Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přehled závislostí a požadavků funkcí serveru Exchange Server 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje informace o nových funkcích serveru Exchange Server 2003 a seznam požadavků a závislostí těchto funkcí. Exchange Server 2003 lze spustit v systému Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows 2000 Server s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo novější. Exchange Server 2003 je optimalizován pro spuštění v systému Windows Server 2003. Několik nových funkcí serveru Exchange Server 2003 vyžaduje systém Windows Server 2003.

Zpět na začátek

Exchange Server 2003 Standard Edition a Exchange Server 2003 Enterprise Edition

Exchange Server 2003 je k dispozici v následujících vydáních:
 • Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Poznámka: V jednom počítači nelze provést upgrade na server Exchange Server 2003 Standard Edition ze serveru Exchange Server 2000 Enterprise Edition.

Chcete-li zobrazit porovnání funkcí zahrnutých ve verzích Exchange Server 2003 Standard Edition a Exchange Server 2003 Enterprise Edition, navštivte následující web společnosti Microsoft: Pokud chcete zobrazit porovnání funkcí serverů Exchange Server 2003, Exchange 2000 Server a Exchange Server 5.5, navštivte následující web společnosti Microsoft:Zpět na začátek

Upgrade a instalace: Požadavky serveru Exchange Server 2003

Exchange Server 2003 můžete spustit v následujících operačních systémech:
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) a novější
Pokud vaše prostředí obsahuje řadiče domény a servery globálního katalogu se systémem Windows 2000, musí řadiče domény a servery globálního katalogu, které Exchange Server 2003 používá, pracovat v systému Windows 2000 SP3 nebo Windows Server 2003.

Je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti týkající se instalace a upgradu:
 • Ačkoli je Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) nebo novější podporován v prostředí s řadiči domény a servery globálního katalogu se systémem Windows Server 2003, je Exchange Server 2003 první verzí serveru Exchange podporovanou v počítačích používajících systém Windows Server 2003. Server Exchange 2000 není v systému Windows Server 2003 podporován. V situaci, kdy provozujete server Exchange 2000 v počítači se systémem Windows 2000 a chcete upgradovat operační systém na systém Windows Server 2003, je třeba nejprve uprgadovat server Exchange 2000 na Exchange Server 2003. Pak můžete upgradovat systém Windows 2000 na systém Windows Server 2003.
 • Před instalací prvního serveru Exchange Server 2003 do počítačů v organizaci je třeba upgradovat konektory ADC (Active Directory Connectors) na verzi, která je součástí serveru Exchange Server 2003. Instalace prvního konektoru ADC serveru Exchange Server 2003 zvýší všechna čísla verzí smluv o připojení, pro která je daný server hostitelem.
 • U serveru front-end a back-end ve stejné skupině správy je třeba nejprve na Exchange Server 2003 upgradovat servery front-end a až pak na Exchange Server 2003 upgradovat server back-end (nebo na server back-end Exchange Server 2003 nainstalovat).
 • Server Exchange 2003 může koexistovat se serverem Exchange 2000. Jestliže server Exchange 2003 pracuje v kombinovaném režimu, může koexistovat také se serverem Exchange Server 5.5. Počítač se serverem Exchange 2000 můžete upgradovat na Exchange Server 2003. Upgrade serveru Exchange 5.5 na Exchange Server 2003 však není podporován.
Další informace o kompatibilitě serveru Exchange Server s operačními systémy Windows Server najdete v dokumentu Microsoft Exchange Server Compatibility with Microsoft Windows Server Operating Systems (Kompatibilita serveru Microsoft Exchange s operačními systémy Microsoft Windows Server). Tento dokument White Paper naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o požadavcích serveru Exchange Server 2003 na operační systém a službu Microsoft Active Directory najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822179 Přehled požadavků serveru Exchange Server 2003 na operační systém a adresářovou službu Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o systémových požadavcích pro Exchange Server 2003 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Zpět na začátek

Výhody serveru Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003

Exchange Server 2003 lze spustit v následujících operačních systémech Windows Server 2003:
 • Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Datacenter Edition
Následující seznam obsahuje informace o výhodách spuštění serveru Exchange Server 2003 v systémech Windows Server 2003 Standard Edition a Windows Server 2003 Enterprise Edition:

Exchange Server 2003 a systém Windows Server 2003 Standard Edition

Výhody spuštění serveru Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003 Standard Edition jsou následující:
 • ladění paměti,
  • přepínač /3GB,
  • přepínač /Userva,
 • podpora procesorů,
  • podpora čtyřcestných procesorů Pentium 4 (P4) Xeon (s vysokým počtem podprocesů),
 • podpora funkcí,
  • zálohování databáze pomocí služby Stínová kopie svazku,
  • podpora komprese v aplikaci Microsoft Outlook Web Access (OWA),
  • podpora vzdáleného volání procedur (RPC) protokolem HTTP v aplikaci Microsoft Outlook 2003,
  • podpora protokolu IPSec mezi serverem front-end a clustery back-end pracujícími v systému Windows Server 2003 Enterprise Edition,
  • podpora služby Internetové informační služby společnosti Microsoft (IIS) ve vyhrazeném režimu.
Zpět na začátek

Exchange Server 2003 a systém Windows Server 2003 Enterprise Edition

Mezi výhody spuštění serveru Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003 Enterprise Edition patří výhody uvedené dříve u serveru Windows Server Standard Edition spolu s následujícími výhodami:
 • podpora procesorů,
  • podpora osmicestných procesorů Pentium III (PIII) Xeon,
  • podpora osmicestných procesorů P4 Xeon MP (s vysokým počtem podprocesů),
 • vytváření clusterů,
  • podpora vytváření clusterů s dvěma, čtyřmi nebo osmi uzly,
  • podpora přípojných bodů.
Porovnání funkcí při spuštění serveru Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003 a Windows 2000 Server najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Zpět na začátek

Seznam funkcí

Následující část obsahuje informace o nových funkcích serveru Exchange Server 2003 a popis požadavků nebo závislostí těchto funkcí. Obsahuje také informace o některých funkcích serveru Exchange 2000, které nejsou u serveru Exchange Server 2003 k dispozici.

Služba Active Directory

Exchange Server 2003 lze spustit v následujících prostředích služby Active Directory:
 • domény systému Windows 2000 s kombinovaným režimem,
 • domény systému Windows 2000 s nativním režimem,
 • domény se systémem Windows 2000 a Windows Server 2003,
 • domény systému Windows Server 2003,
 • doménová struktura systému Windows Server 2003 s nativním režimem.
Použití služby Active Directory v systému Windows Server 2003 zahrnuje následující výhody pro Exchange Server 2003:
 • replikace propojené hodnoty,
 • zdokonalené nástroje pro správu,
 • poštovní schránky s povolenou třídou InetOrgPerson,
 • podpora protokolu RPC nad protokolem HTTP v aplikaci Outlook 2003.
Zpět na začátek

Podpora protokolu RPC nad protokolem HTTP v aplikaci Outlook 2003

Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003 povoluje uživatelům aplikace Outlook 2003 používat vzdálené volání procedur s protokolem HTTP. Klienti aplikace Outlook 2003 se prostřednictvím Internetu mohou připojit k podnikovému systému zasílání zpráv. Mezi požadavky vzdáleného volání procedur protokolem HTTP patří:
 • Klient
  • Klientský počítač musí používat aplikaci Outlook 2003 v systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP) nebo novější.
  • V klientském počítači musí být nainstalována aktualizace popsaná v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   331320 Při připojení k serveru Exchange Server 2003 pomocí protokolu HTTP reaguje aplikace Outlook 11 pomalu nebo přestane reagovat
 • Server


  V počítači se systémem Windows Server 2003 musí být spuštěny následující součásti serveru Exchange Server 2003:
  • server front-end (pokud používáte konfiguraci s aplikačním a databázovým serverem),
  • server back-end,
  • úložiště systémových a veřejných složek,
  • server globálního katalogu.
Zpět na začátek

Funkce vyžadující aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0

Následující funkce vyžadují aplikaci Internet Explorer 6.0 (nebo novější):
 • aplikace OWA s podporou standardu S/MIME;
 • komprese v aplikaci OWA;

  Je také nutné nainstalovat aktualizaci popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (nebo novější):
  328970 MS02-066: Listopad 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • pověření pro vymazaní aplikace OWA při odhlášení.
Zpět na začátek

Aplikace Outlook Web Access (OWA)

Mezi požadavky funkcí aplikace OWA serveru Exchange Server 2003 patří:
 • Aby mohl uživatel používat verzi aplikace OWA, která je součástí serveru Exchange Server 2003, je třeba Exchange Server 2003 nainstalovat na server front-end i back-end (v konfiguraci se servery front-end i back-end). Následující tabulka obsahuje informace o verzi aplikace OWA, která vytváří určité serveru front-end a back-end se serverem Exchange:
  Server front-endServer back-endVerze aplikace OWA
  Exchange 2000 Exchange 2000 Exchange 2000
  Exchange Server 2003Exchange 2000 Exchange 2000
  Exchange 2000 Exchange Server 2003Není podporováno
  Exchange Server 2003Exchange Server 2003Exchange Server 2003
 • Zprávy a vystavené položky ve veřejných složkách


  Chcete-li odpovědět na zprávy a vystavené položky ve veřejných složkách nebo je předat dál, musí klient používat server front-end.
 • Ověřování založené na formulářích
  Ověřování založené na formulářích můžete konfigurovat u implementací, kdy server front-end používá Exchange Server 2003 a server back-end používá server Exchange 2000. Časové limity relací jsou však lépe zpracovány v případě, že server back-end používá Exchange Server 2003.
 • Komprese v aplikaci OWA
  Požadavky na kompresi statického nebo dynamického obsahu v aplikaci OWA jsou následující:
  • Klient
   • Klient musí používat systém Windows 2000 nebo novější.
   • V počítači musí být nainstalována aplikace Internet Explorer 6.0 s aktualizací popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (nebo novější):
    328970 MS02-066: Listopad 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
    Případně musí být v počítači nainstalována aplikace Netscape Navigator 6.0 nebo novější.
  • Server
   Požadavky na server jsou následující:
   • Musí být povoleno ověřování na základě formulářů.
   • Používáte-li konfiguraci s serverem front-end a back-end, je třeba Exchange Server 2003 nainstalovat na server front-end používající systém Windows Server 2003 a také na server back-end používající systém Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server s aktualizací Service Pack 4 (SP4) nebo novější.
   • Používáte-li konfiguraci pouze se serverem back-end, je třeba Exchange Server 2003 nainstalovat do počítače se systémem Windows Server 2003.
Poznámka:Jestliže používáte server front-end se serverem Exchange Server 2003 k získání přístupu k serveru back-end se serverem Exchange 2000, zakažte u serveru front-end podporu komprese v aplikaci OWA.

Zpět na začátek

Aplikace OWA s podporou standardu S/MIME

Požadavky na používání aplikace OWA s podporou standardu S/MIME:
 • Server
  Server musí používat Exchange Server 2003.
 • Klient
  • Klient musí používat systém Windows 2000 nebo novější a aplikaci Internet Explorer 6.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nebo novější.
  • Klient musí mít kartu Smart Card nebo místní certifikát.
Zpět na začátek

Aplikace Outlook Mobile Access a funkce Exchange ActiveSync

V kombinovaném prostředí serveru Exchange je třeba používat Exchange Server 2003 na serveru front-end i na serveru back-end, aby bylo možné získat přístup k poštovním schránkám pomocí aplikace Outlook Mobile Access a funkce Exchange ActiveSync. Pro poštovní schránky uložené na serveru používajícím servery Exchange 5.5 a Exchange 2000 nasaďte Microsoft Mobile Information Server.

Zpět na začátek

Nativní režim

Je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti týkající se nativního režimu:
 • V organizaci používající server Exchange v nativním režimu lze vytvořit pouze distribuční skupiny založené na dotazech.
 • Pokud jsou v organizaci používající nativní režim upgradovány dvojice předmostí směrování na Exchange Server 2003, používají datové přenosy se standardem 8BITMIME namísto převodu těchto přenosů na 7bitové.
 • V nativním režimu úložiště na serveru Exchange automaticky ignoruje a odstraní neplatné položky (zombie) řízení přístupu (ACE) v případě, že v organizaci dříve existoval počítač se serverem Exchange 5.5 Server.
Zpět na začátek

Služba Instant Messaging

Služba Exchange Instance Messaging je funkční pouze na serverech používajících server Exchange 2000. Počítač se serverem Exchange 2000 nelze upgradovat na Exchange Server 2003, pokud je na serveru nainstalována součást Exchange Instant Messaging. Podle situace proveďte jednu z následujících akcí:
 • Chcete-li provést upgrade počítače ze serveru Exchange 2000 na Exchange Server 2003, odinstalujte součást Exchange Instant Messaging ze serveru.
 • Ponechejte server Exchange 2000 používající součást Exchange Instant Messaging v organizaci.
Zpět na začátek

Exchange Conferencing Server

Exchange Conferencing Server s aktualizací Service Pack 3 (SP3) není v systému Windows Server 2003 podporován. Poznámka:
 • Exchange Conferencing Server s aktualizací SP3 a Exchange Server 2003 nelze spustit na stejném serveru.
 • Nelze provést upgrade serveru, který používá server Exchange 2000 a Exchange Conferencing Server s aktualizací SP3, na Exchange Server 2003.
 • Na serveru používajícím Exchange Server 2003 nelze používat poštovní schránky serveru Exchange Conferencing Server. Uživatelé, jejichž poštovní schránky jsou uloženy na serveru používajícím jiné verze serveru Exchange, však mohou funkce serveru Exchange Conferencing Server používat.
Zpět na začátek

Exchange System Manager

Verzi nástroje Exchange System Manager, která je součástí serveru Exchange Server 2003, můžete používat ke správě všech serverů v organizaci. Pokud však chcete spravovat organizaci používající server Exchange 2000 pomocí nástroje Exchange System Manager serveru Exchange Server 2003, je třeba nejprve spustit příkaz forestprep serveru Exchange Server 2003.
 • Při správě serverů Exchange 2000 bude k dispozici zdokonalené zobrazení front, a pokud u serveru Exchange Server 2003 spustíte příkaz forestprep, bude možné používat nástroj Move Mailboxes (Přesunout poštovní schránky).
 • U serveru Exchange 2000 nelze konfigurovat nové funkce serveru Exchange Server 2003. Možnost volby dané funkce v nástroji Exchange System Manager nebude pro server Exchange 2000 k dispozici (zobrazí se šedě).
 • Nástroj Exchange System Manager serveru Exchange Server 2003 nelze použít ke konfiguraci součástí serveru Exchange 2000, které nejsou u serveru Exchange Server 2003 k dispozici. Nelze například konfigurovat následující součásti serveru Exchange 2000:
  • službu Key Management Service,
  • službu Exchange Instant Messaging,
  • program Chat,
  • připojení k serveru Microsoft Exchange (MS Mail), Microsoft Schedule+ a připojovací aplikace serveru Microsoft Exchange pro program Lotus cc:Mail,
  • synchronizaci adresářů.
Nepoužívejte verzi nástroje Exchange System Manager, která je součástí serveru Exchange 2000, ke správě serverů používajících Exchange Server 2003. Pokud se pokusíte provést tuto akci, zobrazí se možnosti na kartách nástroje Exchange System Manager v režimu jen pro čtení.

Zpět na začátek

Požadavky na spuštění nástroje Exchange System Manager


Chcete-li nástroj Exchange System Manager spustit v systému Windows, musí být nainstalovány následující součásti (v závislosti na operačním systému):
 • Windows Server 2003
  • Správce Internetové informační služby
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Počítač musí být členem domény nebo doménové struktury.
  • Modul snap-in Služba IIS (Internet Information Services)
  • Služba SMTP (Simple Mail Transfer)

   Poznámka: Službu SMTP po nainstalování zakažte. Je požadována pouze součást modulu snap-in služby SMTP.
  • Webová služba

   Poznámka: Webovou službu po nainstalování zakažte.
  • Sada nástrojů pro správu systému Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Server SP3
  • Modul snap-in Služba IIS (Internet Information Services)
  • Služba SMTP

   Poznámka: Službu SMTP po nainstalování zakažte. Je požadována pouze součást modulu snap-in služby SMTP.
  • Služba NNTP (Network News Transfer Protocol)

   Poznámka: Službu NNTP po nainstalování zakažte. Je požadována pouze součást modulu snap-in služby NNTP.
 • Windows 2000 Professional SP3
  • Modul snap-in Služba IIS (Internet Information Services)
  • Sada nástrojů pro správu systému Windows 2000 Server
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o funkcích serveru Exchange Server 2003 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o serveru Exchange Server 2003 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Zpět na začátek
QDG QDGs dirsync kbtshoot
Vlastnosti

ID článku: 822178 - Poslední kontrola: 12/08/2015 02:59:01 - Revize: 9.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbinfo KB822178
Váš názor