MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávnění

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
28. května 2003: Společnost Microsoft vydala aktualizovanou opravu pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1). Tato upravená oprava řeší problémy s výkonem, které způsobila původní oprava pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
819634 Po instalaci aktualizace zabezpečení 811493 (MS03-013) může dojít k problémům s výkonem
Příznaky
Jádro systému Windows je základem operačního systému. Poskytuje služby na systémové úrovni, například správu zařízení a paměti, přiděluje procesům čas procesoru a spravuje zpracování chyb. Jádro systému obsahuje chybu v procesu předávání chybových zpráv ladicímu programu. Tato chyba ohrožuje zabezpečení. Útočník by mohl vytvořit program, který tuto chybu zneužívá a spouští libovolný kód. Útočník by mohl tuto chybu zabezpečení zneužít k provedení libovolné akce v systému včetně odstranění dat, přidání účtů s oprávněními správce či změny konfigurace systému.

Aby byl takový útok úspěšný, musí se útočník interaktivně přihlásit k systému, buď ke konzole, nebo prostřednictvím relace Terminálové služby. Úspěšný útok také vyžaduje spuštění kódu, který tuto chybu zabezpečení zneužívá. Mezi doporučené postupy zabezpečení patří omezení možnosti interaktivního přihlášení k serverům. Výsledkem je, že tato chyba nejvíce ohrožuje klientské systémy a terminálové servery. Další informace o doporučených postupech zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zklidňující fakta
 • Aby byl útok úspěšný, musí útočník mít možnost se interaktivně přihlásit k cílovému počítači, a to buď přímo ke konzole, nebo prostřednictvím relace Terminálového služby.
 • U správně zabezpečených serverů je riziko zneužití této chyby zabezpečení nízké. Standardním doporučeným postupem je udělit oprávnění k interaktivnímu přihlášení k systému pouze důvěryhodným správcům. Bez těchto oprávnění útočník nemá možnost zneužit tuto chybu zabezpečení.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Windows XP

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Windows 2000

Potíže vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Informace o opravě zabezpečení

Další informace o odstranění této chyby zabezpečení získáte klepnutím na některý z následujících odkazů:

Windows XP (všechny verze)

Informace o souborech ke stažení

Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows XP Professional a Windows XP Home Edition (všechny jazyky)64bitová verze systému Windows XP (všechny jazyky) Datum vydání: 16. dubna 2003 (oprava pro systém Windows XP SP1 znovu vydána 28. května 2003)

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje vydanou verzi systému Windows XP nebo Windows XP Service Pack 1 (SP1). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav Hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li ověřit, že je oprava v počítači nainstalovaná, zkontrolujte, zda existuje následující klíč registru:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493
Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493
Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
q811493_wxp_sp2_x86_csy /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
q811493_wxp_sp2_x86_csy /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy je nutné počítač restartovat, protože tato oprava nahrazuje binární soubory jádra systému, které se načítají při spuštění systému.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci lze odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe se nachází ve složce %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst a podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
28. května 2003, oprava pro systém Windows XP (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 Ntkrnlmp.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 Ntkrnlpa.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 Ntkrpamp.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 892 864 Ntkrnlmp.exe s aktualizací SP1  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 949 440 Ntkrnlpa.exe s aktualizací SP1  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 921 536 Ntkrpamp.exe s aktualizací SP1  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 925 760 Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1
28. května 2003, oprava pro systém Windows XP (nainstalované soubory v závislosti na úrovni aktualizace Service Pack a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Cesta a název souboru      Úroveň aktualizace SP Procesor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  více procesorů  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez aktualizace SP1  více procesorů  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  jeden procesor  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez aktualizace SP1  jeden procesor  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 892 864 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 více procesorů  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 921 536 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe s aktualizací SP1 více procesorů  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 925 760 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 jeden procesor  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 1 949 440 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe s aktualizací SP1 jeden procesor
28. května 2003, oprava pro systém Windows XP 64-bit Edition (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze    Velikost  Název souboru   Úroveň aktualizace SP  --------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 Ntkrnlmp.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 5 793 536 Ntkrnlmp.exe s aktualizací SP1  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 5 736 832 Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1
28. května 2003, oprava pro systém Windows XP 64-bit Edition (nainstalované soubory v závislosti na úrovni aktualizace Service Pack a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Cesta a název souboru      Úroveň aktualizace SP Procesor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  více procesorů  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  jeden procesor  24. 4. 2003 12:57 5.1.2600.1151 5 793 536 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 více procesorů  24. 4. 2002 12:57 5.1.2600.1151 5 736 832 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 jeden procesor
16. dubna 2003, oprava pro systém Windows XP (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze    Velikost  Název souboru   Úroveň aktualizace SP  --------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 Ntkrnlmp.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 Ntkrnlpa.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 Ntkrpamp.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 352 Ntkrnlmp.exe s aktualizací SP1  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 Ntkrnlpa.exe s aktualizací SP1  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 Ntkrpamp.exe s aktualizací SP1  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1
16. dubna 2003, oprava pro systém Windows XP (nainstalované soubory v závislosti na úrovni aktualizace Service Pack a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Cesta a název souboru      Úroveň aktualizace SP Procesor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  více procesorů  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez aktualizace SP1  více procesorů  12. 12. 2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  jeden procesor  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez aktualizace SP1  jeden procesor  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 352 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 více procesorů  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe s aktualizací SP1 více procesorů  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 jeden procesor  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe s aktualizací SP1 jeden procesor
16. dubna 2003, oprava pro systém Windows XP 64-bit Edition (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze    Velikost  Název souboru   Úroveň aktualizace SP  --------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 Ntkrnlmp.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 Ntkrnlmp.exe s aktualizací SP1  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1
16. dubna 2003, oprava pro systém Windows XP 64-bit Edition (nainstalované soubory v závislosti na úrovni aktualizace Service Pack a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Cesta a název souboru      Úroveň aktualizace SP Procesor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  více procesorů  12. 12. 2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez aktualizace SP1  jeden procesor  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 více procesorů  12. 12. 2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe s aktualizací SP1 jeden procesor
Instalaci souborů aktualizace můžete také ověřit kontrolou následujícího klíče registru:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493\Filelist
Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493\Filelist

Windows 2000

Informace o souborech ke stažení

Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Všechny jazyky kromě japonštiny (NEC)Japonština (NEC) Datum vydání: 16. dubna 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje aktualizaci Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) nebo Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav Hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li ověřit, že je oprava v počítači nainstalovaná, zkontrolujte, zda existuje následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493
Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
q811493_w2k_sp4_x86_cs /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
q811493_w2k_sp4_x86_cs /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy je nutné počítač restartovat, protože tato oprava nahrazuje binární soubory jádra systému, které se načítají při spuštění systému.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci lze odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe se nachází ve složce %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst a podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava nahrazuje opravu uvedenou v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
815021 MS03-007: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v součásti systému Windows může ohrozit zabezpečení webového serveru
Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

POZNÁMKA: Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou soubory určeny pro dané systémy nezávisle na úrovni aktualizace Service Pack, úrovni šifrování nebo počtu procesorů.

Windows 2000 (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru   Procesor  -------------------------------------------------------------------------  15. 4. 2002 11:34 5.0.2195.5265   42 256 Basesrv.dll  17. 1. 2003 12:06 5.0.2195.6656  236 304 Cmd.exe  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5907  222 992 Gdi32.dll  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 Kernel32.dll jeden procesor  4. 2. 2003 16:15 5.0.2195.6661   29 264 Mountmgr.sys  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.4733  332 560 Msgina.dll     27. 3. 2003 16:13 5.0.2195.6685  476 944 Ntdll.dll   jeden procesor  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 689 216 Ntkrnlmp.exe více procesorů  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 688 832 Ntkrnlpa.exe jeden procesor  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 709 440 Ntkrpamp.exe více procesorů  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 666 944 Ntoskrnl.exe jeden procesor   21. 3. 2003 17:43 5.0.2195.6692   90 232 Rdpwd.sys   128bitové šifrování  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6000  379 664 User32.dll  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5968  369 936 Userenv.dll  8. 8. 2002 18:23 5.0.2195.6003 1 642 416 Win32k.sys  jeden procesor  15. 8. 2002 11:30 5.0.2195.6013  179 472 Winlogon.exe  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 Winsrv.dll  jeden procesor  27. 3. 2003 16:14 5.0.2195.6692   90 200 Rdpwd.sys   56bitové šifrování  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 Kernel32.dll více procesorů  2. 4. 2003 15:56 5.0.2195.6685  476 944 Ntdll.dll   více procesorů  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6003 1 642 416 Win32k.sys  více procesorů  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 Winsrv.dll  více procesorů
Windows 2000 (nainstalované soubory v závislosti na úrovni šifrování a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Cesta a název souboru      Procesor/Úroveň šifrování  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15. 4. 2002 11:34 5.0.2195.5265   42 256 %Windir%\System32\Basesrv.dll  17. 1. 2003 12:06 5.0.2195.6656  236 304 %Windir%\System32\Cmd.exe  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5907  222 992 %Windir%\System32\Gdi32.dll  4. 2. 2003 16:15 5.0.2195.6661   29 264 %Windir%\System32\Drivers\Mountmgr.sys  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.4733  332 560 %Windir%\System32\Msgina.dll  21. 3. 2003 17:43 5.0.2195.6692   90 232 %Windir%\System32\Drivers\Rdpwd.sys  128bitové šifrování  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6000  379 664 %Windir%\System32\User32.dll  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5968  369 936 %Windir%\System32\Userenv.dll  15. 8. 2002 11:30 5.0.2195.6013  179 472 %Windir%\System32\Winlogon.exe  27. 3. 2003 16:14 5.0.2195.6692   90 200 %Windir%\System32\drivers\Rdpwd.sys  56bitové šifrování  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 %Windir%\System32\Kernel32.dll     více procesorů  27. 3. 2003 16:13 5.0.2195.6685  476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll      více procesorů  8. 8. 2002 18:23 5.0.2195.6003 1 642 416 %Windir%\System32\Win32k.sys      více procesorů  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 %Windir%\System32\Winsrv.dll      více procesorů  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 709 440 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     více procesorů  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 689 216 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     více procesorů  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 %Windir%\System32\Kernel32.dll     jeden procesor  2. 4. 2003 15:56 5.0.2195.6685  476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll      jeden procesor  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.6003 1 642 416 %Windir%\System32\Win32k.sys      jeden procesor  15. 8. 2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 %Windir%\System32\Winsrv.dll      jeden procesor  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 688 832 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     jeden procesor  12. 12. 2002 18:22 5.0.2195.6159 1 666 944 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     jeden procesor
Instalaci souborů aktualizace můžete také ověřit kontrolou následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493\Filelist

Windows NT 4.0 (všechny verze)

Informace o souborech ke stažení

Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows NT 4.0 Server a Windows NT 4.0 Workstation (všechny jazyky kromě japonštiny NEC a čínštiny – Hongkong)Windows NT 4.0 Server a Windows NT 4.0 Workstation (japonština NEC) Windows NT 4.0 Server a Windows NT 4.0 Workstation (čínština – Hongkong) Windows NT 4.0 Server Terminal Server Edition (všechny jazyky) Datum vydání: 16. dubna 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje aktualizaci Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) nebo Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152734Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0
Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /y: Umožňuje odebrání (pouze s přepínačem /m nebo /q).
 • /f: Vynutí ukončení programů při vypnutí.
 • /n: Nevytvoří složku pro odinstalování.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení aktualizace.
 • /q: Použije tichý nebo bezobslužný režim bez uživatelského rozhraní (představuje nadmnožinu přepínače /m).
 • /m: Použije bezobslužný režim s uživatelským rozhraním.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav Hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
q811493i /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování, zadejte následující příkaz:
q811493i /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy je nutné počítač restartovat, protože tato oprava nahrazuje binární soubory jádra systému, které se načítají při spuštění systému.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci lze odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe se nachází ve složce %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst a podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

POZNÁMKA: Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou soubory určeny pro dané systémy nezávisle na úrovni aktualizace Service Pack, úrovni šifrování nebo počtu procesorů.

Windows NT 4.0 (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------  12. 12. 2002 18:16 4.0.1381.7203 957 504 Ntkrnlmp.exe  12. 12. 2002 18:16 4.0.1381.7203 937 280 Ntoskrnl.exe
Windows NT 4.0 (nainstalované soubory v závislosti na úrovni šifrování a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze    Velikost   Cesta a název souboru       Procesor  ------------------------------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 18:16 4.0.1381.7203 957 504 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe více procesorů  12. 12. 2002 18:16 4.0.1381.7203 937 280 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe jeden procesor
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (obsah instalačního balíčku):
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  -----------------------------------------------------------  12. 12. 2002 18:29 4.0.1381.33545 1 004 160 Ntkrnlmp.exe  12. 12. 2002 18:29 4.0.1381.33545  983 168 Ntoskrnl.exe
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (nainstalované soubory v závislosti na úrovni šifrování a počtu procesorů):
  Datum     Čas  Verze    Velikost   Cesta a název souboru       Procesor  ---------------------------------------------------------------------------------------------  12. 12. 2002 18:29 4.0.1381.33545 1 004 160 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe více procesorů  12. 12. 2002 18:29 4.0.1381.33545  983 168 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe jeden procesor
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že tato chyba může určitým způsobem ohrozit zabezpečení produktů uvedených na začátku tohoto článku.

Pouze systém Windows 2000

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Pouze systém Windows XP

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Service Pack 2 pro systém Microsoft Windows XP.
Další informace
Další informace o této chybě zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
security_patch
Vlastnosti

ID článku: 811493 - Poslední kontrola: 12/08/2015 01:48:30 - Revize: 15.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB811493
Váš názor