Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Jak optimalizovat využití paměti v Exchange Server 2003

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:815372

Poznámka
Tento článek je spojením následujících článků:
316739 Postup při použití přepínače/USERVA s přepínačem/3 GB k vyladění prostoru uživatelského režimu na hodnotu mezi 2 GB a 3

823440 Použití 3 GB přepínače v Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003

810371 Použití přepínače/USERVA v počítačích se systémem Windows Server 2003 se spuštěnou službou Exchange Server
Souhrn
Tento článek popisuje optimalizace využití paměti v počítači se systémem Exchange Server 2003.
Další informace
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows

Pokud máte 1 gigabajt (GB) nebo více fyzické paměti (RAM) nainstalován na serveru se systémem Microsoft Exchange Server 2003, musí zkontrolujte, že server Exchange 2003 provádět efektivní využití paměti, že.

Poznámka:Při zahájení procesu ukládání provede server Exchange 2003 kontrolu konfigurace paměti optimální. Pokud není nastavení paměti optimální, je zaznamenána událost 9665 v prohlížeči událostí. Tato zpráva je zaznamenána, pokud platí nebo více z následujících podmínek:
 • Server je s libovolnou edicí systému Microsoft Windows 2000 Server a je nastavena hodnota SystemPages v registru mimo rozsah 24000 k 31000.

  Poznámka: Podklíč SystemPages je v následujícím umístění:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
 • Serveru se systémem Microsoft Windows 2000 Advanced Server nebo Microsoft Windows 2000 Datacenter Server je nainstalováno 1 GB nebo více fyzické paměti, ale nemá / 3 GB v souboru boot.ini nastaven přepínač.
 • Na serveru se systémem Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2003 Enterprise nebo Windows Server 2003 Datacenter edition, a hodnota SystemPages v registru nastavena na jinou hodnotu než 0.
 • Server se systémem Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo Windows Server 2003 Datacenter Edition, je nainstalováno 1 GB nebo více fyzické paměti a / 3 GB je-li nastaven přepínač. Však / USERVA nastavení není k dispozici v souboru boot.ini.
 • Server je s libovolnou edicí systému Microsoft Windows 2000 Server nebo Windows Server 2003 a HeapDeCommitFreeBlockThreshold hodnoty v registru nastavena na jinou hodnotu než 0x00040000.

  Poznámka:0x00040000 šestnáctková hodnota. Zadejte 40000 (šestnáctkově) v registru HeapDeCommitFreeBlockThreshold hodnota.

Kontrola konfigurace paměti neprobíhá na serverech se spuštěnou službou Microsoft Small Business Server. Pokud je aktivována událost 9665, DWORD zapsán do protokolu událostí jako přídavná data.

Chcete-li porozumět nastavení, které nejsou správně nastaveny, spustit kontrolu stavu nástroje Exchange Best Practices Analyzer zprávu je nutné změnit nastavení. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Chcete-li vypnout kontrolu konfigurace paměti, můžete vytvořit následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem

Parametr: Potlačí upozornění konfigurace paměti
Typ: REG_DWORD
Nastavení: 1

UpozorněníNedoporučujeme používat tuto konfiguraci jako by mohlo vést k rozkladu server jako skryje potenciální varování od správců.

Poznámky
 • Exchange Server počítačích, které neobsahují žádné poštovní schránky ani veřejné složky, například poštovní brána, nedoporučujeme používat nastavení / 3 GB přepínače v souboru Boot.ini používat, bez ohledu na velikost instalované fyzické paměti.
 • Pro Exchange Server počítačů, které jsou stejné časové řadiče domény Active Directory, nebo globální katalogové servery nedoporučujeme také nastavení / 3 GB v souboru boot.ini přepínač. Doporučujeme, abyste vyhrazené řadiče domény služby Active Directory a serverů globálního katalogu.
 • Protože Microsoft Small Business Server nainstaluje jako integrovaný řadič domény a Exchange server, nedoporučujeme také nastavení / 3 GB přepnete při spuštění v prostředí serveru Small Business Server 2003 Exchange Server. Však ostatní koncepce a nastavení, které jsou popsány v tomto článku platí stejně Exchange Server 2003 v prostředí Microsoft Small Business Server.

V následujících částech tohoto článku obsahují doporučení pro každé z těchto nastavení.

Zkontrolujte v systému Windows 2000 Server/Exchange Server 2000
Zkontrolujte v systému Windows Server 2003 a Exchange Server 2003
Koncepce virtuálního adresového prostoru

Nezávisle na hardwarové konfiguraci, počtu databází a počtu uživatelů na serveru, proces úložiště informací (Store.exe) serveru Exchange 2003 k dispozici omezené množství paměti, které lze adresovat. Tato částka se nazývá virtuální adresový prostor. Ve většině scénářů určuje využití tohoto virtuálního adresového prostoru úložiště informací celkový výkon a škálovatelnost poštovních serverů Exchange Server 2003. U malých a středních serverů Exchange Server 2003 automaticky provede nejlepší vyvážení. U velkých serverů, které chcete ručně upravit některé však optimalizace parametrů.


/ Přepínač 3 GB

Pokud má počítač Exchange Server 2003 1 gigabajt (GB) paměti nebo více nainstalována a je-li v počítači umístěny poštovní schránky nebo veřejné složky, ujistěte se, že přidat / 3 GBPřepněte do souboru Boot.ini na serveru. V případě, že server nemá žádné poštovní schránky ani veřejné složky, například poštovní brána, nedoporučujeme používat/ 3 GB přepnete. Ve výchozím nastavení, Microsoft Windows 2000 Advanced Server a operačních systémů Windows Server 2003 rezervujte 2 GB virtuálního adresového prostoru pro použití režimem jádra a 2 GB pro uživatelský režim. Virtuální adresový prostor je jednotlivým procesům přiřazen při spuštění a zvýší během operace se používá více paměti. Obvykle je skutečné využití paměti (pracovní sada) procesu je výrazně menší než adresový prostor, přidělené tomuto procesu. V počítači se systémem Exchange Server 2003 s 1 GB nebo více paměti musíte upravit Windows 2000 Advanced Server a operačních systémů Windows Server 2003 tak, že 3 GB paměťový prostor uživatelského režimu je k dispozici. To lze provést pomocí / 3 GB v souboru Boot.ini přepínač.

Použití tohoto přepínače zmenší paměti, která je k dispozici v následujících fondech systému:
 • Nestránkovaný fond
 • Stránkovaný fond
 • Systém položky stránkovací tabulky (PTE)

Pokud snížení paměti fondy je příliš velký, v instalaci určitého serveru, serveru nebo aplikace může generovat chybu nebo zdánlivě přestat reagovat.

Například serveru Exchange, který má 2 GB fyzické paměti RAM, která nepoužívá / 3 GB přepínači v souboru Boot.ini bude spuštěn z paměti v případě, že virtuální adresový prostor procesu Store.exe dosáhne velikosti 2 GB. Správce úloh systému Windows zobrazuje, že pouze 1,5 GB je skutečně používány. Však na serveru, ve skutečnosti bude paměť. Pomocí sledování výkonu můžete sledovat spotřebu virtuálních adres. PřidatVirtuální bajty Čítač zajistit přesné čtení virtuálního prostoru procesu Store.exe. Proces Store.exe je pouze výměna proces, který musí sledovat. Zvětšit dostatečně velký, aby se jakékoli problémy s jinými procesy serveru Exchange.


Stránky systému

K úpravě přepínačem/3 GB v počítači se systémem Windows 2000 Advanced Server nebo počítač Windows Server 2003, je nutné nakonfigurovat také SystemPages registr v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
Počítač se systémem Windows 2000 Advanced Server nastavte položku registru SystemPages hodnotu DWORD 24000 až 31000 (desítkově) a klepněte na tlačítko OK. Pokud si nejste jisti, kterou hodnotu použít, doporučujeme použít 31000 (desítkově). Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Tato změna registru není vyžadováno, ani nemají doporučujeme jej na serverech se systémem Windows 2003, protože tato funkce je dosaženo použitím / USERVA přepínač, který je uveden v další části. Servery se systémem Windows 2003 by měl mít SystemPages nastavena na hodnotu 0 optimální konfigurace.

Není nastavena / 3 GB přepnete, pokud používáte systém Windows 2000 Server Standard Edition. Tato paměť k optimalizaci není podporován v systému Windows 2000 Server Standard Edition. Ačkoli server nevygeneruje chybovou zprávu, je-li to provést, výsledek nastavení tohoto přepínače je, že bude existovat chybný adresový prostor paměti. Proces pokusí využít tento větší adresový prostor, chybová zpráva o chybě Stop a server přestane reagovat.

Poznámka: Na / 3 GB k optimalizaci je podporován všemi verzemi systému Windows Server 2003 včetně systému Windows Server 2003 Standard Edition. Další informace o nastavení / 3 GB Přepnout, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
266096 Server Exchange 2000 vyžaduje přepínač/3 GB s fyzickou pamětí RAM o velikosti 1 GB a více
Protože používá Exchange Server / 3 GBPřepnout při škálování, Exchange Server nemohou efektivně využít více než 4 GB paměti RAM. Exchange Server nepodporuje více instancí, rozšíření fyzické adresy (PAE) nebo Address Windowing Extensions (AWE). 4 GB paměti RAM je proto maximální velikost paměti, která efektivně využít Exchange Server.


/ Přepínače USERVA

Na / USERVA přepínač je novinkou systému Windows Server 2003 a poskytuje lepší detaily pro rozdělení paměti přidělené uživatelskému režimu a režimu jádra. Toto chování umožňuje škálovat server pro větší počet uživatelů bez rizika vyčerpání systémových prostředků. S / USERVA Přepnout, můžete upravit přidělování paměti při použití / 3 GB přepnete. Následující číslo / USERVA = je velikost paměti v megabajtech (MB), které bude přiděleno každému procesu. Pokud nastavíte / 3 GB/USERVA = 3030, to si vyhrazuje k prostoru procesu, při použití v porovnání s 3 072 MB paměti 3,030 MB / 3 GB přepnete samostatně. 42 MB, uloženého při nastavení / USERVA = 3030 slouží ke zvýšení paměti jádra, volných položek stránkovací tabulky (PTE). PTE fondu paměti jsou zvýšeny o rozdíl mezi 3 GB (určeno / 3 GB Přepnout) a hodnota, která je přiřazena / USERVA přepnete.

Je nejlepší konfigurovat všechny servery se systémem Windows Server 2003, které spuštění serveru Exchange a konfigurovány pomocí / 3 GB Přepnout na také / USERVA = 3030 přepínač Povolit více celkových položek stránkovací tabulky (PTE) na serveru. Po instalaci serveru se systémem Windows Server 2003, je nutné upravit soubor Boot.ini přidejte/ 3 GB a / USERVA = 3030 parametry do spouštěcího řádku. Například:
[Boot Loader]
Timeout = 30
Výchozí nastavení = multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (2) \WINNT
[Operating Systems]
multi (0) disk/fastdetect (0) rdisk (0) partition (2) \WINNT="Microsoft Windows Server 2003" / 3 GB/USERVA = 3030
Poznámka:Na / USERVA parametr je podporován pouze na serverech Exchange při nastavení na hodnotu mezi 2,970 MB, 3,030 MB. Hodnoty, které jsou menší než 2,970 MB nebo větší než 3,030 MB nejsou podporovány. Pouze ve výjimečných případech PTE, nízkou hodnotu, která je menší než 2,970 MB užije. Doporučené výchozí hodnota u serverů Exchange je 3,030 MB. Pokud má být zvýšena PTE, by měly snížit tuto hodnotu v krocích po 64 MB, dokud PTE jsou větší než 12 000 stran. V ideálním případě mnohem větší hodnoty doporučujeme zadat další rezervou na daný server. Menší čísla v / USERVA Výsledkem bude větší rozdělení stránky systému. Neupravujte hodnotu, která je nižší než / USERVA = 2800 Chcete-li získat další PTE. Místo obraťte se na technickou podporu společnosti.


Volné položky stránkovací tabulky systému monitorování

Nízké PTE můžete zobrazit přímo pomocí nástroje Sledování výkonu. Vyhledejte objekt volné položky stránkovací tabulky systému pod čítače paměti. Hodnoty, které jsou menší než 8000 příliš nízká a může způsobit problémy nestability serveru. USERVA musí být proto upravena dolů zvýšit celkovou výši PTE na serveru. Cílové hodnoty pro volných položek stránkovací tabulky je 12 000 stran nebo větší.

Při nedostatek virtuální paměti procesu Store.exe, může výrazně snížit výkon serveru Exchange Server 2003. Po zmenšení největšího volného bloku virtuální paměti na 32 MB, je do protokolu aplikací Prohlížeče událostí generována událost upozornění na událost ID 9582. Po zobrazení této události, je nejlepší restartovat proces Store.exe při nejbližší příležitosti k dispozici. Pokud největší blok paměti je ještě více snížena na úroveň 16 MB, je do protokolu aplikací Prohlížeče událostí generována událost 9582 ID událostí došlo k chybě. Pokud dojde k této události, server se blíží kritických provozních podmínek a při nejbližší příležitosti je nutné restartovat. Po této chybě dojde, může dojít k vyčerpání paměti během několika hodin. Pokud nebudete reagovat na tyto události, můžete zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Chyby při doručování zpráv přerušovaný.
 • Nepravidelná chyba v procesu převodu Internet mail (IMAIL OZNAČENÁ) ID události 12800, je indikováno.
 • Některé Exchange antivirovými programy mohou generování chybových zpráv nebo událostí.

Odebrání nepotřebných ovladačů videa

Exchange server nevyžadují obvykle výkonné grafické karty nebo ovladač. Je třeba, pouze výchozí ovladač VGA je nainstalován na serveru zvýšit položek stránkovací tabulky, které jsou k dispozici pro daný server. Je třeba rovněž přidat / BASEVIDEO Přepnout na parametry pro spuštění souboru Boot.ini. To bude také vynutit použití výchozí ovladač VGA méně náročná. Nachází se uložit přibližně na 1000 položek stránkovací tabulky nebo více.

K přepnutí na výchozí ovladač VGA, doporučujeme také odebrat všechny grafické karty akcelerátor ovladače, které mohly být nainstalovány s původní ovladač grafické karty. Tyto další ovladače vyžadují cenné zdroje, které by mohly snížit paměti, které jsou k dispozici systémové fondy operačního systému.

Maximalizace virtuálního adresového prostoru

Doporučujeme monitorovat virtuální adresový prostor úložiště informací u velkých poštovních serverů k výkonu a stability nezmenší. Nejjednodušší způsob je sledovat čítače velikosti největšího bloku MSExchangeISObjekt sledování výkonu v nástroji výkon. Tato hodnota je uvedena v bajtech. Po spuštění počítače je obvykle zobrazen prudký pokles velikosti největšího bloku virtuální paměti. Za den nebo dva operace však hodnota přiblíží na běžnou operační úroveň. Hodnota největšího bloku volné virtuální paměti, která je více než 200 000 000 bajtů (přibližně 200 MB) označuje server v pořádku. Pokud zaznamenáte nižší hodnotu než to, podrobněji sledujte server. Pokud se setkáte nízkou virtuálního adresového prostoru:
 1. Pokud máte 1 GB nebo více fyzické paměti, které jsou nainstalovány, ujistěte se, že / 3 GB splnění následujících podmínek na serveru je v souboru Boot.ini nastaven přepínač:
  • Je na serveru umístěny poštovní schránky nebo veřejné složky.
  • Operační systém je Windows 2000 Advanced Server nebo Windows Server 2003.

  V případě, že server nemá žádné poštovní schránky ani veřejné složky, například poštovní brána, nedoporučujeme používat / 3 GB přepnete.
 2. Pokud Exchange Server 2003 nainstalován na serveru se systémem Windows Server 2003 a je-li nastaven přepínač/3 GB, ujistěte se, že / USERVA = 3030je-li v souboru Boot.ini nastaven přepínač. Exchange Server 2003 nainstalován na serveru se systémem Windows 2000, ujistěte se, že server se systémem Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) nebo novější.
 3. Pokud máte 1 GB nebo více fyzické paměti nainstalované, nakonfigurujte HeapDeCommitFreeBlockThreshold registru hodnotu v následujícím klíči registru a potom restartujte server:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  Název hodnoty: HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  Typ hodnoty: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: 0x00040000 (doporučeno)
  Výchozí hodnota: chybí
  Další informace o použití a konfiguraci této hodnoty registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  315407 V klíči registru "heapdecommitfreeblockthreshold"
Předchozí kroky obvykle vyřešit vyčerpáním virtuálního adresového prostoru. Avšak u některých velkých serverů budete muset provést další optimalizaci velikosti mezipaměti databáze úložiště znovu zarovnat rovnováhy výkonu a škálovatelnosti.

Velikost mezipaměti databáze úložiště

Mezipaměť databáze úložiště je označován také jako vyrovnávací paměť úložiště ESE a poskytuje velký prostor mezipaměti pro databázové transakce před jejich předáním do úložiště. Ve výchozím nastavení Exchange Server 2003 dotáže na konfiguraci paměti místního počítače a potom přiřadí 896 MB paměti RAM, pokud / 3 GB je nastaven přepínač v souboru Boot.ini nebo 576 MB paměti RAM / 3 GB nastaven není. Velkém zatížení serveru nebo v případě, že není optimální výkon disku, zvyšuje velká vyrovnávací paměť úložiště ESE celkový výkon systému. V závislosti na konfiguraci bude pravděpodobně třeba zvýšit nebo snížit velikost této vyrovnávací paměti pro získání nejlepšího celkového výkonu.

V případě, kdy Exchange Server 2003 používá v prostředí monopolizaci s jinými aplikacemi na straně serveru ji může zabrat všechny prostředky dostupné paměti. Algoritmus dynamického přidělování vyrovnávací paměti (DBA) je zodpovědný za vrácení paměti do operačního systému, pokud to vyžadují další programy. Však můžete ručně omezit paměť, která používá Exchange Server 2003 zmenšením vyrovnávací paměti úložiště ESE.

Upozornění Na serverech, které mají více než 2 GB paměti může naopak pomoci zvýšení velikosti vyrovnávací paměti úložiště ESE. Z důvodu omezení virtuálního adresového prostoru nesmí tato hodnota větší než 1 200 MB.

Před zvýšením maximální vyrovnávací paměť, doporučujeme sledovat paměti serveru při běžném zatížení pomocí nástroje výkon systému Windows. Chcete-li to provést, sledování následujícího objektu a hodnoty výkonu:
Objekt sledování výkonu: proces
Čítač výkonu: Virtuální bajty
Instance: úložiště
Informace shromážděné ze sledování výkonu poskytují přesné hodnoty virtuálního adresového prostoru přiřazeného pomocí procesu Store.exe. Na serveru, který má / 3 GB nastavení přepínače v souboru Boot.ini, bude hodnota zobrazená nástrojem Výkon je obvykle menší než 2,5 GB. Na serveru / 3 GB nastaven v souboru Boot.ini je hodnota obvykle menší než 1,8 GB. Je vhodné přidat / 3 GB Přepněte do souboru Boot.ini na serverech s 1 GB nebo více nainstalované paměti. Pokud se zobrazí hodnoty vyšší než uvedené v předchozí části u libovolné konfigurace není zvětšit své maximální velikosti vyrovnávací paměti. Pokud hodnoty, které jsou nižší než dříve uvedeno, buď konfigurace, můžete zvětšit velikost vyrovnávací paměti maximální velikosti databáze.

Například pokud máte na serveru, který je nakonfigurován pro použití / 3 GB v souboru Boot.ini přepínač a sledování výkonu je zobrazena hodnota virtuálních bajtů 2,5 GB při velkém zatížení serveru, je možné zvýšit své maximální velikosti vyrovnávací paměti přibližně o 300 MB, tedy na celkovou velikost 1 200 MB.

Zvýšení velikosti vyrovnávací paměti může nepříznivě ovlivnit výkon serveru. Větší vyrovnávací paměť znamená, že je spotřebována více virtuálního adresového prostoru. Proto pokud dojde k omezení virtuálního adresového prostoru serveru, zvýšení velikosti vyrovnávací paměti dojít k nestabilitě operačního systému. To by mohlo vést k serveru neodpovídá. U velkých poštovních serverů je může být vhodné snížit výchozí velikost vyrovnávací paměti a předejít tak nestabilitě systému.

Jak změnit velikost vyrovnávací paměti úložiště ESE

Na msExchESEParamCacheSizeMax parametr určuje velikost vyrovnávací paměti úložiště ESE. Jeho hodnota je vyjádřena jako počet stránek a musí být nastavena na přesný násobek 8192 pro maximální účinnost:
 • Výchozí hodnota u serverů s / 3 GB nastavení přepínače: 229 376 (896 MB)
 • Výchozí hodnota u serverů bez / 3 GB nastavení přepínače: 147 456 (576 MB)
 • Doporučená maximální hodnota s / 3 GB nastavení přepínače: 311296 (1.2 GB)

  Poznámka:Nejprve byste měli sledovat virtuálních bajtů pro proces ukládání, jak je uvedeno výše v tomto článku, před zvýšením této hodnoty nad výchozí.
 • Doporučená maximální hodnota bez / 3 GB nastavení přepínače: 196 608 (768 MB)

  Poznámka:Youshould nejprve sledovat hodnotu virtuálních bajtů pro proces ukládání jak je uvedeno výše v tomto článku, před zvýšením této hodnoty nad výchozí.

Poznámka: Přehrávání protokolů transakcí je výrazně rychlejší při nastavení vyrovnávací paměti úložiště ESE na největší velikost. Můžete dočasně zvýšit velikost vyrovnávací paměti úložiště ESE na hodnotu 311296 v případě zotavení po havárii.

Pokud jste provedli místní upgrade serveru Exchange 5.5 na Exchange 2000 Server, můžete všimnout nezvykle vysoké hodnoty přiřazené msExchESEParamCacheSizeMax parametr. Na některých serverech to je hodnota, která se rovná 2 048 MB. V takovém případě odeberte nebo obnovit přiměřenou hodnotu parametru. Změna velikosti mezipaměti databáze úložiště:
 1. Spusťte nástroj pro úpravy rozhraní ADSI (Active Directory Service Interfaces). Rozhraní ADSI je součástí nástrojů podpory systému Windows, který se nachází ve složce Support\Tools disk CD-ROM systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000.
 2. Ve skupinovém rámečku [Kontejneru konfiguracenazev_serveru.priklad.com], kde nazev_serveru.priklad.com je úplný doménový název (FQDN) serveru, rozbalte položku CN = Configuration, DC = priklad, DC = com.
 3. Rozbalit CN = Services, rozbalte položku CN = Microsoft Exchange, rozbalte položku CN =Název organizace kde Název organizace je název vaší organizace, rozbalte položku CN = Administrative Groups, rozbalte položku CN =První skupina pro správu kde První skupina pro správu je název vaší skupiny pro správu, rozbalte položku CN = Serversa potom rozbalte položku CN =název_serveru.
 4. Ve skupinovém rámečku CN =název_serveru, klepněte pravým tlačítkem myši CN = InformationStorea klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 5. V Vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit Klepněte na položku Obě.
 6. V Vyberte vlastnost, kterou chcete zobrazit Klepněte na položku msExchESEParamCacheSizeMax.

  Poznámka: Název vlastnosti msExchESEParamCacheSizeMax přesahuje šířku Vyberte vlastnost, kterou chcete zobrazit seznam. Ujistěte se, že jste neklepejte neúmyslně msExchESEParamCacheSizeMin Vlastnost místo.
 7. V Upravit atribut pole, zadejte hodnotu, kterou chcete přiřadit k tomuto atributu.

  Poznámka: Ujistěte se, že zadáte hodnotu, která je násobkem čísla 8 192.
 8. Klepněte na tlačítko Nastavita klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete nástroj ADSI Edit. Potom ponechte dostatečný čas pro tuto hodnotu, které mají být replikovány v celé doménové struktuře služby Active Directory.
 10. Restartujte službu Microsoft Exchange Information Store na serveru Exchange.Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 815372 – Seneste udgave 05/20/2011 11:16:00 – Udgave 3.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo kbhowto kbmt KB815372 KbMtcs
Feedback
vascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");