Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přehled opravy zabezpečení aplikace Visio 2002: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Visio 2002. Tato aktualizace nabízí nejvyšší úroveň stability a zabezpečení, jaká je u aplikace Microsoft Visio 2002 k dispozici. Tato aktualizace umožňuje zabránit spuštění neoprávněného kódu v počítači pomocí speciálně vytvořených dokumentů aplikace Microsoft Visio, které obsahují nebezpečné projekty v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Tato aktualizace je součástí trvalého úsilí společnosti Microsoft o poskytování nejnovějších aktualizací produktů zákazníkům.

Článek popisuje postup stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Microsoft Visio 2002: KB822212.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujícího požadavku:
 • Instalační služba systému Windows 1.1.

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows 1.1 nebo vyšší verzi. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows.

Web Office Product Updates

Jestliže jste aplikaci Visio nainstalovali z disku CD-ROM, nainstalujte pomocí webu Office Product Updates automaticky nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné aplikaci Visio odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali aplikaci Visio ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Jste-li správcem serveru, stáhněte aktualizaci pro správce pomocí tohoto postupu.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček Visio2002-KB822212-FullFile-CSY.exe

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl ve společnosti Microsoft skenován, zda neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C novou složku s názvem KB822212.
 2. Klepnutím na tlačítko Save (Uložit) uložte soubor Visio2002-KB822212-FullFile-CSY.exe do složky KB822212.
 3. Klepněte na tlačítko Start, příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkazy a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
    cd\kb822212 Visio2002-KB822212-FullFile-CSY.exe /c /t:c:\kb822212
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
    exit
 7. Poznámka: U tohoto postupu se přepokládá, že víte, jak aktualizovat instalaci pro správce.

  Klepněte na tlačítko Start a klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a Cesta pro správu\Soubor MSI/p C:\KB822212\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Cesta pro správu představuje cestu k instalačnímu bodu pro správu aplikace Visio 2002 (například C:\Visio), Soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2002 (například soubor Visio.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správu (například Visio2002-KB822212-FullFile.MSP).

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogového okna Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i Cesta pro správu\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správu představuje cestu k instalačnímu bodu pro správu aplikace Visio 2002 (například C:\Visio), Soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2002 (například soubor Visio.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (rozlišující malá a velká písmena), které je třeba při aktualizaci přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete použít následující funkci:
  • VBA
Další informace o zavádění aktualizací aplikace Visio v podnikovém prostředí naleznete v sadě Microsoft Visio 2002 Resource Kit.

Chcete-li získat další informace o sadě Microsoft Visio 2002 Resource Kit, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru  Verze  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Chcete-li zjistit, zda je aktualizace nainstalována ve vašem počítači, postupujte podle těchto kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, bude třeba před dokončením těchto kroků zobrazit dokumentaci k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte vbe6.dll a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na položku vbe6.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistíte verzi souboru vbe6.dll, která je nainstalována v počítači.
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení aplikace Microsoft Visio 2002: KB822212 v počítači již nainstalována, zobrazí se při pokusu o instalaci opravy zabezpečení aplikace Microsoft Visio 2002 následující chybová zpráva: KB822212:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Informace o verzi v aplikaci Visual Basic Editor nejsou správné.

Po klepnutí na příkaz About (O aplikaci Visual Basic Editor) v nabídce Help (Nápověda) se zobrazí dialogové okno, které obsahuje nesprávné informace o verzi jazyka VBA. Zobrazí se následující nesprávné informace:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Správné informace jsou:
 • Version (Verze): 9969

Windows Installer Update Requirements (Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows)

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows verze 1,1 nebo vyšší. Správnou verzi Instalační služby systému Windows obsahuje systém Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000. Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte některý z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systém Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam chyb vyřešených v aktualizaci

Oprava zabezpečení aplikace Microsoft Visio 2002: KB822212 řeší následující problémy, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány:
 • Dokumenty aplikace Visio obsahující nebezpečné projekty jazyka Visual Basic for Applications (VBA) mohou spustit neoprávněný kód
  Dokumenty aplikace Visio, které byly speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty jazyka Visual Basic for Applications (VBA), mohou v počítači spustit neoprávněný kód.
Vlastnosti

ID článku: 822212 - Poslední kontrola: 02/03/2014 10:07:13 - Revize: 8.1

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB822212
Váš názor