Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 7)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje sedmou část průvodce Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition. V části 7 je popsáno sdílení složek.

Poznámka: Další témata příručky Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition naleznete v článcích databáze Microsoft Knowledge Base, které jsou uvedeny v části Odkazy v tomto článku.

Průvodce Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition obsahuje následující témata:
Část 1. Úvod: Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition

Část 2. Nákup síťového hardwaru

Část 3. Připojení počítačů

Část 4. Instalace síťové karty

Část 5. Konfigurace protokolu TCP/IP

Část 6. Nastavení názvů počítačů a pracovních skupin

Část 7. Sdílení složek

Část 8. Sdílení tiskárny
Další informace

Část 7. Sdílení složek

Výhody sdílení

Pokud povolíte sdílení souborů, můžete zjistit, jaké prostředky jsou k dispozici v síti. Všechny počítače v síti mohou využívat prostředky, pro které je povoleno sdílení. Můžete například povolit sdílení pro následující prostředky:
 • složky,
 • ovladače,
 • tiskárny,
 • přístup k Internetu.
Prostředky, pro které není nastaveno sdílení, zůstávají soukromé.

Sdílení zařízení a souborů je výhodné z mnoha důvodů:
 • Můžete snadno kopírovat nebo přesouvat soubory z jednoho počítače do druhého. Můžete sdílet rozpracované soubory na různých počítačích.
 • Z libovolného počítače můžete získat přístup k jednomu zařízení, například k tiskárně nebo jednotce ZIP.
 • Jeden přístupový bod k Internetu zajišťuje přístup k Internetu pro několik počítačů současně.

Sdílení souborů

Při přidělování prostředků přebírá počítač funkce serveru. Tímto způsobem může fungovat libovolný počítač v pracovní skupině v partnerské síti (peer-to-peer). Pokud chcete, aby počítač fungoval jako server, je nutné nakonfigurovat pro tento počítač sdílení souborů a tiskáren. Tato funkce se nastavuje při instalaci síťové karty. Proto již můžete sdílet soubor nebo soubory, které chcete použít v jiných počítačích. Pokud chcete sdílet soubor, postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyhledejte složku v počítači.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete sdílet, a klepnutím na příkaz Sdílení a zabezpečení zobrazte další nastavení.

  Místní nabídka pro složku
 3. Následující dvě okna se zobrazí, pouze při nastavení první sdílené položky. Systém Windows zobrazí upozornění, že sdílení dat představuje jisté riziko pro zabezpečení. Proto je automaticky vypnutý vzdálený přístup. V okně s upozorněním na zabezpečení vyberte přepínač Povolit pouze sdílení souborů, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Zpráva s upozorněním na zabezpečení

  Karta Sdílení

  Dialogové okno Povolit sdílení souborů
 4. Nyní můžete sdílet data. Zaškrtněte políčko Složka sdílená v síti a zadejte název sdílené složky. Tento název můžete použít později k získání přístupu k datům. Název sdíleného umístění a název složky nemusí být stejné.

  Karta Sdílení
 5. Zadejte, zda lze změnit data, ke kterým uživatelé získají přístup v síti, a klepněte na tlačítko OK.
 6. Sdílená složka je označena ikonou s rukou:

  Ikona sdílené složky

  Jiná místa
Pokud chcete získat přístup ke sdílené složce, klepněte na tlačítko Start, na příkaz Tento počítač a na položku Místa v síti. Přístup ke sdílené položce můžete získat následujícími způsoby:
 • Přímo na nejvyšší úrovni
 • Hierarchicky na úrovni počítače
Pokud otevřete složku Tento počítač, jsou sdílené prostředky pro všechny počítače v malé síti uvedeny vedle sebe. Požadovanou složku můžete najít ve složce Název_sdílené_složky v počítači Název_počítače.

Místa v síti

Pokud jste při přiřazení názvu počítače zadali popis počítače, je nutné vyhledat Název_sdílené_složky v počítači Popis_počítače (Název počítače).

Pokud vyhledáte ve struktuře konkrétní počítač v síti, budou zobrazeny pouze sdílené prostředky v tomto počítači. Klepněte na možnost Zobrazit počítače ve skupině, poklepejte na názvy počítačů (Název_počítače nebo Popis_počítače [Název počítače]) a vyhledejte název sdíleného souboru.

Síť v kanceláři

Počítač BMW

Pokud jste zaškrtli políčko Povolit uživatelům v síti měnit mé soubory, můžete zobrazit, kopírovat, přesunout, změnit a odstranit soubory v této složce v libovolném počítači v této síti. Můžete přidat nové soubory a získat přístup k podsložkám a souborům.

Stejný postup můžete použít ke sdílení celých jednotek, včetně následujících:
 • pevné disky nebo oddíly,
 • jednotky CD-ROM,
 • jednotky ZIP.
Pokud chcete sdílení ukončit, klepněte pravým tlačítkem myši na sdílený soubor, klepněte na položku Sdílení a zabezpečení a zrušte zaškrtnutí políčka Složka sdílená v síti. Pokud sdílení tímto způsobem ukončíte, nebude daný prostředek již uveden pod názvem počítače. Odkaz na složku přímo v prostředí sítě však zůstává. Složka však již není k dispozici, pokud znovu nenastavíte její sdílení. Pokud se uživatel pokusí o získání přístupu k této složce, zobrazí se zpráva Není přístup.

Upozornění, že není možné získat přístup

Síť je nyní plně funkční. Pokud jste nastavili připojení k Internetu, optimalizujte konfiguraci. Přesvědčte se, že pro položky Sdílení souborů a tiskáren a Klient sítě Microsoft je vypnuto telefonické připojení (pouze zde). Také se ujistěte, že pro připojení k Internetu je zapnutá brána firewall. Telefonické připojení k Internetu tyto služby nepoužívá a brána firewall zajišťuje ochranu před uživateli se zlými úmysly. Při optimalizaci konfigurace postupujte podle následujícího postupu:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Síťová připojení.

  Síťová připojení
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na telefonické připojení a klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Místní nabídka telefonního adaptéru
 3. Klepněte na kartu Síť a po klepnutí na tlačítko Upřesnit potvrďte následující nastavení:
  • Políčka Klient sítě Microsoft a Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft nejsou zaškrtnuta.
  • Políčko Brána firewall pro připojení k Internetu je zaškrtnuto.

   Karta Síť

   Karta Upřesnit
 4. Klepněte na tlačítko OK.
Odkazy
Pokud chcete zobrazit další témata v příručce Nastavení malé sítě, klepněte na následující číslo článku, zobrazí se článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
813936 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 1) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813937 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 2) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813938 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 3) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813939 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 4) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813940 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 5) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814003 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 6) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814005 Nastavení malé sítě používající systém Windows XP Home Edition (ČÁST 8) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek byl přeložen z němčiny. Jakékoli dodatečné změny nebo doplnění originální německé verze článku se v tomto překladu nemusí odrazit. Informace uvedené v tomto článku jsou založeny na německých jazykových verzích produktu. Správnost informací vzhledem k jiným jazykovým verzím produktu není v rámci tohoto překladu ověřena. Společnost Microsoft poskytuje tyto informace bez záruky jejich správnosti nebo funkčnosti a bez záruky úplnosti nebo přesnosti překladu.
Vlastnosti

ID článku: 814004 - Poslední kontrola: 12/08/2015 01:59:33 - Revize: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB814004
Váš názor