Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Rozpoznání problémů s digitálními podpisy v systému Windows XP

Příznaky
V počítačích se systémem Microsoft Windows XP může dojít k jednomu nebo více z následujících problémů s digitálními podpisy:
 • Jestliže pomocí nástroje Systémové informace zobrazíte podepsané ovladače nainstalované v počítači (v nástroji Systémové informace klepněte na položku Programové prostředí a potom na položku Podepsané ovladače), žádné ze zařízení není uvedeno jako podepsané. U jednotlivých zařízení je ve sloupci Podepsán zobrazena položka Ne nebo Není k dispozici.
 • Při pokusu o přístup k webu systému Windows Update společnosti Microsoft (http://update.microsoft.com) pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
  Aktualizace softwaru nebyla dokončena.

  Tento software systému Windows Update se neaktualizoval úspěšně.

  Odešlete číslo chyby společnosti Microsoft (0x800B0004)

  Aktualizace softwaru nebyla dokončena.

  Tento software systému Windows Update se neaktualizoval úspěšně.

  Odešlete číslo chyby společnosti Microsoft (0x800b0001)
 • Nelze se připojit k zabezpečeným webům. Při pokusu o připojení se v okně prohlížeče zobrazí následující chybová zpráva:
  Stránku nelze zobrazit.
 • Při instalaci nových ovladačů nebo programů, které používají digitální podpisy, je do souboru Setupapi.log zapsána následující chybová zpráva:
  Název_souboru bude nainstalován (zásady=ignorovat).
  Chyba 0x800b0003: Určený zprostředkovatel důvěryhodnosti nepodporuje nebo nezná zadaný formulář subjektu.
 • Jestliže po přeinstalaci aplikace Microsoft Internet Explorer 6 pomocí postupu z následujícího článku znalostní báze Knowledge Base restartujete počítač, zobrazí se zpráva, že aplikace Internet Explorer není digitálně podepsána.
  318378 Jak přeinstalovat nebo opravit aplikaci Internet Explorer a Outlook Express v systému Windows XP
 • Pravděpodobně nebude možné se přihlásit ke službě Windows Messenger nebo programu MSN Explorer, případně může při načítání e-mailových zpráv dojít k vypršení časového limitu programu MSN Explorer.
 • V poli Poznámky na kartách Zvuk a Zobrazení v Nástroji pro diagnostiku rozhraní DirectX mohou být zobrazeny položky podobné následujícím:
  Soubor název_souboru není digitálně podepsán, což znamená, že nebyl testován v laboratořích Windows Hardware Quality Labs společnosti Microsoft. Pokuste se získat od výrobce zařízení podepsaný ovladač.
 • Při pokusu o instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo novější se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Instalační program aktualizace Service Pack 1 nemůže ověřit integritu souboru Update.inf. Zkontrolujte, zda je v tomto počítači spuštěna kryptografická služba.
 • Při pokusu o aktivaci doplňku Plus! DME (Digital Media Edition) přes Internet se zobrazí následující chybová zpráva:
  Microsoft Plus! Activation was not able to activate Microsoft Plus! Digital Media Edition for the following reason:

  Microsoft Plus! Digital Media Edition cannot be activated at this time because the Microsoft Plus! Activation Wizard is unable to transmit information to the Microsoft product activation service. Verify that your computer is connected to the internet, and then try again. (Aktivace doplňku Microsoft Plus! nemůže aktivovat doplněk Microsoft Plus! Digital Media Edition z následujícího důvodu: Doplněk Microsoft Plus! Digital Media Edition nelze nyní aktivovat, protože Průvodce aktivací doplňku Microsoft Plus! nemůže odeslat informace službě aktivace produktů společnosti Microsoft. Ověřte, zda je počítač připojen k Internetu, a akci opakujte.)
Příčina
Tyto problémy naznačují, že je poškozena součást sytému Windows XP, která zpracovává digitální podpisy.
Řešení
Tyto potíže odstraníte opakovanou registrací souborů Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll a Cryptdlg.dll. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz regsvr32 softpub.dll a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Jakmile se zobrazí zpráva o úspěšném provedení funkce DllRegisterServer v souboru Softpub.dll, klepněte na tlačítko OK.
 5. Opakujte kroky 1 až 4 pro následující soubory: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll a Cryptdlg.dll.
 6. Zadejte příkaz exit a poté stisknutím klávesy ENTER ukončete příkazový řádek.
SSL
Vlastnosti

ID článku: 813442 - Poslední kontrola: 02/03/2011 21:02:00 - Revize: 6.1

 • kbprb KB813442
Váš názor