Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přiřazení domovské složky uživateli

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek s podrobným postupem popisuje, jak přiřadit domovskou složku uživateli pomocí konzoly Uživatelé a počítače služby Active Directory, konzoly Správa počítače, přihlašovacího skriptu nebo příkazového řádku.

Domovské složky a složka Dokumenty shromažďují soubory uživatele v jednom umístění a tím správci usnadňují zálohování souborů uživatele a správu uživatelských účtů. Pokud uživateli přiřadíte domovskou složku, můžete jeho data ukládat do centrálního umístění na serveru a tak zajistit jednodušší a spolehlivější zálohování a obnovení dat.

Pokud žádnou domovskou složku nepřiřadíte, počítač uživatelskému účtu přiřadí výchozí místní domovskou složku. Domovská složka může být ve stejném umístění jako složka Dokumenty. Pokud používáte Terminálovou službu systému Windows 2003, je výchozí domovskou složkou profil uživatele.

Zpět na začátek

Přiřazení domovské složky uživateli domény

Poznámka: Chcete-li domovskou složku zadat jako síťovou cestu, je nejprve třeba vytvořit sdílenou síťovou složku a nastavit oprávnění, která uživateli povolují přístup. Můžete to provést na serveru v okně Správa počítače v části Sdílené složky.

Přiřazení domovské složky uživateli domény:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na položku Uživatelé.
 3. V podokně Podrobnosti klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet a pak vyberte příkaz Vlastnosti.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Profil.
 5. Ve skupinovém rámečku Domovská složka zadejte informace o složce. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Chcete-li přiřadit domovskou složku na síťovém serveru, klepněte na tlačítko Připojit a pak zadejte písmeno jednotky.
  2. Do pole K zadejte cestu. Lze použít kterýkoli z následujících typů cest:
  • síťovou cestu, například:
   \\server\users\tester
  • poslední podsložku cesty můžete nahradit podsložkou uživatelské jméno, například:
   \\server\users\uživatelské jméno
  Poznámka: V těchto příkladech je server název souborového serveru s domovskými složkami a users je název sdílené složky.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Přiřazení domovské složky místnímu uživateli

Postup přiřazení domovské složky místnímu uživateli:

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Správa počítače.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte v části Místní uživatelé a skupiny na položku Uživatelé.
 3. Klepněte na uživatelský účet.
 4. Klepněte na nabídku Akce a pak na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Profil, klepněte na tlačítko Připojit a pak zadejte písmeno jednotky.
 6. Do pole K zadejte cestu. Lze použít kterýkoli z následujících typů cest:
  • síťovou cestu, například:
   \\server\users\tester
  • poslední podsložku cesty můžete nahradit podsložkou uživatelské jméno, například:
   \\server\users\uživatelské jméno


   Kde server je název souborového serveru s domovskými složkami a users je název sdílené složky.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Určení domovské složky pro terminálový server

V sytému Windows Server 2003 lze zadat domovskou složku pro terminálový server. Každému uživateli terminálového serveru přiřaďte jedinečnou domovskou složku. Zajistíte tím, že budou ve víceuživatelském prostředí informace o programech uloženy pro každého uživatele samostatně.

Poznámka: Pokud zadáte pouze domovskou složku systému Windows Server 2003, bude tuto domovskou složku používat jak systém Windows 2003, tak Terminálová služba.

Chcete-li zadat domovskou složku pro terminálový server, použijte některý z následujících postupů.

Uživatelský účet domény

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte uzel domény a pak klepněte na složku Uživatelé.
 3. Poklepejte na uživatelský účet.
 4. Klepněte na kartu Profil Terminálové služby.
 5. Pokud se domovská složka Terminálové služby nachází na místním serveru, klepněte na možnost Místní cesta a pak zadejte cestu profilu.

  Poznámka: Pokud v podokně Domovská složka Terminálové služby nezadáte cestu umístění, je použita výchozí místní domovská složka s cestou:
  systémová jednotka\Documents and Settings\uživatelské jméno
 6. Pokud se domovská složka Terminálové služby nachází ve sdílené síťové složce, klepněte na možnost Připojit, vyberte požadovanou jednotku a pak zadejte síťovou cestu.
 7. Klepněte na tlačítko OK.

Místní uživatelský účet

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položky Programy a Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Správa počítače.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pod položkou Místní uživatelé a skupiny na položku Uživatelé.
 3. Poklepejte na uživatelský účet.
 4. Klepněte na kartu Profil Terminálové služby.
 5. Pokud se domovská složka Terminálové služby nachází na místním serveru, klepněte na možnost Místní cesta a pak zadejte cestu profilu.

  Poznámka: Pokud v podokně Domovská složka Terminálové služby nezadáte cestu umístění, je použita výchozí místní domovská složka s cestou:
  systémová jednotka\Documents and Settings\uživatelské jméno
 6. Pokud se domovská složka Terminálové služby nachází ve sdílené síťové složce, klepněte na možnost Připojit, vyberte požadovanou jednotku a pak zadejte síťovou cestu.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Přiřazení domovské složky uživateli z příkazového řádku

Pomocí příkazu net user můžete domovskou složku uživateli přiřadit z příkazového řádku. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
net user tester /homedir:\\server\tester$
Tento příkaz přiřadí uživateli Tester skrytou sdílenou složku tester$.

Zpět na začátek

Přiřazení domovské složky uživateli pomocí přihlašovacího skriptu

Vytvoření uživatelských účtů a přiřazení domovských složek lze automatizovat. Uživatelské účty můžete v konfiguračních skriptech vytvářet pomocí příkazu net user.

Vytvoření přihlašovacího skriptu

Následující příklad vytvoří uživatele se jménem „tester“. Při vytvoření uživatele je nakonfigurována poznámka, doba platnosti hesla, domovská složka a cesta profilu:
NET USER tester /add /comment:"Příklad uživatelského účtu"/expires:never /homedir:\\zippy\%username%$ /profilepath:\\zippy\profile

Přiřazení přihlašovacího skriptu k profilu

Chcete-li k profilu přiřadit přihlašovací skript, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.
 3. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na položku Místní uživatelé a skupiny a potom klepněte na položku Uživatelé.
 4. Klepněte na uživatelský účet, klepněte na nabídku Akce a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Profil a pak do pole Přihlašovací skript zadejte název souboru se skriptem.

  Poznámka: Pro místní účty je cesta k přihlašovacímu skriptu %Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts. Pokud však provedete čistou instalaci systému Windows Server 2003, tato složka není vytvořena. Pokud je přihlašovací skript uložen v podsložce řadiče domény, zadejte před název přihlašovacího skriptu následující cestu:
  sysvol\domainname\scripts

Poznámka: Domovské složky lze přiřadit také pomocí zásad skupiny. Další informace o přiřazení domovských složek pomocí zásad skupiny naleznete v souborech nápovědy systému Windows 2003 v tématu o změně cesty domovského adresáře uživatele.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 816313 - Poslední kontrola: 02/21/2008 14:03:00 - Revize: 6.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowtomaster kbactivedirectory KB816313
Váš názor