Obsah webu není aktualizován nebo se v aplikaci Internet Explorer zobrazí neopravitelná chyba

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Když použijete aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) pro připojení k webu, můžete zaznamenat některý z následujících příznaků:
 • Obsah (například obrázky) není aktualizován tak, jak je určeno webovou stránkou.
 • Internet Explorer se neočekávaně ukončí, případně se zobrazí následující chybová zpráva:
  V aplikaci Internet Explorer došlo k potížím a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  Pokud chcete zobrazit data obsažená v chybové zprávě, klepněte na odkaz klepněte sem v dolní části okna se zprávou. Zobrazí se informace o identifikaci chyby, které mohou být podobné následujícím:
  AppNameAppVerModNameModVerOffset
  Iexplore.exe6.0.2800.1106Wininet.dll6.0.2800.1106varies
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud webová stránka používá direktivu post-check v záhlaví HTTP, aby se prováděla opožděná aktualizace obsahu prohlížené webové stránky. Tento problém může například nastat v případě, pokud webová stránka používá následující vlastní záhlaví HTTP:
Cache-Control: post-check=3600,pre-check=7200
Problém nenastane, pokud správce webu odebere toto vlastní záhlaví HTTP.
Řešení

Informace o aktualizaci

Aktualizaci, která řeší tento problém, naleznete článku 834707 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

834707 MS04-038: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
  Datum   Čas   Verze     Velikost Název souboru  --------------------------------------------------------------  14. 1. 2003 14:13 6.0.2800.1159   585 728 Wininet.dll   				
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Post-check je direktiva řídící ukládání do mezipaměti obsažená v záhlaví HTTP Expires. Weby používají záhlaví HTTP Expires k řízení ukládání obsahu do mezipaměti v aplikaci Internet Explorer. Direktiva Post-check definuje časový interval (v sekundách), po kterém musí být objekt zkontrolován, zda je aktuální. Tato kontrola dovoluje aplikaci Internet Explorer zobrazit obsah z mezipaměti nebo ze složky Dočasné soubory Internetu a poté na pozadí aktualizovat kopii uloženou v mezipaměti (opožděná aktualizace).
Vlastnosti

ID článku: 812989 - Poslední kontrola: 01/12/2015 21:20:04 - Revize: 5.2

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix kbhotfixserver KB812989
Váš názor