Přehled sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje sadu Advanced Networking Pack pro systém Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1). Jedná se o doplněk pro systém Windows XP s aktualizací SP1 obsahující aktualizovaný svazek síťových protokolů IPv6 (Internet Protocol verze 6), bránu firewall pro připojení k Internetu (IPv6 ICF) a síťovou platformu Microsoft Peer-to-Peer (P2P). Volitelná síťová součást Peer-to-Peer systému Windows představuje prostředí pro přímou komunikaci programů mezi počítači s využitím zařízení NAT (Network Address Translation) a sítě Internet.

Tento článek obsahuje informace o postupu instalace sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP a síťové součásti Peer-to-Peer Networking systému Windows XP, popisuje přenosovou technologii IPv6 Teredo NAT, uvádí některé známé problémy a popisuje řešení těchto potíží.
Zpět na začátek
Další informace
Důležité: Sada Advanced Networking Pack je určena pouze pro počítače používající systém Windows XP s aktualizací SP1. Součásti, které jsou zahrnuty v sadě Advanced Networking Pack, obsahuje aktualizace Service Pack 2 (SP2) systému Windows XP. Proto není po instalaci aktualizace SP2 nutné samostatně instalovat sadu Advanced Networking Pack. Brána firewall pro připojení k Internetu IPv6 však byla nahrazena integrovanou podporou protokolu IPv6 v nové bráně firewall systému Windows.

Sada Advanced Networking Pack pro systém Windows XP

Sada Advanced Networking Pack pro systém Windows XP aktualizuje protokol IPv6 a nainstaluje bránu firewall pro připojení k Internetu pro protokol IPv6. Ve výchozím stavu nejsou po instalaci této aktualizace v bráně firewall automaticky otevřeny žádné porty. Sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP použijte, pokud máte software, který tuto funkci vyžaduje, nebo pokud chcete vyvinout vlastní programy používající síťovou infrastrukturu Peer-to-Peer systému Windows.
Zpět na začátek

Stažení a instalace sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP SP1

Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web Windows Update společnosti Microsoft a pak nainstalujte aktualizaci 817778:Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout ze služby Stažení softwaru nebo z katalogu systému Windows Update za účelem nasazení do více počítačů. Jestliže chcete tuto aktualizaci získat pro pozdější instalaci, vyhledejte identifikační číslo tohoto článku v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání.

Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače z katalogu systému Windows Update nebo Microsoft Update
Služba Stažení softwaru


Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Soubor ke staženíStažení balíčku WindowsXP-KB817778-x86-CSY.exe
Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, spusťte stažený soubor pomocí příslušných instalačních přepínačů.

Instalační přepínače


Tento balíček aktualizací podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program.
Chcete-li například nainstalovat aktualizaci bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windowsxp-kb817778-x86-csy.exe /u /q
Jestliže chcete aktualizaci nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsxp-kb817778-x86-csy.exe/z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazu.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS).

Další informace o službě SUS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

Instalace sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP

Chcete-li nainstalovat sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k systému Windows jako správce.
 2. Pokud je v počítači nainstalován produkt Windows XP Peer-to-Peer Update Beta, odeberte jej.
 3. Spusťte program Průzkumník Windows a pak otevřete složku obsahující instalační soubor, který jste stáhli.
 4. Spusťte instalační program. Tento krok provedete poklepáním na spustitelný soubor (EXE).
 5. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte do počítače sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP.
 6. Po dokončení instalačního programu restartujte počítač.
Zpět na začátek

Odebrání sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP

Chcete-li odebrat sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů klepněte na položku Sada Advanced Networking Pack pro systém Windows XP a pak na tlačítko Odebrat.
 4. Podle pokynů na obrazovce odeberte z počítače sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP.
 5. Po dokončení instalačního programu restartujte počítač.
Správci mohou k odebrání této sady použít také nástroj Spuninst.exe. Soubor programu Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB817778$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Tichý režim bez uživatelské interakce.
Zpět na začátek

Ověření instalace sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP

Chcete-li ověřit, zda je nainstalována sada Advanced Networking Pack pro systém Windows XP, porovnejte soubory v počítači s následujícími informacemi o souborech nebo ověřte, zda existuje hodnota DWORD Installed a je nastavena na hodnotu 1 v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB817778
Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Datum    Čas  Verze       Velikost  Název souboru ---------------------------------------------------------- 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   95 232 6to4svc.dll 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   31 232 Inetmib1.dll 30. 6. 2003 17:56           3 397 Ip6fw.inf 30. 6. 2003 20:35 5.1.2600.1240   29 952 Ip6fw.sys 30. 6. 2003 20:35 5.1.2600.1240   49 152 Ip6fwapi.dll 30. 6. 2003 20:35 5.1.2600.1240   16 384 Ip6fwcfg.dll 30. 6. 2003 20:35 5.1.2600.1240   40 448 Ip6fwhlp.dll 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   79 872 Iphlpapi.dll 30. 6. 2003 20:30 5.1.2600.1240   48 640 Ipv6.exe 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   54 272 Ipv6mon.dll 30. 6. 2003 17:56           6 157 Netip6.inf 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   71 168 Netoc.dll 30. 6. 2003 20:10           9 328 Netoc.inf 30. 6. 2003 20:33 5.1.2600.1240   83 456 Netsh.exe 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   109 056 P2p.dll 30. 6. 2003 17:56           6 592 P2p.inf 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   79 872 P2pgasvc.dll 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   294 912 P2pgraph.dll 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   81 408 P2pnetsh.dll 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   494 080 P2psvc.dll 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   45 568 Pnrpnsp.dll 12. 6. 2003 20:36 2.1.4701.0    151 552 Sqldb20.dll 12. 6. 2003 20:36 2.1.4701.0    462 848 Sqlqp20.dll 12. 6. 2003 20:36 2.1.4701.0    110 592 Sqlse20.dll 30. 6. 2003 20:30 5.1.2600.1240   203 008 Tcpip6.sys 30. 6. 2003 20:35 5.1.2600.1240   11 776 Tunmp.sys 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   70 656 Ws2_32.dll 10. 7. 2003 16:19 5.1.2600.1240   13 312 Wship6.dll 30. 6. 2003 17:49 5.1.2600.1240   172 544 Xpob2res.dll 30. 6. 2003 20:38 5.1.2600.1240   26 624 Npcustom.dll 
Zpět na začátek

Součást Peer-to-Peer Networking systému Windows XP

Součást Windows Peer-to-Peer Networking je vývojová platforma určená k vytváření aplikací typu P2P pro počítače se systémem Windows XP. Vývojáři programů mohou pomocí výkonných osobních počítačů připojených k Internetu vytvářet skvělé distribuované aplikace nebo zdokonalit existující programy na spolupráci novými a užitečnými způsoby.

Součást Windows Peer-to-Peer Networking povoluje protokol IPv6 a bránu IPv6 ICF (pokud již nejsou v počítači povoleny) a otevře porty 3587 (TCP) a 3540 (UDP) brány IPv6 ICF.

Pokud nainstalujete sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP a povolíte v počítači nepovinnou síťovou součást Windows Peer-to-Peer Networking, povolíte tím následující technologie:
 • Rozlišení názvů Windows Peer-to-Peer Networking

  Poskytovatel názvového prostoru PNRP (Peer Name Resolution Protocol) nabízí rozhraní API umožňující při komunikaci peer-to-peer převod názvů na koncové body (adresa IPv6 nebo číslo portu).
 • Windows Peer-to-Peer Networking Graphing

  Technologie Graphing umožňuje efektivní vícebodovou komunikaci mezi sadou úzce svázaných dvojic počítačů komunikujících v režimu peer-to-peer. Tato technologie dovoluje programům používat vlastní modely zabezpečení a mechanismy překladu adres IP.
 • Windows Peer-to-Peer Networking Grouping

  Nad vrstvou grafu se ve výchozím nastavení nachází vrstva zabezpečení označovaná jako seskupení. Vrstva zabezpečení definuje model zabezpečení používaný při vytváření skupin, předávání výzev k připojení a při vlastním připojování ke skupinám. Seskupení navíc využívají protokol rozlišení názvů PNRP a umožňují sdílení téhož grafu mezi více programy.
 • Správce identit Windows Peer-to-Peer Networking

  Správce identit umožňuje vytváření a použití identit typu peer-to-peer v protokolu PNRP a v seskupeních.
Zpět na začátek

Povolení součásti Windows XP Peer-to-Peer Networking

Chcete-li povolit součást Windows XP Peer-to-Peer Networking, postupujte takto.

Poznámka: Před povolením nepovinné součásti Windows Peer-to-Peer Networking je třeba do počítače nainstalovat sadu Advanced Networking Pack pro systém Windows XP, pokud již není nainstalována.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému. Spustí se Průvodce součástmi systému Windows.
 4. Klepněte na položku Síťové služby (ale nerušte zaškrtnutí políčka) a pak klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. Zaškrtněte políčko Rovnocenné počítače a klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Podle pokynů na zbývajících stránkách průvodce nainstalujte součást do počítače.
Zpět na začátek

Zakázání součásti Windows XP Peer-to-Peer Networking

Chcete-li zakázat součást Windows XP Peer-to-Peer Networking, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému. Spustí se Průvodce součástmi systému Windows.
 4. Klepněte na položku Síťové služby (ale nerušte zaškrtnutí políčka) a pak klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Rovnocenné počítače a klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Podle pokynů na zbývajících stránkách průvodce odeberte součást z počítače.
Poznámka: Pokud je povolena brána IPv6 ICF, budou po zakázání součásti Windows Peer-to-Peer Networking porty 3587(TCP) a 3540 (UDP) automaticky uzavřeny.

Zpět na začátek

Přenosová technologie IPv6 Teredo NAT

IPv6 je nová generace protokolu Internet Protocol, který umožňuje komunikaci mezi skupinami sítí různého typu. IPv6 Teredo je přenosová technologie, která umožňuje využít protokol IPv6 k automatickému tunelovému propojení hostitelů rozmístěných na jednom nebo více zařízeních IPv4 NAT.

Tok dat protokolu IPv6 mezi hostiteli Teredo lze přenášet mezi zařízeními NAT díky zapouzdření dat do zpráv protokolu IPv4 UDP (User Datagram Protocol). Pokud zařízení NAT podporuje převod portů UDP, podporuje také technologii Teredo. Jedinou výjimkou jsou symetrická zařízení NAT. Použití symetrických zařízení NAT není podporováno. V současné době se symetrická zařízení NAT používají jen výjimečně.

Implementace technologie IPv6 Teredo společností Microsoft je založena na verzi 8 Internetového konceptu skupiny IETF (Internet Engineer Task Force) „Teredo: tunelové propojení protokolu IPv6 přes protokol UDP prostřednictvím zařízení NAT“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).). Technologie Teredo umožňuje jiným hostitelům v síti Internet přímo komunikovat s vaším počítačům, a povoluje tak přímou komunikaci klientů přes Internet v režimu peer-to-peer.

Sada Advanced Networking Pack pro systém Windows XP zahrnuje následující součásti přenosové technologie NAT IPv6 Teredo:
 • Klient Teredo

  Klient Teredo je hostitel, kterému lze přiřadit adresu Teredo, může spravovat mapování NAT a odesílat a přijímat data protokolu IPv6 tunelovým propojením v síti Internet využívající protokol IPv4. Klienti Teredo předávají inicializační pakety mapování NAT mezi klienty a uzly Teredo v Internetu s využitím protokolu IPv6.
 • Přenosový uzel Teredo specifický pro hostitele

  Přenosový uzel Teredo specifický pro hostitele je hostitel, který předává pakety mezi klienty Teredo a uzly v Internetu s protokolem IPv6.
Poznámka: Sada Advanced Networking Pack pro systém Windows XP v současné době podporuje pouze klienty Teredo. Konfigurace přenosového uzlu Teredo specifického pro hostitele se nastavuje automaticky podle potřeby. Aby mohly uzly sítě Internet s protokolem IPv6 poskytovat služby přenosového uzlu Teredo specifického pro hostitele a navazovat spojení s klienty Teredo nebo používat veřejné přenosové uzly Teredo, musí být vybaveny sadou Advanced Networking Pack pro systém Windows XP. Pokud není veřejný přenosový uzel Teredo k dispozici, klienti Teredo, kteří se připojují k hostitelům s protokolem IPv6 nekompatibilním se sadou Advanced Networking Pack pro systém Windows XP, musí v některých případech používat protokol IPv4.

Zpět na začátek

Konfigurace klienta IPv6 Teredo

Při instalaci sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP je počítač automaticky konfigurován tak, aby umožňoval spuštění klienta Teredo. Obvykle není nutné tuto konfiguraci měnit. Pokud však musíte změnit výchozí nastavení, použijte nástroj příkazového řádku netsh interface ipv6. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  netsh
  interface
  ipv6
Chcete-li konfigurovat klienta IPv6 Teredo, použijte příkaz set teredo na příkazovém řádkunetsh interface ipv6. Příkaz set teredo používá následující syntaxi:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[název_serveru=]název_hostitele | adresa_IPv4 | default] [[RefreshInterval=]hodnota | default][[ClientPort=] nastavená hodnota | default
Následuje přehled parametrů, které lze použít v příkazu set teredo:
 • type: Určuje jednu z následujících možností:
  • disabled: Zakáže službu Teredo.
  • client: Povolí klienta Teredo.
  • enterpriseclient: Povolí klientovi Teredo práci ve spravované síti.
 • Název_serveru: Určuje název nebo adresu IPv4 serveru Teredo.
 • RefreshInterval: Určuje interval aktualizace klienta Teredo (v sekundách).
 • ClientPort: Umožňuje uživateli určit port UDP. Pokud tuto možnost nepoužijete, určí port UDP počítač.
Další informace o situacích vyžadujících použití možností enterpriseclient a ClientPort najdete v části Další informace o postupu konfigurace zařízení NAT.

Další informace o příkazu netsh najdete v Nápovědě a odborné pomoci pro systém Windows XP. Postup: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nápověda a odborná pomoc, zadejte příkaz using netsh do pole Hledat a stisknutím klávesy ENTER zobrazte témata.

Zpět na začátek

Spolupráce služby NAT a technologie IPv6 (Internet Protocol verze 6) Teredo

Teredo je technologie protokolu IPv6, která zajišťuje propojení koncových uzlů IPv6 přenosem zařízení NAT. Vzhledem k vysokému počtu typů zařízení NAT dodávaných různými výrobci však není zaručena správná funkčnost technologie Teredo se všemi zařízeními NAT. Následující zařízení NAT byla důkladně otestována a bylo zjištěno, že jsou s technologií Teredo kompatibilní:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1
D-Link DI-713 s verzí firmwaru 2.53b9
NETGEAR RP614
NETGEAR RP114
NETGEAR MR314
NETGEAR FVS318
Microsoft MN-100 Wired Base Station
Siemens SpeedStream 2602 NAT Router
SMC 7004VBR
SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3
3Com 3C855
Sdílení připojení k Internetu systému Windows XP
Následující zařízení lze aktualizovat tak, aby umožňovala práci s technologií Teredo:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
Následující zařízení lze konfigurovat pro práci s technologií Teredo:
Microsoft Broadband Wireless Base Station - MN-500
Pokud vaše zařízení NAT není v seznamu uvedeno, neznamená to, že technologie Teredo s ním nebude pracovat. K ověření správné funkce technologie Teredo můžete použít nástroj příkazového řádku netsh interface ipv6. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh interface ipv6 show teredo
  Výstup bude obsahovat seznam popisující aktuální stav technologie Teredo. Pokud klient nemůže technologii Teredo používat, bude v poli State (Stav) uvedena hodnota Offline a v poli Error (Chyba) další informace popisující, proč klient nemůže technologii Teredo použít. V některých případech lze dosáhnout funkčnosti technologie Teredo změnou konfigurace zařízení.
Další informace o konfiguraci zařízení NAT najdete v části Další informace o postupu konfigurace zařízení NAT.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Zpět na začátek

Další informace o postupu konfigurace zařízení NAT

Podpora standardu UPnP

Některá zařízení podporují standard UPnP (Universal Plug and Play). Jedná se o konfigurační protokol podporovaný mnoha zařízeními. Klient Teredo se pokouší o automatickou konfiguraci zařízení NAT, která podporují standard UPnP, ale jinak neumožňují práci s tokem dat Teredo. Tento proces probíhá automaticky. Není třeba nastavovat žádné další konfigurační parametry. Každé zařízení NAT je však jiné a některá zařízení mohou standard UPnP podporovat pouze tehdy, jestliže uživatel tuto podporu povolí. Chcete-li zjistit, zda dané zařízení podporuje standard UPnP, nahlédněte do dokumentace dodávané se zařízením NAT.

Parametr ClientPort

V některých případech lze také ručně nastavit port UDP, který má klient Teredo používat. Některá zařízení NAT vyžadují, aby síťové programy používaly pro všechna připojení stejný port. Pokud se zdá, že vaše zařízení NAT technologii Teredo blokuje, můžete nastavit konkrétní port pomocí možnosti ClientPort popsané dříve v části Konfigurace klienta IPv6 Teredo. Číslo portu může mít libovolnou hodnotu od 1024 do 65356.

Parametr EnterpriseClient

Pokud je počítač členem podnikové domény nebo je zjištěna brána firewall, je klient Teredo automaticky deaktivován. Chcete-li technologii Teredo používat v podnikové síti, obraťte se před použitím možnosti EnterpriseClient na správce sítě. Toto nastavení potlačuje obvyklé chování a pokouší se povolit v klientském počítači technologii Teredo i v případě, že je klient členem domény.

Zpět na začátek

Povolení brány IPv6 ICF

Při instalaci sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP se instaluje protokol IPv6 a brána firewall pro připojení k Internetu pomocí protokolu IPv6 (IPv6 ICF), tyto součásti však dosud nejsou povoleny. Pokud je povolen protokol IPv6, je pro všechna síťová připojení automaticky povolena brána IPv6 ICF. Brána IPv6 ICF je oddělená od brány IPv4 ICF dodávané se systémem Windows XP, ve složce síťových připojení proto nelze zobrazit informace o konfiguraci brány IPv6 ICF a její statistické údaje. V této složce lze zobrazit pouze informace o bráně IPv4 ICF.

Brána IPv6 ICF nabízí následující možnosti:
 • Stavové filtrování odchozích dat
 • Nevyžádaná příchozí data jsou automaticky zrušena bez zásahu uživatele
 • Konfigurace portů

  Při instalaci sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP brána IPv6 ICF zablokuje všechny příchozí porty. Když povolíte volitelnou součást Windows Peer-to-Peer Networking, dojde k otevření portů 3540 (UDP) a 3587 (TCP) pro příchozí data. V případě potřeby můžete pro příjem nevyžádaných dat ze sítě ručně konfigurovat další porty. Provozujete-li například webový server podporující protokol IPv6, můžete konfigurovat bránu IPv6 ICF tak, aby umožňovala příjem nevyžádaných dat protokolu IPv6 na portu TCP 80.
 • Konfigurace protokolu ICMP

  V případě potřeby lze konfigurovat možnosti protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol).
 • Protokolování informací

  Změnou konfigurace lze nastavit protokolování zrušených paketů, úspěšných připojení nebo obou typů záznamů. Protokoly vám mohou pomoci při řešení problémů se zabezpečením a výkonem.
Další informace o postupu při konfigurování brány IPv6 ICF naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Zpět na začátek

Ruční povolení brány IPv6 ICF

Brána IPv6 ICF je povolena automaticky při povolení protokolu IPv6 v počítači. Není třeba provádět žádné další akce. Pokud však bránu IPv6 ICF deaktivujete, můžete ji ručně aktivovat.

Chcete-li povolit bránu IPv6 ICF, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému. Spustí se Průvodce součástmi systému Windows.
 4. Klepněte na položku Síťové služby (ale nerušte zaškrtnutí políčka) a pak klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. Zaškrtněte políčko IPv6 Internet Connection Firewall a klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte součást do počítače.
Zpět na začátek

Zakázání brány IPv6 ICF

Chcete-li zakázat bránu IPv6 ICF, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému. Spustí se Průvodce součástmi systému Windows.
 4. Klepněte na položku Síťové služby (ale nerušte zaškrtnutí políčka) a pak klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka IPv6 Internet Connection Firewall a klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Podle pokynů na obrazovce odeberte součást z počítače.
Zpět na začátek

Známé problémy

 • Problémy s připojením pomocí protokolu IPv6 při použití nesprávného nastavení brány firewall

  Při nesprávném nastavení brány ICF pro protokol IPv4 nebo brány ICF pro protokol IPv6 mohou vzniknout problémy s připojením. Chcete-li tomuto chování zabránit, aktualizujte nastavení brány firewall zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku:
  netsh interface ipv6 set teredo client
 • Porty součásti Windows XP Peer-To-Peer nejsou při instalaci nového síťového adaptéru otevřené.

  Pokud je v počítači nainstalována součást Windows XP Peer-to-Peer Update Beta a před instalací sady Advanced Networking Pack pro systém Windows XP ji neodeberete, při instalaci nového síťového adaptéru nedojde k otevření portů potřebných pro síťovou infrastrukturu Peer-To-Peer systému Windows XP. Příčinou tohoto chování je skutečnost, že v produktu Windows XP Peer-to-Peer Update Beta se porty neotevírají globálně. Chcete-li problém vyřešit, zakažte a poté znovu povolte součást Peer-to-Peer Networking systému Windows XP.
 • Účet Guest nemůže používat síťový program Windows XP Peer-To-Peer.

  Chcete-li používat síťovou infrastrukturu Peer-To-Peer systému Windows XP, musíte se přihlásit pod jiným uživatelským účtem než účtem Guest.
 • Některé aplikace, například Microsoft Internet Explorer, mohou po povolení protokolu IPv6 přestat rozlišovat názvy domén na základě informací ze serverů DNS (Domain Name System). Z toho důvodu se může stát, že nebudete mít přístup k některým webovým serverům. Tento problém může vzniknout v situaci, kdy je server DNS dotázán na záznam jiného typu než A a server vrátí autoritativní odezvu s kódem NXDOMAIN nebo NAME_ERROR (kód odezvy, neboli RCODE s hodnotou, 3), i když na tomto serveru DNS existuje pro dotazovaný název záznam typu A (záznam hostitele IPv4). Hodnota NXDOMAIN nebo NAME_ERROR obsažená v odezvě je interpretována jako „pro daný název neexistují záznamy žádného typu“. Společnost Microsoft zjistila, že software některých serverů DNS nepodporuje záznamy typu AAAA (záznamy protokolu IPv6) a nesprávně vrací odezvu NXDOMAIN i v případě, že pro daný server existuje záznam typu A.

  Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  815768 Aplikace nerozlišuje některé názvy domén (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Brána IPv4 ICF v systému Windows XP nefiltruje tok dat protokolu IPv6. Chcete-li zajistit filtrování toku dat protokolu IPv6, je nutné použít bránu IPv6 ICF dodávanou se sadou Advanced Networking Pack.
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o protokolu IPv6 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o technologii Teredo najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 817778 - Poslední kontrola: 12/08/2015 02:24:58 - Revize: 8.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbwindowsupdate kbregistry kbqfe kbnetwork atdownload kbhotfixserver KB817778
Váš názor