Oprava: Nelze nastavit specifické spřažení sítě server instance SQL

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

818768
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
BUG #: 469418 (SHILOH_BUGS)
Příznaky
Nemusí být možné nastavit spřažení sítě pro konkrétní instanci serveru SQL Server.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft SQL Server 2000. Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version     Size       File name  ---------------------------------------------------------------------------  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 bytes Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 bytes Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 bytes Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql  07-Apr-2003 19:15 2000.80.801.0  1,557,052 bytes Dtsui.dll      24-Apr-2003 02:51          747,927 bytes Instdist.sql  30-Jan-2003 01:55           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 bytes Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 bytes Odsole70.dll    02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 bytes Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 bytes Pfutil80.dll    04-Apr-2003 21:27         1,083,467 bytes Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 bytes Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll     01-Apr-2003 02:23         1,084,828 bytes Replsys.sql  16-Apr-2003 22:39          115,892 bytes Sp3_serv_uni.sql  07-Apr-2003 17:44           25,172 bytes Sqldumper.exe    19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 bytes Sqlevn70.rll  24-Apr-2003 05:39 2000.80.811.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0  7,540,817 bytes Sqlservr.exe    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll     26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 bytes Ssmslpcn.dll    26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 bytes Ums.dll       28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98,872 bytes Xpweb70.dll 				
Poznámka: Z důvodu závislosti souborů nejnovější opravy hotfix nebo funkce, která obsahuje soubory mohou obsahovat další soubory.

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí.Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Service Pack 4 pro Microsoft SQL Server 2000.
Další informace
Tuto opravu můžete nastavit příchozí tabelární toku dat (TDS) spřažení pro instanci serveru SQL Server v síti pomocí - N ## (jsou rozlišována malá a velká písmena) spouštěcí parametr.

SQL Server používá ke zpracování příchozích TDS I/O dokončení činností podproces s vysokou prioritou. Podproces sítě mohou affinitized procesoru poskytnutím – N ## spouštěcí parametr. Maska předány na – N ## spouštěcí parametr se používá při volání SetThreadAffinityMask vytvořit spřažení podprocesů sítě.

Ve výchozím nastavení není nastavena spřažení sítě. Nicméně pokud musí vytvořit síť spřažení pro server, který je spuštěn SQL Server, společnost Microsoft doporučuje nastavit masku na poslední fyzické procesoru. Nastavíte-li masku spřažení na poslední fyzické procesoru počítače všechny příchozí aktivity připojení je automaticky affinitized s poslední fyzické procesoru a Plánovač UMS společnosti spojené s poslední procesoru správně váží povolit další aktivity v síti založené.

U výkonných systémů, můžete kombinovat-N ## spouštěcí parametr s na – I ## parametr příkazového řádku, sp_configure uložený postup "‘ masku spřažení" a nastavení spřažení Karta virtuální rozhraní Architecture (VIA) ke správě serveru SQL Server zdrojů.
Odkazy
SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) verzi této opravy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

818764Oprava: Nelze nastavit specifické spřažení sítě server instance SQL
Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 818768 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:11:47 - Revize: 2.1

 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB818768 KbMtcs
Váš názor