Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Počítač se systémem Windows XP nelze pomocí příkazu AT s programem Shutdown.exe naplánovat na vypnutí a restartování

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Při použití příkazu at s programem Shutdown.exe k naplánování vypnutí nebo restartování počítače se systémem Windows XP se počítač nevypne nebo nerestartuje dle očekávání. Při zahájení plánované úlohy vypnutí se v okně příkazového řádku může zobrazit následující chybová zpráva:
Operace byla dokončena úspěšně.
Klient nemá požadované oprávnění.
Příčina
K těmto potížím dochází, protože jsou ve výchozím nastavení úlohy naplánované pomocí příkazu at spuštěny v rámci účtu místního systému (Local System). Program Shutdown.exe se před spuštěním akce vypnutí pokouší povolit určitá oprávnění. Účet místního systému nemá jedno z oprávnění, které se program Shutdown.exe pokouší povolit, a proto je akce neúspěšná.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.Globální verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru --------------------------------------------------------------18. 2. 2003 17:04 5.1.2600.1170   17 920   Shutdown.exe				

Jak potíže obejít
Chcete-li se těmto potížím vyhnout, naplánujte vypnutí a restartování počítače v určeném čase pomocí Plánovače úloh. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na odkaz Výkon a údržba a potom klepněte na odkaz Naplánované úlohy.
 3. Poklepejte na položku Přidat naplánovanou úlohu. Spustí se Průvodce naplánovanou úlohou.
 4. Klepněte na tlačítko Další.
 5. V části Klepněte na program, který chcete spustit, klepněte na tlačítko Procházet.
 6. V dialogovém okně Vyberte program, který chcete naplánovat najděte složku %SystemRoot%\System32, klepněte na soubor Shutdown.exe a potom na tlačítko Otevřít.
 7. V části Provádět úlohu zadejte název úlohy a její požadované opakování a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. V části Zvolte datum a čas, kdy chcete tuto úlohu spustit zadejte čas a datum spuštění úlohy a potom klepněte na tlačítko Další.
 9. Zadejte uživatelské jméno a heslo, pod kterým bude úloha spuštěna, a potom klepněte na tlačítko Další.
 10. Zaškrtněte políčko Po klepnutí na tlačítko Dokončit upřesnit vlastnosti této úlohy a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 11. Klepněte na kartu Úloha.
 12. V poli Spustit zadejte jakékoli další požadované parametry k použití programu Shutdown.exe.
 13. Klepněte na tlačítko OK.
Případně můžete změnit účet používaný příkazem at následujícím způsobem:
 1. Otevřete složku Naplánované úlohy způsobem popsaným v části alternativního řešení.
 2. V nabídce Upřesnit klepněte na příkaz Účet služby AT.
 3. Zadejte požadovaný název účtu a heslo a klepněte na tlačítko OK.
Poznámky
 • Tato změna ovlivní všechny úlohy naplánované pomocí příkazu at, nikoli pouze program Shutdown.exe.
 • Použitý účet musí mít v místním systému oprávnění SeRemoteShutdownPrivilege.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Service Pack 2 pro systém Microsoft Windows XP.
Další informace
Další informace o příkazu shutdown získáte zadáním příkazu shutdown /? na příkazovém řádku a stisknutím klávesy ENTER.

Další informace o příkazu at získáte zadáním příkazu at /? na příkazovém řádku a stisknutím klávesy ENTER.
Vlastnosti

ID článku: 814761 - Poslední kontrola: 12/01/2008 21:42:10 - Revize: 5.6

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814761
Váš názor