Povolení a konfigurace vzdálené plochy pro správu v systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 306624.

OBSAH ÚLOHY

SOUHRN

Tento článek popisuje, jak lze povolit a konfigurovat vzdálenou plochu pro správu v systému Microsoft Windows Server 2003.

Terminálová služba systému Windows Server 2003 obsahuje dvě následující součásti:
 • Vzdálená plocha pro správu

  Vzdálená plocha pro správu umožňuje spravovat vzdáleně servery se systémem Microsoft Windows 2000 a Windows Server 2003 z libovolného klienta Terminálové služby. Pro účely demonstrace a spolupráce mohou jednu relaci sdílet dva správci. Správce se také může vzdáleně připojit ke skutečné konzole serveru příkazem -console.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  278845 Postup připojení a vytvoření stínové kopie relace konzoly pomocí Terminálové služby systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Poznámky
  • Chcete-li používat vzdálenou plochu pro správu, nepotřebujete licenci pro klientský přístup k Terminálovému serveru. K tomuto serveru však mohou získat přístup pouze členové skupiny Administrators.
  • Ve výchozím nastavení se součást Vzdálená plocha pro správu nainstaluje společně se systémem Windows Server 2003. Vzdálená plocha pro správu je však z bezpečnostních důvodů zakázána.
 • Terminálový server

  Terminálový server umožňuje současný přístup více vzdálených klientů k programům pro systém Windows, které jsou na tomto serveru spuštěny. Toto je standardní použití Terminálového serveru.

  Použijete-li režim Terminálový server, bude server akceptovat více než dvě současná připojení uživatelů, kteří nejsou správci. V tomto režimu můžete instalovat službu pro správu licencí Terminálové služby na libovolný členský server. Musíte však konfigurovat upřednostňovaný licenční server pro všechny terminálové servery, které musejí komunikovat s licenčními servery, které nejsou řadiče domény konfigurované jako doménové licenční servery. Podnikové doménové licenční servery, které jsou provozovány na jiných serverech než doménových řadičích, jsou zjištěny automaticky.

  Další informace o postupu při konfiguraci upřednostňovaného licenčního serveru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  279561 Potlačení rozpoznávání serveru správy licencí v systému Windows Server 2003 s Terminálovou službou
  301932 Zjištění správy licencí Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  239107 Nastavení upřednostňovaného serveru pro správu licencí systému Windows 2000 s Terminálovou službou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Další informace o správě licencí pro Terminálové služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Než povolíte Terminálovou službu systému Windows Server 2003, seznamte se s následujícími výrazy:
 • server
  Server je počítač, který poskytuje většinu výpočetních zdrojů. Server je používán v prostředí sítě s Terminálou službou. Server přijímá a zpracovává stisknutí kláves a pohyby myši, které klient provádí. Server v okně klienta zobrazuje plochu a programy, které jsou na serveru spuštěny.
 • zasílání zpráv
  Zasílání zpráv představuje komunikaci mezi serverem a klienty prostřednictvím protokolu RDP 5.2 (Remote Desktop Protocol 5.2). Protokol RDP je programová vrstva protokolu založená na protokolu TCP/IP.
 • klient
  Vzdálená plocha spuštěná na serveru je zobrazena v okně klientského počítače. Spustíte-li program v klientském počítači, bude tento program ve skutečnosti spuštěn na serveru. Připojení ke vzdálené ploše se v systému Windows 2000 nazývá Klient Terminálové služby. Připojení ke vzdálené ploše používá nejnovější funkce protokolu RDP 5.2 a přináší podstatné vylepšení předchozích verzí. Připojení ke vzdálené ploše lze použít k připojení k předchozím verzím Terminálové služby.


Povolení vzdálené plochy pro správu

Ve výchozím stavu je vzdálená plocha pro správu zakázána. Chcete-li ji povolit, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Systém.
 2. Klepněte na kartu Vzdálený přístup, zaškrtněte políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Chcete-li používat vzdálenou plochu pro správu, nepotřebujete licenci pro klientský přístup k Terminálovému serveru. K Terminálovému serveru s povolenou vzdálenou plochou pro správu se mohou automaticky připojit maximálně dva uživatelé současně.

Změna úrovně šifrování relace

Ve výchozím stavu je úroveň šifrování relací Terminálové služby nastavena na hodnotu Kompatibilní s klientem, aby byla k dispozici maximální úroveň šifrování, kterou klient podporuje. Další možná nastavení:
 • Vysoká – toto nastavení poskytuje obousměrné zabezpečení založené na 128bitovém šifrování.
 • Nízká – toto nastavení používá 56bitové šifrování.
 • Standard FIPS – Všechna data jsou šifrována metodami schválenými podle standardu FIPS 140-1 (Federal Information Processing Standard 140-1).
Všechny úrovně používají standardní šifrování RSA RC4.

Chcete-li změnit nastavení úrovně šifrování, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Konfigurace Terminálové služby.
 2. V levém podokně klepněte na položku Připojení.
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku RDP-tcp a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Obecné, v seznamu Šifrování klepněte na úroveň šifrování, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.


Odstraňování potíží

Pokud se Terminálová služba nespustí podle očekávání, zkontrolujte adresu IP. Zadáte-li neplatnou adresu IP, mohou se vyskytnout problémy. Pokud nějaký program nepracuje správně, zvažte následující okolnosti:
 • Programy, které zamykají knihovny DLL nebo soubory, nemusí správně fungovat. Problém může nastat, pokud se stejný program snaží použít současně více než jeden uživatel.
 • Programy, které pro účely identifikace používají název počítače nebo adresu IP, nemusí správně fungovat. Problém může nastat, pokud ve stejném okamžiku spustí stejný program dva uživatelé a obě instance programu používají stejný název počítače nebo adresu IP.

Odkazy

Další informace o Terminálové službě systému Windows Server 2003 najdete v nápovědě a v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc pod názvem Terminálová služba.

Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 814590 - Poslední kontrola: 06/27/2014 13:22:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowtomaster kbinfo KB814590
Váš názor