Při pokusu o spuštění webového serveru se zobrazí chybová zpráva "Došlo K neočekávané chybě 0x8ffe2740"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:816944
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Při pokusu o spuštění serveru WWW pomocí Internetová informační služba Manager (Správce služby IIS), na webu se nespustí a může se zobrazit následující chybová zpráva:
Došlo k neočekávané chybě 0x8ffe2740
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud v systému existuje konflikt portu. Ve výchozím nastavení služba IIS používá port 80 pro komunikaci pomocí protokolu HTTP. Je-li v jiné aplikaci než služba IIS je spuštěna a používá port 80 na stejné adrese IP, zobrazí chybová zpráva při pokusu o spuštění serveru WWW pomocí Správce služby IIS.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte některou z následujících akcí:
  • Ve Správci služby IIS změňte vazby port webového serveru na jiný port než port 80.
  • Ukončete aplikaci, která používá port 80 a pak spusťte webový server prostřednictvím Správce služby IIS.
Další informace
Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Nástroje třetích stran, jako například TCPView nebo FPort slouží k určení aplikace, která používá port 80.
Služba IIS 5.1, 0x8ffe2740, spuštění služby IIS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 816944 - Poslední kontrola: 05/20/2011 10:50:00 - Revize: 3.0

  • kbprb kbmt KB816944 KbMtcs
Váš názor