Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

MS03-020: Červen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Technická aktualizace

5. června 2003: Tento článek byl revidován a do části Známé problémy byly přidány nové informace. V části Informace o instalaci byly opraveny informace týkající se registru a způsobu, jakým se můžete přesvědčit o tom, že aktualizace popsaná v tomto článku je nainstalovaná, v počítačích s jiným systémem než Windows Server 2003.

12. června 2003: Tento článek byl revidován a do části Souhrn byla přidána poznámka o tom, že tato oprava také nastavuje dezaktivační bit u několika ovládacích prvků ActiveX.

Obsah

Souhrn
Společnost Microsoft vydala kumulativní opravu pro aplikaci Internet Explorer. Tato kumulativní oprava zahrnuje aktualizace, které řeší problémy popsané v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
813489 MS03-015: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer
Tato kumulativní oprava řeší rovněž následující nově zjištěné chyby zabezpečení:
 • Chyba přetečení vyrovnávací paměti v knihovně Urlmon.dll, ke které může dojít, protože aplikace Internet Explorer nesprávně určí typ objektu vráceného z webového serveru. Útočník by tuto chybu mohl zneužít ke spuštění libovolného kódu ve vašem počítači. K tomu, aby mohl útočník využít tuto chybu zabezpečení, stačí pouze to, když navštívíte jeho web – nemusíte už provádět žádnou další akci. Útočník může také vytvořit e-mailovou zprávu ve formátu HTML, která by se pokusila tuto chybu zneužít.
 • V knihovně Shdocvw.dll byla zjištěna chyba spočívající v tom, že u dialogového okna pro stažení souboru není použito příslušné blokování. Útočník by tuto chybu mohl zneužít ke spuštění libovolného kódu ve vašem počítači. K tomu, aby mohl útočník využít tuto chybu zabezpečení, stačí pouze to, když navštívíte jeho web – nemusíte už provádět žádnou další akci. Útočník může také vytvořit e-mailovou zprávu ve formátu HTML, která by se pokusila tuto chybu zneužít.
Aby mohl útočník tyto chyby zneužít, musel by vytvořit web obsahující webové stránky speciálně navržené ke zneužití těchto konkrétních chyb. Potom by vás musel přimět k návštěvě takového webu. Pokud by chtěl provést útok pomocí e-mailové zprávy ve formátu HTML, musel by útočník vytvořit speciálně formovaný e-mail a odeslat vám jej.

Poznámky
 • Podobně jako předchozí kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer, která byla vydána s bulletinem číslo MS02-015 (813489), nastaví i tato kumulativní oprava dezaktivační bit u následujících ovládacích prvků ActiveX:

  PopisNázev souboruIdentifikátor CLSIDOdkaz
  Ovládací prvek Microsoft HTML HelpHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  Ovládací prvek ActiveX PluginPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Ovládací prvek Prohlížeč souborů rozhraní DirectXXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Další informace o dezaktivačním bitu získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  240797 Jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Vzhledem k tomu, že tato oprava zabezpečení nastaví dezaktivační bit u ovládacího prvku nápovědy HTML společnosti Microsoft, mohou být v případě, že jste nenainstalovali aktualizovaný ovládací prvek nápovědy HTML ze článku 811630 databáze Microsoft Knowledge, poškozeny odkazy v nápovědě. Další informace naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  811630 Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Podobně jako předchozí kumulativní opravy zabezpečení aplikace Internet Explorer, které byly vydány s bulletiny číslo MS03-004 (810847) a MS02-015 (813489), způsobí i tato kumulativní oprava zabezpečení ukončení funkčnosti metody window.showHelp v případě, že jste nenainstalovali aktualizaci nápovědy HTML. Jestliže jste nainstalovali aktualizovaný ovládací prvek nápovědy HTML z článku 811630 databáze Microsoft Knowledge Base, můžete funkce nápovědy HTML používat i po instalaci této aktualizace. Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  811630 Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o této opravě naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace

Informace o souborech ke stažení

Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web systému Microsoft Windows Update a pak nainstalujte důležitou aktualizaci číslo 818529: Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout ze serveru Microsoft Download Center nebo z katalogu systému Windows Update a implementovat ji do více počítačů. Jestliže chcete získat tuto aktualizaci pro pozdější instalaci do jednoho nebo více počítačů, vyhledejte v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání identifikační číslo tohoto článku. Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
323166 POSTUPY: Stahování aktualizací a ovladačů pro systém Windows z katalogu systému Windows Update
Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci z centra pro stahování Microsoft Download Center, navštivte následující web společnosti Microsoft: Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte být přihlášeni jako správce. Chcete-li tuto aktualizaci stáhnout a nainstalovat, navštivte web Windows Update a nainstalujte si důležitou aktualizaci 818529: Chcete-li nainstalovat staženou verzi této aktualizace, spusťte stažený balíček Q818529.exe a použijte příslušné instalační přepínače. Správci mohou tuto aktualizaci implementovat pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
810796 Dokument White Paper: Dokument White Paper k přehledu služby Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
K ověření, zda byla tato aktualizace nainstalována do počítače, můžete použít také některou z následujících metod:
 • Přesvědčte se, zda je v poli Aktualizované verze v dialogovém okně O aplikaci Internet Explorer uvedena položka Q818529. Poznámka: Tento postup nelze použít v systémech Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition verze 2003, protože pole Aktualizované verze v těchto operačních systémech není tímto balíčkem aktualizováno.
 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači s údaji uvedenými v tomto článku v části Informace o souborech.
 • Přesvědčte se, zda existují následující položky registru.

  Systémy Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition verze 2003:
  Přesvědčte se o přítomnosti hodnoty DWORD
  Installed
  s údajem hodnoty 1 v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB818529
  Všechny ostatní verze systému Windows:
  Přesvědčte se o přítomnosti hodnoty DWORD
  IsInstalled
  s údajem hodnoty 1 v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{f5de1b93-9d38-416b-b09e-aa85a8e84309}

Požadavky

Společnost Microsoft testovala verze systému Windows a aplikace Internet Explorer uvedené v tomto článku, aby zjistila, zda jsou ovlivněny těmito chybami, a aby potvrdila, že aktualizace popsaná v tomto článku uvedené chyby řeší.

Jestliže chcete nainstalovat verze této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6 a systém Windows Server 2003, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.3790.0000) v systému Windows Server 2003 (32bitová nebo 64bitová verze) nebo Windows XP 64-Bit Edition verze 2003.

Jestliže chcete nainstalovat verze této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106) v systému Windows XP 64-Bit Edition verze 2002, Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 s aktualizací Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 6a (SP6a), Windows Millennium Edition (ME) nebo Windows 98 Druhé vydání.

Jestliže chcete nainstalovat verzi této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.2600.0000) v systému Windows XP.

Jestliže chcete nainstalovat verzi této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.5, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 5.5 SP2 (verze 5.50.4807.2300) v systému Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition nebo Windows 98 Druhé vydání.

Jestliže chcete nainstalovat verzi této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.01, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 5.01 SP3 (verze 5.00.3502.1000) v systému Windows 2000 SP3.

Poznámka: Verze systému Windows a aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v tomto článku, jsou v rozšířené fázi cyklu životnosti produktu nebo již nejsou podporovány. Ačkoli u těchto verzí systému Windows a aplikace Internet Explorer můžete nainstalovat některé balíčky aktualizací popsané v tomto článku, společnost Microsoft tyto verze netestovala a neověřovala, zda jsou ovlivněny těmito chybami, ani nemůže potvrdit, že aktualizace popsaná v tomto článku tyto chyby řeší. Společnost Microsoft doporučuje provést upgrade na podporovanou verzi systému Windows a aplikace Internet Explorer a pak použít příslušnou aktualizaci. Pokud používáte verzi systému Windows nebo aplikace Internet Explorer, která je v rozšířené fázi cyklu životnosti produktu, a máte uzavřenu Smlouvu o rozšířené podpoře (Extended Support Contract), obraťte se na správce účtu (Technical Account Manager – TAM) nebo na konzultanta vývoje aplikací (Applications Development Consultant – ADC) a požádejte ho o informace týkající se aktualizace vaší konfigurace. Další informace o určení používané verze aplikace Internet Explorer naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
164539 Určení nainstalované verze aplikace Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace týkající se životních cyklů podpory součástí systémů Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 pro aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6
Další informace o možnostech získání nejnovější aktualizace Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
276369 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5
Další informace o možnostech získání aktualizace SP3 pro aplikaci Internet Explorer 5.01 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
267954 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.01 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavky na restartování

U balíčků pro aplikaci Internet Explorer 6 a Internet Explorer 6 SP1 musíte k dokončení instalace této aktualizace restartovat počítač. U všech ostatních verzí tohoto balíčku musíte k dokončení instalace restartovat počítač a potom se přihlásit jako správce.

Stav předchozích aktualizací

Tato aktualizace nahrazuje opravu MS03-015: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (813489).

Instalační přepínače

Verze této opravy pro systém Windows Server 2003 (včetně systému Windows XP 64-Bit Edition verze 2003) podporují následující instalační přepínače:
 • /? Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u Použije bezobslužný režim.
 • /f Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování.
 • /o Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim bez interakce s uživatelem.
 • /l Zobrazí seznam nainstalovaných oprav Hotfix.
 • /x Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Pokud například chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb818529-x86-csy.exe /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb818529-x86-csy.exe /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazu.

Informace o způsobu implementace této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Ostatní aktualizační balíčky této opravy podporují tyto přepínače:
 • /q Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u Nastaví uživatelsky-tichý režim, při kterém se zobrazují některá dialogová okna.
 • /q:a Nastaví tichý režim pro správce, v němž se uživateli nezobrazují žádná dialogová okna.
 • /t: cesta Určuje cílovou složku pro extrahované soubory.
 • /c Extrahuje soubory bez spuštění instalace. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n Po instalaci nerestartuje počítač.
 • /r:i Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.
 • /n:v Nekontroluje verzi. Při instalaci kterékoli verze aplikace Internet Explorer je třeba tento přepínač používat opatrně.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
q818529.exe /q:a /r:n

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější): Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Následující soubory budou v systémech Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition nainstalovány do adresáře %Windir%\System. V systémech Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 budou nainstalovány do složky %Windir%\System32.

Aplikace Internet Explorer 6 (32bitová verze) pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition verze 2003

Datum    Čas  Verze    Velikost  Název souboru ------------------------------------------------------- 28. 5. 2003 01:46 6.0.3790.41 1 361 408 Shdocvw.dll 28. 5. 2003 01:46 6.0.3790.9   498 176 Urlmon.dll

Aplikace Internet Explorer 6 (64bitová verze) pro 64bitové verze systému Windows Server 2003 a systém Windows XP 64-Bit Edition verze 2003

Datum    Čas  Verze    Velikost  Název souboru Platforma ------------------------------------------------------------------ 28. 5. 2003 01:41 6.0.3790.41 3 359 744 Shdocvw.dll  IA64 28. 5. 2003 01:41 6.0.3790.9  1 271 296 Urlmon.dll  IA64 28. 5. 2003 01:54 6.0.3790.41 1 361 408 Wshdocvw.dll x86 28. 5. 2003 01:54 6.0.3790.9   498 176 Wurlmon.dll  x86

Aplikace Internet Explorer 6 SP1 (32bitová verze) pro systémy Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP2, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání

Datum    Čas  Verze     Velikost  Název souboru --------------------------------------------------------- 24. 2. 2003 18:31 6.0.2800.1170 2 787 840 Mshtml.dll 23. 5. 2003 17:15 6.0.2800.1203 1 338 880 Shdocvw.dll 14. 4. 2003 13:25 6.0.2800.1188  483 840 Urlmon.dll

Aplikace Internet Explorer 6 SP1 (64bitová verze) pro systém Windows XP 64-Bit Edition verze 2002

Datum    Čas  Verze     Velikost  Název souboru Platforma ------------------------------------------------------------------- 24. 2. 2003 17:50 6.0.2800.1170 9 075 200 Mshtml.dll  IA64 23. 5. 2003 16:39 6.0.2800.1203 3 648 000 Shdocvw.dll IA64 14. 4. 2003 21:02 6.0.2800.1188 1 412 096 Urlmon.dll  IA64

Aplikace Internet Explorer 6 (32bitová verze) pro systém Windows XP

Datum    Čas  Verze     Velikost  Název souboru --------------------------------------------------------- 25. 2. 2003 22:19 6.0.2726.2500 2 762 240 Mshtml.dll 23. 5. 2003 02:01 6.0.2722.900   34 304 Pngfilt.dll 5. 3. 2002 00:09 6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll 22. 5. 2003 22:49 6.0.2729.2200 1 336 320 Shdocvw.dll 23. 5. 2003 02:01 6.0.2715.400   109 568 Url.dll 14. 4. 2003 14:02 6.0.2728.1400  481 280 Urlmon.dll 6. 6. 2002 17:38 6.0.2718.400   583 168 Wininet.dll

Aplikace Internet Explorer 5.5 SP2 pro systémy Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP2, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání

Datum    Čas  Verze      Velikost  Název souboru ---------------------------------------------------------- 25. 2. 2003 22:04 5.50.4926.2500 2 759 440 Mshtml.dll 17.10. 2002 00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll 22. 5. 2003 23:09 5.50.4929.2200 1 149 200 Shdocvw.dll 5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 14. 4. 2003 15:10 5.50.4928.1400  451 344 Urlmon.dll 6. 6. 2002 21:27 5.50.4918.600   481 552 Wininet.dll

Aplikace Internet Explorer 5.01 SP3 pro systém Windows 2000 SP3

Datum    Čas  Verze     Velikost  Název souboru --------------------------------------------------------- 28. 3. 2003 22:20 5.0.3516.2800 2 357 008 Mshtml.dll 14.10. 2002 15:28 5.0.3510.1100   48 912 Pngfilt.dll 23. 5. 2003 17:47 5.0.3518.2300 1 099 536 Shdocvw.dll 5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 14. 4. 2003 14:25 5.0.3517.1400  451 856 Urlmon.dll 7. 6. 2002 23:56 5.0.3506.1000  461 584 Wininet.dll
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů mohou tyto aktualizace obsahovat další soubory.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy (nebo Přidat nebo ubrat programy) v okně Ovládací panely. Klepněte na položku Internet Explorer Q818529 a pak klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat (nebo Přidat či odebrat).

V systémech Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition verze 2003 mohou správci systému odinstalovat tuto opravu pomocí nástroje Spunist.exe. Soubor programu Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /? Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u Použije bezobslužný režim.
 • /f Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim bez interakce s uživatelem.
Ve všech ostatních verzích systému Windows mohou správci systému tuto aktualizaci odinstalovat pomocí nástroje Ieuninst.exe. Soubor programu Ieuninst.exe je umístěn ve složce %Windir% a podporuje následující přepínače příkazového řádku:
 • /? Zobrazí seznam podporovaných přepínačů.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim bez interakce s uživatelem.
Chcete-li například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.

Známé problémy

 • V počítačích s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP můžete po instalaci důležité aktualizace 818529 nainstalovat důležitou aktualizaci 813489. Pokud zvolíte tento postup, budou aktualizované soubory důležité aktualizace 818529 nahrazeny staršími soubory důležité aktualizace 813489. Tento problém lze vyřešit přeinstalováním důležité aktualizace 818529.
 • Do počítače s operačním systémem Windows 2000 s aktualizací SP3, který používá aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3, můžete nainstalovat verzi důležité aktualizace 818529 pro aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2. Tento problém lze vyřešit odinstalováním verze důležité aktualizace 818529 pro aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2 a nainstalováním verze této důležité aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3. Správci mohou aktualizaci aplikace Internet Explorer 5.5 SP2 odebrat pomocí nástroje Ieuninst.exe postupem probraným v tomto článku v části Informace o odinstalaci. Chcete-li například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.
 • Po odebrání důležité aktualizace 818529 nebudete moci odebrat předchozí kumulativní opravy aplikace Internet Explorer (například důležitou aktualizaci 813489). Toto chování je záměrné. Odebrání je podporováno pouze u poslední nainstalované kumulativní aktualizace.
 • Další informace o známých problémech, které se mohou vyskytnout po instalaci této aktualizace, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  325192 Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 818529 - Poslední kontrola: 12/08/2015 02:31:58 - Revize: 7.3

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB818529
Váš názor