Oprava: Nevracení paměti v prvku ToolBar

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:812939
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud opakovaně načíst a uvolnit formulář nebo UserControl, že hostitelé ovládací prvek ToolBar a ovládací prvek ToolBar má jedno nebo více tlačítek dochází k nevracení paměti. Nevracení paměti se zobrazí jako nepřetržitých nárůst velikosti Využití paměti ve Správci úloh nebo jako zvýšení Nesdílených bajtů sledování výkonu při každém načtení nebo odinstalování formuláře nebo UserControl.
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému.

Poznámka: Musíte mít Visual Studio licenční smlouvy tuto opravu hotfix získat.

Potřebujete-li odstranit tento problém, obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci. Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo nástroj datum a čas v Ovládací panely.
  Date     Time  Version  Size    File name  ------------------------------------------------------  15-Jan-2003 03:38 6.1.97.43 1,074,688 Mscomctl.ocx

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 812939 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:10:16 - Revize: 2.4

Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 3, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 4, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 5

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfix kbbug KB812939 KbMtcs
Váš názor