Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

POSTUPY: Zavedení aplikací, které jsou vyrobeny v rozhraní .NET Framework

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:818016
Souhrn
Tento článek popisuje důležitá pro zavedení aplikací, které jsou vytvořeny na rozhraní .NET Framework. To je jedna z řady článků, které obsahují podrobné informace pro aplikace, které jsou vytvořeny na rozhraní .NET Framework.

Následující články v této řadě:
818016POSTUPY: Zavedení aplikací, které jsou vyrobeny v rozhraní .NET Framework
818013POSTUPY: Podpora aplikací, které jsou vyrobeny v rozhraní .NET Framework
818015POSTUPY: Ladění a měřítko výkonu aplikací, které jsou vyrobeny v rozhraní .NET Framework
818014POSTUPY: Secure aplikace, které jsou vyrobeny v rozhraní .NET Framework
back to the top

Vytvořit soubor souboru web.config pro aplikaci ASP.NET

Soubor web.config je soubor XML, který obsahuje nastavení specifické pro aplikace, které přepíší výchozí hodnoty systému. Zatímco většina ASP aplikace, které jsou vytvořeny na rozhraní .NET Framework jsou nasazeny pomocí souboru web.config, soubor web.config je volitelné. Bude pravděpodobně třeba vytvořit soubor web.config, který přepsat výchozí nastavení na základě aplikacemi.

Další informace o vytvoření souboru web.config pro aplikaci, která již nemá jeden získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
815178Vytvoření souboru web.config soubor pro aplikaci ASP.NET
back to the top

Úprava konfigurace aplikace ASP.NET

Všechny systémy, které kdy byl nasazen rozhraní .NET Framework mají nastavení konfigurace technologie ASP.NET celého systému, které jsou definovány v prvku <system.web> v souboru Machine.config. Tato nastavení můžete upravit (často, je nutné upravit nastavení) na základě aplikacemi.

Další informace o přepsání nastavení konfigurace výchozí rozhraní.NET Framework pro určitou aplikaci získáte v následujících článcích v databázi Microsoft Knowledge Base:
307626Konfigurace technologie ASP.NET informace: Přehled
815178POSTUPY: Úpravy konfigurace aplikace ASP.NET
back to the top

Určení, pokud klientské systémy snoubí minimální požadavky pro instalaci rozhraní .NET Framework

Před nasazením aplikace, které jsou vytvořeny v systému klienta, které systém musí mít určité softwarové součásti nainstalovány opravy a rozhraní .NET Framework. Většina klientských systémů požadavkům. Však bude pravděpodobně třeba ručně ověřte, zda je určitý systém připraven přijímat redistributables rozhraní .NET Framework.

Další informace o nasazení do klientských systémů rozhraní.NET Framework naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815177POSTUPY: Zjištění, zda klientovi se snoubí minimální požadavky pro instalaci rozhraní .NET Framework
back to the top

Určení, pokud Server System snoubí minimální požadavky pro instalaci rozhraní .NET Framework

Před nasazením aplikace, které jsou vytvořeny na rozhraní .NET Framework na server na serveru musí být nainstalovány opravy a určité softwarové součásti. Většina serverových systémů požadavkům. Však bude pravděpodobně třeba ručně ověřte, zda je určitý systém připraven přijímat redistributables rozhraní .NET Framework.

Další informace o implementaci rozhraní.NET Framework do serverových systémů naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815176POSTUPY: Zjistit, zda server snoubí minimální požadavky pro instalaci rozhraní .NET Framework
back to the top

Selektivně povolit a zakázat funkce technologie ASP.NET ve službě IIS


Rozhraní .NET Framework nainstalovaná v počítači serveru se systémem Internetová informační služba (IIS), technologie ASP.NET je automaticky povoleno pro virtuální servery. Však není vhodné tuto konfiguraci. K počítači serveru se službou IIS 5.0 jsou zavedeny nové ASP webových aplikací, které jsou vytvořeny na rozhraní .NET Framework, můžete určit, které virtuální servery a adresáře podporují technologii ASP.NET a virtuální servery, které nemají.

Další informace o povolení a zakázání funkcí technologie ASP.NET pro virtuální servery a adresáře ve službě IIS 5.0 získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
815175POSTUPY: Selektivně povolit nebo zakázat funkce technologie ASP.NET ve službě IIS
back to the top

Konfigurace vlastních chybových zpráv pro aplikace ASP.NET

Mnoho serverů IIS výchozí chybovou zprávu zobrazení jednoduché stránky nebo správce oznámení změnit. Pokud počítač serveru spuštěna služba IIS 5.0 má vlastní chybové zprávy a ASP webovou aplikaci, která je integrována v rozhraní .NET Framework je zavést do počítače serveru, chyby v aplikaci ASP.NET nepoužívejte vlastní chybové zprávy služby IIS 5.0 Pokud je aplikace nakonfigurována zvláště chcete-li tak učinit.

Další informace o konfiguraci vlastních chybových zpráv aplikací ASP, které jsou založeny na rozhraní .NET Framework získáte v následujících článcích v databázi Microsoft Knowledge Base:
306355Vytvoření vlastní chybová hlášení stránky v aplikaci ASP.NET pomocí Visual C# .NET
308132Vytvoření vlastní chybová hlášení stránky v aplikaci ASP.NET pomocí jazyka Visual Basic .NET
back to the top

Vytvořit specifické pro aplikace a nastavení konfigurace specifické pro adresář v aplikaci ASP.NET

Nejběžnějším způsobem přepsat výchozí nastavení systému pro celou aplikaci ASP.NET je vytvořit nebo upravit soubor web.config pro danou aplikaci. Avšak změny konfigurace často musí platí pouze pro určité soubory nebo složky v aplikaci. Omezit oblast působnosti změn konfigurace dvěma způsoby:
  • Přidat prvek <location>konfiguraci do souboru Machine.config do souboru web.config.

    - nebo -
  • Přidat další soubory Web.config podsložky.
Další informace o způsobu použití změny, které mají vliv na aplikace a adresáře naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815174POSTUPY: Vytvoření aplikace a nastavení konfigurace specifické pro adresář v aplikace ASP.NET
back to the top

Konfigurace správce stavu pro aplikace platformy ASP.NET

Technologie ASP.NET obsahuje nové funkce pro správu státu relace. Relace stavu v technologii ASP.NET je nakonfigurováno pomocí souboru web.config aplikace ASP.NET. Několik možností správy státu relace jsou k dispozici v technologii ASP.NET. Tyto možnosti zahrnují režimu (inproc, stát server, SQL Server), cookieless stavu řízení, mimo - proces režimu stateserver a nastavení portu. Další informace o správě stav relace ASP.NET naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
307626INFORMACE: Přehled konfigurace technologie ASP.NET
back to the top

Vytvoření a zavedení balíčku nasazení zásady zabezpečení .NET

Rozhraní .NET Framework zavádí zásady zabezpečení. Zásady zabezpečení je nový způsob řízení prostředků, že aplikace mohou získat přístup k systému. Definuje aplikace povolení na základě umístění nebo zdrojové aplikace. Jako správce můžete určit zásady zabezpečení na základě v počítači. Balíčky nasazení je však můžete použít jako metodu více proporcionálních pro zavádění a správě zásad zabezpečení ve službě Active Directory prostředích.

Další informace o vytváření a zavádění zásady zabezpečení .NET pomocí balíčky nasazení získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
815173POSTUPY: Vytvořit a nasadit nasazení balíčku zásady zabezpečení .NET
back to the top

Přenést web aplikaci ASP s technologií ASP.NET A přitom zachovat stávající názvy souborů

Technologie ASP.NET nabízí mnoho výhod přes dřívější skriptovací prostředí ASP 3.0. Konkrétně aplikací prostředí ASP, které jsou založeny na rozhraní .NET Framework nabízejí lepší výkon, škálovatelnost a spolehlivost. Mnoho nové aplikace ASP, které jsou postaveny na rozhraní .NET Framework v důsledku toho jsou skutečně inovace existujících aplikací ASP 3.0.

Jeden z výzev upgradu aplikace z ASP 3.0 a ASP.NET je, že dvě prostředí použít různé přípony názvů. Ve výchozím nastavení používá ASP 3.0 přípony názvů souborů s příponou ASP. Technologie ASP.NET používá však přípony názvů souborů ASPX. Ačkoli různé přípony názvů povolit dvě aplikace umístit do jedné složky, vyžadují záložky a hypertextové odkazy, které chcete změnit dříve, než aplikace ASP 3.0 je offline.

Další informace o přenesení ze ASP 3.0 ASP.NET při použití stejné názvy souborů získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
815172POSTUPY: Přesunout webové aplikaci ASP s technologií ASP.NET A přitom zachovat existující přípony názvu souborů
back to the top

Konfigurace aplikace ASP.NET pomocí stejného ověřování a autorizace jako existující webovou aplikaci ASP

Technologie ASP.NET obsahuje více flexibilní a složitější ověření a autorizaci systémy než ASP 3.0. Podle výchozího nastavení můžete pouze systém Windows používat ověření ověřování aplikace ASP 3.0. Povolení můžete také řídit pouze pomocí oprávnění systému souborů NTFS.

Technologie ASP.NET podporuje ověřování systému Windows a může zosobnit koncového uživatele téměř stejným způsobem, který ASP 3.0. Ve výchozím nastavení však toto nastavení není povoleno.

Další informace o konfiguraci aplikace ASP.NET k ověřování a autorizace uživatelů způsobem, který je podobný způsob existující aplikace ASP 3.0 provádí tuto získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
815171JAK Konfigurovat aplikace ASP.NET pomocí stejná pověření jako ASP 3.0 aplikace
back to the top

Nasazení aplikace ASP.NET Web pomocí příkazu XCopy nasazení

Vaše webové aplikace technologie ASP.NET je možné zavést pomocí nástroje příkazového řádku xcopy systému MS-DOS. Je však vhodné zavést projektu namísto použití příkazu xcopy. Jako u příkazu Copy Projectxcopy neprovádí registrovat nebo ověřit umístění sestavení. Také pro webové projekty xcopy nekonfiguruje automaticky nastavení adresáře služby IIS. Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
326355POSTUPY: Zavedení aplikace ASP.NET Web pomocí Xcopy nasazení
back to the top

Nastavení více webové služby a aplikace ASP.NET Web

Pro většinu použití technologie ASP.NET jeden server může zpracovávat všechny požadavky v časovém limitu. Mnoho prostředí musí však nasadit více serverů, ke zpracování konzistentně vysoké objemy provozu, k podpoře aplikací náročné na výkon procesoru, reagovat na náhlé roztržení v provozu, nebo požadavkům redundance.
Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
815162POSTUPY: Nastavení Multi-Server ASP.NET, webové aplikace a webové služby
back to the top
Odkazy
Na Další informace o tom, jak zavádět aplikace, které jsou vytvořeny na rozhraní .NET Framework a o provázání .NET naleznete následujících webech společnosti Microsoft:

Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
308488INFORMACE: Stažení a instalace rozhraní .NET Framework


back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 818016 - Poslední kontrola: 06/01/2007 02:51:39 - Revize: 2.6

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1

  • kbmt kbweb kbdeployment kbhowtomaster KB818016 KbMtcs
Váš názor