Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

MS03-019: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media může způsobit odmítnutí služby

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Technická aktualizace

25. června 2003: Verze této opravy pro systém Windows 2000 je nahrazena opravou zabezpečení 822343. Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822343 MS03-022: Chyba v rozšíření rozhraní ISAPI pro službu Windows Media Services způsobuje spuštění kódu
Příznaky
Služba Microsoft Windows Media je funkce serveru Microsoft Windows 2000 Server, která je také k dispozici ve formě stažení pro Microsoft Windows NT 4.0 Server. Přestože služba Windows Media podporuje datové proudy vícesměrového vysílání, neexistuje mezi serverem a uživateli žádná přímá komunikace, kterou by bylo možné na serveru protokolovat. Systém Windows 2000 Server umožňuje tento problém vyřešit pomocí funkce protokolování pro přenosy vícesměrového a jednosměrového vysílání. Tato funkce je implementována jako knihovna DLL rozhraní ISAPI (Internet Server API) s názvem Nsiislog.dll.

Způsob zpracování příchozích požadavků souborem Nsiislog.dll obsahuje chybu. Tato chyba způsobuje ohrožení umožňující útočníkovi odeslat na server komunikaci, která může vést k odmítnutí Internetové informační služby společnosti Microsoft. Odmítnutí služby má vliv pouze na Internetovou informační službu, zatímco ostatní služby na serveru zůstanou nedotčeny.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Potíže vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Informace o opravě Hotfix

Informace o opravě zabezpečení

Informace o souborech ke stažení

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Microsoft Windows 2000 (všechny jazyky s výjimkou japonštiny – NEC)
Windows 2000 (japonština – NEC)
Windows NT 4.0
Datum vydání: 28. května 2003

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tuto aktualizaci můžete nainstalovat do systému Windows NT 4.0 Server s aktualizací Service Pack 6a. Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0 (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Poznámka: Součástí systému Windows 2000 Server s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows 2000 Server s aktualizací Service Pack 3 je služba Microsoft Windows Media 4.1.

Informace o instalaci

Tato oprava podporuje při instalaci následující přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /q: Tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /q:u: Nastaví tichý režim, ve kterém se uživateli zobrazují některá dialogová okna.
 • /q:a: Nastaví tichý režim pro správce, ve kterém nejsou uživateli zobrazována žádná dialogová okna.
 • /t:úplná cesta: Určuje dočasnou pracovní složku.
 • /c: V kombinaci s přepínačem /t extrahuje soubory bez spuštění instalace.
 • /c:cmd: Přepíše instalační příkaz definovaný autorem.
 • /r:n: Po instalaci nerestartuje počítač.
 • /r:i: Automaticky restartuje počítač, jestliže je restartování nutné k dokončení instalace.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.
Chcete-li ověřit, že je oprava v počítači nainstalována, zkontrolujte, zda existuje následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Media Services\wm817772

Informace o implementaci

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte do příkazového řádku následující hodnoty:
WindowsMedia41-KB817772-x86-CSY /q:a /r:n

Další informace o způsobu implementace této opravy pomocí služby Microsoft Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy není nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalování

Vzhledem k tomu, že technologie instalace odinstalování neumožňuje a systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows NT 4.0 neobsahují žádnou funkci pro navrácení na úrovni systému, nelze tuto opravu odinstalovat.

Informace o nahrazení oprav

Tato oprava nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

Verze této opravy pro systém Windows 2000 je nahrazena opravou zabezpečení 822343. Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822343 MS03-022: Chyba v rozšíření rozhraní ISAPI pro službu Windows Media Services způsobuje spuštění kódu

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Windows 2000
  Datum     Čas  Verze   Velikost   Název souboru  -------------------------------------------------------  7. 3. 2003 16:40 4.1.0.3931  16 784 Nsiislog.dll    2. 4. 2003 23:27 6.0.2600.0  144 384 Nsisapi.exe     19. 5. 2003 18:38 6.0.2600.0  122 880 Nsisapi2.exe
Windows NT 4.0
  Datum     Čas  Verze   Velikost   Název souboru  -------------------------------------------------------  1. 4. 2003 19:04 4.1.0.3861  15 760 Nsiislog.dll    20. 5. 2003 15:37 6.0.2600.0  122 368 Nsisapi2.exe 
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že tato chyba může určitým způsobem ohrozit zabezpečení produktů uvedených na začátku tohoto článku. Tato chyba byla poprvé opravena v aktualizaci Service Pack 4 pro systém Microsoft Windows 2000.
Další informace
Další informace o této chybě zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
oprava_zabezpečení odinstalování SUS
Vlastnosti

ID článku: 817772 - Poslední kontrola: 02/08/2014 20:36:10 - Revize: 3.0

Microsoft Windows Media Services 4.1

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbwin2ksp4fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB817772
Váš názor