Nejčastější dotazy týkající se modulu Microsoft VM a aktualizace Service Pack 4 pro systém Windows 2000

Souhrn
Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy týkající se modulu Microsoft Virtual Machine (VM) a aktualizace Service Pack 4 pro systém Windows 2000 (SP4). Modul Microsoft VM poskytuje podporu pro spouštění programů v jazyce Java. Další informace o modulu Microsoft VM naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o aktualizaci Windows 2000 SP4 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace
Dotaz č. 1: Je modul Microsoft VM instalován nebo aktualizován v rámci aktualizace Windows 2000 SP4?

Odpověď č. 1: Ne. Modul Microsoft VM není aktualizací Windows 2000 SP4 instalován ani aktualizován. Tato informace je platná pro instalaci samotné aktualizace SP4 i instalaci aktualizace se zahrnutými opravami SP4, včetně integrovaného disku CD-ROM aktualizace Windows 2000 SP4.

Dotaz č. 2: Je možné mít nainstalován modul Microsoft VM v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4?

Odpověď č. 2: Ano. Stávající verze modulu Microsoft VM nejsou odebrány při upgradu systému Windows 2000 nebo staršího operačního systému s modulem Microsoft VM (jako je například Microsoft Windows 98 Druhé vydání) na systém Windows 2000 s aktualizací SP4. Kromě toho mohou být některé verze modulu Microsoft VM distribuovány nezávislými dodavateli softwaru (ISV), kteří mají licenci pro redistribuci, poskytnutou v podmínkách licenční smlouvy pro aplikaci Microsoft Visual J++ nebo v sadě Microsoft SDK pro produkty vytvořené v jazyce Java. Vzhledem k tomu, že v systému Windows 2000 s aktualizací SP4 nejsou soubory modulu Microsoft VM chráněny funkcí ochrany souborů systému Windows (WFP), mohou být redistribuovatelné verze modulu Microsoft VM instalovány v počítačích se systémem Windows 2000 SP4 s modulem Microsoft VM nebo bez něj. Další informace o funkci ochrany souborů systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
222193 Popis funkce Ochrana souborů systému Windows 2000
Důležité: Pokud máte v počítači se systémem Windows 2000 SP4 nainstalován modul Microsoft VM, doporučujeme pokračovat v instalacích aktualizací zabezpečení pro modul Microsoft VM.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci 816093 v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4, postupujte následovně:
 1. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. V levém podokně v části Viz také klepněte na odkaz Katalog systému Windows Update. Není-li tento odkaz k dispozici, klepněte na odkaz Individuální nastavení a poté zaškrtněte políčko Zobrazit odkaz na Katalog systému Windows Update v části Viz také.
 3. Klepněte na položku Najít aktualizace pro operační systémy Microsoft Windows.
 4. V seznamu Operační systém klepněte na položku Windows 2000 SP4.
 5. Klepněte na položku Rozšířené možnosti hledání
 6. Do pole Obsahuje tato slova zadejte hodnotu 816093 a poté klepněte na tlačítko Hledat.
 7. Podle zobrazených pokynů stáhněte a nainstalujte aktualizaci 816093.


Dotaz č. 3: Jak mohu zjistit, zda je v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4 nainstalován modul Microsoft VM?

Odpověď č. 3: Chcete-li zjistit, zda je nainstalován modul Microsoft VM, vyhledejte ve složce %SystemRoot%\System32 soubor Msjava.dll nebo postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Do příkazového řádku zadejte příkaz jview a poté stiskněte klávesu ENTER.

  Není-li modul Microsoft VM nainstalován, zobrazí se následující chybová zpráva:
  'jview' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
  (jview není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu, spustitelného programu nebo dávkového souboru).
Dotaz č. 4: Jak mohu instalovat aktualizace zabezpečení pro modul Microsoft VM v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4?

Odpověď č. 4: Používáte-li systém Windows 2000 s aktualizací SP4 s nainstalovaným modulem Microsoft VM, můžete modul Microsoft VM i nadále aktualizovat pomocí webu systému Microsoft Windows Update: Pokud používáte systém Windows 2000 s aktualizací SP4 bez nainstalovaného modulu Microsoft VM, nemůžete instalovat aktualizace pro modul Microsoft VM. V případě, že modul Microsoft VM není v počítači nainstalován, nenabízí systém Windows Update jeho aktualizace.

Dotaz č. 5: Mohou správci sítě stahovat modul Microsoft VM za účelem jeho nasazení do více počítačů?

Odpověď č. 5: Správci sítě mohou stahovat aktualizace pro modul Microsoft VM z katalogu systému Windows Update za účelem jejich nasazení ve více počítačích s již nainstalovaným modulem Microsoft VM: Pokud potřebujete aktualizace pro modul Microsoft VM stáhnout a instalovat do jednoho nebo více počítačů později, vyhledejte přiřazené číslo článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí rozšířených možností hledání v katalogu systému Windows Update. Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače systému Windows z katalogu systému Windows Update
Další informace o způsobu instalace aktualizací modulu Microsoft VM bez zásahu uživatele nebo oznámení a bez restartování počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304930 Instalace modulu Microsoft VM v bezobslužném režimu bez restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Společnost Microsoft neposkytuje žádnou verzi modulu Microsoft VM ke stažení pro počítače, v nichž není tento modul dosud nainstalován. Pokusíte-li se nainstalovat aktuální verzi modulu Microsoft VM (verze 3809 nebo vyšší) v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4, ve kterém dosud není nainstalován modul Microsoft VM, zobrazí se následující chybová zpráva:
Microsoft VM
This setup will only upgrade over an existing version of the Microsoft VM.
(Tento instalační program lze použít pouze k upgradu přes stávající verzi modulu Microsoft VM.) Pokud klepnete na tlačítko OK, může se zobrazit následující zpráva:
Microsoft VM
The installation is complete.
(Instalace je dokončena.) Tato zpráva je chybná. K instalaci modulu Microsoft VM nedojde, pokud nebyl nainstalován již dříve.

Dotaz č. 6: Při instalaci aktualizace zabezpečení 816093 (MS03-011) v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4 se zobrazí chybová zpráva s oznámením, že nainstalovaná verze aktualizace Service Pack je novější než instalovaná aktualizace. Proč?

Odpověď č. 6: Pokusíte-li se nainstalovat aktualizaci zabezpečení 816093 (MS03-011) pro systém Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4 s nainstalovaným modulem Microsoft VM, zobrazí se následující chybová zpráva:
Q816093 Setup Error
Setup has detected that the Service Pack version of the system installed is newer than the update you are applying to it. You can only install this update on Service Pack 3.
(Chyba instalace aktualizace Q816093. Instalační program zjistil, že nainstalovaná verze aktualizace Service Pack je novější než aktualizace, kterou se pokoušíte nainstalovat. Tuto aktualizaci můžete instalovat pouze v systému s aktualizací Service Pack 3.) Předchozí opravy Hotfix modulu Microsoft VM pro systém Windows 2000 nemůžete instalovat v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4. Chcete-li získat aktualizaci zabezpečení 816093 pro systém Windows 2000 s aktualizací SP4, vyberte v katalogu systému Windows Update Catalog aktualizaci pro systémy Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition. Tuto aktualizaci zabezpečení (Msjavwu.exe) můžete nainstalovat v počítačích se systémem Windows 2000 SP4, Windows 98, Windows Millennium Edition nebo Microsoft Windows NT 4.0 s nainstalovaným modulem Microsoft VM. Další informace o aktualizaci zabezpečení 816093 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
816093 MS03-011: Chyba v modulu Microsoft VM může způsobit ohrožení zabezpečení systému
Dotaz č. 7: Jak lze nainstalovat program vyžadující modul Microsoft VM v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4, v němž není tento modul dosud nainstalován?

Odpověď č. 7: Možnosti se liší v závislosti na tom, jaký program chcete nainstalovat. Další pomoc můžete získat od výrobce programu. Je možné nainstalovat dřívější verzi modulu Microsoft VM s licencí pro redistribuci udělenou nezávislým dodavatelem softwaru a poté aktualizovat modul Microsoft VM na nejnovější verzi pomocí systému Windows Update.

Dotaz č. 8: Při instalaci aplikace Microsoft Visual Studio 6.0 v systému Windows 2000 s aktualizací SP4 bez nainstalovaného modulu Microsoft VM se zobrazí chybová zpráva „Java Package Manager“. Jak se mám zachovat?

Odpověď č. 8: Pokud se nechystáte instalovat aplikaci Microsoft Visual J++ 6.0, můžete tuto chybovou zprávu bez obav ignorovat. Tato chyba nemá vliv na aplikace Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft FoxPro, Microsoft Visual SourceSafe a Microsoft Visual InterDev. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
818421 CHYBA: „Nelze nainstalovat balíčky jazyka Java“ Chybová zpráva zobrazená při instalaci aplikace Visual Studio 6.0 v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
msjavx86.exe msjavwu.exe
Vlastnosti

ID článku: 820101 - Poslední kontrola: 02/03/2011 21:01:00 - Revize: 6.2

 • kbdownload kbinfo KB820101
Váš názor