trips nebo MapPoint
PID Personal Identification Number identify replace locate open access start load lock product
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 811224 - Poslední kontrola: 12/31/2013 13:21:00 - Revize: 1.0

Customer Service and Support Information

  • kmcustomerservice kbnomt kbinfo kbcip KB811224
Váš názor
body>ody>