Aktualizace algoritmu haldy pro atypicky rozsáhlé požadavky haldy

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Tato oprava algoritmu haldy aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1) a systému Windows Server 2003 byla vydána z důvodu zajištění dokonalejšího zpracování konkrétní atypické a neobvyklé sekvence požadavků haldy pomocí soukromého, interně vyvinutého programu, který není k dispozici u prodejců softwaru. Tento program dokázal přiřadit a uvolnit rozsáhlé bloky z haldy desettisíckrát. Původní záměr a rozsah zlepšení konkrétního programu byl v předchozí verzi tohoto článku mylně přeceňován na základě interní testovací aplikace navržené k reprodukci příznaku a pro jakýkoli známý program nebo celkový výkon systému nemá žádný význam. Tato oprava nebude mít vliv na normální činnost systému Windows ani na běžné obchodní, domácí, herní a internetové programy. Nedoporučuje se používat tuto opravu pro jiný program, než pro který je určena.
Příčina
Součástí aktualizace Windows XP SP1 a systému Windows Server 2003 je známý obecně zaměřený algoritmus pro přidělování paměti z haldy, který zajišťuje vysokou rychlost zpracování požadavků na paměť pocházejících ze širokého spektra aplikací systému Windows. Výkon tohoto algoritmu v systému Windows byl hodnocen mnoha technickými srovnávacími testy a pečlivou analýzou obvyklých činností koncových uživatelů. Atypická sekvence požadavků může být upravena, jako je tomu u libovolného obecně zaměřeného algoritmu. V tomto případě není výkon algoritmu optimální. Tato sekvence se však nevyskytuje u běžných programů systému Windows ani v systému, a proto není třeba algoritmus haldy měnit. U většiny uživatelů a programů nepovede změna algoritmu haldy ke zvýšení výkonu systému.

Tato oprava hotfix nabízí dokonalejší řešení při zpracování určité atypické a neobvyklé sekvence požadavků haldy. Vzor atypického požadavku byl zjištěn v uživatelském programu, který se převážné většině ostatních existujících programů pro systém Windows příliš nepodobá. Záměr a rozsah této opravy hotfix je přesně definován pro tento jeden konkrétní program a řešení nebude mít pro většinu programů ani pro celkový výkon systému žádný význam.
Řešení

Informace o aktualizaci Windows XP Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows XP  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 28. 2. 2003 19:05 5.1.2600.1177   654 336 Ntdll.dll    Windows XP 64-Bit Edition, verze 2002  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 28. 2. 2003 19:05 5.1.2600.1177  1 508 352 Ntdll.dll    IA64 28. 2. 2003 14:55 5.1.2600.1177   657 408 Wntdll.dll    X86Windows Server 2003  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 6. 2003 14:30 5.2.3790.49    716 800 Ntdll.dll    Windows Server 2003 64-Bit Edition a Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 6. 2003 14:24 5.2.3790.49   1 524 224 Ntdll.dll    IA64 3. 6. 2003 14:30 5.2.3790.49    711 168 Wntdll.dll    X86

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Poznámka: Tento článek byl 4. prosince 2003 upraven tak, aby přesněji vyjadřoval konkrétní účel a podrobnosti opravy. Původní název tohoto článku působil nepravdivým dojmem, že se tento problém týká většiny uživatelů systému Windows XP, kteří nainstalovali aktualizaci Service Pack 1. Ve skutečnosti se tento problém týká velmi malého počtu zákazníků používajících soukromě navržený program, pro jehož vlastnosti byla tato oprava Hotfix vytvořena. (Tento článek byl dříve vydán pod názvem Po instalaci aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows pracují programy pomaleji (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.).) Samotný obsah opravy hotfix nebyl změněn, pouze dokumentace znalostní báze Knowledge Base je po revizi přesnější a srozumitelnější.
Vlastnosti

ID článku: 815411 - Poslední kontrola: 02/28/2014 08:07:49 - Revize: 6.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbprb KB815411
Váš názor