Služby, které jsou ve výchozím nastavení v systému Windows Server 2003 vypnuty

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:812519
Příznaky
Při instalaci systému Microsoft Windows Server 2003, nemusí některé služby spustíte automaticky. Můžete očekávat tyto služby spustit automaticky protože se spustí automaticky v ostatních verzích systému Windows.
Příčina
Tomuto problému dochází, protože v systému Windows Server 2003, méně často používané služby jsou ve výchozím nastavení vypnuta. Ve výchozím nastavení stejné služby může být v systému Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP zapnuta Professional.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, ručně spustit služby, požadovanou položku nebo Konfigurace způsobu spuštění služby.

Chcete-li spustit, zastavit, pozastavení, pokračování nebo nové spuštění služby, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Ovládací prvek Panel, poklepejte na položku Nástroje pro správua pak Poklepejte na položku Služby.
 2. V podokně podrobností proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na službu, kterou chcete spustit, zastavit, pozastavit, obnovit nebo restartovat. V Akce nabídky, klepněte na tlačítko Spustit, Zastavit, Pozastavit, Pokračovat, nebo Restartovat.
  • Klepněte pravým tlačítkem službu, kterou chcete spustit, zastavit, pozastavit, obnovit nebo restartovat. Klepněte na tlačítko Spustit, Zastavit, Pozastavit, Pokračovat, nebo Restartovat.
Chcete-li konfigurovat způsob, jakým služba spustí, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Ovládací prvek Panel, poklepejte na položku Nástroje pro správua pak Poklepejte na položku Služby.
 2. V podokně podrobností klepněte pravým tlačítkem na požadovanou službu konfigurovat, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 3. V Obecné karta, klepněte na tlačítkoAutomatické, Ruční, neboZakázáno v Typ spouštění seznam.
 4. Chcete-li určit uživatelský účet, služby, které lze použít k přihlášení Klepněte na příkaz Přihlášení kartu a potom proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li určit, aby služba používala místní systém účet, klepněte na tlačítko Místní systémový účet.
  • Chcete-li určit, aby služba používala místní služby účet, klepněte na tlačítko Tento účeta potom zadejte NT AUTHORITY\LocalService.
  • Určuje, že služba používá síťovou službu účet, klepněte na tlačítko Tento účeta potom zadejte NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Chcete-li zadat jiný účet, klepněte na tlačítko To účet, klepněte na tlačítko Procházet, a potom určete uživatele účet Vybrat uživatele Dialogové okno. Jakmile budete hotovi, Klepněte na tlačítko OK.
 5. Zadejte heslo pro uživatelský účet vHeslo a Potvrzení hesla pole a pak Klepněte na tlačítko OK. Pokud jste vybrali místní účet služby nebo v síti Účet služby, musí být prázdné heslo.
Poznámka:
 • Většina služeb neumožňuje výchozího účtu změnit. Změníte-li výchozí účet služby, služby nesmí spustíte.
 • Pokud změníte výchozí nastavení služeb, může zabráníte správnému klíčových služeb.

  DŮLEŽITÉ Buďte opatrní při změně Typ spouštění aPřihlaste se jako nastavení služeb, které jsou konfigurovány pro spuštění automaticky.
 • Ve většině případů se doporučuje měnit na Povolit službě používání plochy nastavení. Pokud jste Povolit službě používání plochy, veškeré informace, které Služba zobrazí na ploše se zobrazí také na ploše interaktivního uživatele. Uživatel se zlými úmysly může moci pak převzít řízení služby nebo útok Služba z této interaktivní plochy.
Další informace
Při spuštění služby, které nejsou požadovány, je alespoň malé riziko zabezpečení. Výsledkem těchto služeb jsou vypnuty v systému Windows Server 2003 dokud jsou vyžadovány.Následující tabulka uvádí služby, které jsou vypnuty ve výchozím nastavení při instalaci systému Windows Server 2003 ve srovnání se systémem Windows 2000 a instalace systému Windows XP Professional.
SlužbaZobrazovaný názevWin 2000Win XPWin 2003
VýstrahyVýstrahyAutomatickéRučníZakázáno
ClipSrvSíťové schránkyRučníRučníZakázáno
TrkSrvSledování distribuovaných propojení ServerRučníNAZakázáno
ImapiServiceCOM pro vypalování disků CD (IMAPI) SlužbaRučníRučníZakázáno
SharedAccessBrána Firewall pro připojení k Internetu a SdíleníRučníRučníZakázáno
MessengerMessengerAutomatickéAutomatickéZakázáno
MnmsrvcProgram NetMeeting vzdálené plochy SdíleníRučníRučníZakázáno
NetDDEdsdmSlužba DDE v síti DSDMRučníRučníZakázáno
Služba NetDDESítě DDERučníRučníZakázáno
RemoteRegistryVzdálené RegistrAutomatickéAutomatickéAutomatické
TlntSvrTelnetRučníRučníZakázáno
TssdisRelace Terminálové služby AdresářRučníNAZakázáno
MotivyMotivyNAAutomatickéZakázáno
Webový klientWeb KlientNAAutomatickéZakázáno
AudioSrvSystém Windows ZvukNAAutomatickéZakázáno
StisvcBitové kopie systému Windows PořízeníRučníRučníZakázáno
IISAdminSpráva služby IISAutomatickéNení NainstalovatNení nainstalován.
SMTPSVCSimple Mail Transfer ProtokolAutomatickéNANení nainstalován.
W3SVCWorld Wide Web PublikováníAutomatickéNení nainstalován.Není nainstalován.

Následující tabulka uvádí služby, které již používají. Místní systémový účet v systému Windows Server 2003:
SlužbaPřihlaste se jako
Výstrahy Místní služba
Služba brány aplikačního rozhraní Místní služba
Vzdálený registr Místní služba
Karta Smart Card Místní služba
Podpůrná služba TCP/IP NetBIOS Místní služba
Telnet Místní služba
Nepřerušitelný zdroj napájení Místní služba
Webový klient Místní služba
WIA (Windows Image Acquisition) Místní služba
Klient DHCP Síťová služba
Koordinátor distribuovaných transakcí Sítě Služba
Klient DNS Síťová služba
Protokolování licence Síťová služba
Výstrahy a protokolování výkonu Síťová služba
Vzdálené řízení volání (procedur RPC) Locator Sítě Služba
Poznámka: V systému Windows 2000 pomocí místního systémového účtu byl pouze "přihlášení "Jako účet použitý pro všechny služby. Účet místní služby a sítě" Služba protokolu na jako"systémového účtu jsou nové Windows XP a Windows Server 2003.

Další informace o účtech služeb naleznete Následující Web společnosti Microsoft:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 812519 - Poslední kontrola: 05/20/2011 13:55:00 - Revize: 10.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbprb kbmt KB812519 KbMtcs
Váš názor