Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Příkaz Ipconfig hlásí adresu IP 0.0.0.0

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Pokud obnovíte adresu IP počítače pomocí příkazu ipconfig, může následovat některá z těchto situací:
 • Může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Při obnově rozhraní Místní připojení došlo k chybě. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
  –nebo–
 • Příkaz může vrátit adresu IP a masku podsítě 0.0.0.0.
Řešení
K vyřešení tohoto chování použijte v uvedeném pořadí následující metody. Nejdříve restartujte počítač. Po provedení každé metody vyzkoušejte, zda je problém vyřešen.

Metoda 1: Vypnutí bran firewall

Zkontrolujte, zda není k dispozici žádná brána firewall a zda je brána firewall pro připojení k Internetu systému Windows XP nebo brána firewall systému Windows vypnutá.
 • Máte-li bránu firewall od jiného výrobce, vypněte ji.
  Chcete-li získat další informace o možnostech vypnutí brány firewall, nahlédněte do dokumentace produktu nebo se obraťte na oddělení technické podpory výrobce.
 • Vypněte bránu firewall pro připojení k Internetu systému Windows XP. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely, klepněte na odkaz Připojení k síti a Internetu a pak na odkaz Síťová připojení.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na používané připojení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu Upřesnit, a pokud je zaškrtnuto políčko Brána firewall pro připojení k Internetu, zrušte jeho zaškrtnutí.
Pokud systém s aktualizací Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), vypněte bránu firewall systému Windows následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na používané připojení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit a poté na tlačítko Nastavení.
 4. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Vypnuto (není doporučeno).

Metoda 2: Ověření správné instalace síťové karty

Ověřte, zda je správně nainstalována síťová karta. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Spravovat a potom klepněte na položku Správce zařízení v oblasti Správa počítače (místní).
 2. Rozbalte položku Síťové adaptéry a ověřte, zda je zde uveden používaný síťový adaptér.

  Není-li váš adaptér v seznamu, postupujte v uvedeném pořadí podle následujících kroků:
  1. Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladač.
  2. Přesuňte adaptér do jiné dostupné patice a pak jej přeinstalujte.
  3. Nahraďte síťový adaptér.

Metoda 3: Ověření spuštění služby klienta DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ověřte, zda je spuštěná služba klienta DHCP. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Spravovat, rozbalte položku Služby a aplikace v oblasti Správa počítače (místní) a poté klepněte na položku Služby.
 2. Zkontrolujte, zda je spuštěná služba Klient DHCP.
 3. Pokud je tato služba zastavená, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Klient DHCP a potom na příkaz Spustit.

  Poznámka: Pokud se služba nespustí, může být zastavená také závislá skupina nebo služba.

Metoda 4: Úprava registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Zkontrolujte, zda je položka registru DHCP správná. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\DHCP
 3. V pravém podokně poklepejte na položku DependOnService a zkontrolujte, zda je v poli Údaj hodnoty zadán řetězec Tcpip Afd NetBT.
 4. Restartujte počítač a pak ověřte, zda je spuštěná služba DHCP, jak je uvedeno v Metodě 3.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 822123 - Poslední kontrola: 06/27/2014 13:06:00 - Revize: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbfirewall kbprb KB822123
Váš názor