Po instalaci aktualizace zabezpečení 811493 (MS03-013) může dojít k problémům s výkonem

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci balíčku aktualizace zabezpečení 811493 (MS03-013) do počítače se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo po upgradování počítače se systémem Microsoft Windows XP a s dříve nainstalovanou aktualizací zabezpečení 811493 na úroveň Service Pack 1 (SP1) se může činnost počítače zpomalit.
Příčina
Pravděpodobnost vzniku tohoto problému se zvyšuje, pokud používáte některé funkce jistých programů jiných výrobců, například antivirových programů. K těmto potížím může například dojít, jestliže je antivirový program nakonfigurován tak, aby kontroloval všechny otevírané (nebo spouštěné) soubory. To se někdy nazývá kontrola (skenování) v reálném čase.

Tento problém je způsoben regresní chybou v souborech jádra systému Windows XP verze SP1 (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe a Ntkrpamp.exe), které byly obsaženy v původní aktualizaci zabezpečení 811493. K vyřešení tohoto problému vydala společnost Microsoft 28. května 2003 upravenou verzi aktualizace zabezpečení 811493 pro systém Windows XP SP1.

Další informace o této opravě zabezpečení získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
811493 MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávnění

Poznámky:

 • Původní aktualizace zabezpečení 811493 skutečně odstraňuje ohrožení zabezpečení místním zvýšením oprávnění u počítačů se systémem Windows XP (s aktualizací SP1 i bez ní), které je popsáno v bulletinu o zabezpečení MS03-013.
 • Aktualizace zabezpečení 811493 pro systém Windows XP je balíček Hotfix s duálním režimem, který obsahuje aktualizované soubory jádra pro původní verzi systému Windows XP i pro systém Windows XP s aktualizací SP1. (Systém Windows XP s aktualizací SP1 zahrnuje systémy Windows Media Center Edition a Windows XP Tablet PC Edition). Regresní chyba v původní aktualizaci zabezpečení 811493 ovlivňuje pouze soubory jádra Windows XP s aktualizací SP1.

  Další informace o balíčcích Hotfix s duálním režimem pro systém Windows XP získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  328848 Popis aktualizačních balíčků s duálním režimem pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Řešení
Tento problém vyřešíte instalací opravené verze aktualizace zabezpečení 811493.

Další informace o získání a instalaci správné verze aktualizace zabezpečení 811493 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
811493 MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávnění
Jak potíže obejít
Poznámka:Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat opravenou verzi aktualizace zabezpečení 811493 co nejdříve. Pokud nemůžete instalovat opravenou verzi aktualizace zabezpečení 811493 okamžitě, můžete provést některé z následujících dočasných opatření.

Metoda 1: Dočasné odebrání původní aktualizace 811493

Zjistěte v bulletinu zabezpečení MS03-013, zda je ve vašem konkrétním prostředí nutné instalovat aktualizaci zabezpečení 811493. Pokud je míra rizika přijatelná, odeberte (odinstalujte) dočasně původní opravu.

Jestliže například počítač používá pouze jedna osoba nebo jsou všichni uživatelé počítače správci tohoto počítače (nebo členové místní skupiny správců), není třeba tuto aktualizaci instalovat. Další informace o rozsahu ohrožení zabezpečení naleznete v bulletinu zabezpečení MS03-013. Chcete-li se seznámit s obsahem tohoto bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft: Pokud usoudíte, že lze implementaci opravy odložit, můžete původní aktualizaci zabezpečení 811493 dočasně odebrat a nainstalovat upravenou verzi opravy později.

Poznámka: Pokud nemají soubory jádra systému Windows takové verze, které jsou uvedeny pro původní verzi aktualizace zabezpečení 811493 systému Windows XP s aktualizací SP1, není zpomalení práce počítače způsobeno problémem popsaným v tomto článku. V takovém případě není třeba aktualizaci zabezpečení 811493 odebírat.

Postup odebrání původní aktualizace zabezpečení 811493:
 1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na odkaz Změnit nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na položku Oprava Hotfix systému Windows XP (SP1) číslo Q811493 (nebo Oprava Hotfix systému Windows XP (SP2) číslo Q811493) a klepněte na tlačítko Odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Další a klepnutím na tlačítko Dokončit restartujte počítač.
Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující přepínače:
 • /? Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u Použije bezobslužný režim.
 • /f Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
Například k odebrání opravy 811493 v bezobslužném režimu bez restartování počítače lze použít tento příkaz:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Poznámka: V tomto případě je k úplnému odebrání původní aktualizace zabezpečení 811493 nutné ručně restartovat počítač.

Metoda 2: Dočasné vypnutí kontroly v reálném čase v antivirovém programu

Informace, jak v antivirovém programu vypnout kontrolu v reálném čase, můžete nalézt v dokumentaci antivirového programu nebo se obraťte na výrobce programu.

Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
49500 Seznam výrobců antivirového softwaru
Poznámka: Po vypnutí kontroly v reálném čase přestane antivirový program automaticky kontrolovat otevírané nebo spouštěné soubory, ale před otevřením nebo spuštěním potenciálně nebezpečných souborů je možné antivirový program spustit a zkontrolovat tyto soubory ručně.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v původní aktualizaci 811493.
vypnutí zpracování zpráv o přetečení vyrovnávací paměti v reálném čase může způsobit pomalé zvyšování oprávnění
Vlastnosti

ID článku: 819634 - Poslední kontrola: 12/08/2015 02:37:48 - Revize: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB819634
Váš názor