Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

OL2002: Přehled aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack 2 (SP-2) aplikace Microsoft Outlook 2002. Tato aktualizace řeší chybu aplikace Microsoft Outlook 2002, ke které dojde, jestliže šifrujete zprávy HTML pomocí certifikátu V1 zabezpečení serveru Exchange vydaného službou Microsoft Exchange Key Management Service (KMS). V tomto konkrétním scénáři mohou některé zprávy zůstat nezašifrované. Tato chyba je vyřešena v této aktualizaci. Tato aktualizace navíc řeší další problémy aktualizace SP-2 aplikace Microsoft Outlook 2002.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003.

Další informace o aktualizaci aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003 získáte v bulletinu týkajícím se zabezpečení na následujícím webu společnosti Microsoft:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-003.mspx
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Chcete-li nainstalovat aktualizaci Outlook 2002: 22. ledna 2003 popsanou v tomto článku, je třeba mít k dispozici Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows 2.0.

Aktualizace klienta

Důležité: Před instalací aktualizace klienta je třeba nainstalovat aktualizaci Service Pack (SP-2) sady Microsoft Office XP. Další informace o instalaci aktualizace SP-2 sady Office XP získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
325671 OFFXP: Přehled aktualizace Office XP Service Pack 2
Pokud jste aplikaci Microsoft Outlook nainstalovali z disku CD-ROM, máte dvě následující možnosti:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
  nebo
 • Pomocí kroků popsaných v tomto článku nainstalujte pouze aktualizaci Outlook 2002: 22. ledna 2003.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, je třeba jej nainstalovat do počítače. Další informace o instalaci webu Office Product Updates získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace pouze aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003

Pomocí následujícího postupu stáhněte a nainstalujte aktualizaci klienta:
 1. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Olk1006.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Olk1006.exe.
 4. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Zobrazí-li se výzva, vložte disk CD-ROM sady Office CD-ROM a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení zprávy s informací, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Chcete-li se vrátit k původní instalaci před instalací aktualizace, je třeba úplně odebrat sadu Microsoft Office XP a pak ji nainstalovat znovu z původního disku CD-ROM.

Další informace o aktualizaci klienta najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Aktualizace pro správce

Poznámka: Před instalací aktualizace pro správce pomocí kroků v tomto článku ověřte, že je v umístění instalace pro správce nainstalována sada Microsoft Office XP s aktualizací Service Pack 1 nebo SP-2.Další informace o tom, jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP, najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP
Pokud jste aplikaci Microsoft Outlook 2002 nainstalovali z umístění serveru, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Jste-li správcem serveru, stáhněte aktualizaci pro správce pomocí tohoto postupu:
 1. Chcete-li stáhnout aktualizaci klienta na plochu, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Olk1006a.exe.
 3. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 4. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte hodnotu C:\Olk1006a a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky klepněte na tlačítko Ano.
 6. Pokud znáte postup pro aktualizaci instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správu\Soubor MSI /p C:\Olk1006a\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Cesta pro správu je cesta umístění instalace pro správu produktu sady Office (například C:\Outlook2002),

  Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu sady Office (například ProPlus.msi) a

  Soubor MSP je název veřejné aktualizace instalace pro správce (například soubor Outlookff.msp).
 7. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a pak zadejte do pole Otevřít příkaz
  msiexec /i Cesta pro správu\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správu je cesta k umístění instalace pro správce sady Office XP (například C:\OfficeXP),

  Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu sady Office XP (například ProPlus.msi),

  Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (rozlišující malá a velká písmena), které je třeba při aktualizaci přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL, nebo můžete použít následující funkce:
  OUTLOOKNonBootFiles, OUTLOOKFiles.


  Poznámka: K předchozím příkazovým řádkům můžete přidat příkaz /qb+, abyste zabránili uživatelské interakci a zobrazování dialogových oken instalace nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských pracovních stanic najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Můžete si přečíst také následující článek v sadě Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003 obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru   Verze -------------------------- Outlook.exe  10.0.4510.0 Envelope.dll  10.0.4517.0 Exsec32.dll  10.0.4803.0 Impmail.dll  10.0.4406.0 Outlcm.dll   10.0.4712.0 Outllib.dll  10.0.4712.0 Outlmime.dll  10.0.4608.0 Outlph.dll   10.0.4705.0 Recall.dll   10.0.4721.0
Chcete-li zjistit, zda je aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003 nainstalována, spusťte aplikaci Microsoft Outlook a pak klepněte na příkaz O aplikaci Microsoft Outlook v nabídce Nápověda. Je-li aplikace nainstalována, je verze produktu 10.4712.4219.
Další informace o kontrole verze sady Office XP získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
291331 Postupy: Kontrola verze sady Office XP (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Poznámka: Pokud je aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003 nainstalována v počítači, zobrazí se při pokusu o instalaci aktualizace následující zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows 2.0

Instalace aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna vyžaduje Instalační službu systému Windows 2.0 nebo novější. Tato verze Instalační služby systému Windows je součástí aktualizace Service Pack 3 (SP-3) pro systém Microsoft Windows 2000 a systému Microsoft Windows XP. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte některý z následujících webů společnosti Microsoft:

Chyby vyřešené v aktualizaci

Aktualizace aplikace Outlook 2002: 22. ledna 2003 řeší chyby popsané v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base.
330073 OL2002: Při plánování účtu prostředku není zadána hodnota do pole Umístění (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
331483 OL2002: V obsáhlé sdílené složce Doručená pošta nefunguje funkce rychlého vyhledávání podle klávesy
331788 OL2002: Při přepnutí mezi zprávami vlastních formulářů přestane soubor Mso.dll reagovat (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Aktualizace řeší následující problémy, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány.

OL2002: Delegát, který má úplná oprávnění k přístupu k poštovní schránce, nemůže odvolat zprávu

Nelze odvolat zprávu odeslanou jiným uživatelem, k jehož účtu máte přístup jako delegát, přestože máte úplná oprávnění pro přístup k poštovní schránce tohoto uživatele.

OL2002: Šifrované zprávy s textem ve formátu HTML šifrované pomocí certifikátu V1 zabezpečení serveru Exchange nejsou zašifrovány

Pokud zašifrujete zprávu ve formátu HTML pomocí certifikátu V1 zabezpečení serveru Exchange vydaného službou Microsoft Exchange Key Management Service (KMS), mohou některé zprávy zůstat nezašifrované.

OL2002: Po konfiguraci účtu protokolu IMAP (Internet Message Access Protocol) je odstraněna mezera z uživatelského jména účtu protokolu IMAP

Pokud při nastavení účtu protokolu IMAP zadáte uživatelské jméno s mezerou, bude tato mezera odstraněna. Jestliže například zadáte jméno Jan Novák, zobrazí se toto uživatelské jméno jako JanNovák.

OL2002: Neplatné pravidlo pouze na straně klienta způsobí, že aplikace Outlook přestane reagovat

Neplatné pravidlo pouze na straně klienta, které odkazuje na neexistující server Microsoft Exchange, může způsobit, že aplikace Outlook přestane reagovat (zablokuje se). Aplikace Outlook přestane reagovat po spuštění a také v případě, že se zobrazí dialogové okno Průvodce pravidly. V obou případech se jedná o dočasný stav a klientský počítač funkci později obnoví.

OL2002: Aplikace Outlook přestane reagovat při použití formulářů s výpočtovými poli a objekty pro přístup k datům

Aplikace Outlook může přestat reagovat (zablokuje se), jestliže v ní použijete formuláře používající objekty pro přístup k datům v jazyce VBScript a pak otevřete jiný formulář používající pole vzorce.

OL2002: Odkazy na kontakty vytvořené překladem kontaktu z veřejné složky nelze načíst pomocí programu

Pokud klepnete na tlačítko Kontakty v dolní části formuláře podporujícího vytváření odkazů na kontakty ve zprávě a pokud je vybraný kontakt uložen ve složce Kontakty, která je součástí veřejných složek, nebude možné načíst informace o kontaktu v odkazu na kontakt pomocí programu v případě, že aplikace Outlook není spuštěna.

OL2002: Při použití Terminálové služby nebo po úpravě zabezpečení v registru se připomenutí nezobrazují očekávaným způsobem

Připomenutí se pravděpodobně nebudou spolehlivě zobrazovat u jednoho z následujících scénářů:
 • v prostředích používajících více počítačů se serverem Windows Terminal Server, které jsou seskupeny do clusteru pomocí funkce Vyrovnávání zatížení sítě,
  nebo
 • v prostředích, která nepoužívají server Windows Terminal Server a v nichž byly servery propojeny pomocí jiné metody vyrovnávání zatížení sítě, než je funkce Vyrovnávání zatížení sítě systému Windows,
  nebo
 • v případě, že uživatel přihlašující se k danému počítači nemá povolení k aktualizaci klíče registru First Run uloženého ve složce HKLM.


OL2002: Korejština: Při úpravě položky v zobrazení mřížky aplikace Outlook pomocí globálního editoru IME (Input Method Editor) pro korejštinu je přidán navíc text v angličtině

Pokud ve verzi aplikace Outlook pro korejštinu zadáte v zobrazení mřížky v seznamu a na kartě Kontakty znaky sady DBCS pro korejštinu do číselného pole, například do pole Telefon, mohou se v poli Upravit zobrazit nadbytečné anglické znaky.

OL2002: Při tisku ze složky IMAP nelze jako výchozí styl tisku nastavit zápis

Při tisku ze složky Doručená pošta serveru IMAP použije aplikace Outlook styl Tabulka. Při tisku ze souboru osobních složek (PST) nebo ze složky Doručená pošta na serveru Microsoft Exchange použije aplikace Outlook styl Zápis.

OL2002: Žádosti o schůzku jsou uloženy do nesprávného kalendáře osobních složek

Pokud nastavíte soubor osobních složek (PST) jako výchozí místo pro doručení, pak toto místo změníte na poštovní schránku serveru Exchange a přijmete žádost o schůzku předanou do souboru PST, zobrazí se výsledná schůzka v kalendáři souboru PST, nikoli ve výchozím úložišti.
inf OFFXP oprava seznam oprava_zabezpečení
Vlastnosti

ID článku: 812262 - Poslední kontrola: 12/08/2015 01:50:34 - Revize: 6.2

Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbinfo KB812262
Váš názor