Při prvním přesunutí z oblasti textu pomocí klávesy TAB dojde k neočekávanému spuštění události OnChange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:817979
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po stisknutí klávesy TAB v TEXTAREA ovládacího prvku na webové stránce událost je aktivována Při změně Přestože obsah ovládacího prvku nebyly změněny. To znamená Internet Explorer nesprávně zjistí změnu došlo k v ovládacím prvku TEXTAREA Přestože provedena žádná změna.
Příčina
Tento problém nastane nastavit text TEXTAREA ovládacího prvku pomocí skriptu a platí některá z následujících podmínek:
 • Text obsahuje pouze řádek podávání znak ("chr(10)" nebo "\n").
 • Text obsahuje line feed znaků ("chr(10)" nebo "\n") a znak konce řádku return("chr(13)" nebo "\r") v uvedeném pořadí konkrétní znak.
V této situaci Internet Explorer nesprávně zpracovává text ovládacího prvku TEXTAREA. V důsledku toho události Při změně je, přestože obsah objektu nezměnily.
Řešení

Internet Explorer 6.0 Service Pack 1K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.Globální verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version     Size    File name  ---------------------------------------------------------  03-Apr-2003 17:44 6.0.2800.1184  2,787,840 Mshtml.dll

Internet Explorer 5.01 Service Pack 3Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není použití tento problém, doporučujeme počkat na další aplikaci Internet Explorer 5.01 aktualizaci service pack 4, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel podpory pro produkty společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci. Globální verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version     Size    File name  ---------------------------------------------------------  02-Apr-2003 23:53 5.0.3517.200  2,356,496 Mshtml.dll

Jak potíže obejít
Tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících jako situace:
 • Před řádek podávání znak v ovládacím prvku TEXTAREA použít znak konce řádku vratky. Znázorňuje řešení byla dříve v tomto článku zobrazeny například následující kód:
   <HTML><HEAD></HEAD>	<BODY >	<TEXTAREA id="TEXTAREA1" name="TEXTAREA1" OnChange="test()" style="width:400px;height:80px"></TEXTAREA><script language="JScript">var str="A" + "\r"+"\n" + "B";document.all("TEXTAREA1").value=str;function test(){alert("OnChange fired");}</script>	</BODY></HTML>
 • Nastavit globální příznak. Například:
  var flag = true;function test(){//Workaround	if(flag == true)	{		window.event.cancel = true;		flag = false;	}		else		alert('OnChange fired');}
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aplikaci Microsoft Internet Explorer.
Další informace

Postup reprodukce problému

 1. Vložte následující kód v programu Poznámkový blok a uložte jej jako TEXTAREA.htm.
  <HTML><HEAD></HEAD>	<BODY >	<TEXTAREA id="TEXTAREA1" name="TEXTAREA1" OnChange="test()" style="width:400px;height:80px"></TEXTAREA><script language="JScript">var str="A" + "\n" + "B";document.all("TEXTAREA1").value=str;function test(){alert("OnChange fired");}</script>	</BODY></HTML>
 2. Poklepejte na TEXTAREA.htm otevřít v aplikaci Internet Explorer.
 3. Klepněte dovnitř TEXTAREA ovládací prvek a stisknutím klávesy TAB. Zobrazí se zpráva "Aktivována při změně".
Ukázky programů jsou společností Microsoft poskytovány pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené ani předpokládané, včetně předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Pokud máte zkušenosti s programováním omezený, můžete kontaktovat partnera s certifikátem Microsoft nebo služby Advisory. Na další informace těchto webech společnosti Microsoft:

Microsoft Certified Partner - https://partner.microsoft.com/global/30000104

Služba Microsoft zpravodaje - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici a o možnostech kontaktování společnosti Microsoft na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 817979 - Poslední kontrola: 02/10/2014 05:50:39 - Revize: 1.7

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.01

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB817979 KbMtcs
Váš názor