Postup upgradu na SQL Server 2000 Service Pack 3 instanci Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:815013
Poznámka
Microsoft SQL Server 2000 S aktualizací Service Pack 3a (SP3a) nahradí Microsoft SQL Server 2000 S aktualizací Service Pack 3. Protože většina změn zavedených v aktualizaci SQL Server 2000 SP3a souvisí s instalační program, nemáte použít SQL Server 2000 SP3a pro instance serveru SQL Server 2000 nebo SQL Server Desktop Engine (označované také jako MSDE 2000), které již byly inovovány na serveru SQL Server 2000 SP3.

Však máte-li instance, které inovovány není na serveru SQL Server 2000 SP3, je třeba upgradovat u těch instancí přímo na SQL Server 2000 SP3a namísto na serveru SQL Server 2000 SP3. Pokud máte jakékoli kopie souborů stahování serveru SQL Server 2000 SP3, které vám byly plánování pro budoucí aktualizace, musíte tyto kopie odstranit a místo toho použít soubory serveru SQL Server 2000 SP3a stahování nebo disk CD-ROM SP3a pro SQL Server 2000.

U aplikací, které distribuovat a nainstalovat MSDE 2000 musíte nainstalovat SQL Server 2000 SP3a namísto na serveru SQL Server 2000 SP3. Při aktualizaci SQL Server 2000 SP3a můžete aplikovat na instance serveru SQL Server 2000 SP3 nebo modulu MSDE 2000 SP3, tím tak má málo vliv na těch instancí. Další informace o aktualizaci SQL Server 2000 SP3a navštivte následující web společnosti Microsoft:
SQL Server 2000 Service Pack 3a

Informace o upgradu na SQL Server 2000 SP3a instanci Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
SQL Server 2000 Service Pack 3a Readme
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak upgradovat instanci Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (označované také jako MSDE 2000) na SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).

Počítač může mít více instancí DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000. Poznámka je nutné inovovat každou instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 samostatně. Instance služby MSDE 2000 pravděpodobně nainstalována prostřednictvím různých mechanismus nebo jiného jazyka. Každá instance může být tudíž jinou sadu požadavky k inovaci. Tento článek obsahuje seznam potíží, které je možné použít k inovaci všech instancí MSDE 2000.

Podrobné informace o instalaci modulu MSDE 2000 SP3 k instanci MSDE 2000 přečíst soubor Readme pro SQL Server 2000 Service Pack 3 soubor k dispozici ze souborů ke stažení.

back to the top

Zkontrolujte viz, pokud vaše aplikace podporuje MSDE 2000 Service Pack 3

Je-li vaše instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 používán aplikací, obraťte se na poskytovatele aplikace pro podporu inovace MSDE 2000.
 • Pokud aplikace je produkt společnosti Microsoft, navštivte následující web společnosti Microsoft pro seznam produktů společnosti Microsoft, které obsahují MSDE 2000:

  Microsoft Products That Include MSDE 2000
 • Pokud používáte aplikaci jiného výrobce, si musí dodavatele odpovídajících pro všechny aspekty upgradu MSDE 2000 specifické pro danou aplikaci.
back to the top

Určit, jaké stáhnout soubor používat instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 přejít na aktualizaci Service Pack 3

Zjistěte, jak oprava instanci databázového stroje MSDE 2000, musíte vědět, jakým způsobem byl instalován instance. Určit, jak byl nainstalován instance, můžete použít informace, které byla zaznamenána jako položka kód_produktu v klíči registru.

Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
311762INF: Určení, který soubor MSI dříve použité pro existující instalace služby MSDE jak
 • Pokud původní název balíčku pro hodnotu kód_produktu byl SqlRun01.msi až SqlRun16.msi, můžete provést upgrade vaší instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 pomocí serveru SQL Server 2000 Desktop Engine SP3 stahovat soubory.
 • Pokud je původní název balíčku kód_produktu hodnotu Sample.msi nebo SampleUpg.msi, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  314131Jak vytvořit soubory opravy pro soubor MSDE 2000 Sample.msi
 • Pokud původní název balíčku hodnotu kód_produktu odkazuje na aplikaci Microsoft, navštivte následující web společnosti Microsoft pokyny týkající se inovace tuto instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000:

  Microsoft Products That Include MSDE 2000
 • V článku není uvedena hodnota kód_produktu, zda instance byla nainstalována Instalační program aplikace. Chcete-li použít tyto instance MSDE SP3 nelze použít stahovat soubory serveru SQL Server 2000 Desktop Engine SP3. Místo toho vám musí dodavatele odpovídajících pro opravu soubor. Pokud aplikace byl vyvinut společností Microsoft, navštivte následující web společnosti Microsoft. Web obsahuje seznam aplikací MSDE od společnosti Microsoft:

  Microsoft Products That Include MSDE 2000
back to the top

Určení jazyka MSDE 2000 instance

Chcete-li stáhnout soubor aktualizace Service Pack 3, je nutné znát jazyk (například angličtina nebo němčina), který používá k instanci MSDE 2000 instalaci. Pokud si nejste jisti jazyka pro instanci databázového stroje MSDE 2000, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. V dialogovém okně Otevřít zadejte Regedit a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a vyberte jednu z následujících kláves:

  • Pro výchozí instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 vyhledejte a vyberte tento klíč:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion
  • Pro pojmenované instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 vyhledejte a vyberte tento klíč:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\CurrentVersion


   Poznámka: Název_instance je název instance.
 4. V okně vpravo přečíst hodnotu klíče jazyk. Porovnat tuto hodnotu k určení jazyka pro vaše instanci služby MSDE v následující tabulce:

  Hodnota registru jazyk (v šestnáctkovém formátu)Jazyk hodnotu registru (v desítkové soustavě)Jazyk tuto instanci služby MSDE
  0x000004041028Tradiční čínština
  0x000004071031Němčina
  0x00000409 1033Angličtina
  0x0000040a 1034Španělština
  0x0000040c 1036Francouzština
  0x00000410 1040Italské
  0x00000411 1041Japonština
  0x00000412 1042Korejština
  0x00000413 1043Holandština
  0x00000416 1046Brazílie
  0x0000041d 1053Švédské
  0x00000805 2053Zjednodušená čínština
back to the top

Stažení aktualizace MSDE 2000 Service Pack 3

Pokud vaše instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 byla nainstalována pomocí MSDE instalační nástroj (původní název balíčku SqlRun01.msi až SqlRun16.msi), vaší instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 můžete upgradovat pomocí serveru SQL Server 2000 Desktop Engine SP3 stahování souboru:
 1. Navštivte následující web společnosti Microsoft ke stažení souboru instalace:

  SQL Server 2000 Service Pack 3
 2. V dialogovém okně Úplné stáhnout v pravém horním rohu webové stránky vyberte jazyk odpovídající jazyku vaší instance MSDE 2000 a potom klepněte na tlačítko Přejít.
 3. Na další stránce vyhledejte soubory v této stažení oddíl v dolní části stránky. V závislosti na jazyku vyberte jednu z těchto souborů:

  • Pokud jste vybrali angličtinu, stáhněte soubor SQL2KDeskSP3.exe do složky v počítači.
  • Pokud jste vybrali neanglické jazykové, stáhněte soubor <LANGUAGE_CODE> _SQL2KDeskSP3.exe, kde představuje LANGUAGE_CODE jazyk.
back to the top

Extrahovat soubory MSDE 2000 S aktualizací Service Pack 3

Po stažení buď SQL2KDeskSP3.exe nebo <LANGUAGE_CODE > _SQL2KDeskSP3.exe, pomocí následujících kroků extrahujte soubory MSDE 2000 SP3:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte složku, který jste stáhli soubor MSDE 2000 SP3.
 2. Poklepejte na soubor ke stažení pro extrahování souborů MSDE 2000 SP3. Určete složku, kde mohou být extrahovány soubory SP3.

  Poznámka: Tato složka bude označována jako C:\ExtractedSP3Folder v další části tohoto článku.
back to the top

Aktualizaci MSDE 2000 Service Pack 3

Po extrahování MSDE SP3 soubory ExtractedSP3Folder pomocí můžete instalační program MSDE instanci aplikace MSDE 2000 nainstalovat aktualizaci SP3.

MSDE 2000 SP3 přináší nový parametr DISABLENETWORKPROTOCOLS instalační program, který vypne podporu připojení sítě v instanci databázového stroje MSDE 2000. Pokud žádná jiná aplikace spuštěnému v jiných počítačích připojí k instanci MSDE 2000, vypnutí podpory sítě mohou být užitečné provést instance méně náchylné k ohrožení zabezpečení. Upgrade příklady, které postupujte pomocí přepínače DISABLENETWORKPROTOCOLS. Pokud jste si jisti, že instance MSDE 2000 pouze že pro podporu připojení z aplikací spuštěných v počítači, zadejte DISABLENETWORKPROTOCOLS. Pomocí této možnosti, pokud je instance musí přijímat připojení z aplikace spuštěné v jiných počítačích.

Další informace o zakázání a obnovení přístupu k síti získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
814130Jak lépe zabezpečené síťové připojení pro místní databáze serveru SQL Server 2000


Při upgradu instanci databázového stroje MSDE 2000, který má prázdné heslo správce systému, ve výchozím nastavení instalační program aktualizace MSDE 2000 SP3 požadavky silné heslo před pokračuje s upgradem. Společnost Microsoft doporučuje nastavit silného hesla na přihlašovací sa před provedením inovace, pokud aplikace, které používají vaše instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 závisí nějakým způsobem prázdné heslo správce systému. I v případě, že instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 je spuštěn v režimu ověřování systému Windows, hodnotu null, jednoduché nebo známých heslo správce systému může být více náchylná k ohrožení zabezpečení instance je přepnutí na smíšený režim. Máte přiřadit silné heslo správce systému před provedením upgradu vaší instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 SP3, naleznete následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322336Jak ověřit a změnit heslo správce systému MSDE

Upozornění: spuštění instance MSDE 2000 v kombinovaném režimu je méně bezpečný než jeho spouštění v režimu ověřování systému Windows. Zvažte, pokud změnu instance z kombinovaného režimu na režim ověřování systému Windows:
 • Aplikace MSDE 2000 lze spustit pomocí systému Windows ověřování.
 • Definovali jste přihlášení ověřování systému Windows pro všechny uživatele, kteří mají připojení k instanci. Další informace o přidávání přihlášení na následujícím webu společnosti Microsoft:

  Adding a Windows User or Group
 • Instanci DATABÁZOVÉHO stroje MSDE 2000 není spuštěna v počítači se systémem Microsoft Windows Millennium Edition nebo Microsoft Windows 98.

Další informace o změně instanci databázového stroje MSDE 2000 z kombinovaného režimu na režim ověřování systému Windows získáte následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
322336POSTUPY: Ověřit a změnit heslo správce systému pomocí služby MSDE

Postupujte takto instanci databázového stroje MSDE 2000 upgradovat na MSDE 2000 SP3:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. V dialogovém Otevřít zadejte cmd.
 3. Na příkazovém řádku pomocí příkazu cd umístěné na složku obsahující MSDE 2000 SP3 instalačního nástroje. Například:

  CD c:\ExtractedSP3Folder\MSDE

  Poznámka: The C:\ExtractedSP3Folder je cesta ke složce, které jste extrahovali soubory MSDE 2000 SP3.
 4. Z příkazového řádku spusťte některý z následujících příkazů:

  • Pro výchozí instance, který používá systém Windows režim ověřování spustit:

   Nastavení /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1 l * v <logfilename>.log
  • Pro pojmenované instance, který používá systém Windows režim ověřování spustit:

   Nastavení /upgradesp sqlrun INSTANCENAME = <InstanceName> DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1 l * v <logfilename>.log
  • Pro výchozí instanci, která používá kombinovaného režimu (kde AnAdminLogin je členem role serveru sysadmin), spustit:

   Nastavení /upgradesp sqlrun SECURITYMODE = SQL UPGRADEUSER = <AnAdminLogin> UPGRADEPWD = <AdminPassword> DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1 l * v <logfilename>.log
  • Pojmenovaná instance používající kombinovaného režimu (kde AnAdminLogin je členem sysadmin pevné role serveru) spusťte tento příkaz:

   Nastavení /upgradesp sqlrun INSTANCENAME = <InstanceName> SECURITYMODE = SQL UPGRADEUSER = <AnAdminLogin> UPGRADEPWD = <AdminPassword> DISABLENETWORKPROTOCOLS = 1 l * v <logfilename>.log
back to the top

Odkazy
Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
317328 Jak odstraňovat SQL Server Desktop Engine 2000 instalace a inovace
810826Soubor INF: Nové přepínače služby MSDE Pack 3 instalace
330022Soubor INF: SQL Server 2000 Service Pack 3 Readme.htm příchody
back to the top

Vlastnosti

ID článku: 815013 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:11:06 - Revize: 8.5

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbupgrade kbsecurity kbregistry kbhowtomaster KB815013 KbMtcs
Váš názor