Při spuštění instalačního programu systému Office se zobrazí chybová zpráva: Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po spuštění instalačního programu některé z aplikací uvedených v části Platí pro tohoto článku se může zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě: Databáze MS Access. Chyba ODBC 6: Součást nebyla v registru nalezena. Ověřte, že soubor databáze MS Access existuje a že k němu máte přístup.
Pokud klepnete na tlačítko Ignorovat, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě: Soubory aplikace Excel. Chyba ODBC 0: Ověřte, že soubor aplikace Excel existuje a že k němu máte přístup.
Může se také zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě: Databáze MS Access. Chyba ODBC 0: Ověřte, že soubor databáze MS Access existuje a že k němu máte přístup.
Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě: Databáze Visual FoxPro. Chyba ODBC 0: Ověřte, že soubor databáze Visual FoxPro existuje a že k němu máte přístup.
Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě: Tabulky Visual FoxPro. Chyba ODBC 0: Ověřte, že tabulky Visual FoxPro existují a že k nim máte přístup.
Chyba 1919. Při konfiguraci zdroje dat ODBC došlo k chybě: Soubory dBase. Chyba ODBC 6: Ověřte, že soubory dBase existují a že k nim máte přístup.
Příčina
K těmto potížím může dojít, jestliže v registru systému Windows nebyly nalezeny některé klíče registru.
Řešení
Tyto potíže vyřešíte nahrazením chybějících klíčů registru. Použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Instalace součástí MDAC 2.8

Součásti MDAC 2.8 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace o součástech MDAC 2.8 včetně pokynů pro instalaci a odebrání naleznete na následujícím webu MSDN: Po instalaci součástí MDAC 2.8 je třeba restartovat počítač a pak se přihlásit s pověřením pro správu.

Poznámka: Součásti MDAC 2.8 jsou také nainstalovány při instalaci aktualizace Service Pack 2 (SP2) pro systém Microsoft Windows XP. Pokud používáte operační systém Windows XP, lze místo předchozího postupu nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2. Chcete-li nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2, přejdete na následující web společnosti Microsoft:.
Další informace o aktualizaci Windows XP SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2: Obnovení klíčů registru pomocí souboru Mdac.inf

Obnovte klíče registru pomocí souboru Mdac.inf.

Poznámka: Tento program může zobrazit výzvu k vložení disku CD-ROM systému Windows, aby získal nové soubory.

Proveďte některou z následujících akcí s ohledem na použitý operační systém a dostupnost disku CD-ROM systému Windows.

Prodejní verze systémů Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cesta\inf a pak klepněte na tlačítko OK.

  Slovo cesta v tomto příkladu představuje cestu ke složce systému Windows. Zadejte například C:\Windows\Inf nebo C:\Winnt\Inf. Ve výchozím nastavení je systém Windows XP nainstalován do složky C:\Windows. Ve výchozím nastavení je do složky C:\Winnt nainstalován systém Windows 2000 nebo systém Windows XP, pokud jste provedli upgrade ze systému Windows 2000 na systém Windows XP.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Zobrazení v poli Upřesnit nastavení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Mdac.inf a pak klepněte na příkaz Nainstalovat.
 5. Zobrazí-li se výzva k vložení disku CD-ROM systému Windows, vložte tento disk do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM.
 6. Klepněte na složku I386 na pevném disku (obvykle na složku C:\I386) a pak klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud je složka I386 podsložkou složky Windows, nebude ji možné v některých počítačích vybrat. V takovém případě zadejte celou cestu do pole Zdroj kopírovaných souborů (zadejte například C:\Windows\I386 nebo C:\Winnt\I386) a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Restartujte počítač.

Verze systému Windows 2000 nebo Windows XP výrobců OEM (Original Equipment Manufacturer)

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Krok 1: Změna klíčů registru

 1. Vyhledejte složku I386 na pevném disku a pak si poznamenejte cestu k této složce.
 2. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. V Editoru registru vyhledejte následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Installation Sources a pak klepněte na příkaz Změnit.
 6. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu na cestu ke složce I386 na pevném disku a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Zopakujte kroky 5 a 6 pro každou z následujících položek:
  • SourcePath,
  • ServicePackSourcePath.
 8. Ukončete Editor registru.

Krok 2: Instalace souboru Mdac.inf

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz C:\Winnt\Inf a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Zobrazení v poli Upřesnit nastavení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Mdac.inf a pak klepněte na příkaz Nainstalovat.
 5. Zobrazí-li se výzva k vložení disku CD-ROM systému Windows, vložte tento disk do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM.
 6. Klepněte na složku I386 na pevném disku (obvykle na složku C:\I386) a pak klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky
  • Nemáte-li k dispozici disk CD-ROM pro aktuální instalaci systému Windows, klepněte na tlačítko Procházet a pak vyhledejte a vyberte složku I386.
  • Pokud je složka I386 podsložkou složky Windows, nebude ji možné v některých počítačích vybrat.

   V takovém případě zadejte celou cestu do pole Zdroj kopírovaných souborů (zadejte například C:\Windows\I386 nebo C:\Winnt\I386) a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Restartujte počítač.

Metoda 3: Import klíčů registru z jiného počítače v síti

Poznámka: Pokud importujete klíče registru z jiného počítače, ujistěte se, že zdrojový i cílový počítač používají stejný operační systém. Pokud tuto metodu použijete například v počítači se systémem Windows XP, vyhledejte počítač se systémem Windows XP, který lze použít k exportu klíčů registru.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Část 1: Export klíčů z registru ve zdrojovém počítači

 1. V počítači, v němž klíče nechybí (ve zdrojovém počítači), klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 4. Do pole Uložit do zadejte umístění pro dočasné uložení souboru registru (souboru REG).

  Do pole Název souboru zadejte název souboru a pak klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC
 6. Zopakujte kroky 4 a 5 i pro export tohoto klíče.

Část 2: Import klíčů do registru cílového počítače

 1. Zkopírujte exportované soubory REG ze zdrojového počítače do dočasného umístění v počítači, v němž chybí klíče (do cílového počítače).
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Registr klepněte na příkaz Importovat soubor registru.
 4. Vyhledejte jeden ze souborů REG, které jste zkopírovali v kroku 1, klepněte na něj a pak klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. Zopakujte kroky 4 a 5 i pro druhý soubor REG.
Jak potíže obejít
V případě zobrazení uvedených chybových zpráv lze tento problém vyřešit několikanásobným klepnutím na tlačítko Opakovat. Toto řešení však není dlouhodobé. Později může dojít k potížím při spuštění příkazu Rozpoznat a opravit nebo při přeinstalování sady Microsoft Office 2003.
Další informace
Chcete-li získat další informace o řešení potíží s chybovými zprávami souvisejícími s chybou 1919, vyhledejte položku Chyba 1919 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
OFF2003 error 1918 kbnoOfficeAlertID ACC2007 XL2007 IP2007 OneNote2007 OL2007 PPT2007 PRJ2007 PUB2007 SPD2007 VSO2007 WD2007 PSVR2007 MOSS2007 OFF2007
Vlastnosti

ID článku: 818954 - Poslední kontrola: 05/13/2010 05:58:52 - Revize: 5.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbupdate kbregistry kbwindowsinstaller kbsetup kberrmsg KB818954
Váš názor