Oprava: Nelze nastavit spřažení sítě pro instance SQL Server 2000 Service Pack 3

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:818772
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chyba #: 469459 (SQL Server 8.0)
Příznaky
Nelze nastavit spřažení sítě pro instanci SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft SQL Server 2000. Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v čase univerzální koordinovaný (čas UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  07-Apr-2003 19:15 2000.80.801.0  1,557,052 Dtsui.dll      24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  30-Jan-2003 01:55           1,402 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Apr-2003 21:27         1,083,467 Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     01-Apr-2003 02:23         1,084,828 Replsys.sql  16-Apr-2003 22:39          115,892 Sp3_serv_uni.sql  07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  24-Apr-2003 05:39 2000.80.811.0   176,696 Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0  7,540,817 Sqlservr.exe    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll    26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll
Poznámka: Z důvodu závislosti souborů nejnovější opravy hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory mohou obsahovat další soubory.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Service Pack 4 pro Microsoft SQL Server 2000.
Další informace
Po instalaci této opravy hotfix můžete nastavit příchozí spřažení sítě tabelární data datového proudu (TDS) pro instanci serveru SQL Server pomocí spouštěcího parametru -N ##. Tento parametr se rozlišují velká a malá písmena.

SQL Server používá ke zpracování příchozích TDS I/O dokončení činností prioritní podproces. Podproces prioritní sítě mohou affinitized procesoru poskytnutím -N ## spouštěcí parametr. Masku, která je předána -N ## je použit parametr ve volání SetThreadAffinityMask vytvořit spřažení podprocesu sítě.

Ve výchozím nastavení není nastavena spřažení sítě. Nicméně pokud musí vytvořit síť spřažení počítače, ve kterém je spuštěn SQL Server, společnost Microsoft doporučuje nastavit masku na poslední fyzické procesoru. Při masku spřažení nastavíte na poslední fyzické procesoru v počítači, všechny činnosti příchozích připojení je automaticky affinitized s poslední fyzické procesoru a plánovače UMS společnosti spojené s poslední procesoru je správně vážené dovoluje další činnosti založené na síti.

U špičkových systémů, můžete kombinovat -N ## spouštěcí parametr, parametr příkazového řádku –I ##, masku spřažení uložené procedury sp_configure a VIA (virtuální rozhraní Architecture) karty spřažení nastavení ke správě prostředků serveru SQL Server.
Odkazy
Další informace o opravě hotfix tohoto problému v aktualizaci SQL Server 2000 SP2 získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
818764Oprava: Nelze nastavit specifické spřažení sítě server instance SQL

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 818772 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:11:47 - Revize: 3.3

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbconfig kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB818772 KbMtcs
Váš názor