Příznaky RTM příspěvek rozhraní .NET Framework 1.1 ASP.NET balíček opravy Hotfix

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:818803
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Tento balíček obsahuje opravy hotfix pro příznaky, které jsou popsány v části "Další informace".
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1. Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
885055Získání rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

Informace o opravě hotfix

Důležité Dva typy balíčků, budou k dispozici pro tuto opravu hotfix, balíček Instalační služba Microsoft Windows Installer (soubory MSI) a balíček správce volitelné součástí (OCM). Pokud používáte systém Windows Server 2003, je nutné zadat, že požadujete opravu systému Windows 2003 (OCM). Pokud používáte operační systém odlišný od systému Windows 2003, měli byste nadále použít balíček Instalační služba Windows Installer. Ochrana souborů systému Windows pro systém Windows Server 2003, sleduje soubory rozhraní .NET Framework 1.1.

Chcete-li správně nainstalovat opravu hotfix v systému Windows Server 2003, je nutné nainstalovat balíček opravy hotfix OCM. Pokud se pokusíte nainstalovat balíček Instalační služba Windows Installer v systému Windows Server 2003, zobrazí následující chybová zpráva:
Instalační program nelze nainstalovat opravu upgradu, protože program právě inovován mohou chybět nebo opravu upgradu aktualizuje různých verzí programu. Přesvědčte se, zda program, který má být upgradován existuje v počítači a zda máte správnou opravu upgradu.
Vygeneruje se následující chyba:

ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND (1642)

Má nyní od společnosti Microsoft k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Pouze použijte u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud je přísně neohrožuje tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack pro rozhraní .NET Framework 1.1, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na podporu se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které se netýkají této zvláštní opravy.

Informace o souboru

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v čase univerzální koordinovaný (čas UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------------  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903  253,952 Aspnet_isapi.dll  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   20,480 Aspnet_regiis.exe  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   32,768 Aspnet_wp.exe  23-Apr-2003 14:17 1.1.4322.903 1,245,184 System.web.dll  23-Apr-2003 04:14          14,472 Webuivalidation.js
Další informace
Zde je uveden stručný přehled oprav, které jsou součástí tohoto balíčku:
 • Při následujících podmínek, může zobrazit chyba skriptu klienta v aplikaci Microsoft Internet Explorer nebo v Netscape prohlížeče:
  1. Uživatelský ovládací prvek přidáte následující formulář:
   <form id="Form1" name="Form1" runat="server">
  2. Na stránku přidáte uživatelský ovládací prvek, například Workspace1. Když toto provedete, automaticky generovaného skript, který je podobný následující skript je přidána na stránku:
   <form name="Workspace1:Form1" method="post" action="formtest2.aspx" id="Workspace1_Form1">
  Chyba skriptu dojde, protože název formuláře a ID formuláře se liší, a název formuláře obsahuje dvojtečku jako oddělovač.

  Dalším příkladem problém ve skriptu automaticky generované pro funkci __doPostBack je následující: funkce __doPostBack
  function __doPostBack(eventTarget, eventArgument){	var theform;	if (window.navigator.appName.toLowerCase().indexOf("netscape") > -1)	{		theform = document.forms["_ctl14:Form1"];	}	else	{		theform = document._ctl14:Form1;	}	theform.__EVENTTARGET.value = eventTarget.split("$").join(":");	theform.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;	theform.submit();}
  Oznámení, že formulář obsahuje jedinečné vlastnosti, která obsahuje dvojtečku v následujících řádcích:
  theform = document.forms["_ctl14:Form1"];theform = document._ctl14:Form1;
 • Nelze načíst více pracovními procesy ASP.NET.

  V Internetová informační služba 5.0 (IIS 5.0) je možné nakonfigurovat virtuální adresář do vysoce izolovaná režimu (například v samostatných Dllhost.exe). Ale Technologie ASP.NET ignoruje nastavení služby IIS 5.0. Izolace aplikací domény poskytuje některé úroveň izolace. Jsou hlavní problémy v doprovodné rozsáhlé starší kód. Vzhledem k tomu, že knihovny DLL jsou načteny v prostoru domény neutrální a všechny aplikace ASP.NET spuštěny ve stejném procesu, aplikace, která obsahuje chyby kódování nebo aplikace, která obsahuje škodlivý kód může snadno způsobit selhání pracovního procesu ASP.NET. Pokud k tomuto problému dojde, hostované aplikace se nezdaří.
 • Ověření dat na straně klienta v aplikaci Microsoft Internet Explorer pro systém Macintosh nefunguje podle očekávání.
 • Jestliže se rozhraní ASP.NET pokusí uvolnění domény AppDomain vysoké zatížení, některého procesorů může dojít využití PROCESORU na 100 procent.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí. Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci .NET Framework 1.1 Service Pack 1.
Další informace
Další informace získáte následujícím článku zobrazení článku in the Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie použité k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
odeslat zpět vnořené ovládacích prvků

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 818803 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:11:47 - Revize: 5.4

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug KB818803 KbMtcs
Váš názor