Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Řešení problémů s připojením k webu Windows Update nebo Microsoft Update

ÚVOD
Tento podrobný článek popisuje řešení potíží, k nimž může dojít při pokusu o připojení k webu Windows Update nebo Microsoft Update. Při pokusu o připojení k těmto webům se mohou projevit některé z následujících příznaků:
 • Zobrazí se pouze prázdná webová stránka.
 • Při pokusu o stažení souboru z webu počítač přestane reagovat.
 • Zobrazí se chybová zpráva skriptování.
 • Zobrazí se jedna nebo více z následujících chybových zpráv:

  Zpráva 1
  0x80072F78
  Zpráva 2
  Chyba při instalaci závislé součásti
  Zpráva 3
  Došlo k neznámé chybě.
  Zpráva 4
  Rozhodli jste se nestáhnout ovládací prvky softwaru nebo při jejich stažení došlo k potížím a v takovém případě bude pro vás většina webu Windows Update nebo Microsoft Update nedostupná. Chcete-li ovládací prvky stáhnout nyní, klikněte na tlačítko Zkusit znovu.
  Zpráva 5
  Nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer je na úrovni Vysoké. Chcete-li použít web Windows Update nebo Microsoft Update, je třeba pro nastavení zabezpečení použít úroveň Střední. Chcete-li změnit nastavení zabezpečení, postupujte takto: V nabídce Zobrazit na panelu nástrojů vyberte příkaz Možnosti Internetu. Klikněte na kartu Zabezpečení a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Zóna Internetu. Klikněte na položku Střední.
  Zpráva 6
  Aplikace Internet Explorer nemůže otevřít adresu webu. Připojení k serveru nebylo navázáno.
  Zpráva 7
  0x80070641
Chcete-li vyřešit tyto potíže, zkoušejte postupy popsané v tomto článku, dokud se nebudete moci k požadovanému webu úspěšně připojit. Po dokončení postupu se pokuste připojit k webu Windows Update nebo Microsoft Update. Pokud se stále nelze připojit, použijte další postup. Při dokončení těchto postupů se pokuste zjistit příčinu potíží a pak použijte odpovídající řešení.
Další informace
Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.

Ověření nastavení počítače

Ověření nastavení jazyka

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartu Obecné a pak klikněte na položku Jazyky.
 3. Ověřte, zda je v seznamu jazyky zahrnuta jazyková verze operačního systému. Pokud jazyková verze operačního systému není v seznamu zahrnuta, klikněte na tlačítko Přidat, klikněte na příslušný jazyk v seznamu Jazyky a pak třikrát klikněte na tlačítko OK.

Obnovení zabezpečení zóny Internetu

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. V poli Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klikněte na položku Internet, klikněte na položku Výchozí úroveň a pak kliknutím na tlačítko Použít nastavte pro tuto zónu Střední zabezpečení.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání webů Windows Update a Microsoft Update do seznamu důvěryhodných serverů

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. V poli Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klikněte na položku Důvěryhodné servery a pak klikněte na položku Weby.
 4. V dialogovém okně Důvěryhodné servery kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Požadovat ověření v této zóně serverem (https:).
 5. Přidejte následující weby:
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com
 6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK a pak přejděte na web Windows Update nebo Microsoft Update a ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.

Ověření, zda je správně nakonfigurováno nastavení aplikace Internet Explorer

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. V poli Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klikněte na položku Internet a pak klikněte na položku Vlastní úroveň.
 4. V seznamu Zabezpečení klikněte na možnost Povolit v části Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in.
 5. V části Stažení souboru klikněte na položku Povolit.
 6. V části Oprávnění pro jazyk Java klikněte na položku Střední zabezpečení.
 7. V části Spouštění aplikací a souborů pomocí objektu IFRAME klikněte na položku Povolit.
 8. V části Aktivní skriptování klikněte na položku Povolit.

Ověření správnosti nastavení data a času

 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz timedate.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém Vlastnosti data a času klikněte na kartu Datum a čas a pak nastavte správné hodnoty data a času. Postupujte takto:
  1. V poli Datum klikněte v seznamu měsíců na aktuální měsíc.
  2. V seznamu let klikněte na aktuální rok.
  3. V kalendáři klikněte na aktuální datum.
  4. V poli Čas kliknutím vyberte hodinu a pak nastavení upravte pomocí šipek nahoru a dolů. Zopakujte tento postup pro nastavení minut a sekund.
  5. Klikněte na položku dop. nebo odp. a k případné změně nastavení dop. nebo odp. použijte šipku nahoru nebo dolů.
  6. Klikněte na kartu Časové pásmo a potom v seznamu Časové pásmo klikněte na položku odpovídající časovému pásmo pro aktuální umístění.
 3. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

Ověření připojení k Internetu a nastavení místní sítě

Ověření, zda máte k dispozici připojení k Internetu

Před pokusem o přístup k webu Windows Update nebo Microsoft Update se pokuste přihlásit k webu poskytovatele internetových služeb (ISP). U některých poskytovatelů je před připojením k webu pomocí prohlížeče nutné se přihlásit. Po přihlášení k poskytovateli je načten protokol TCP/IP, který zajistí připojení k Internetu. Pro připojení k libovolnému webu je nutné použít relaci TCP/IP.

Zrušení zaškrtnutí políček Automaticky zjišťovat nastavení a Používat skript pro automatickou konfiguraci v nastavení místní sítě

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartu Připojení a pak klikněte na položku Nastavení místní sítě.
 3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políček Automaticky zjišťovat nastavení a Používat skript pro automatickou konfiguracia potom dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Ověření, zda se lze připojit k webům s povoleným protokolem SSL

Počítač pro připojení k webům Windows Update a Microsoft Update používá zabezpečený port HTTP. Chcete-li otestovat, zda je otevřen port 443, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte text https://www.microsoft.com:443 a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. Pokud se nelze připojit k webu .microsoft.com nebo pokud se zobrazí chybová zpráva, je možné, že porte je blokován.

Zjištění, zda soubor nebo program brání v načtení webu Windows Update

Chcete-li zjistit, zda soubor nebo program brání v načtení webu Windows Update, můžete využít nástroj Konfigurace systému k odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače

Vypnutí programů pro odebrání reklamy, webových akcelerátorů a antivirových programů

Před pokusem o připojení k webu Windows Update nebo Microsoft Update vypněte všechny programy pro odebrání reklamy, webové akcelerátory a antivirové programy. Tyto programy mohou způsobovat chyby skriptů.

Oprava souborů

Použití nástroje Kontrola systémových souborů k opravě poškozených souborů systému Windows

K opravě poškozených souborů systému Windows použijte nástroj Kontrola systémových souborů.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
185836 Popis nástroje Kontrola systémových souborů (Sfc.exe)

Registrace knihoven DLL

Poznámka: Následující pokyny předpokládají, že v počítači je spuštěna čistá instalace systému Microsoft Windows XP. V ostatních verzích systému Windows proveďte následující změny cesty k příkazu:
 • V systémech Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition použijte místo adresáře windows\system32 adresář windows\system.
 • V systémech Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows NT použijte místo adresáře windows\system32 adresář winnt\system32.
 • Pokud jste na systém Windows XP upgradovali ze systému Windows NT nebo Windows 2000, použijte místo adresáře windows\system32 adresář winnt\system32.
Je-li operační systém nainstalován na jiné jednotce, než je jednotka C, změňte písmeno jednotky v následujících krocích tak, aby odpovídalo systémové jednotce.
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit a pak postupně zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. Po zadání každého příkazu zavřete okno zprávy RegSvr32 kliknutím na tlačítko OK.

Změna Instalační služby systému Windows do režimu ručního spuštění

Je-li Instalační služba systému Windows zakázána, při pokusu o aktualizaci počítače pomocí služby Windows Update nebo Microsoft Update dojde k chybám. Chcete-li tyto potíže vyřešit, nastavte Instalační službu systému Windows do režimu ručního spuštění. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Instalační služba systému Windows a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné vyberte v části Typ spuštění možnost Ruční a poté klikněte na tlačítko OK.
Po dokončení těchto kroků může Instalační službu systému Windows spustit pouze uživatel nebo závislá služba.

Další analýza

Pokud po dokončení kroků na tomto webu stále dochází k potížím, bude možná třeba získat následující soubory pro další analýzu:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Informace o postupu kontaktování společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:.
Odkazy
Další informace o chybě webu Windows Update nebo webu Microsoft Update naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316524 Při pokusu o přístup k webu systému Windows Update nebo Microsoft Update se zobrazí chybová zpráva Pouze skupina Administrators
326686 Pokud správce systému zakáže přístup k systému Windows Update nebo Microsoft Update, zobrazí se nejméně jedna chybová zpráva
Vlastnosti

ID článku: 818018 - Poslední kontrola: 01/31/2014 21:37:00 - Revize: 9.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev3 kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbhowtomaster KB818018
Váš názor