Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přehled opravy zabezpečení sady Office 2000: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci sady Microsoft Office 2000. Tato aktualizace nabízí nejvyšší úroveň stability a zabezpečení pro sadu aplikací Office 2000. Pomáhá zabraňovat spuštění neoprávněného kódu v počítači prostřednictvím jakýchkoli dokumentů sady Microsoft Office, které byly vytvořeny specificky tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyce VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Tato aktualizace je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace opravy zabezpečení sady Office 2000: KB822035.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v části Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows uvedené níže v tomto článku.
 • Aktualizace Service Pack 3 (SP3) pro sadu Microsoft Office 2000

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci SP3 pro sadu Office 2000.

  Další informace o aktualizaci SP3 sady Office 2000 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  326585 OFF2000: Přehled aktualizace Office 2000 Service Pack 3

Aktualizace klienta

Pokud jste sadu aplikací Microsoft Office nainstalovali z disku CD-ROM, máte dvě následující možnosti:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

  nebo
 • Nainstalujte samostatnou opravu zabezpečení sady Office 2000: KB822035 podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení sady Office 2000: KB822035

Pomocí následujícího postupu stáhněte a nainstalujte aktualizaci klienta.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček Office2000-KB822035-Client-ENU.exe

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl ve společnosti Microsoft skenován, zda neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny tohoto souboru.

Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-KB822035-Client-CSY.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows na soubor Office2000-KB822035-Client-CSY.exe poklepejte.
 3. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office 2000 a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tuto aktualizaci zabezpečení nelze odebrat. Pokud očekáváte, že opravu bude třeba odebrat, přejmenujte před její instalací stávající kopie souboru Vbe6.dll.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali sadu Office 2000 ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl ve společnosti Microsoft skenován, zda neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny tohoto souboru.

Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-KB822035-FullFile-CSY.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows na soubor Office2000-KB822035-FullFile-CSY.exe poklepejte.
 3. Při zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu c:\KB822035 a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky klepněte na tlačítko Ano.
 7. Poznámka: U tohoto postupu se přepokládá, že víte, jak aktualizovat instalaci pro správce.

  Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI /p C:\KB822035\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu Office 2000 (například Data1.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správce (například VBE6ff.MSP.)

  Poznámka: Přidáte-li do příkazového řádku parametr /qb+, nezobrazí se dialogová okna Office 2000 Administrative Installation (Instalace sady Office 2000 pro správce) a End User License Agreement (Licenční smlouva s koncovým uživatelem).
 8. Chcete-li zavést aktualizaci do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu Office 2000 (například Data1.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkci:
  ProductNonBootFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských pracovních stanic najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Můžete si přečíst také následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru  Verze  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Pokud chcete určit, zda je aktualizace ve vašem počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud se kroky liší, naleznete příslušné kroky v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název vbe6.dll a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor vbe6.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistíte verzi souboru.
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení sady Office 2000: KB822035 již v počítači nainstalována, zobrazí se při instalaci opravy zabezpečení sady Office 2000: KB822035 :
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Informace o verzi v aplikaci Visual Basic Editor nejsou správné.

Po klepnutí na příkaz About (O aplikaci Visual Basic Editor) v nabídce Help (Nápověda) se zobrazí dialogové okno, které obsahuje nesprávné informace o verzi jazyka VBA. Zobrazí se následující nesprávné informace:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Správné informace jsou tyto:
 • Version: 9969

Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte některý z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systém Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení sady Office 2000: KB822035 řeší následující problémy, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány:
 • Dokumenty sady Office obsahující nebezpečné projekty jazyka Visual Basic for Applications (VBA) mohou spustit neoprávněný kód.
  Dokumenty sady Office 2000, které byly speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty jazyka Visual Basic for Applications (VBA), mohou v počítači spustit neoprávněný kód.
Vlastnosti

ID článku: 822035 - Poslední kontrola: 02/13/2014 06:26:56 - Revize: 6.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822035
Váš názor