Oprava: Mezery nemusí být správné při spuštění xp_sendmail a parametr dotazu obsahuje Klauzule COMPUTE

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:815476
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Bug #: 364229 (SQL Server 8.0)
Příznaky
V Microsoft SQL Server 2000 spustíte systémovou uloženou proceduru xp_sendmail s parametrem dotazu jako příkaz SELECT, který obsahuje COMPUTE klauzule, mezery mezi výsledky sady záznamů nemusí být správné.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft SQL Server 2000. Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v čase univerzální koordinovaný (čas UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version     Size   File name  ------------------------------------------------------------------------------  25-Feb-2003 14:11 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll    07-Feb-2003 16:14          786,432 Distmdl.ldf  07-Feb-2003 16:14         2,359,296 Distmdl.mdf  29-Jan-2003 12:25            180 Drop_repl_hotfix.sql  31-Jan-2003 11:02 2000.80.763.0  1,557,052 Dtsui.dll      29-Jan-2003 15:48          746,470 Instdist.sql  29-Jan-2003 12:25           1,402 Inst_repl_hotfix.sql  07-Feb-2003 17:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     07-Feb-2003 14:23         1,065,895 Replmerg.sql  07-Feb-2003 17:10 2000.80.765.0   221,768 Replprov.dll    07-Feb-2003 17:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     29-Jan-2003 15:48         1,084,318 Replsys.sql  27-Feb-2003 12:04 2000.80.778.0   176,696 Sqlmap70.dll    07-Feb-2003 17:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    03-Mar-2003 05:45 2000.80.780.0  7,516,241 Sqlservr.exe    07-Feb-2003 17:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     25-Feb-2003 14:11 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll    25-Feb-2003 14:11 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll    27-Feb-2003 12:04 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll 
Poznámka: Z důvodu závislosti souborů nejnovější opravy hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory mohou obsahovat další soubory.

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí.Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Service Pack 4 pro Microsoft SQL Server 2000.
Další informace

Kroky pro reprodukci problému

V SQL Query Analyzer příkaz run následující Transact-SQL:
EXEC master..xp_sendmail @recipients = '<Recipient Email Id>',@message = 'Total Sum of Job ID' ,@subject = 'Compute Sum',@width = 133 ,@query = 'SELECT [emp_id], [fname], [minit], [lname], [job_id], [job_lvl], [pub_id] FROM [pubs].[dbo].[employee] COMPUTE SUM( job_id )'
Poznámka výsledky součtu jsou rozloženy příliš daleko po sady záznamů.
Odkazy
Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
814997Oprava: Informace v záhlaví nemusí být součástí klauzule COMPUTE po parametru dotazu

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 815476 - Poslední kontrola: 01/17/2015 06:41:47 - Revize: 4.2

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbqfe kbstoredproc kbsqlservmail kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB815476 KbMtcs
Váš názor